Operatieassistent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een operatieassistent is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die met operaties te maken hebben, zoals het assisteren voor en tijdens de operaties en het omlopen. Het omlopen heeft betrekking op de steriliteit van materialen en instrumenten. Een operatieassistent is een belangrijke hulp van de snijdende specialisten tijdens operaties. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een operatieassistent omschrijven als het assisteren van het operatieteam door het aangeven van de juiste materialen en instrumenten als deze nodig zijn. Het vakgebied van een operatieassistent is echter breder dan alleen het aanbieden van materialen en instrumenten. Denk bijvoorbeeld ook aan het aansluiten van machines, het bewaken van de steriliteit van patiënten en aan het vooraf begeleiden van patiënten. Daarnaast is de operatieassistent verantwoordelijk voor administratieve werkzaamheden. Het is mogelijk dat een operatieassistent een verpleegkundige achtergrond heeft, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De werkzaamheden van een operatieassistent zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat chirurgen sterk afhankelijk zijn van goede operatieassistenten. Het zijn de operatieassistenten, die alle benodigde werkmaterialen aanreiken, zoals instrumenten, hechtmaterialen en andere materialen. Ook het bewaken van de steriliteit is specifiek een taak van een operatieassistent. Een operatieassistent zal in alle gevallen onder de verantwoordelijkheid werken van de betreffende snijdende specialisten, maar voert ook zelfstandig werkzaamheden uit. Denk bijvoorbeeld aan het schoonhouden van het wondgebied, het gebruiken van de zuigslang of aan het deppen met gazen. Ook het vasthouden van wondhaken behoort over het algemeen tot het takenpakket van de operatieassistent. Een operatieassistent, die alleen verantwoordelijk is voor het omlopen (aangeven materialen) behoort niet tot het steriele team. Een assisterende operatieassistent (instrumenterende) behoort wel tot het steriele team.

Een operatieassistent is dus verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden, zodat chirurgen hun aandacht volledig op de patiënten kunnen richten. Daarnaast zijn operatieassistenten verantwoordelijk voor het begeleiden van patiënten en verantwoordelijk voor het klaarmaken van de operatiekamer. De operatieassistent kan ook gezien worden als een extra paar handen van de snijdende specialist. De functie operatieassistent kent eigenlijk twee verschillende functies. Operatieassistenten, die verantwoordelijk zijn voor het omlopen van materialen behoren, namelijk niet tot het steriele team. Assisterende operatieassistenten behoren wel tot het steriele team. Een operatieassistent, die verantwoordelijk is voor het omlopen opent niet steriele verpakkingen, om de steriele inhoud door te geven aan de assisterende operatieassistent. Daarnaast is het zo dat het beroep operatieassistent voorkomt op Mbo-niveau en op Hbo-niveau. Een operatieassistent op Mbo-niveau noemt men ook wel een medewerker operatieve zorg. Een medewerker operatieve zorg heeft minder bevoegdheden en verantwoordelijkheden dan een operatieassistent op Hbo-niveau. Een operatieassistent op Hbo-niveau is betrokken bij de complexere operaties. Denk bijvoorbeeld aan gynaecologie, urologie en aan plastische chirurgie.

Steriele operatiekamer

Steriliteit van de operatiekamer, de instrumenten, de materialen en het van team specialisten speelt een belangrijke rol. Een chirurg moet steriel zijn en mag zelf geen verpakkingen openen, die bijvoorbeeld gazen of hechtingen bevatten, omdat deze verpakkingen niet steriel zijn. Het is de operatieassistent, die de verpakking zal openen en de inhoud zal doorgeven, zonder ze aan te raken, om besmetting te voorkomen. Zoals eerder omschreven kan er ook sprake zijn van meerdere operatieassistenten. Het is niet zo dat alle operatieassistenten tot het steriele team behoren. Dit is afhankelijk van de specifieke werkzaamheden. Ook voor medewerkers, die niet tot het steriele team behoren is het hygiënisch werken erg belangrijk.

Steriliseren van instrumenten

Het steriliseren van instrumenten, zoals medische instrumenten, kan pas uitgevoerd worden nadat ze ontsmet zijn. Het ontsmetten van de instrumenten wordt gedaan met een chemische stof zoals alcoholderivaten, aldehyden, chloorderivaten of fenolderivaten. Dit kan handmatig uitgevoerd worden of door middel van een ultrasoon reiniger. Daarnaast bestaan er speciale instrumentenwasmachines. Na het ontsmetten van instrumenten kan pas het echte steriliseren beginnen, dat op verschillende manieren uitgevoerd kan worden afhankelijk van de soort instrumenten. Het daadwerkelijk steriliseren kan uitgevoerd worden door verhitting en door lage temperaturen. Lage verhitting is meestal van toepassing op instrumenten die geen hoge temperaturen of vocht kunnen verdragen, zoals gevoelige instrumenten om in het lichaam te kunnen kijken. Steriliseren met hoge temperaturen kan uitgevoerd worden door hete lucht of door middel van stoom.

Werkzaamheden van een operatieassistent zijn:

  • Administratie-werkzaamheden
  • Het assisteren van de chirurg
  • Het bedrijfsklaar maken van de operatiekamer
  • Het begeleiden van de patiënt
  • Het bewaken van de steriliteit (patiënt en operatiekamer)
  • Het gerust stellen van de patiënt

Beroep operatieassistent:

Opleidingen tot operatieassistent

Wie een carrière ambieert als operatieassistent zal de opleiding operatieassistent moeten volgen, die ongeveer drie jaar in beslag zal nemen. Het is ook mogelijk om deze opleiding te combineren met de opleiding tot anesthesiemedewerker. De gecombineerde opleiding zal echter wel zes jaar in beslag nemen. De meeste opleidingen worden aangeboden door ziekenhuizen, meestal in samenwerking met een hogeschool. Het is ook mogelijk om als verpleegkundige deel te nemen aan de opleiding operatieassistent als je beschikt over een Hbo-opleiding Verpleegkundige. De opleiding operatieassistent is een gecombineerde opleiding, waarbinnen je zult werken en leren. De opleiding tot anesthesiemedewerker moet gezien worden als een opleiding op Hbo-niveau. Zie voor meer informatie ook de Landelijke verenging van operatieassistenten.

Bedrijven waar een operatieassistent werkzaam kan zijn

Als operatieassistent werk je op de operatieafdeling van een algemeen, academisch of specialistisch ziekenhuis. Ook kun je gaan werken in privéklinieken of op poliklinieken waar kleine operaties worden verricht.

Competenties operatieassistent

Als operatieassistent moet je flexibel en stressbestendig zijn, omdat je als operatieassistent regelmatig met spoedgevallen te maken krijgt. Daarnaast speelt een goed uithoudingsvermogen een belangrijke rol, omdat de werkdagen lang kunnen zijn en operaties lang kunnen duren. Ondanks dat de werkdagen en operaties lang kunnen zijn mag je als operatieassistent niet de concentratie verliezen. Het concentratievermogen en het geordend werken zijn belangrijke competenties. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat een operatieassistent over uitstekende communicatieve vaardigheden moet beschikken, omdat goede communicatie fouten zal voorkomt. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, samenwerken, plannen, organiseren, controleren, waakzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel, energie en passie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als operatieassistent

Het arbeidsmarktperspectief van een operatieassistent is goed te noemen. Wel is het belangrijk om de opleiding tot operatieassistent te volgen, omdat er anders geen mogelijkheden tot een baan zijn. De doorgroeimogelijkheden van een operatieassistent moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, waardoor je meer bevoegdheden krijgt. Denk hierbij aan de functie kwaliteitsmedewerker of aan de functie opleider van nieuwe operatieassistenten. De mogelijke doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het huidige opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris operatieassistent

Over het algemeen zal je als operatieassistent onder de cao ziekenhuizen vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een operatieassistent zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2400 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Bij andere instellingen zoals een privékliniek kan het salaris hoger uitvallen. Tijdens de opleiding tot operatieassistent zal in de meeste gevallen het salaris lager uitvallen. Dit kan echter wel per ziekenhuis verschillen, omdat niet alle ziekenhuizen dezelfde regels hanteren met betrekking tot operatieassistenten in opleiding.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Operatieassistent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Operatieassistent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl