Medisch secretaresse

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een medisch secretaresse is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die specifiek te maken hebben met medische diensten zoals binnen ziekenhuizen, huisartsenposten en andere zorginstellingen. Als medisch secretaresse werkt je bijvoorbeeld op een polikliniek van een ziekenhuis, ter ondersteuning van de medisch specialisten of verplegers. Als medisch secretaresse zijn de secretariële werkzaamheden, zoals het maken van afspraken of het opstellen van medische brieven, een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Als medisch secretaresse krijg je over het algemeen veel met medische correspondentie te maken, die uiterst zorgvuldig verwerkt dient te worden. Dit kunnen bijvoorbeeld brieven zijn van diverse soorten medisch specialisten of ander soort patiëntengegevens. Ook het inschrijven van patiënten of het archiveren van stukken behoort tot de werkzaamheden van een medisch secretaresse. Andere werkzaamheden kunnen weer zijn het ontvangen van bezoekers, het opnemen van de telefoon of het samenstellen van medische dossiers. Binnen het vakgebied van een medisch secretaresse zal er veel gewerkt worden met medische termen en uitdrukkingen, die voor de medisch secretaresse geen geheimen mogen zijn. Het beroep medisch secretaresse is aan te merken als een beroep met veel verantwoordelijkheid. De inhoudelijke werkzaamheden van een medisch secretaresse verschillen niet echt met de inhoudelijke werkzaamheden van gewone secretaresses, met het belangrijke verschil dat een medisch secretaresse veel meer te maken krijgt met complexe medische vaktermen. Ook de vertrouwelijkheid van de informatie is een belangrijke aanvulling binnen het beroep.

Het beroep medisch secretaresse betreft dus een speciaal beroep als secretaresse, omdat een medisch secretaresse kennis moet hebben van medische terminologie. Daarnaast leert een medisch secretaresse de betekenis van medische terminologie. Medische terminologie is in veel gevallen voor leken onbegrijpelijk, omdat medische terminologie complex kan zijn. Als medisch secretaresse is het belangrijk om medische termen te leren begrijpen, omdat je medische brieven zal opstellen als medisch secretaresse. Een ander belangrijk onderwerp tijdens de opleiding tot medisch secretaresse is medische ethiek. Medische ethiek heeft in het algemeen betrekking op het zo goed als mogelijk aanbieden van geneeskunde. Dit houdt onder andere in dat van een medisch secretaresse een professionele werkhouding verwacht wordt.

Werkzaamheden medisch secretaresse

De werkzaamheden van een medisch secretaresse zijn eigenlijk niet anders dan gewone administratieve en secretariële werkzaamheden, met het grote verschil dat het meestal om vertrouwelijke informatie gaat. Daarnaast is het binnen dit vakgebied denkbaar dat je soms met moeilijke situaties te maken zal krijgen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die geen goed nieuws ontvangen hebben van een arts. Als medisch secretaresse heb je over het algemeen niet alleen te maken met bezoekers of patiënten. Het kan ook voorkomen dat je met een medisch specialist te maken krijgt, zoals internisten, operatieassistenten of anesthesiemedewerkers, om afspraken te maken. Dit kan natuurlijk wel per soort afdeling en werkgever verschillen.

Andere meer algemene werkzaamheden kunnen zijn het archiveren van medische informatie of het rondbrengen van post naar de juiste medisch specialist. De werkzaamheden van een medisch secretaresse moeten gezien worden als belangrijke ondersteunende werkzaamheden, waardoor medisch specialisten ontlast worden. Het bijhouden van medische administratie is belangrijk werk. In veel gevallen heb je ook te maken met financiële administratie. De financiële administratie is natuurlijk ook belangrijk. Als medische secretaresse werk je meestal met een geautomatiseerd systeem.

Algemene taken medisch secretaresse:

  • Afsprakenboek bijhouden;
  • Afspraken maken;
  • Archief bijhouden;
  • Behandelend arts op de hoogte brengen;
  • Post bezorgen;
  • In opdracht van een specialist recepten uitschrijven;
  • Noteert onderzoeksuitslagen;
  • Vergaderingen notuleren;
  • Verzorgen correspondentie;
  • Verzorgen van het patiëntenspreekuur.

Beroep medisch secretaresse:

Opleidingen tot medisch secretaresse

Om als medisch secretaresse te kunnen werken zijn er via gebruikelijke scholen voldoende opleidingsmogelijkheden beschikbaar. De Mbo-opleiding medisch secretaresse is een Mbo-opleiding op niveau vier en zal doorgaans twee tot drie jaar in beslag nemen. Met een Mbo-diploma niveau vier kan je ook doorleren voor de functie op Hbo-niveau. Tijdens de opleiding medisch secretaresse leer je onder andere correspondentie van artsen uitwerken, de medische terminologie, het samenstellen van medische dossiers, plannen, organiseren en het voorbereiden of afhandelen van spreekuren. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een medisch secretaresse werkzaam kan zijn

Een medisch secretaresse is werkzaam binnen de zorgsector, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten zorginstellingen. Denk bijvoorbeeld aan algemene ziekenhuizen, aan huisartsenposten, aan verzorgingsinstellingen en aan privé klinieken. Het is denkbaar dat een medisch secretaresse ook werkzaam kan zijn voor meer gespecialiseerde zorgaanbieders, bijvoorbeeld een tandartsenpraktijk.

Competenties medisch secretaresse

Als medisch secretaresse moet je in staat zijn om zelfstandig te werken en ben je als persoon flexibel. Daarnaast mag het nauwkeurig organiseren en plannen geen probleem zijn voor je, omdat je binnen dit vak eigenlijk geen fouten mag maken. Omdat je doorgaans de hele dag met cliënten te maken zal krijgen moet je over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken. Ook het kennen van medische terminologie is natuurlijk belangrijk binnen het vak. Als medisch secretaresse moet je verstand hebben van computers en de programma's waarmee gewerkt zal worden binnen je vakgebied, omdat tegenwoordig bijna alles met de computer gedaan zal worden, zoals het nauwkeurig bijhouden van de patiëntendossiers.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medisch secretaresse

Het verkrijgen van werk als medisch secretaresse zal doorgaans niet makkelijk zijn. Wel is het zo dat met de juiste opleiding en motivatie het vroeg of laat moet lukken om een baan te vinden. Doorgroeimogelijkheden als medisch secretaresse zijn er bijna niet. Wel is het denkbaar dat er interne vacatures vrij komen waar je op kan solliciteren. Het kan wel nodig zijn om extra opleidingen of cursussen te volgen, afhankelijk van je nieuwe functie. Maar als medisch secretaresse kan je doorgaans ook werken als normale secretaresse.

Arbeidsvoorwaarden en salaris medisch secretaresse

Als medisch secretaresse zul je onder de CAO van het ziekenhuis vallen, waarbinnen alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Als medisch secretaresse zul je doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van je leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Medisch secretaresse

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medisch secretaresse bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl