Auteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een auteur is een beroep waarin de persoon creatief werk produceert en daar geestelijk eigenaar van is. Een bekend voorbeeld van het beroep van een auteur is een schrijver die een boek schrijft. Alle woorden en zinnen die in het boek staan zijn door de auteur bedacht en vormen een creatief werk. De boekenschrijver is in dat opzicht geestelijk eigenaar van het boek. Het is mogelijk dat de auteur een boek in opdracht schrijft van een ander persoon of zelf een spannend verhaal bedenkt. Een schrijver kan als auteur over allerlei thema’s schrijven in verschillende genres. Bijvoorbeeld door een roman te schrijven of als auteur te voorzien in een non-fictieboek, thriller of detective. Als de auteur een boek schrijft en het uit wil brengen, is het nodig een uitgeverij te zoeken. Het is echter ook mogelijk om op kleine schaal als auteur het boek zelf uit te brengen. Het komt ook voor dat auteurs al een contract hebben bij een uitgeverij voordat het script af is. Bij het beroep van auteur geldt vaak de gedachte dat het alleen om schrijvers van boeken of andere werken gaat. Een auteur is echter ook in een breder verband te zien. De definitie is immers dat de auteur creatief werk maakt en er is sprake van geestelijk eigenaar zijn. Het beroep van auteur is daarmee in een breder verband te trekken in de creatieve branche. Denk maar aan iemand die muziek maakt, zoals een dj een track produceert of een componist die een klassiek muziekstuk creëert. Ook hiervoor geldt dat de auteur geestelijk eigenaar van het werk is dat op creatieve wijze tot stand is gekomen. Als het auteurschap weer op het schrijven van teksten is gericht, zijn er ook nog veel meer andere beroepen aan te linken. In de volksmond is auteur vaak beperkt tot schrijver, maar er zijn dus meer opties op van toepassing.

Het beroep van auteur overstijgt de letterkunde en breidt zich naar andere creatieve disciplines uit, zoals naar de auteur als componist. Binnen de filmwereld zijn er eveneens auteurs actief in de vorm van scenarioschrijvers. De uitgeschreven scenes vallen voor de uitvoering en regie daarna onder de verantwoordelijkheid van een regisseur. Binnen de theaterwereld is een toneelschrijver als auteur aan te merken. De auteur is voor wat betreft het geproduceerde werk of dat nu tekst of muziek is de geestelijk eigenaar. In het beroep van auteur als schrijver zijn overigens eveneens allerlei disciplines te onderscheiden. Zo heeft een tekstschrijver of copywriter de mogelijkheid om als columnist te werken. Het beroep van auteur als schrijver is dan ook veelzijdig met nog meer opties om te schrijven, zoals blogger of gastblogger. Verder heeft een auteur natuurlijk ook de mogelijkheid om een ghostwriter in te schakelen. Bijvoorbeeld als de auteur zelf geen tijd heeft om een boek of column te schrijven. Of om een ghostwriter in te schakelen die de auteur ondersteunt bij het schrijven van een boek. Een dichter die gedichten schrijft, is natuurlijk eveneens aan te merken als een auteur. Een fotograaf die unieke foto’s maakt, creëert eveneens creatief werk. Dat betekent echter niet altijd dat het auteursrecht bij de auteur blijft. Het belangrijkste kenmerk van een auteur is dat deze geestelijk eigenaar is en blijft van het creatief geproduceerde werk. Het is mogelijk dat de auteur het auteursrecht overdraagt.

Wat doet een auteur?

Een auteur is verantwoordelijk voor het schrijven en produceren van literaire werken, zoals boeken, artikelen, scripts, poëzie en andere geschreven vormen van expressie. De taken van een auteur kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Ideeën genereren: Een auteur bedenkt en ontwikkelt ideeën voor een nieuw literair werk. Dit kan het verkennen van thema's, personages, plotlijnen en setting omvatten.
 • Schrijven: Het belangrijkste aspect van het werk van een auteur is het schrijven van de tekst zelf. Dit houdt in dat de auteur de woorden, zinnen en alinea's samenstelt om de inhoud van het werk vorm te geven. Ze kunnen hun schrijfproces aanpassen aan hun eigen voorkeuren, zoals het maken van een gedetailleerd plan of het werken op intuïtie.
 • Onderzoek: Afhankelijk van het type werk dat wordt geproduceerd, kan een auteur onderzoek moeten doen om accurate informatie te verzamelen. Dit kan het bestuderen van historische gebeurtenissen, het raadplegen van wetenschappelijke bronnen of het interviewen van experts omvatten.
 • Herschrijven en bewerken: Een auteur herziet en bewerkt het geschreven werk om de stijl, de samenhang en de helderheid te verbeteren. Dit kan het schrappen van overbodige passages, het herstructureren van hoofdstukken, het verbeteren van de dialoog of het oplossen van inconsistenties in de plot omvatten.
 • Publicatie: Na voltooiing van het werk kan een auteur ervoor kiezen om het te publiceren. Dit kan traditionele publicatie via uitgevers omvatten, waarbij de auteur samenwerkt met redacteuren, uitgevers en literaire agenten, of aan zelfpublicatie doet via platforms.
 • Promotie: Om lezers te bereiken en het werk onder de aandacht te brengen, kan een auteur betrokken zijn bij marketing- en promotieactiviteiten. Dit kan het bijwonen van boekpresentaties, het geven van lezingen, het deelnemen aan interviews of het actief zijn op sociale media omvatten.

Een auteur is dus iemand die ideeën omzet in geschreven werken door middel van schrijven, onderzoek, herschrijven en publicatie. Ze dragen bij aan de literatuur, entertainment, educatie en het delen van kennis door hun creatieve expressie via geschreven woorden.

Hoe zit het met het auteursrecht?

Een auteur die boeken schrijft of een fotograaf die foto’s maakt, heeft te maken met het auteursrecht. Een maker van onder meer kunst, teksten of wetenschappelijk werk heeft het auteursrecht daarover. Het recht ontstaat vanzelf en daar hoeft de auteur helemaal niets voor te doen. Het is niet nodig om het auteursrecht te registreren of ergens vast te laten leggen. Bovendien is er sprake van een internationale geldigheid als een auteur het auteursrecht heeft. Het is de auteur wel toegestaan om het eigen auteursrecht over te dragen, bijvoorbeeld door de rechten te verkopen. De auteur doet in dat geval afstand van het auteursrecht en krijgt in ruil daarvoor een vergoeding. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het auteursrecht voor een auteur. Het creatieve werk dient persoonlijk en origineel te zijn en niet op het werk van een ander lijken. Een ander criterium is dat het geleverde werk waarneembaar is met de zintuigen. Dat betekent dat het werk te zien moet zijn of het lezen of te horen. Het laatste criterium is dat het werk niet om een nieuw proces of product gaat. In dat geval is namelijk niet het auteursrecht van toepassing, maar het octrooirecht. Er geldt een bescherming van het auteursrecht voor allerlei soorten werken. Naast boeken, muziek, films en foto’s geldt ook dat er sprake is van auteursrecht op schilderijen, tekeningen, videogames, software, apps, video’s en bouwtekeningen.

Overdragen van auteursrecht

Het auteursrecht is door de auteur deels of helemaal over te dragen. Er zijn daarin verschillende opties te onderscheiden. Het is mogelijk om een licentie te verstrekken, waarbij het auteursrecht behouden blijft. In dit geval is er wel sprake van het geven van toestemming om het werk te gebruiken. Bijvoorbeeld als een auteur een licentie geeft aan een museum of aan een uitgeverij voor exploitatie van het werk. Het is belangrijk deze overeenkomt schriftelijk vast te leggen. Het geheel overdragen van het auteursrecht betekent dat de auteur het werk verkoopt aan iemand anders. Op dat moment is de nieuwe partij in het bezit van de rechten en heeft de auteur geen auteursrecht meer. Ook deze overeenkomst is maar beter schriftelijk vast te leggen. De auteur heeft het recht om de hoogte van de prijs te bepalen, maar marktfactoren en waarde spelen daarbij uiteraard een rol.

Misbruik van auteursrecht

Er bestaat altijd een mogelijkheid dat er sprake is van schending van het auteursrecht van een auteur. Dat is het geval indien het werk zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur gebruikt wordt. Dat is onder meer zo als er een kopie van het werk is verspreid of op internet is gezet. Bij schending van het auteursrecht is het mogelijk om naar de rechter te gaan om een verbod te verzoeken voor verdere verspreiding. Daarbij is er ook een schadevergoeding aan te vragen bij de rechter in verband met de schending van het auteursrecht. Het is raadzaam om een advocaat in de arm te nemen indien het auteursrecht is misbruikt.

Beroep schrijver

Het beroep schrijver en dus auteurs behoort tot de beroepsgroep taalkundigen. Zoals eerder omschreven kan het beroep schrijver ruim gezien worden. De meeste mensen denken bij een auteur wel aan een schrijver. Een andere benaming voor auteur kan ook zijn publicist.

Taken als auteur:

 • Schrijven
 • Muziek produceren
 • Scripts schrijven
 • Foto’s maken
 • Videogames ontwikkelen
 • Apps bouwen
 • Software creëren
 • Schilderijen maken
 • Tekeningen maken

Werkzaamheden auteur:

Recht op auteursrecht:

OPLEIDINGEN TOT AUTEUR

Aangezien het beroep van auteur veelzijdig is, zijn er geen gerichte opleidingen tot auteur. Er zijn wel meerdere opleidingen die een basis vormen om auteur te worden. Bijvoorbeeld door het volgen van een hbo-opleiding Journalistiek of een opleiding tot acteur te volgen. Dat vormt een basis om later scenarioschrijver voor toneelstukken of films te zijn. Een opleiding in de muziek biedt mogelijkheden om als auteur in de vorm van componist te werken. Zo biedt een opleiding tot entertainer eveneens mogelijkheden om creatief werk te produceren als auteur. Wanneer je een eigen start als zzp acteur, dan is het wettelijk verplicht om de financiële administratie bij te houden. Dit kun je vrij eenvoudig zelf doen met behulp van een goed online boekhoudpakket.

BEDRIJVEN WAAR EEN AUTEUR WERKZAAM KAN ZIJN

Een auteur kan in allerlei bedrijven werkzaam zijn. Zo heeft een columnist de mogelijkheid om bij een krant of tijdschrift te werken. Een scenarioschrijver kan in dienst zijn van een filmproductiebedrijf en een fotograaf bij een tijdschrift. Daarnaast is een auteur gelet op de vrijheid van het beroep ook vaak als zelfstandig ondernemer aan het werk. Bijvoorbeeld een tekstschrijver die in opdracht van anderen teksten schrijft. Een app ontwikkelaar kan in dienst zijn van een softwarebedrijf.

COMPETENTIES AUTEUR

Een belangrijk kenmerk van het auteurschap is dat er sprake is van creatief werk. Dat betekent dat creativiteit in ieder geval een van de competenties van een auteur dient te zijn. Het is verder belangrijk dat de auteur over een fantasierijke beleving beschikt. Bijvoorbeeld om een boek te schrijven, maar ook om een kunstwerk als kunstschilder te creëren of om muziekstukken te produceren. Nieuwsgierigheid is eveneens een competentie om tot creativiteit te komen. In alle gevallen kan inspiratie aangemerkt worden als de belangrijkste competentie.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS ATEUR

Het arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden van een auteur zijn afhankelijk van de branche. Een tekstschrijver heeft de mogelijkheid om door te groeien naar het beroep van hoofdredacteur. Een componist heeft een optie om een eigen muziekschool te beginnen. Zo heeft een scenarioschrijver de mogelijkheid om zich tot filmproducent te ontwikkelen. Een boekenschrijver heeft mogelijkheden om zelf uitgever te worden. Het arbeidsmarktperspectief is voor auteurs positief te noemen. Er is altijd vraag naar boeken om te lezen, muziek om naar te luisteren en schilderijen om naar te kijken. Het hangt van de kwaliteit en ambities van de auteur af of er sprake is van succes.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS AUTEUR

Net als voor het arbeidsperspectief en de doorgroeimogelijkheden zijn de arbeidsvoorwaarden voor een auteur afhankelijk van de specifieke branche. Er zijn voor uiteenlopende branches verschillende cao’s van toepassing. Indien een auteur zelfstandig werkt, is het inkomen afhankelijk van de waarde van het werk en uiteraard van de vraag in de markt. Een boekenschrijver die veel boeken verkoopt, verdient bijvoorbeeld meer dan een auteur die geen uitgeverij kan vinden.

Read this information on Author in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Autor auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Autor en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Auteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Auteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl