Operatieassistent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep operatieassistent
Werken als operatieassistent
Wat doet een operatieassistent?
Steriele operatiekamer
Steriliseren van instrumenten
Werkzaamheden operatieassistent zijn:
Film operatieassistent:
Film operatieassistent:
Opleidingen tot operatieassistent
Bedrijven waar een operatieassistent werkzaam kan zijn
Competenties operatieassistent
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als operatieassistent
Arbeidsvoorwaarden en salaris operatieassistent
Eigen bedrijf starten als Operatieassistent
Boekhoudprogramma vergelijken Operatieassistent

Beroep operatieassistent

Een operatieassistent is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die met operaties te maken hebben, zoals het assisteren voor en tijdens de operaties en het omlopen. Het omlopen heeft betrekking op de steriliteit van materialen en instrumenten. Een operatieassistent is een belangrijke hulp van de snijdende specialisten tijdens operaties. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een operatieassistent omschrijven als het assisteren van het operatieteam door het aangeven van de juiste materialen en instrumenten als deze nodig zijn. Het vakgebied van een operatieassistent is echter breder dan alleen het aanbieden van materialen en instrumenten. Denk bijvoorbeeld ook aan het aansluiten van machines, het bewaken van de steriliteit van patiënten en aan het vooraf begeleiden van patiënten. Daarnaast is de operatieassistent verantwoordelijk voor administratieve werkzaamheden. Het is mogelijk dat een operatieassistent een verpleegkundige achtergrond heeft, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De werkzaamheden van een operatieassistent zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat chirurgen sterk afhankelijk zijn van goede operatieassistenten. Het zijn de operatieassistenten, die alle benodigde werkmaterialen aanreiken, zoals instrumenten, hechtmaterialen en andere materialen. Ook het bewaken van de steriliteit is specifiek een taak van een operatieassistent. Een operatieassistent zal in alle gevallen onder de verantwoordelijkheid werken van de betreffende snijdende specialisten, maar voert ook zelfstandig werkzaamheden uit. Denk bijvoorbeeld aan het schoonhouden van het wondgebied, het gebruiken van de zuigslang of aan het deppen met gazen. Ook het vasthouden van wondhaken behoort over het algemeen tot het takenpakket van de operatieassistent. Een operatieassistent, die alleen verantwoordelijk is voor het omlopen (aangeven materialen) behoort niet tot het steriele team. Een assisterende operatieassistent (instrumenterende) behoort wel tot het steriele team.

Werken als operatieassistent

Een operatieassistent is dus verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden, zodat chirurgen hun aandacht volledig op de patiënten kunnen richten. Daarnaast zijn operatieassistenten verantwoordelijk voor het begeleiden van patiënten en verantwoordelijk voor het klaarmaken van de operatiekamer. De operatieassistent kan ook gezien worden als een extra paar handen van de snijdende specialist. De functie operatieassistent kent eigenlijk twee verschillende functies. Operatieassistenten, die verantwoordelijk zijn voor het omlopen van materialen behoren, namelijk niet tot het steriele team. Assisterende operatieassistenten behoren wel tot het steriele team. Een operatieassistent, die verantwoordelijk is voor het omlopen, opent niet steriele verpakkingen, om de steriele inhoud door te geven aan de assisterende operatieassistent. Daarnaast is het zo dat het beroep operatieassistent voorkomt op Mbo-niveau en op Hbo-niveau. Een operatieassistent op Mbo-niveau noemt men ook wel een medewerker operatieve zorg. Een medewerker operatieve zorg heeft minder bevoegdheden en verantwoordelijkheden dan een operatieassistent op Hbo-niveau. Een operatieassistent op Hbo-niveau is betrokken bij de complexere operaties. Denk bijvoorbeeld aan gynaecologie, urologie en aan plastische chirurgie.

Wat doet een operatieassistent?

Een operatieassistent, ook wel bekend als een operatiekamerassistent of operatieverpleegkundige, is een specialist die een essentiële rol speelt in het operatieteam. Ze ondersteunen chirurgen, anesthesiologen en andere zorgverleners tijdens operaties en zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, hygiëne en efficiëntie van de operatiekamer. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een operatieassistent:

 • Voorbereiding van de operatiekamer: Een operatieassistent is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de operatiekamer voor een chirurgische ingreep. Dit omvat het controleren en klaarmaken van alle benodigde apparatuur, instrumenten en benodigdheden die tijdens de operatie worden gebruikt. Ze zorgen ervoor dat de operatiekamer schoon, steriel en goed georganiseerd is.
 • Assistentie tijdens de operatie: Tijdens de operatie ondersteunt de operatieassistent het chirurgische team door instrumenten, verbandmiddelen, hechtmateriaal en andere benodigdheden aan te geven. Ze helpen bij het positioneren van de patiënt, assisteren bij het steriel aankleden van het operatiegebied en houden de operatiesite schoon en droog.
 • Instrumenteren en omlopen: Een operatieassistent kan fungeren als instrumenterend of omliggend personeel, afhankelijk van de specifieke rol en het beleid van het ziekenhuis. Als instrumenterend personeel assisteren ze de chirurg door de juiste instrumenten aan te reiken en te helpen bij het uitvoeren van chirurgische procedures. Als omliggend personeel zijn ze verantwoordelijk voor het beheer van de operatiekamer, documentatie, het bijhouden van het verloop van de operatie en het assisteren bij niet-steriele taken.
 • Beheer van apparatuur en benodigdheden: Een operatieassistent is verantwoordelijk voor het beheer van operatiegerelateerde apparatuur en benodigdheden. Ze zorgen ervoor dat alle instrumenten en apparatuur goed functioneren en in goede staat zijn. Ze werken samen met het personeel van de centrale sterilisatieafdeling om ervoor te zorgen dat instrumenten correct worden gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd.
 • Teamcommunicatie en coördinatie: Een operatieassistent is een belangrijk communicatielink tussen het chirurgische team. Ze zorgen ervoor dat alle benodigde informatie en gegevens worden doorgegeven tussen de teamleden, inclusief de chirurg, anesthesioloog en verpleegkundigen. Ze coördineren ook de activiteiten in de operatiekamer om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.
 • Postoperatieve zorg: Na de operatie helpt een operatieassistent bij het overbrengen van de patiënt naar de postoperatieve zorgafdeling. Ze zorgen ervoor dat alle instrumenten en benodigdheden worden geteld en gerapporteerd, en dat de operatiekamer wordt gereinigd en klaargemaakt voor de volgende procedure.

Over het algemeen speelt een operatieassistent een cruciale rol in het waarborgen van een veilige en efficiënte uitvoering van chirurgische ingrepen. Ze werken nauw samen met het chirurgische team en dragen bij aan het leveren van hoogwaardige zorg aan patiënten.

Steriele operatiekamer

Steriliteit van de operatiekamer, de instrumenten, de materialen en het van team specialisten speelt een belangrijke rol. Een chirurg moet steriel zijn en mag zelf geen verpakkingen openen, die bijvoorbeeld gazen of hechtingen bevatten, omdat deze verpakkingen niet steriel zijn. Het is de operatieassistent, die de verpakking zal openen en de inhoud zal doorgeven, zonder ze aan te raken, om besmetting te voorkomen. Zoals eerder omschreven kan er ook sprake zijn van meerdere operatieassistenten. Het is niet zo dat alle operatieassistenten tot het steriele team behoren. Dit is afhankelijk van de specifieke werkzaamheden. Ook voor medewerkers, die niet tot het steriele team behoren, is het hygiënisch werken erg belangrijk.

Steriliseren van instrumenten

Het steriliseren van instrumenten, zoals medische instrumenten, kan pas uitgevoerd worden nadat ze ontsmet zijn. Het ontsmetten van de instrumenten wordt gedaan met een chemische stof zoals alcoholderivaten, aldehyden, chloorderivaten of fenolderivaten. Dit kan handmatig uitgevoerd worden of door middel van een ultrasone reiniger. Daarnaast bestaan er speciale instrumentenwasmachines. Na het ontsmetten van instrumenten kan pas het echte steriliseren beginnen, dat op verschillende manieren uitgevoerd kan worden afhankelijk van de soort instrumenten. Het daadwerkelijk steriliseren kan uitgevoerd worden door verhitting en door lage temperaturen. Lage verhitting is meestal van toepassing op instrumenten die geen hoge temperaturen of vocht kunnen verdragen, zoals gevoelige instrumenten om in het lichaam te kunnen kijken. Steriliseren met hoge temperaturen kan uitgevoerd worden door hete lucht of door middel van stoom.

Werkzaamheden operatieassistent zijn:

 • Administratie-werkzaamheden.
 • Het assisteren van de chirurg.
 • Het bedrijfsklaar maken van de operatiekamer.
 • Het begeleiden van de patiënt.
 • Het bewaken van de steriliteit (patiënt en operatiekamer).
 • Het gerust stellen van de patiënt.

Film operatieassistent:

Film operatieassistent:

Opleidingen tot operatieassistent

Wie een carrière ambieert als operatieassistent zal de opleiding operatieassistent moeten volgen, die ongeveer drie jaar in beslag zal nemen. Het is ook mogelijk om deze opleiding te combineren met de opleiding tot anesthesiemedewerker. De gecombineerde opleiding zal echter wel zes jaar in beslag nemen. De meeste opleidingen worden aangeboden door ziekenhuizen, meestal in samenwerking met een hogeschool. Het is ook mogelijk om als verpleegkundige deel te nemen aan de opleiding operatieassistent als je beschikt over een Hbo-opleiding Verpleegkundige. De opleiding operatieassistent is een gecombineerde opleiding, waarbinnen je zult werken en leren. De opleiding tot anesthesiemedewerker moet gezien worden als een opleiding op Hbo-niveau. Zonder de juiste vooropleiding is het niet mogelijk om een operatieassistent opleiding te volgen. Zie voor meer informatie ook de Landelijke verenging van operatieassistenten. Als zelfstandig operatieassistent kun je gebruikmaken van online boekhouden.

Bedrijven waar een operatieassistent werkzaam kan zijn

Als operatieassistent werk je op de operatieafdeling van een algemeen, academisch of specialistisch ziekenhuis. Ook kun je gaan werken in privéklinieken of op poliklinieken waar kleine operaties worden verricht.

Competenties operatieassistent

Als operatieassistent moet je flexibel en stressbestendig zijn, omdat je als operatieassistent regelmatig met spoedgevallen te maken krijgt. Daarnaast speelt een goed uithoudingsvermogen een belangrijke rol, omdat de werkdagen lang kunnen zijn en operaties lang kunnen duren. Ondanks dat de werkdagen en operaties lang kunnen zijn mag je als operatieassistent niet de concentratie verliezen. Het concentratievermogen en het geordend werken zijn belangrijke competenties. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat een operatieassistent over uitstekende communicatieve vaardigheden moet beschikken, omdat goede communicatie mogelijke fouten voorkomt. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, samenwerken, plannen, organiseren, controleren, waakzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel, energie en passie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als operatieassistent

Het arbeidsmarktperspectief van een operatieassistent is goed te noemen. Wel is het belangrijk om de opleiding tot operatieassistent te volgen, omdat er anders geen mogelijkheden tot een baan zijn. De doorgroeimogelijkheden van een operatieassistent moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, waardoor je meer bevoegdheden krijgt. Denk hierbij aan de functie kwaliteitsmedewerker of aan de functie opleider van nieuwe operatieassistenten. De mogelijke doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het huidige opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris operatieassistent

Over het algemeen zal je als operatieassistent onder de cao ziekenhuizen vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een operatieassistent zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2400 en 3800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Bij andere instellingen zoals een privékliniek kan het salaris hoger uitvallen. Tijdens de opleiding tot operatieassistent zal in de meeste gevallen het salaris lager uitvallen. Dit kan echter wel per ziekenhuis verschillen, omdat niet alle ziekenhuizen dezelfde regels hanteren met betrekking tot operatieassistenten in opleiding.

Eigen bedrijf starten als Operatieassistent

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Operatieassistent, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Operatieassistent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Operatieassistent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Operatieassistent.

Mijnzzp.nl