Componist

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Componist?

Een componist is een vakman of vakvrouw die muziek componeert. Het componeren van muziek kan betrekking hebben op instrumentale muziek en op vocale muziek. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een componist het beste omschrijven als het bedenken van nieuwe muziek en het uitwerken van nieuwe muziekstukken. Het bedenken van nieuwe muziek en het uitwerken van nieuwe muziekstukken klinkt misschien makkelijk maar dat is het zeker niet, zodat een goede componist over veel kennis en ervaring moet beschikken. Als componist zal je met veel verschillende zaken rekening moeten houden, zoals de soort muziek, de gewenste klank, de soort muziekinstrumenten, het tempo en bijvoorbeeld de melodie. Als componist kan je verschillende soorten muziekstijlen ontwerpen en uitwerken, maar over het algemeen speelt de componist vooral binnen de klassieke muziek een belangrijke rol. De muziekstukken die een componist ontwerpt en schrijft noemt men ook wel een partituur. Een partituur is meestal een stuk papier waarop het muziekstuk uitgeschreven is. Het beroep componist is over het algemeen alleen voorbehouden aan vaklieden die over veel kennis beschikken van muziek en muziekstukken. Het kunnen bedenken en schrijven van muziekstukken betreft zeer specialistische werkzaamheden. Het beroep  componist hoeft verder geen betrekking te hebben op professionals, omdat iedereen met muziekkennis muziekstukken kan proberen te schrijven c.q. te componeren. Een andere benaming voor componist kan ook zijn toondichter.

Lees verder...


Mijnzzp.nl