Arbeidshygiënist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Beroep arbeidshygiënist

Een arbeidshygiënist is verantwoordelijk voor het onderzoeken van fysische, chemische en biologische factoren op werkplekken. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een arbeidshygiënist het beste omschrijven als het onderzoeken van werkomgevingen om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen. Met andere woorden is een arbeidshygiënist verantwoordelijk voor het voorkomen dat arbeiders ziek kunnen worden door arbeidsomstandigheden op de korte, middellange of lange duur. De arbeidsomstandigheden binnen bedrijven moeten in orde zijn om een gezonde werkomgeving te kunnen realiseren en te behouden. Toch kunnen er door omstandigheden of onbedachtzaamheid gevaarlijke situaties optreden, die aangepakt moeten worden. Het is de verantwoordelijkheid van de arbeidshygiënist om dit soort misstanden te voorkomen of juist aan te pakken. Een arbeidshygiënist onderzoekt dus de werkomstandigheden op de werkvloer en adviseert de directie over zijn of haar bevindingen. Hoe een arbeidshygiënist precies onderzoek uitvoert kan verschillen per bedrijf, dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door metingen uit te voeren of door te toetsen aan wet- en regelgeving. Ook het controleren van normen, richtlijnen en grenswaarden behoort tot de werkzaamheden van een arbeidshygiënist. De werkzaamheden van een arbeidshygiënist zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het voorkomen van mogelijke problemen belangrijk is voor iedereen. Over het algemeen zal een arbeidshygiënist zich sterk richten op de Arbowet. Binnen de Arbowet is er op verschillende manieren aandacht voor een gezonde werkomgeving, zodat nadelige gezondheidseffecten op de werkvloer voorkomen worden. Dit heeft vooral betrekking op lawaai, klimaat, gevaarlijke stoffen, gevaarlijke omstandigheden, mechanische trillingen en verlichting en licht.

Werken als arbeidshygiënist

Een arbeidshygiënist adviseert dus werkgevers en werknemers met betrekking tot arbeidsomstandigheden om problemen te voorkomen. De adviezen die een arbeidshygiënist geeft kunnen werkelijk van alles zijn, zoals het vaker wassen van de handen of bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuwe prullenbakken die met de voet geopend kunnen worden om besmetting te voorkomen. Er zijn redelijk veel bedrijven en andere organisaties die gebruikmaken van een arbeidshygiënist. Als arbeidshygiënist kan je werkzaam zijn voor externe adviesbureaus, echter kan een arbeidshygiënist ook intern werkzaam zijn voor bedrijven. Het beroep arbeidshygiënist kan binnen de praktijk ook voorkomen onder andere benamingen, zoals de benaming kwaliteitscontroleur. Er bestaat wel een belangrijk verschil tussen een kwaliteitscontroleur en een arbeidshygiënist, omdat een arbeidshygiënist een specifieke opleiding genoten heeft. Een kwaliteitscontroleur kan bijvoorbeeld ook gewoon een werknemer zijn die een extra functie heeft met betrekking tot de hygiëne binnen het bedrijf. Een andere benaming voor een arbeidshygiënist kan ook weer zijn arbo specialist.

Wat doet een arbeidshygiënist

De inhoudelijke werkzaamheden van een arbeidshygiënist kunnen verschillen per organisatie en branche. Over het algemeen zal je als arbeidshygiënist zelfstandig werkzaam zijn en controleer je de arbeidsomstandigheden binnen verschillende organisaties. Deze arbeidsomstandigheden hebben meestal betrekking op mogelijke gevaarlijke stoffen, geluidsoverlast, stralingsgevaar, fysieke belasting en mogelijke onveilige werksituaties. Dit kan per werkgever verschillen, omdat de werkzaamheden van een arbeidshygiënist zeer specifiek te noemen zijn. De bevindingen stel op je in een rapport en overhandig je bijvoorbeeld aan de directie. Als arbeidshygiënist kan het ook voorkomen dat je nieuwe maatregelen doorvoert op de werkvloer. Over het algemeen schakelen bedrijven een arbeidshygiënist in om arbeidsrisico's op te sporen en te stoppen. Een arbeidshygiënist is dan ook op een brede manier gespecialiseerd in het opsporen, voorkomen en stoppen van arbeidsrisico's. Denk bijvoorbeeld aan het werken in hitte, zoals bouwvakkers vaak doen tijdens de zomermaanden, en aan verplichte beschermingsmiddelen. Daarnaast kan een arbeidshygiënist samenwerken met preventiemedewerkers, bedrijfsartsen en re-integratiecoaches.

Film: Wat doet de arbeidshygiënist:

Opleidingen tot arbeidshygiënist

Er bestaan verschillende geschikte opleidingen tot arbeidshygiënist, die wel qua niveau kunnen verschillen tussen een volwaardige opleiding en een cursus. Een korte geschikte opleiding kan bijvoorbeeld de Mbo-opleiding middelbare veiligheidskunde (MKV) zijn. Als een arbeidshygiënist werkzaam is voor een arbodienst kan er sprake zijn van een bedrijfsarts die over een universitaire studie moet beschikken. Daarnaast kan een arbeidshygiënist werkzaam zijn als arbeidsinspecteur voor de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het is verder niet mogelijk om een specifieke geschikte opleiding te benoemen als arbeidshygiënist, omdat het beroep arbeidshygiënist op alle niveaus en op verschillende manieren voorkomt binnen de praktijk. Ook het bijhouden van boekhouding is belangrijk als arbeidshygiënist. Dit kan het beste gedaan worden door middel van online boekhouden.

Bedrijven waar een arbeidshygiënist werkzaam kan zijn

Over het algemeen is een arbeidshygiënist werkzaam voor een adviesbureau, en zal je als consultant binnen verschillende organisaties advieswerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast kan een arbeidshygiënist werkzaam zijn voor een Arbodienst. In dat geval kan een arbeidshygiënist aangemerkt worden als ambtenaar. Zoals eerder omschreven komt het beroep arbeidshygiënist in de praktijk op verschillende manieren voor. Denk bijvoorbeeld ook aan interne medewerkers, die aangemerkt kunnen worden als arbeidshygiënist, zoals een ziekenhuishygiënist. De klassieke arbeidshygiënist is over het algemeen binnen verschillende bedrijven werkzaam.

Competenties arbeidshygiënist

De competenties van een arbeidshygiënist zijn niet eenduidig te omschrijven, omdat het beroep arbeidshygiënist in de praktijk op verschillende manieren voorkomt. Omdat een arbeidshygiënist te maken heeft met verschillende organisaties en medewerkers kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. In het algemeen kunnen we stellen dat een arbeidshygiënist een belangrijke deskundige is op het gebied van veilige en gezonde werkomstandigheden. Als arbeidshygiënist ben je dan ook in alle gevallen opgeleid om mogelijke gevaren of gezondheidsrisico's op te merken en ze te benoemen, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden om werkplekken veiliger te maken. Algemeen belangrijke woorden zijn onderzoeken, kennis, inzicht, plannen, samenwerken, analytisch, stressbestendigheid en wet- en regelgeving.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbeidshygiënist

Er is steeds meer vraag vanuit het bedrijfsleven en overheid op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit is ook het geval omdat de verantwoordelijkheid steeds vaker bij het bedrijfsleven komt te liggen en bedrijven er dus alles aan zullen doen om hun personeel een gezonde werkplek te kunnen bieden. Als arbeidshygiënist is het erg afhankelijk van je huidige opleiding of je doorgroeimogelijkheden hebt en welke dat dan precies zijn. Zoals eerder omschreven komt het beroep arbeidshygiënist in de praktijk op verschillende manieren voor. De doorgroeimogelijkheden zijn dan ook sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkgever en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arbeidshygiënist

De specifieke arbeidsvoorwaarden als arbeidshygiënist zijn niet aan te geven, omdat het beroep te verschillend kan zijn per organisatie. Ook het opleidingsniveau kan zeer verschillen in dit beroep. Een arbeidshygiënist in loondienst zal afhankelijk van zijn opleiding, leeftijd en precieze verantwoordelijkheid tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand verdienen. Als zelfstandig ondernemer kunnen de inkomsten een stuk hoger zijn afhankelijk van de opdrachten.

Eigen bedrijf starten als Arbeidshygiënist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Arbeidshygiënist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Arbeidshygiënist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arbeidshygiënist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Arbeidshygiënist.

Mijnzzp.nl