Medisch secretaresse

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep medisch secretaresse
Werken als medisch secretaresse
Wat doet een medisch secretaresse?
Werkzaamheden medisch secretaresse
Taken medisch secretaresse:
Beroep medisch secretaresse:
Opleidingen tot medisch secretaresse
Bedrijven waar een medisch secretaresse werkzaam kan zijn
Competenties medisch secretaresse
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medisch secretaresse
Arbeidsvoorwaarden en salaris medisch secretaresse
Eigen bedrijf starten als Medisch secretaresse
Boekhoudprogramma vergelijken Medisch secretaresse

Beroep medisch secretaresse

Een medisch secretaresse is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die specifiek te maken hebben met medische diensten zoals binnen ziekenhuizen, huisartsenposten en andere zorginstellingen. Als medisch secretaresse werkt je bijvoorbeeld op een polikliniek van een ziekenhuis, ter ondersteuning van de medisch specialisten of verplegers. Als medisch secretaresse zijn de secretariële werkzaamheden, zoals het maken van afspraken of het opstellen van medische brieven, een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Als medisch secretaresse krijg je over het algemeen veel met medische correspondentie te maken, die uiterst zorgvuldig verwerkt dient te worden. Dit kunnen bijvoorbeeld brieven zijn van diverse soorten medisch specialisten of ander soort patiëntengegevens. Ook het inschrijven van patiënten of het archiveren van stukken behoort tot de werkzaamheden van een medisch secretaresse. Andere werkzaamheden kunnen weer zijn het ontvangen van bezoekers, het opnemen van de telefoon of het samenstellen van medische dossiers. Binnen het vakgebied van een medisch secretaresse zal er veel gewerkt worden met medische termen en uitdrukkingen, die voor de medisch secretaresse geen geheimen mogen zijn. Het beroep medisch secretaresse is aan te merken als een beroep met veel verantwoordelijkheid. De inhoudelijke werkzaamheden van een medisch secretaresse verschillen niet echt met de inhoudelijke werkzaamheden van gewone secretaresses, met het belangrijke verschil dat een medisch secretaresse veel meer te maken krijgt met complexe medische vaktermen. Ook de vertrouwelijkheid van de informatie is een belangrijke aanvulling binnen het beroep.

Werken als medisch secretaresse

Het beroep medisch secretaresse betreft dus een speciaal beroep als secretaresse, omdat een medisch secretaresse kennis moet hebben van medische terminologie. Daarnaast leert een medisch secretaresse de betekenis van medische terminologie. Medische terminologie is in veel gevallen voor leken onbegrijpelijk, omdat medische terminologie complex kan zijn. Als medisch secretaresse is het belangrijk om medische termen te leren begrijpen, omdat je medische brieven zal opstellen als medisch secretaresse. Een ander belangrijk onderwerp tijdens de opleiding tot medisch secretaresse is medische ethiek. Medische ethiek heeft in het algemeen betrekking op het zo goed als mogelijk aanbieden van geneeskunde. Dit houdt onder andere in dat van een medisch secretaresse een professionele werkhouding verwacht wordt.

Wat doet een medisch secretaresse?

Een medisch secretaresse is een professional die administratieve en secretariële taken uitvoert in een medische omgeving, zoals een ziekenhuis, kliniek, huisartsenpraktijk of medisch centrum. Ze ondersteunen artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel bij het beheren van de dagelijkse administratieve taken, zodat de medische professionals zich kunnen concentreren op de zorg voor patiënten. Hier zijn enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van een medisch secretaresse:

 • Patiëntenregistratie: Een medisch secretaresse is verantwoordelijk voor het registreren van patiënten bij aankomst in de medische faciliteit. Ze verzamelen persoonlijke informatie, medische geschiedenis, verzekeringsgegevens en andere relevante gegevens die nodig zijn voor het patiëntendossier en de facturering.
 • Afsprakenplanning: Medisch secretaresses plannen en beheren afspraken voor patiënten. Ze coördineren met medische professionals om beschikbare afspraak slots te identificeren, patiënten te informeren over hun afspraakdetails en eventuele wijzigingen of annuleringen af te handelen.
 • Medisch dossierbeheer: Ze zijn verantwoordelijk voor het beheren en bijwerken van medische dossiers van patiënten. Ze zorgen ervoor dat de dossiers volledig, georganiseerd en vertrouwelijk zijn. Ze kunnen ook medische rapporten, testresultaten en correspondentie archiveren en ophalen wanneer dat nodig is.
 • Correspondentie en communicatie: Medisch secretaresses behandelen inkomende en uitgaande correspondentie, zoals telefoongesprekken, e-mails en post. Ze beantwoorden vragen van patiënten, plannen follow-upafspraken en communiceren met andere medische professionals en externe belanghebbenden.
 • Facturering en verzekeringen: Ze helpen bij het verwerken van facturering en verzekeringsclaims. Ze zorgen ervoor dat de juiste codes en gegevens worden vastgelegd voor facturering, indienen van claims bij verzekeringsmaatschappijen en communiceren met patiënten over betalingskwesties.
 • Algemene administratieve taken: Naast specifieke medische taken, voeren medisch secretaresses ook algemene administratieve taken uit, zoals het bijhouden van voorraden en kantoorbenodigdheden, het plannen van vergaderingen en het assisteren bij andere administratieve taken in de medische faciliteit.

Het werk van een medisch secretaresse vereist uitstekende organisatorische vaardigheden, nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en goede communicatieve vaardigheden. Ze spelen een belangrijke rol in het soepel laten verlopen van de administratieve processen binnen een medische setting en dragen bij aan een efficiënte en effectieve patiëntenzorg.

Werkzaamheden medisch secretaresse

De werkzaamheden van een medisch secretaresse zijn eigenlijk niet anders dan gewone administratieve en secretariële werkzaamheden, met het grote verschil dat het meestal om vertrouwelijke informatie gaat. Daarnaast is het binnen dit vakgebied denkbaar dat je soms met moeilijke situaties te maken zal krijgen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die geen goed nieuws ontvangen hebben van een arts. Als medisch secretaresse heb je over het algemeen niet alleen te maken met bezoekers of patiënten. Het kan ook voorkomen dat je met een medisch specialist te maken krijgt, zoals internisten, operatieassistenten of anesthesiemedewerkers, om afspraken te maken. Dit kan natuurlijk wel per soort afdeling en werkgever verschillen.

Andere meer algemene werkzaamheden kunnen zijn het archiveren van medische informatie of het rondbrengen van post naar de juiste medisch specialist. De werkzaamheden van een medisch secretaresse moeten gezien worden als belangrijke ondersteunende werkzaamheden, waardoor medisch specialisten ontlast worden. Het bijhouden van medische administratie is belangrijk werk. In veel gevallen heb je ook te maken met financiële administratie. De financiële administratie is natuurlijk ook belangrijk. Als medische secretaresse werk je meestal met een geautomatiseerd systeem.

Taken medisch secretaresse:

 • Afsprakenboek bijhouden.
 • Afspraken maken.
 • Archief bijhouden.
 • Behandelend arts op de hoogte brengen.
 • Post bezorgen.
 • In opdracht van een specialist recepten uitschrijven.
 • Noteert onderzoeksuitslagen.
 • Vergaderingen notuleren.
 • Verzorgen correspondentie.
 • Verzorgen van het patiëntenspreekuur.

Beroep medisch secretaresse:

Opleidingen tot medisch secretaresse

Om als medisch secretaresse te kunnen werken zijn er via gebruikelijke scholen voldoende opleidingsmogelijkheden beschikbaar. De Mbo-opleiding medisch secretaresse is een Mbo-opleiding op niveau vier en zal doorgaans twee tot drie jaar in beslag nemen. Met een Mbo-diploma niveau vier kan je ook doorleren voor de functie op Hbo-niveau. Tijdens de medisch secretaresse opleiding leer je onder andere correspondentie van artsen uitwerken, de medische terminologie, het samenstellen van medische dossiers, plannen, organiseren en het voorbereiden of afhandelen van spreekuren. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. De opleiding medisch secretaresse is dus op verschillende manieren te volgen. Als zzp medisch secretaresse is het belangrijk dat je de administratie goed bijhoudt. Hiervoor kun je gebruikmaken van een goed online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een medisch secretaresse werkzaam kan zijn

Een medisch secretaresse is werkzaam binnen de zorgsector, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten zorginstellingen. Denk bijvoorbeeld aan algemene ziekenhuizen, aan huisartsenposten, aan verzorgingsinstellingen en aan privé klinieken. Het is denkbaar dat een medisch secretaresse ook werkzaam kan zijn voor meer gespecialiseerde zorgaanbieders, bijvoorbeeld een tandartsenpraktijk.

Competenties medisch secretaresse

Als medisch secretaresse moet je in staat zijn om zelfstandig te werken en ben je als persoon flexibel. Daarnaast mag het nauwkeurig organiseren en plannen geen probleem zijn voor je, omdat je binnen dit vak eigenlijk geen fouten mag maken. Omdat je doorgaans de hele dag met cliënten te maken zal krijgen moet je over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken. Ook het kennen van medische terminologie is natuurlijk belangrijk binnen het vak. Als medisch secretaresse moet je verstand hebben van computers en de programma's waarmee gewerkt zal worden binnen je vakgebied, omdat tegenwoordig bijna alles met de computer gedaan zal worden, zoals het nauwkeurig bijhouden van de patiëntendossiers.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medisch secretaresse

Het verkrijgen van werk als medisch secretaresse zal doorgaans niet makkelijk zijn. Wel is het zo dat met de juiste opleiding en motivatie het vroeg of laat moet lukken om een baan te vinden. Een passende vacature medisch secretaresse is meestal wel te vinden. Doorgroeimogelijkheden als medisch secretaresse zijn er bijna niet. Wel is het denkbaar dat er interne vacatures vrij komen waar je op kan solliciteren. Het kan wel nodig zijn om extra opleidingen of cursussen te volgen, afhankelijk van je nieuwe functie. Maar als medisch secretaresse kan je doorgaans ook werken als normale secretaresse.

Arbeidsvoorwaarden en salaris medisch secretaresse

Als medisch secretaresse zul je onder de cao van het ziekenhuis vallen, waarbinnen alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Als medisch secretaresse zul je doorgaans een salaris verdienen tussen de 1900 en 2800 euro bruto per maand afhankelijk van je leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Medisch secretaresse

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Medisch secretaresse, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Medisch secretaresse

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medisch secretaresse bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Medisch secretaresse.

Mijnzzp.nl