Componist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een componist is een vakman of vakvrouw die muziek componeert. Het componeren van muziek kan betrekking hebben op instrumentale muziek en op vocale muziek. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een componist het beste omschrijven als het bedenken van nieuwe muziek en het uitwerken van nieuwe muziekstukken. Het bedenken van nieuwe muziek en het uitwerken van nieuwe muziekstukken klinkt misschien makkelijk maar dat is het zeker niet, zodat een goede componist over veel kennis en ervaring moet beschikken. Als componist zal je met veel verschillende zaken rekening moeten houden, zoals de soort muziek, de gewenste klank, de soort muziekinstrumenten, het tempo en bijvoorbeeld de melodie. Als componist kan je verschillende soorten muziekstijlen ontwerpen en uitwerken, maar over het algemeen speelt de componist vooral binnen de klassieke muziek een belangrijke rol. De muziekstukken die een componist ontwerpt en schrijft noemt men ook wel een partituur. Een partituur is meestal een stuk papier waarop het muziekstuk uitgeschreven is. Het beroep componist is over het algemeen alleen voorbehouden aan vaklieden die over veel kennis beschikken van muziek en muziekstukken. Het kunnen bedenken en schrijven van muziekstukken betreft zeer specialistische werkzaamheden. Het beroep  componist hoeft verder geen betrekking te hebben op professionals, omdat iedereen met muziekkennis muziekstukken kan proberen te schrijven c.q. te componeren. Een andere benaming voor componist kan ook zijn toondichter.

Als iemand nieuwe muziekstukken componeert noemt men deze persoon een componist. Als iemand bestaande muziekstukken aanpast noemt men deze persoon juist weer een arrangeur. Als bestaande muziekstukken aangepast worden door een arrangeur spreekt men dan ook van een arrangement en niet van een compositie. Er bestaat dus een belangrijk verschil tussen het bedenken van nieuwe muziekstukken en het aanpassen van bestaande muziekstukken. Het aanpassen van bestaande muziekstukken komt ook veel voor, net zoals het componeren.

Een componist is in veel gevallen een muzikant of een musicus die zelf ook muziekstukken componeert en/of aanpast. Omdat het componeren van muziek om veel ervaring en kennis vraagt zijn het meestal ervaren muzikanten die uiteindelijk zelf muziekstukken willen componeren. Als een componist zelf een muziekstuk heeft gecomponeerd is het niet ongebruikelijk dat de componist het muziekstuk auteursrechtelijk laat beschermen, zodat iedereen weet van wie het muziekstuk is.

Het beroep componist hoeft overigens niet alleen betrekking te hebben op klassieke muziek, omdat ook andere muziekstijlen gecomponeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het componeren van elektronische muziek. Als iemand elektronische akoestische muziek componeert spreekt men ook wel van een sonoloog.

Beroep componist:

Beroep componist:

Opleidingen tot componist

Wie een carrière ambieert als componist kan het beste kiezen voor een opleiding aan het conservatorium. Over het algemeen zal er binnen de opleiding componist veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van de benodigde creativiteit als componist en compositietechnieken. Vanzelfsprekend is er binnen deze opleiding op een ruime manier aandacht voor muziek en gaat de opleiding verder dan alleen het componeren van muziek. Vandaag de dag worden er diverse soorten opleidingen aangeboden met betrekking tot het componeren van muziek.

Bedrijven waar een componist werkzaam kan zijn

De meeste componisten zijn niet werkzaam voor bedrijven, omdat ze werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer of omdat ze bijvoorbeeld hobbymatig actief zijn. Als een componist wel beroepsmatig werkzaam is zal dit in de meeste gevallen een beroepsmuzikant betreffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het marinierskapel of aan een ander orkest. In dat geval spreekt men ook wel van een musicus. In de meeste gevallen zal een componist niet in loondienst werken.

Competenties componist

De belangrijkste competenties als componist zijn kennis van muziek en creativiteit. Zonder creativiteit en zonder kennis van muziek en muziekstijlen is het componeren van muziek niet mogelijk. Algemeen belangrijke woorden als componist zijn passie, ambitie, inzicht, doorzettingsvermogen en oefenen. Omdat een componist in de meeste gevallen werkzaam zal zijn als ondernemer is het ook belangrijk dat je als componist over commerciële vaardigheden beschikt. Populaire muziekstukken kunnen potentieel veel geld opbrengen, waardoor het belangrijk kan zijn voor een componist om goede afspraken te maken met betrekking tot de muziekrechten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als componist

Het arbeidsmarktperspectief als componist is niet echt van toepassing, omdat de meeste componisten werkzaam zijn als ondernemer of omdat ze hobbymatig actief zijn. Voor het beroep componist zal dan ook niet snel een vacature te vinden zijn. De doorgroeimogelijkheden als componist moeten gezien worden in het componeren van muziekstukken die uiteindelijke populair worden. Een goede componist kan dan ook eeuwige roem vergaren, omdat de muziekstukken van de componist misschien over honderd jaar nog populair zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris componist

Er zijn geen voorbeelden te geven van arbeidsvoorwaarden, omdat een componist in de meeste gevallen niet werkzaam zal zijn in loondienst. Een componist is dan ook een ondernemer of is hobbymatig actief. Wat een componist precies zal verdienen is ook niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de populariteit van de muziekstukken.

Mijnzzp.nl