Ziekenhuishygienist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep ziekenhuishygiënist
Werken als ziekenhuishygiënist
Wat doet een ziekenhuishygiënist allemaal:
Film: In rep en roer door bacterie:
Film: Ziekenhuishygiëne:
Opleidingen tot ziekenhuishygiënist
Bedrijven waar een ziekenhuishygiënist werkzaam kan zijn
Competenties ziekenhuishygiënist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ziekenhuishygiënist
Arbeidsvoorwaarden en salaris ziekenhuishygiënist
Eigen bedrijf starten als Ziekenhuishygienist
Boekhoudprogramma vergelijken Ziekenhuishygienist

Beroep ziekenhuishygiënist

Een ziekenhuishygiënist is een verpleegkundig specialist die beschikt over de aanvullende opleiding ziekenhuishygiënist. De opleiding ziekenhuishygiënist is dus een aanvulling op het beroep verpleegkundige op Hbo-niveau. Een verpleegkundige op Mbo-niveau kan niet werkzaam zijn als ziekenhuishygiënist. Als ziekenhuishygiënist ben je op een brede manier verantwoordelijk voor preventieve werkzaamheden die met hygiëne te maken hebben. Dit heeft onder andere betrekking op het opsporen en bestrijden van ziekenhuisinfecties. De belangrijkste taak van een ziekenhuishygiënist is het voorkomen van ziekenhuisinfecties door mogelijke problemen vroegtijdig te signaleren en ze te bestrijden. Het voorkomen van ziekenhuisinfecties kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden door het bieden van informatie aan zorgmedewerkers over geldende richtlijnen binnen het ziekenhuis op het gebied van hygiëne. De functie ziekenhuishygiënist is een belangrijke functie, omdat de functie er voor kan zorgen dat kleine problemen geen grote problemen worden. De meeste ziekenhuizen maken tegenwoordig gebruik van speciale ziekenhuishygiënisten om problemen te voorkomen. Een andere benaming voor een ziekenhuishygiënist is tegenwoordig ook wel deskundige infectiepreventie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een ziekenhuishygiënist het beste omschrijven als het voorkomen, herkennen, beschrijven en bestrijden van mogelijk ziekenhuisinfecties. Als ziekenhuishygiënist ben je verantwoordelijk voor het voorkomen, signaleren en bestrijden van ziekenhuisinfecties. Daarnaast heb je als ziekenhuishygiënist een controlerende functie, omdat het je taak is om toe te zien op de daadwerkelijke uitvoering van de hygiënemaatregelen. Dit kan inhouden dat je andere medewerkers aanspreekt als je ziet dat er mogelijke gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door verkeerde handelingen, zoals het niet goed schoonmaken.

Werken als ziekenhuishygiënist

Een ziekenhuishygiënist is dus een verpleegkundig specialist die beschikt over een aanvullende opleiding. Als ziekenhuishygiënist werk je over het algemeen veel samen met verschillende arts-microbiologen en de infectiecommissie. Als ziekenhuishygiënist geef je ook scholing, voorlichting en instructies aan zorgmedewerkers. Ook controleer je of zorgmedewerkers zich houden aan het infectiepreventiebeleid en houd je in de gaten of het beleid effect heeft. Op het moment dat je situaties tegenkomt die een hoger besmettingsgevaar opleveren, rapporteer je dit. Als ziekenhuishygiënist zul je alle bevindingen opstellen in rapporten, omdat er tegenwoordig strenge richtlijnen bestaan met betrekking tot hygiëne. Ook het vastleggen van alle voorkomende ziekenhuisinfecties en het aantal patiënten dat te maken heeft met een ziekenhuisinfectie behoort tot de werkzaamheden van de ziekenhuishygiënist. De functie ziekenhuishygiënist komt tegenwoordig ook voor binnen andere zorginstellingen die te maken hebben met strenge hygiëneregels.

Wat doet een ziekenhuishygiënist allemaal:

  • Het geven van voorlichting aan zorgmedewerkers.
  • Het signaleren van besmettingsgevaar.
  • Het bestrijden van besmettingsgevaar.
  • Het samenwerken met de arts-microbioloog.
  • Het informeren van de infectiecommissie.
  • Het rapporteren van bevindingen.
  • Het uitvoeren van onderzoeken.

Film: In rep en roer door bacterie:

Film: Ziekenhuishygiëne:

Opleidingen tot ziekenhuishygiënist

Het worden van ziekenhuishygiënist (deskundige infectiepreventie) is alleen mogelijk als je als beschikt over de Hbo-opleiding verpleegkundige. De opleiding tot ziekenhuishygiënist zal ongeveer achttien maanden in beslag nemen. Tijdens de opleiding is er onder andere aandacht voor professionele communicatie, methodische beroepsuitoefening ziekenhuishygiëne, coördineren en organiseren van preventieve maatregelen en kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering. Ook medisch analisten die minimaal beschikken over een hbo-opleiding kunnen in aanmerking komen voor de opleiding ziekenhuishygiënist. Er is overigens ook een vereniging voor hygiëne en infectiepreventie waar de meeste ziekenhuizen tegenwoordig bij aangesloten zijn. Ook de boekhouding is belangrijk als ziekenhuishygiënist.

Bedrijven waar een ziekenhuishygiënist werkzaam kan zijn

Een ziekenhuishygiënist is werkzaam voor een algemeen ziekenhuis, academisch ziekenhuis of bijvoorbeeld voor een kinderziekenhuis. Zoals eerder omschreven komt het beroep deskundige infectiepreventie ook steeds meer voor buiten ziekenhuizen. Denk bijvoorbeeld ook aan verzorgingshuizen die te maken kunnen hebben met mogelijke infecties.

Competenties ziekenhuishygiënist

De belangrijkste competentie als ziekenhuishygiënist is toch wel dat je stevig in je schoenen staat omdat je regelmatig overtuigende opmerkingen zal moeten maken tegen collega's over hun werkwijze. Het is dan ook zeer belangrijk dat je communicatief sterk ingesteld bent. Daarnaast moet je het belangrijk vinden om werkprocessen te blijven verbeteren. Ook je schriftelijke communicatievaardigheden moeten goed zijn als ziekenhuishygiënist omdat je regelmatig rapporten zal moeten opstellen. Algemeen belangrijke woorden zijn voorlichting, educatie, coachen, motiveren, inspireren, samenwerken, overleggen, wet- en regelgeving en plannen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ziekenhuishygiënist

Het arbeidsmarktperspectief van een ziekenhuishygiënist is niet echt van toepassing, omdat de meeste ziekenhuishygiënisten als interne medewerker doorgroeien tot ziekenhuishygiënist. Daarnaast betreft het zeer specifieke werkzaamheden, die relatief gezien niet veel voorkomen. Wel is het zo dat de vraag naar ziekenhuishygiënisten groeiende is, omdat het voorkomen van infecties en hygiënemaatregelen steeds belangrijker worden. De doorgroeimogelijkheden van een ziekenhuishygiënist zijn verder niet zomaar aan te geven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ziekenhuishygiënist

Arbeidsvoorwaarden als ziekenhuishygiënist zijn verder niet van toepassing op dit beroep omdat het om een aanvulling zal gaan op je bestaande carrière. Een ziekenhuishygiënist is minimaal Hbo-opgeleid en zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 3800 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Ziekenhuishygienist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Ziekenhuishygienist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Ziekenhuishygienist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ziekenhuishygienist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Ziekenhuishygienist.

Mijnzzp.nl