Dichter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een dichter, dichteres of poëet is een schrijver van poëzie. Poëzie moet aangemerkt worden als dichtkunst. Poëzie kan het makkelijkst omschreven worden als het maken, scheppen en vormen van woorden tot teksten, die samen een gevoelsmatige reactie oproepen. Het dichten kent verder geen echte vaste vorm, omdat dichters op verschillende manieren kunnen dichten. Als dichter moet je wel over de nodige creativiteit en inspiratie beschikken om te kunnen dichten. Dichters die beroepsmatig dichten worden over het algemeen dichter genoemd en hobbymatige dichters zondagsdichter. Deze scheidslijn is wel dun, omdat er eigenlijk geen verschil bestaat tussen een beroepsdichter en een hobbydichter, omdat beide inhoudelijk dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Een gedicht is aan te merken als poëzie als de dichter zijn of haar gevoelens op een bijzondere manier kan uiten. Als een dichter veel gedichten maakt worden deze gedichten soms ook wel eens uitgegeven in een speciale poëziebundel. In Nederland kennen wij sinds het jaar tweeduizend ook een dichter des vaderlands. Dit is een initiatief van NRC handelsblad en betreft verder geen officiële titel. De eerste dichter die deze eer toe kwam was Gerrit Komrij. Naast de dichter des vaderlands kennen wij nog de speciale stadsdichters. Stadsdichters worden door het bestuur van een gemeente aangesteld om gedurende een bepaalde periode te schrijven over de stad en zaken, die betrekking hebben op de stad. Dit kunnen bijvoorbeeld huldigingen, openingen en bijzondere evenementen zijn. Naast de stadsdichters kan het om dorpsdichters gaan. Het dichten is voor de meeste mensen erg persoonlijk, omdat door het dichten mensen bepaalde gevoelens en/of emoties op papier gezet kunnen worden. Dit maakt ook dat lang niet alle mensen hun gedichten openbaren, omdat het om persoonlijke gedichten kan gaan die andere mensen niet aangaan.

Een dichter zal over het algemeen aangemerkt moeten worden als literatuurliefhebber, die de meest bijzondere en mooie gedichten kunnen vormen. Het beroep dichter kan op iedereen van toepassing zijn met het verschil dat alleen professionele dichters aangemerkt worden als echte dichter. Over het algemeen zijn dichters mensen die veel met teksten bezig zijn, zoals schrijvers, uitgevers of beroepssprekers. Een dichter hoeft niet alleen gedichten op papier te schrijven, omdat de gedichten ook gesproken voorgedragen kunnen worden voor een publiek. Dichters die gedichten voordragen doen dit meestal op een boeiende en pakkende manier. Het voordragen van gedichten zal niet voor iedereen weggelegd zijn, omdat het voordragen van een gesproken gedicht om bepaalde vaardigheden vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de toonhoogte, de juiste pauzes in het gedicht en aan de juiste emotie, die bij het gedicht horen. Daarnaast kan er sprake zijn van een passende achtergrondmuziek, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het gedicht. Gesproken gedichten kunnen bijvoorbeeld van toepassing zijn op ceremoniemeesters, trouwambtenaren en op radiopresentators. Dit zijn allemaal voorbeelden van verschillende vaklieden, die beroepsmatig te maken kunnen hebben met gedichten.

Werken als dichter

Iedereen kan aangemerkt worden als dichter, omdat gedichten vrij zijn voor iedereen. Moderne dichters noemt men ook wel hedendaagse dichters. Wie zelf wenst te gaan dichten zal al snel merken dat het maken van gedichten niet heel eenvoudig is. Eén van de belangrijkste tips is om voldoende tijd te nemen voor een gedicht. Als de inspiratie stopt is het meestal verstandig om de pen even neer te leggen, zodat de inspiratie kan groeien. Daarnaast kan het helpen om van tevoren te bepalen welke woorden je wenst op te nemen in een gedicht. Het dichten is over het algemeen niet aan iedereen voorgehouden, omdat sommige mensen nu eenmaal beter zijn in het dichten dan andere mensen. Dit is dan ook meteen de belangrijkste reden dat het vinden van goede stadsdichters en dorpsdichters in veel gevallen niet makkelijk is voor wethouders en burgemeesters. Er zijn nu eenmaal niet veel mensen die beschikken over voldoende creativiteit en inspiratie om regelmatig goede gedichten te kunnen maken. In sommige gevallen kan ook de benaming stadsomroeper van toepassing zijn.

Dichter:

Opleidingen tot dichter

Wie van dichten zijn beroep wil maken kan het beste de opleiding volgen aan de schrijversacademie in Groningen. Op de schrijversacademie zijn er diverse richtingen te kiezen, zoals thrillerschrijver, romanschrijver, scenarioschrijver en redacteur. De meeste schrijversopleidingen duren ongeveer twaalf maanden. Daarnaast zijn er voldoende cursussen te vinden door het hele land om alle kneepjes van het dichten te leren. Als dichter is het niet strikt noodzakelijk dat je een opleiding volgt. Het dichten staat iedereen vrij. Het leren dichten kan ook gewoon een kwestie zijn van veel oefenen. Als iemand beroepsmatig te maken heeft met dicht werkzaamheden is het wel raadzaam om een passende opleiding te volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende loodgieter.

Bedrijven waar een dichter werkzaam kan zijn

Dichters kunnen voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan toneelschrijvers, trouwambtenaren, schrijvers en aan columnisten. Daarnaast kan een goede dichter werkzaam zijn voor de televisie of voor de radio. Het is denkbaar dat een dichter ook aangemerkt kan worden als ondernemer. Als dichter kan je ook gewoon hobbymatig actief zijn. In dat geval zal je als dichter verder niks met bedrijven te maken hebben.

Competenties dichter

Als dichter moet je in de eerste plaats goed kunnen dichten, wat lang niet iedereen kan. Daarnaast moet een dichter over voldoende inspiratie en motivatie beschikken. Zonder de juiste inspiratie en motivatie is het eigenlijk niet mogelijk om op een goede manier te kunnen dichten. Ook goede communicatieve vaardigheden mogen als dichter niet ontbreken. Ook het zelfstandig werken is belangrijk als dichter, omdat je er als dichter meestal alleen voor zal staan. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, plezier, gevoelens, presteren en sensitiviteit. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een zelfstandig werkende dichter zal meestal met veel verschillende opdrachtgevers te maken krijgen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dichter

Het arbeidsmarktperspectief van een dichter is niet zomaar aan te geven, omdat de werkzaamheden daarvoor niet specifiek genoeg zijn. Daarnaast kan het dichten in veel gevallen aangemerkt worden als aanvulling op een ander beroep. Een fulltime werkende dichter zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het opbouwen van een goede naam. Doorgroeien als dichter is eigenlijk alleen mogelijk als een dichter voldoende naamsbekendheid heeft opgebouwd, wat niet makkelijk is. Dit neemt niet weg dat er vraag is naar goede dichters.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dichter

De precieze arbeidsvoorwaarden voor een dichter zijn niet aan te geven, omdat een dichter veel als zelfstandig ondernemer zal werken en dus zijn eigen voorwaarden heeft. Ook het salaris is niet aan te geven omdat de dichter op verschillende manieren kan werken, zoals eigen werk of juist in opdracht voor een klant. Meestal werkt een dichter tegen een vaste vergoeding per opdracht. Er zijn niet veel dichter die uit het dichten alleen voldoende inkomsten kunnen halen om rond te komen. Ze zullen dus ook andere werken maken.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Dichter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dichter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl