Corrector

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep corrector
Werken als corrector en taalbeheersing
Wat doet een corrector?
Werkzaamheden als corrector
Spellingscontrole en grammatica check
Beroepsfilm corrector:
Film: teksten redigeren:
Opleidingen tot corrector
Bedrijven waar een corrector werkzaam kan zijn
Competenties corrector
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als corrector
Arbeidsvoorwaarden en salaris corrector
Eigen bedrijf starten als Corrector
Boekhoudprogramma vergelijken Corrector

Beroep corrector

Een corrector is een tekstprofessional die verantwoordelijk is voor het controleren van teksten op fouten, zoals mogelijke grammatica- en stijlfouten. Daarnaast is een corrector in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het verbeteren van teksten als de corrector denkt dat dit nodig is. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde woorden in een tekst die te vaak of juist onvoldoende gebruikt worden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een corrector het beste omschrijven als het controleren van teksten en het aanpassen van teksten als dat nodig is. Als corrector kan je met verschillende teksten te maken krijgen, zoals wetenschappelijke teksten, krantenartikelen en boeken, die gecontroleerd moeten worden voordat ze uitgegeven kunnen worden. Als corrector heb je een verantwoordelijke baan, omdat de corrector verantwoordelijk is voor het opsporen van eventuele fouten en onvolkomenheden in teksten. Een andere benaming voor een corrector is soms ook wel proeflezer. Een corrector is dus verantwoordelijk voor het redigeren en herschrijven van teksten. Het beroep corrector betreft specialistische werkzaamheden, waarbij concentratievermogen erg belangrijk is. Over het algemeen is het zo dat het redigeren van teksten alleen uitgevoerd wordt door zeer ervaren tekstschrijvers, die ook beschikken over goede kennis van de taal. De werkzaamheden van een corrector behoren toe tot de communicatiewetenschap. Het beroep corrector moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat correctors zich ook kunnen specialiseren in bepaalde teksten, zoals webteksten, boekteksten of reclameteksten. Het is niet zo dat redacteuren automatisch aangemerkt kunnen worden als corrector, omdat het redigeren van teksten andere werkzaamheden betreft. Na het redigeren van teksten kan het nog steeds belangrijk zijn om een corrector de tekst te laten controleren. In de praktijk kan een redacteur vaak ook aangemerkt worden als corrector. Inhoudelijk gezien betreft het wel twee verschillende disciplines.

Werken als corrector en taalbeheersing

Als corrector is het belangrijk dat je over uitstekende taalbeheersing beschikt en dat je fouten en onlogische teksten meteen opmerkt. Omdat de werkzaamheden van een conrector zo belangrijk zijn worden deze werkzaamheden over het algemeen alleen overgelaten aan ervaren medewerkers, die zeer secuur werken. Bij grote teksten kan een corrector ook samenwerken met andere correctors of proeflezers, zodat eventuele fouten of onvolkomenheden uitgesloten worden. Het beroep corrector is een belangrijk beroep, omdat lezers van artikelen en lezers van boeken zich niet willen storen aan grammaticafouten in de tekst, die voorkomen hadden kunnen worden. Ook kleine typefouten, zoals het vergeten van een komma of uitroepteken, kan zeer storend zijn in teksten. Een van de belangrijkste eigenschappen van een corrector is het durven geven van kritiek op teksten, inclusief het voorstellen van verbeteringen. Het is niet ongebruikelijk dat schrijvers of journalisten opgaan in hun teksten, waardoor ze soms fouten over het hoofd zien. Deze fouten ontstaan meestal niet doordat de schrijvers de taal niet vaardig zijn, maar wel doordat ze opgaan in hun teksten of doordat er bepaalde tijdsdruk is. De meeste professionele schrijvers weten dat fouten snel gemaakt worden en vragen daarom professionele feedback. De meeste correctors kunnen aangemerkt worden als criticus en ervaringsdeskundige. Ook de term auteur kan in sommige gevallen van toepassing zijn.

Wat doet een corrector?

Een corrector is dus verantwoordelijk voor het controleren en corrigeren van geschreven tekst om ervoor te zorgen dat het vrij is van grammaticale, spelling- en interpunctiefouten. Het doel van een corrector is om de tekst te verbeteren op het gebied van taalgebruik, consistentie en leesbaarheid. De specifieke taken van een corrector kunnen variëren afhankelijk van de context en het soort tekst, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

  • Spelling- en grammatica verificatie: Een corrector controleert de tekst op spelfouten, grammaticale fouten, foutieve zinsconstructies en andere taalkundige onjuistheden. Ze corrigeren fouten zoals verkeerd gespelde woorden, foutieve verbuigingen en vervoegingen, verkeerd gebruik van leestekens en andere grammaticale fouten.
  • Stijl en consistentie: Een corrector let op de consistentie van de tekst en zorgt ervoor dat de schrijfstijl, toon en terminologie overal in de tekst gelijk blijven. Ze corrigeren inconsistenties in het taalgebruik, verwijderen overtollige herhalingen en zorgen voor een vloeiende en samenhangende tekst.
  • Interpunctie: Een corrector controleert en corrigeert het gebruik van leestekens, zoals komma's, punten, aanhalingstekens en apostrofs. Ze zorgen ervoor dat de leestekens correct worden geplaatst volgens de taalregels en dat ze de betekenis en de structuur van de zinnen duidelijk weergeven.
  • Verbetering van de leesbaarheid: Een corrector let op de leesbaarheid van de tekst en maakt indien nodig aanpassingen om de tekst begrijpelijker te maken voor de lezers. Ze kunnen zinnen herschrijven, paragrafen herstructureren, overgangswoorden toevoegen en andere wijzigingen aanbrengen om de tekst duidelijker en aantrekkelijker te maken.
  • Controle van feitelijke juistheid: Afhankelijk van de context van de tekst kan een corrector ook verantwoordelijk zijn voor het controleren van feitelijke juistheid en het corrigeren van onnauwkeurige of onjuiste informatie. Dit kan vereisen dat ze bronnen raadplegen en de tekst verifiëren op basis van correcte en betrouwbare informatie.

Het werk van een corrector is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat geschreven teksten vrij zijn van fouten en professioneel gepresenteerd worden. Correctoren kunnen werkzaam zijn bij uitgeverijen, redactiebureaus, mediaorganisaties, reclamebureaus, overheidsinstellingen, bedrijven of als zelfstandige werken.

Werkzaamheden als corrector

Een corrector is een taalverbeteraar, die moet voorkomen dat er fouten in teksten staan. Andere benamingen voor corrector zijn ook wel controleur, taalpurist, tekstcontroleur of proeflezer. Het zijn de correctors die alle fouten en onvolkomenheden in teksten opsporen. Het belang van correctors moet niet onderschat worden, omdat bijvoorbeeld het laten drukken van boeken niet goedkoop is. Het drukken van boeken met taalfouten en/of grammaticafouten moet voorkomen worden. Een corrector moet dan ook zeer kundig zijn en bekend zijn met alle regels van de Nederlandse taal, zodat er geen vervelende en vooral storende fouten in te vinden zijn in teksten. Het is niet zo dat correctors alleen te maken hebben met boeken. Denk bijvoorbeeld ook aan webteksten, blogteksten, vakliteratuur en aan persberichten. Als corrector kan je dan ook samenwerken met verschillende vaklieden, zoals webredacteuren, redacteuren, bloggers, tekstschrijvers, copywriters en met verschillende redactiemedewerkers. Ook wetenschappers en ambtenaren maken over het algemeen regelmatig gebruik van correctors.

Spellingscontrole en grammatica check

Een corrector is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van een spellingscontrole en grammatica check. Hiervoor kunnen ze online tools gebruiken zoals Grammarly of de ingebouwde spelling- en grammaticacontrole van Microsoft Word. Het controleren op fouten in spelling, grammatica, interpunctie, hoofdlettergebruik en zinsbouw maken allemaal deel uit van het werk van de corrector. Dit zorgt ervoor dat de geschreven tekst geen fouten bevat en duidelijk en correct leest. De corrector moet dit soort fouten snel kunnen opsporen, zodat ze kunnen worden gecorrigeerd voordat de inhoud wordt gepubliceerd.

Beroepsfilm corrector:

Film: teksten redigeren:

Opleidingen tot corrector

Er bestaan geen erkende opleidingsmogelijkheden via gebruikelijke scholen voor het beroep corrector. Wel worden er voldoende cursussen en trainingen aangeboden voor mensen die op een professionele manier aan de slag wensen te gaan als corrector of proeflezer. Over het algemeen is het beroep corrector voorbehouden aan mensen die minimaal beschikken over een hbo-opleiding. Een mogelijk passende opleiding als corrector is de hbo-opleiding Journalistiek of een andere opleiding gericht op taalvaardigheid. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als zzp corrector, dan is het verstandig om gebruik te maken van een goed boekhoudpakket. Als je een boekhoudprogramma zzp gebruikt, kun je zelfstandig de financiële administratie opzetten en bijhouden.

Bedrijven waar een corrector werkzaam kan zijn

Een corrector kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, die met media en/of communicatie te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan uitgevers, overheden en aan grote bedrijven. Daarnaast zijn er veel correctors werkzaam als ondernemer. Freelance correctors zijn over het algemeen voor verschillende opdrachtgevers werkzaam, die vaak met teksten te maken hebben. Het is denkbaar dat een corrector andere werkzaamheden uitvoert dan alleen het controleren van teksten.

Competenties corrector

De belangrijkste competentie van een corrector is de taalgevoeligheid en het secuur kunnen werken met betrekking tot het opsporen van mogelijke onvolkomenheden in teksten. Het kunnen afleveren van foutloze teksten is als corrector dan ook belangrijk. Een andere belangrijke competentie is het kunnen werken onder tijdsdruk, omdat het behalen van de gestelde deadline vaak zal voorkomen binnen het beroep. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je meestal met veel verschillende mensen te maken hebt. Als je werkzaam bent als ondernemer zul je ook over een commerciële instelling moeten beschikken. Als ondernemer kan ook het netwerken belangrijk zijn om aan voldoende opdrachten te kunnen komen. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel, inzicht, ervaring, plannen, organiseren, overleggen, analytisch en doorzettingsvermogen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als corrector

Het arbeidsmarktperspectief van een corrector is over het algemeen redelijk te noemen. Het zijn eigenlijk alleen de grotere organisaties die beschikken over eigen correctors. De meeste correctors moeten tegenwoordig aangemerkt worden als ondernemer. Zoals eerder omschreven is het denkbaar dat een corrector ook andere werkzaamheden uitvoert met betrekking tot communicatie. De doorgroeimogelijkheden van een corrector moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie teamleider, afdelingsmanager of aan de functie content manager. De doorgroeimogelijkheden van een corrector zijn wel afhankelijk van de soort werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris corrector

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als corrector, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een corrector in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3000 bruto per maand afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden. Er zijn geen voorbeelden te geven van de inkomsten als zelfstandig ondernemer, omdat deze geheel afhankelijk zijn van het aantal en soort opdrachten.

Eigen bedrijf starten als Corrector

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Corrector, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Corrector

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Corrector bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Corrector.

Mijnzzp.nl