Typiste

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Typiste is een ouderwetse benaming voor vaklieden die verantwoordelijk waren voor typewerkzaamheden op een typemachine. Het typen zoals voor tekstverwerking was en is nog steeds erg belangrijk binnen het bedrijfsleven en andere organisaties. Ondanks dat het oorspronkelijke beroep typiste eigenlijk helemaal verdwenen is komt het beroep typiste nog steeds voor, echter niet meer op een typemachine, maar op de computer. De benaming typist is dan ook ontstaan vanuit het verleden door het typen op een typemachine. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een typist het beste omschrijven als het uitwerken van bepaalde informatie door middel van typen. Een typiste is dus verantwoordelijk voor tekstverwerking. De werkzaamheden van een typist zijn door de opkomst van moderne computers veel makkelijk geworden, omdat fouten op de computer snel aan te passen zijn. In vroegere dagen kon een fout van een typist inhouden dat alle tekst op een pagina opnieuw geschreven moest worden door de typist. Het beroep typiste kan vandaag de dag gezien worden als het beroep secretaresse. Het leren typen was in het verleden voor veel mensen moeilijk, omdat ze niet opgeroeid waren met typemachines en computers. Tegenwoordig kunnen de meeste mensen wel typen. Snel en foutloos typen is echter wel een speciale vaardigheid die om oefening en ervaring zal vragen. Het beroep typiste moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep in de oorspronkelijke vorm niet echt meer voorkomt. Tegenwoordig kunnen de meeste mensen wel typewerkzaamheden uitvoeren. Het snel en foutloos type was en is nog steeds een specialisatie te noemen.

Een goede typiste kan over het algemeen blind typen zonder fouten of verkeerde interpunctie te maken, zodat er bruikbare documenten ontstaan. De meeste mensen die tegenwoordig van school komen, kunnen wel typen maar lang niet allemaal blind typen. Het blind typen is alleen aan te leren door het hanteren van de juiste techniek en het opdoen van veel ervaring. Het blind typen vergt dus wel de nodige oefening, net zo als het kunnen typen met tien vingers. Om in het bezit te komen van het zogenaamd typediploma is het nodig dat iemand blind kan typen en minimaal honderd aanslagen per minuut kan halen. Of iemand blind wil leren typen is afhankelijk van de soort werkzaamheden, omdat het niet voor iedereen even belangrijk is. De meeste mensen kunnen niet blind typen met tien vingers. Het blind typen kan handig zijn voor schrijvers, bloggers of bijvoorbeeld voor copywriters. Het blind typen heeft natuurlijk wel veel voordelen wanneer je vaak met computers werk. Ook voor programmeurs kan het blind leren typen belangrijk zijn. Denk hierbij vooral aan het snel en foutloos kunnen invoeren van programmeertaal.

Leren typen

Het snel kunnen typen is in de praktijk vaak nodig, zoals tijdens een vergadering waar genotuleerd dient te worden. Het foutloos kunnen typen is erg belangrijk, echter minder belangrijk dan dit vroeger het geval was toen er nog direct op papier getypt werd. Het grote nadeel van het direct typen op papier was dat eventuele fouten niet onzichtbaar te verwijderen waren. De meesten kennen nog wel Tipp-Ex. Hiermee was een fout op papier te corrigeren, maar de correctie bleef altijd zichtbaar. Tegenwoordig gebruiken tekstverwerkers geen typemachines meer. Tekstverwerkers werken tegenwoordig allemaal met de computer. Het leren typen met een typemachine, was overigens niet heel moeilijk. Wel kon een typemachine per merk verschillen.

Het beroep typiste is dus ontstaan met de opkomst van typemachines. Op scholen leerden aankomende typistes het blind typen, waarbij ook het behalen van voldoende aanslagen per minuut belangrijk was. Een typefout was voor een typist vrij dramatisch, omdat de typist dan vaak opnieuw kon beginnen met de tekst of met tippex een typefout moest verhullen. Bruikbare documenten moesten in een keer goed gemaakt worden. Dit was ook meteen het grootste nadeel te noemen van typemachines. Tegenwoordig is typen nog steeds belangrijk, maar minder belangrijk dan vroeger, omdat vergissingen nu makkelijk aan te passen zijn. Ook het zeer snel kunnen typen is binnen de meeste beroepen niet heel belangrijk meer. Natuurlijk zijn wel de algemene vaardigheden als tekstverwerker belangrijk. Tekstverwerker is dan ook echt vak te noemen.

Snelste Typist:

Opleidingen tot typiste

Er zijn geen opleidingen via gebruikelijke scholen voor het beroep typist. Wie wil leren typen kan het beste een mbo-opleiding volgen tot secretaresse of administratie medewerker. Tijdens de mbo-opleiding tot secretaresse of administratief medewerker komt het leren typen nog steeds uitgebreid aan bod. Het kunnen blind typen met tien vingers is nog steeds heel belangrijk. Het is verder niet mogelijk om een specifieke mbo-opleiding te benoemen, omdat het leren typen onderdeel is van verschillende vakgebieden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een cursus kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een typiste werkzaam kan zijn

Als typist zijn er zeker voldoende bedrijven waar je werkzaam kan, zijn zoals op een administratieafdeling van verschillende soorten bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het uittypen van dictafoon verslagen van artsen in een medisch dossier. Daarnaast kan een typist verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van typewerkzaamheden op een computer. Als een typist door middel van een computer gegevens moet verwerken kan ook de benaming datatypist van toepassing zijn. Een datatypist hoeft over het algemeen niet hele teksten te verwerken. Binnen het bedrijfsleven komt het beroep op veel plekken voor.

Competenties typiste

Als typiste is het natuurlijk erg belangrijk dat je foutloos en snel blind kan typen met tien vingers. Daarnaast is een goede taalbeheersing belangrijk als typist. Omdat de functie van alleen typen niet veel voorkomt, is het wel belangrijk dat je een brede kennis beschikt. In het algemeen kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, inspiratie, doorzettingsvermogen, secuur, controleren, interpunctie, grammatica, zelfstandigheid en energie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als typiste

Het verkrijgen van werk als specifiek typiste zal niet meer mogelijk zijn, omdat daar de werkzaamheden te beperkt voor zullen zijn. Een bredere mbo-opleiding in de richting van administratie is dan ook belangrijk. Doorgroeien als typist is niet echt mogelijk, wel kan je natuurlijk zoals eerder omschreven bredere cursussen volgen om door te kunnen groeien. Er worden verschillende passende cursussen aangeboden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris typiste

De arbeidsvoorwaarden als typiste zijn niet aan te geven, omdat je bij veel verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Een typiste in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Typiste

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Typiste bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl