Componist

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Componist?

Een componist is een persoon die muziek componeert. Het componeren van muziek kan betrekking hebben op instrumentale muziek en op vocale muziek. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een componist het beste omschrijven als het bedenken van nieuwe muziek en het creëren van nieuwe muziekstukken. Het bedenken van nieuwe muziek en het creëren van nieuwe muziekstukken klinkt misschien makkelijk, maar dat is het niet. Het beroep componist is dan ook alleen voorbehouden aan musici die over veel kennis beschikken van muziek en muziekstukken. Als componist zal je met verschillende zaken rekening moeten houden, zoals de soort muziek, de gewenste klank, de soort muziekinstrumenten, het tempo en de melodie. Als componist kan je verschillende soorten muziekstijlen ontwerpen en uitwerken, maar over het algemeen speelt de componist vooral binnen de klassieke muziek een belangrijke rol. De muziekstukken die een componist ontwerpt en schrijft, noemt men een partituur. Een partituur is meestal een stuk papier waarop het muziekstuk uitgeschreven is. Het kunnen bedenken en schrijven van muziekstukken betreft zeer specialistische werkzaamheden. Het beroep componist hoeft verder geen betrekking te hebben op professionals, omdat iedereen met muziekkennis muziekstukken kan proberen te schrijven of te componeren. Een andere benaming voor componist kan ook zijn toondichter. Het muziekstuk dat een componist creëert noemt men een compositie. Binnen een compositie staan de noten of structuur geheel of gedeeltelijk vastgelegd. Een belangrijk kenmerk van een compositie is dat de muziek een vaste vorm heeft. Een compositie kan dus niet gezien worden als geïmproviseerde muziek. De meeste componisten hanteren vaste methodes om een compositie te kunnen maken. Zonder componisten is het niet mogelijk om nieuwe muziek te kunnen creëren.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Componist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Componist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl