Arbeidshygiënist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Arbeidshygiënist is een algemene benaming voor vaklieden die verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken van fysische, chemische en biologische factoren op werkplekken. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een arbeidshygiënist het beste omschrijven als het onderzoeken van werkomgevingen om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen. Met andere woorden is een arbeidshygiënist verantwoordelijk voor het voorkomen dat arbeiders ziek kunnen worden door arbeidsomstandigheden op de korte, middellange of lange duur. De arbeidsomstandigheden binnen bedrijven moeten in orde zijn om een gezonde werkomgeving te kunnen realiseren en te behouden. Toch kunnen er door omstandigheden of onbedachtzaamheid gevaarlijke situaties optreden, die aangepakt moeten worden. Het is de verantwoordelijkheid van de arbeidshygiënist om dit soort misstanden te voorkomen of juist aan te pakken. Een arbeidshygiënist onderzoekt dus de werkomstandigheden op de werkvloer en adviseert de directie over zijn of haar bevindingen. Hoe een arbeidshygiënist precies onderzoek uitvoert kan verschillen per bedrijf, dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door metingen uit te voeren of door te toetsen aan wet- en regelgeving. Ook het controleren van normen, richtlijnen en grenswaarden behoort tot de werkzaamheden van een arbeidshygiënist. De werkzaamheden van een arbeidshygiënist zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het voorkomen van mogelijke problemen belangrijk is voor iedereen.

Een arbeidshygiënist adviseert dus werkgevers en werknemers met betrekking tot arbeidsomstandigheden om problemen te voorkomen. De adviezen die een arbeidshygiënist geeft kunnen werkelijk van alles zijn, zoals het vaker wassen van de handen of bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuwe prullenbakken die met de voet geopend kunnen worden om besmetting te voorkomen. Er zijn redelijk veel bedrijven en andere organisaties die gebruik maken van een arbeidshygiënist. Als arbeidshygiënist kan je werkzaam zijn voor externe adviesbureaus, echter kan een arbeidshygiënist ook intern werkzaam zijn voor bedrijven. Het beroep arbeidshygiënist kan binnen de praktijk ook voorkomen onder andere benamingen, zoals de benaming kwaliteitscontroleur. Er bestaat wel een belangrijk verschil tussen een kwaliteitscontroleur en een arbeidshygiënist, omdat een arbeidshygiënist een specifieke opleiding genoten heeft. Een kwaliteitscontroleur kan bijvoorbeeld ook gewoon een werknemer zijn die een extra functie heeft met betrekking tot de hygiëne binnen het bedrijf. Een andere benaming voor een arbeidshygiënist kan ook weer zijn arbo specialist.

De werkzaamheden als arbeidshygiënist kunnen verschillen per werkgever. Over het algemeen zal je als arbeidshygiënist zelfstandig werkzaam zijn en controleer je de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Deze arbeidsomstandigheden hebben meestal betrekking op mogelijke gevaarlijke stoffen, geluidsoverlast, stralingsgevaar en mogelijke fysieke belasting. Dit kan wel per werkgever verschillen, omdat de werkzaamheden als arbeidshygiënist zeer specifiek te noemen zijn De bevindingen stel op je in een rapport en overhandig je bijvoorbeeld aan je leidinggevende of aan de directie. Als arbeidshygiënist kan het ook voorkomen dat je nieuwe maatregelen doorvoert op de werkvloer door het informeren van de andere medewerkers.

Wat doet de Arbeidshygienist:

Opleidingen tot arbeidshygiënist

Er bestaan verschillende geschikte opleidingen tot arbeidshygiënist, die wel qua niveau kunnen verschillen tussen een volwaardige opleiding en een cursus. Een korte geschikte opleiding kan bijvoorbeeld de Mbo-opleiding middelbare veiligheidskunde (MKV) zijn. Als een arbeidshygiënist werkzaam is voor een arbodienst kan er sprake zijn van een bedrijfsarts die over een universitaire studie moet beschikken. Daarnaast kan een arbeidshygiënist werkzaam zijn als arbeidsinspecteur voor de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het is verder niet mogelijk om een specifieke geschikte opleiding te benoemen als arbeidshygiënist, omdat het beroep arbeidshygiënist op alle niveaus en op verschillende manieren voorkomt binnen de praktijk. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een arbeidshygiënist werkzaam kan zijn

Als arbeidshygiënist kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam zijn in verschillende branches. Ook is het denkbaar dat je werkzaam bent voor een Arbodienst, de overheid, ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen of dat je werkzaam bent voor een adviesbureau.

Competenties arbeidshygiënist

De arbeidshygiënist is een belangrijke deskundige op het gebied van veilige en gezonde werkomstandigheden. Als arbeidshygiënist ben je juist opgeleid om mogelijke gevaren of gezondheidsrisico's op te merken en deze te benoemen, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden om werkplekken veiliger te maken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbeidshygiënist

Er is steeds meer vraag vanuit het bedrijfsleven en overheid op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit is mede het geval omdat de verantwoordelijkheid steeds vaker bij het bedrijfsleven komt te liggen en bedrijven er dus alles aan zullen doen om hun personeel een gezonde werkplek te kunnen bieden. Als arbeidshygiënist is het erg afhankelijk van je huidige opleiding of je doorgroeimogelijkheden hebt en welke dat dan precies zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arbeidshygiënist

De specifieke arbeidsvoorwaarden als arbeidshygiënist zijn niet aan te geven, omdat het beroep te verschillend kan zijn per organisatie. Ook het opleidingsniveau kan zeer verschillen in dit beroep. Een arbeidshygiënist in loondienst zal afhankelijk van zijn opleiding, leeftijd en precieze verantwoordelijkheid tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand verdienen. Als zelfstandig ondernemer kunnen de inkomsten een stuk hoger zijn afhankelijk van de opdrachten.

Mijnzzp.nl