Componist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep componist
Wat doet een componist
Muziekstijlen componeren
Werken als componist
Film: componist
Film: beroep componist
Opleidingen tot componist
Bedrijven waar een componist werkzaam kan zijn
Competenties componist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als componist
Arbeidsvoorwaarden en salaris componist
Eigen bedrijf starten als Componist
Boekhoudprogramma vergelijken Componist

Beroep componist

Een componist is een persoon die muziek componeert. Het componeren van muziek kan betrekking hebben op instrumentale muziek en op vocale muziek. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een componist het beste omschrijven als het bedenken van nieuwe muziek en het creëren van nieuwe muziekstukken. Het bedenken van nieuwe muziek en het creëren van nieuwe muziekstukken klinkt misschien makkelijk, maar dat is het niet. Het beroep componist is dan ook alleen voorbehouden aan musici die over veel kennis beschikken van muziek en muziekstukken. Als componist zal je met verschillende zaken rekening moeten houden, zoals de soort muziek, de gewenste klank, de soort muziekinstrumenten, het tempo en de melodie. Als componist kan je verschillende soorten muziekstijlen ontwerpen en uitwerken, maar over het algemeen speelt de componist vooral binnen de klassieke muziek een belangrijke rol. De muziekstukken die een componist ontwerpt en schrijft, noemt men een partituur. Een partituur is meestal een stuk papier waarop het muziekstuk uitgeschreven is. Het kunnen bedenken en schrijven van muziekstukken betreft zeer specialistische werkzaamheden. Het beroep componist hoeft verder geen betrekking te hebben op professionals, omdat iedereen met muziekkennis muziekstukken kan proberen te schrijven of te componeren. Een andere benaming voor componist kan ook zijn toondichter. Het muziekstuk dat een componist creëert noemt men een compositie. Binnen een compositie staan de noten of structuur geheel of gedeeltelijk vastgelegd. Een belangrijk kenmerk van een compositie is dat de muziek een vaste vorm heeft. Een compositie kan dus niet gezien worden als geïmproviseerde muziek. De meeste componisten hanteren vaste methodes om een compositie te kunnen maken. Zonder componisten is het niet mogelijk om nieuwe muziek te kunnen creëren.

Wat doet een componist

Als iemand nieuwe muziekstukken componeert, noemt men deze persoon een componist. Als iemand bestaande muziekstukken aanpast, noemt men deze persoon juist weer een arrangeur. Als bestaande muziekstukken aangepast worden door een arrangeur spreekt men dan ook van een arrangement en niet van een compositie. Er bestaat dus een belangrijk verschil tussen het bedenken van nieuwe muziekstukken en het aanpassen van bestaande muziekstukken. Het aanpassen van bestaande muziekstukken komt ook veel voor, net zoals het componeren. Een componist is in veel gevallen een muzikant of een musicus die zelf ook muziekstukken componeert en/of aanpast. Omdat het componeren van muziek om veel ervaring en kennis vraagt zijn het meestal ervaren muzikanten die uiteindelijk zelf muziekstukken willen componeren. Als een componist zelf een muziekstuk heeft gecomponeerd is het niet ongebruikelijk dat de componist het muziekstuk auteursrechtelijk laat beschermen, zodat iedereen weet van wie het muziekstuk is.

Muziekstijlen componeren

Het beroep componist hoeft niet alleen betrekking te hebben op klassieke muziek, omdat ook andere muziekstijlen gecomponeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het componeren van elektronische muziek. Als iemand elektronische akoestische muziek componeert, spreekt men ook wel van een sonoloog. Hoe een componist precies te werk gaat kan verschillen per componist. Zoals eerder aangeven heeft het beroep componist in veel gevallen betrekking op klassieke muziek. In dat geval zal de componist rekening moeten houden met verschillende muzikanten. Denk bijvoorbeeld aan de violisten, trombonisten en aan de fluitisten. Dit zijn allemaal voorbeelden van verschillende muzikanten, die een belangrijk onderdeel van de compositie zullen vormen. Het bepalen wanneer muzikanten moeten gaan spelen en op welke toonhoogte zijn allemaal belangrijk punten als componist. Daarnaast zal de soort voorstelling voor een belangrijk deel de uiteindelijke muziek bepalen. Het bijvoorbeeld denkbaar dat een componist een muziekstuk moet schrijven als aanvulling op een theatervoorstelling. In dat geval moet de componist een passend muziekstuk creëren, waardoor de theatervoorstelling een extra dimensie krijgt.

Werken als componist

De rol van een componist gaat verder dan alleen het bedenken van muzieknoten. Ze hebben ook een diepgaand begrip van muzikale structuren, harmonieën, ritmes, instrumentatie en uitvoeringspraktijken. Componisten maken gebruik van hun creatieve visie en technische kennis om emoties, verhalen en concepten uit te drukken door middel van muziek. Het werk van een componist begint vaak met het schrijven van muzieknoten op papier, met behulp van muzieknotatie zoals bladmuziek of moderne softwareprogramma's. Ze werken aan het verfijnen van hun composities door middel van herzieningen en experimenten. Componisten kunnen ook samenwerken met musici, dirigenten en andere uitvoerende kunstenaars om hun composities tot leven te brengen tijdens concerten, opnamesessies of andere uitvoeringen.

Film: componist

Film: beroep componist

Opleidingen tot componist

Wie een carrière ambieert als componist kan het beste kiezen voor een opleiding aan het conservatorium. Over het algemeen zal er binnen de opleiding componist veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van de benodigde creativiteit als componist en compositietechnieken. Vanzelfsprekend is er binnen deze opleiding op een ruime manier aandacht voor muziek en gaat de opleiding verder dan alleen het componeren van muziek. Vandaag de dag worden er diverse soorten opleidingen aangeboden met betrekking tot het componeren van muziek. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een componist werkzaam kan zijn

De meeste componisten zijn niet werkzaam voor bedrijven, omdat ze werkzaam zijn als ondernemer. Als een componist wel beroepsmatig werkzaam is zal dit in de meeste gevallen een beroepsmuzikant betreffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het marinierskapel of aan een ander orkest. In dat geval spreekt men ook wel van een musicus. Het is ook denkbaar dat een componist aangemerkt kan worden als dirigent. In de meeste gevallen zal een componist niet in loondienst werken. Daarnaast is het zo dat niet alle componisten beroepsmatig actief zijn. Het componeren van muziek kan ook gewoon een hobby betreffen voor mensen.

Competenties componist

De belangrijkste competenties van een componist zijn kennis van muziek en creativiteit. Zonder creativiteit en zonder kennis van muziek en muziekstijlen is het componeren van muziek niet mogelijk. Daarnaast moet een componist beschikken over voldoende inspiratie. Omdat een componist in de meeste gevallen werkzaam is als ondernemer is het belangrijk dat je als componist over commerciële vaardigheden beschikt. Populaire muziekstukken kunnen potentieel veel geld opbrengen, waardoor het belangrijk is voor een componist om goede afspraken te maken met betrekking tot de muziekrechten. In dat geval kan ook contractmanagement en het kunnen onderhandelen aangemerkt worden als belangrijke competenties Algemeen belangrijke woorden zijn passie, ambitie, motivatie, inzicht, doorzettingsvermogen, oefenen en netwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als componist

Het arbeidsmarktperspectief als componist is niet echt van toepassing, omdat de meeste componisten werkzaam zijn als ondernemer of omdat ze hobbymatig actief zijn. Voor het beroep componist zal dan ook niet snel een vacature te vinden zijn. De doorgroeimogelijkheden als componist moeten gezien worden in het componeren van muziekstukken die uiteindelijke populair worden. Een goede componist kan dan ook eeuwige roem vergaren, omdat de muziekstukken van de componist misschien over honderd jaar nog populair zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris componist

Er zijn geen voorbeelden te geven van arbeidsvoorwaarden, omdat een componist in de meeste gevallen niet werkzaam zal zijn in loondienst. Een componist is dan ook een ondernemer of is hobbymatig actief. Wat een componist precies zal verdienen is ook niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de populariteit van de muziekstukken.

Eigen bedrijf starten als Componist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Componist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Componist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Componist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Componist.

Mijnzzp.nl