Redacteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een redacteur of redactrice is iemand die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden, zoals het schrijven van teksten, het controleren van teksten, het ordenen van informatie en het structureren van informatie. Ook het begeleiden van journalisten, tekstschrijvers of andere vaklieden binnen de mediasector kan tot de verantwoordelijkheden behoren van een redacteur. Als redacteur kan je werkzaam zijn binnen verschillende vakgebieden zoals de radio en de televisie, en kan je werkzaam zijn binnen de gedrukte media, zoals tijdschriftuitgevers of krantenuitgevers. In veel gevallen zijn dit soort mediabedrijven ook weer voorzien van een eigen website en is er dus ook sprake van een webredactie. Ook grote bedrijven en organisaties die bijvoorbeeld interne personeelsbladen uitgeven kunnen een redacteur in dienst hebben. Als redacteur werk je over het algemeen binnen de mediabranche, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Welke taken een redacteur precies heeft kan verschillen per organisatie, echter hebben de werkzaamheden wel te maken met het schrijven van teksten en alles wat daarbij komt kijken, zoals het redigeren en het inhoudelijk controleren van teksten. Het beroep redacteur moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat een redacteur ook weer gespecialiseerd kan zijn binnen bepaalde vormen van redactiewerk. Daarnaast hoeft een redacteur niet met geschreven teksten te werken, omdat er ook weer sprake kan zijn van een beeldredacteur. Een beeldredacteur is verantwoordelijk voor het verkrijgen, toepassen en opslaan van afbeeldingen. In de meeste gevallen heeft een redacteur wel met geschreven teksten te maken. Een van de belangrijkste taken van een redacteur is het selecteren van relevant materiaal, zodat er interessante artikelen ontstaan, die passen bij de doelgroep van de uitgever. Zoals eerder omschreven komt het beroep redacteur in de praktijk op verschillende manieren voor.

Een redacteur is dus verantwoordelijk voor het inhoudelijk bewerken van publicaties. Het beroep redacteur bestaat dan ook uit het controleren en redigeren van teksten, inclusief het begeleiden van andere redactiemedewerkers. Ook het zelf schrijven van artikelen is als redacteur mogelijk. Dit is meestal afhankelijk van de soort redactie, omdat er nu eenmaal verschillende soorten redacties bestaan. Het beroep redacteur is aan te merken als een beroep, waarbinnen tijdsdruk een grote rol kan spelen, omdat krantenartikelen of andere artikelen nu eenmaal op tijd klaar moeten zijn. Dit is ook afhankelijk van het soort artikelen en de soort redactie, omdat bijvoorbeeld onderzoeksjournalisten meer tijd hebben voor artikelen dan gebruikelijke journalisten. Als redacteur is het in alle gevallen je verantwoordelijkheid om artikelen op inhoud te controleren voordat ze geplaatst worden. Als redacteur kan je voor verschillende redacties werkzaam zijn, die allemaal zo hun specifieke taken hebben. Binnen de televisiewereld zul je als redacteur andere werkzaamheden uitvoeren dan als je voor een uitgever werkzaam bent. Denk bijvoorbeeld aan het bedenken van televisie onderwerpen en het maken van afspraken met mensen, die geïnterviewd worden voor een programma. Daarnaast is het denkbaar dat je als redacteur binnen de televisiewereld persberichten en nieuwsbrieven schrijft voor het online gedeelte. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het controleren van nieuwsfeiten. Binnen de mediawereld draait alles om te brengen van actueel nieuws dat betrekking kan hebben op de radio, het internet, de televisie en kranten. Om achteraf misverstanden te voorkomen is het al redacteur belangrijk om nieuwsfeiten te controleren.

Wat doet een redacteur?

Een redacteur is een redactiemedewerker, die over het algemeen verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden, die allemaal met journalistiek te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van teksten, het verzamelen van relevant nieuws uit verschillende mediabronnen, het schrijven van artikelen en aan het aansturen van verschillende journalisten en tekstschrijvers. Daarnaast kan een redacteur met andere redacteuren te maken hebben, zoals met een webredacteur of beeldredacteur. Een beeldredacteur is specifiek verantwoordelijk voor het selecteren en verkrijgen van foto's, video's en andere visuele afbeeldingen en animaties. Als redacteur ben je over het algemeen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur. Dit kan wel per redactie verschillen, omdat niet alle redacties beschikken over een hoofdredacteur. Een redacteur heeft een breed scala aan verantwoordelijkheden binnen verschillende contexten, zoals uitgeverijen, kranten, tijdschriften, online platforms, televisie of radio. Over het algemeen houdt een redacteur zich bezig met het bewerken, herzien en verbeteren van geschreven of audiovisuele inhoud voordat deze wordt gepubliceerd. Hier zijn enkele taken die een redacteur kan uitvoeren:

