Dichter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een dichter is een schrijver van poëzie. Beroepsdichters worden over het algemeen dichter genoemd en hobbymatige dichters ook wel eens zondagsdichter. Deze scheidslijn is wel erg dun, omdat er eigenlijk geen verschil bestaat tussen een beroepsdichter en een hobbydichter, omdat beide inhoudelijk dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Een gedicht is aan te merken als poëzie als de dichter zijn of haar gevoelens op een bijzondere manier kan uiten. In Nederland kennen wij sinds het jaar tweeduizend ook een Dichter Des Vaderlands. Dit is een initiatief van NRC Handelsblad en betreft verder geen officiële titel. De eerste dichter die deze eer toe kwam was Gerrit Komrij. Naast de Dichter Des Vaderlands kennen wij nog de speciale stadsdichters. Stadsdichters worden door het bestuur van een bepaalde gemeente aangesteld om gedurende een bepaalde periode te schrijven over de stad en zaken die betrekking hebben op de stad. Dit kunnen bijvoorbeeld huldigingen, openingen en bijzondere evenementen zijn. Naast de stadsdichters kan het ook een dorpsdichter betreffen. Als een dichter veel gedichten maakt worden deze gedichten soms ook wel eens uitgegeven in een speciale poëziebundel. Een ander woord voor poëzie is ook wel dichtkunst. Poëzie kan het makkelijkst omschreven worden als het maken, scheppen en vormen van woorden tot teksten die samen een gevoelsmatige respons oproepen. Het maken van een poëzie als dichter vraagt wel om de nodige creativiteit als dichter.

Het beroep dichter kan natuurlijk op iedereen van toepassing zijn met het verschil dat alleen professionele dichters aangemerkt worden als echter dichter. Over het algemeen zijn dichters mensen die veel met teksten bezig zijn zoals schrijvers, uitgevers of beroepssprekers. Een dichter hoeft niet alleen gedichten op papier te schrijven, omdat de gedichten ook gesproken voorgedragen kunnen worden voor een publiek. Dichters die gedichten voordragen doen dit meestal op een boeiende en pakkende manier. Het voordragen van gedichten zal niet voor iedereen weggelegd zijn, omdat het voordragen van een gesproken gedicht toch wel om bepaalde vaardigheden vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de toonhoogte, de juiste pauzes in het gedicht en aan de juiste emotie die bij het gedicht horen. Daarnaast kan er sprake zijn van een passende achtergrondmuziek die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het gedicht.

Als dichter kan je overal over dichten, omdat gedichten vrij zijn voor iedereen. Moderne dichters noemt men ook wel hedendaagse dichters. Wie zelf wenst te gaan dichten zal al snel merken dat het maken van gedichten niet heel eenvoudig is. Eén van de belangrijkste tips is wellicht om voldoende tijd te nemen voor een gedicht. Als de inspiratie stopt is het meestal verstandig om de pen even neer te leggen, zodat de inspiratie weer kan groeien. Daarnaast kan het helpen om van te voren te bepalen welke woorden je wenst op te nemen in een gedicht.

Dichter:

Opleidingen tot dichter

Wie van dichten zijn beroep wil maken kan het beste de opleiding volgen aan de schrijversacademie in Groningen. Op de schrijversacademie zijn er diverse richtingen te kiezen, zoals thrillerschrijver, romanschrijver, scenarioschrijver en redacteur. De meeste schrijversopleidingen duren ongeveer twaalf maanden. Daarnaast zijn er voldoende cursussen te vinden door het hele land om alle kneepjes van het dichten te leren.

Bedrijven waar een dichter werkzaam kan zijn

Als dichter kan je bij verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn, zoals bij een theater, uitgeverij of tijdschriftenmagazines. Daarnaast kan je voor de televisie of bij de radio werken. Als dichter kan het ook zijn dat je ingehuurd wordt als zelfstandig ondernemer en je dus op verschillende plekken werkzaam bent.

Competenties dichter

Als dichter moet je in de eerste plaats natuurlijk goed kunnen dichten wat lang niet iedereen kan. Daarnaast is het belangrijk dat je breed inzetbaar bent, omdat je vaak voor verschillende bedrijven zult werken met verschillende verlangens. Daarnaast is het erg belangrijk dat je als dichter goed zelfstandig kunt werken omdat dat als dichter veel voor zal komen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dichter

Als dichter is er doorgaans niet heel veel werk te vinden. Het verkrijgen van opdrachten als dichter is dan ook sterk afhankelijk van eerder gemaakt werk en de naamsbekendheid als dichter. Doorgroeien als dichter is eigenlijk alleen mogelijk als een dichter voldoende naamsbekendheid heeft opgebouwd, wat doorgaans niet makkelijk zal zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dichter

De precieze arbeidsvoorwaarden voor een dichter zijn niet aan te geven, omdat een dichter veel als zelfstandig ondernemer zal werken en dus zijn eigen voorwaarden heeft. Ook het salaris is niet aan te geven omdat de dichter op verschillende manieren kan werken, zoals eigen werk of juist in opdracht voor een klant. Meestal werkt een dichter tegen een vaste vergoeding per opdracht. Er zijn niet veel dichter die uit het dichten alleen voldoende inkomsten kunnen halen om rond te komen. Ze zullen dus ook andere werken maken.

Mijnzzp.nl