 • Tekstredactie: Een redacteur controleert geschreven materiaal op grammaticale fouten, spelfouten, interpunctie, zinsbouw en consistentie. Ze zorgen ervoor dat de tekst vloeiend en begrijpelijk is voor de lezers. Ze kunnen ook werken aan het verbeteren van de algehele structuur, toon en stijl van de tekst.
 • Inhoudelijke redactie: Naast het controleren van de grammatica en de spelling, kan een redacteur zich ook richten op de algehele inhoudelijke kwaliteit van de tekst. Ze kijken naar de logica, coherentie en consistentie van de argumenten en zorgen ervoor dat de boodschap effectief wordt overgebracht. Ze kunnen suggesties doen om de inhoud te verbeteren, herzieningen voorstellen of ontbrekende informatie identificeren.
 • Factchecking: Een redacteur is verantwoordelijk voor het controleren van feitelijke informatie in een tekst. Ze verifiëren de juistheid van gegevens, cijfers, namen, citaten en andere informatie om ervoor te zorgen dat alles correct is en dat de tekst betrouwbaar is.
 • Coördinatie en planning: In sommige gevallen kan een redacteur verantwoordelijk zijn voor het coördineren en plannen van publicaties. Ze werken samen met auteurs, schrijvers en andere medewerkers om deadlines te beheren, de workflow te organiseren en ervoor te zorgen dat het redactionele proces soepel verloopt.
 • Stijlgids en beleid: Redacteuren kunnen betrokken zijn bij het ontwikkelen en handhaven van een stijlgids of redactioneel beleid voor een publicatie of platform. Ze zorgen ervoor dat er consistente richtlijnen zijn voor taalgebruik, woordkeuze, stijl en tone of voice.
 • Feedback en samenwerking: Redacteuren werken vaak nauw samen met auteurs en schrijvers. Ze kunnen feedback geven op hun werk, suggesties doen voor verbetering en begeleiding bieden om de kwaliteit van de inhoud te verhogen. Ze kunnen ook samenwerken met andere redacteuren, ontwerpers en grafische specialisten om een samenhangend eindproduct te produceren.

Het exacte takenpakket van een redacteur kan verschillen afhankelijk van de branche, de organisatie en het type publicatie. Over het algemeen is de rol van een redacteur gericht op het verbeteren van de kwaliteit, nauwkeurigheid en effectiviteit van geschreven of audiovisuele inhoud voordat deze wordt gepubliceerd.

Taken van een redacteur:

 • Het bedenken van onderwerpen.
 • Het begeleiden van redactiemedewerkers.
 • Het bewaken van het budget.
 • Het controleren van nieuwsfeiten.
 • Het maken van de planning.
 • Het ordenen en structureren van informatie.
 • Het overleggen met de directie.
 • Het schrijven van teksten.
 • Het verbeteren van teksten.

Beroep redacteur:

Informatie over journalistiek:

Opleidingen tot redacteur

Om als redacteur te kunnen werken zijn er diverse opleidingen die gevolgd kunnen worden, zoals de Hbo-opleiding journalistiek of de Hbo-opleiding communicatie. Maar ook de universitaire opleiding communicatiewetenschap is zeer geschikt om te volgen. Natuurlijk is het ook mogelijk om vanuit het beroep journalist door te groeien tot redacteur. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een redacteur werkzaam kan zijn

Een redacteur kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn binnen verschillende sectoren. Denk bijvoorbeeld aan redacteuren, die werkzaam zijn voor krantenuitgevers, vakbladenuitgevers, lokale nieuwsuitgevers, televisieomroepen, radio-omroepen en aan websites gericht op het nieuws. Zoals eerder omschreven kan een redacteur ook buiten de mediasector werkzaam zijn voor grote organisaties, die beschikken over een eigen redactie. Het beroep redacteur komt dan ook op verschillende manieren voor in de praktijk. Een redacteur kan bijvoorbeeld ook gespecialiseerd zijn in het schrijven en controleren van wetenschappelijke artikelen of werkzaam zijn als sportredacteur.

Competenties redacteur

Als redacteur is het belangrijk dat je foutloos kan schrijven en aangeleverde artikelen van journalisten kan corrigeren, zodat er geen fouten ontstaan in de artikelen. Daarnaast zul je communicatief sterk onderlegd moeten zijn, omdat je doorgaans veel met collega's en externe partijen zal overleggen. Omdat een redacteur vaak onder tijdsdruk werkt moet je als persoon stressbestendig zijn. Ook zul je als redacteur zelf zoeken naar nieuwsfeitjes en stuur je mensen op pad om onderzoek te doen, of ga je zelf aan de slag. De competenties als redacteur kunnen verschillen per organisatie waar je werkzaam bent, omdat de taken ook per organisatie kunnen verschillen. Algemeen belangrijke woorden zijn taalvaardigheid, plannen, organiseren, inspiratie, lef, motivatie, kritisch, samenwerken, controleren en creativiteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als redacteur

Voor een goed opgeleide redacteur is het doorgaans niet heel moeilijk om werk te krijgen, maar ervaring en kennis spelen wel een grote rol binnen dit beroep. Daarnaast zijn er grote verschillen mogelijk binnen het beroep redacteur qua verantwoordelijkheden. Zo zullen de functie-eisen van een lokale krant anders zijn dan die van een landelijke krant. De doorgroeimogelijkheden als redacteur moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden als redacteur, of het doorgroeien tot eindredacteur zodra deze functie beschikbaar is binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris redacteur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je voor verschillende uitgevers binnen de mediabranche werkzaam kan zijn. Het salaris als redacteur kan erg verschillen, omdat de verantwoordelijkheden ook erg kunnen verschillen. Over het algemeen zal een redacteur tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Lesen Sie diese Informationen auf Redakteur auf Deutsch.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Redacteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Redacteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl