Opleiding tot Wijkverpleegkundige

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo-niveau Verpleegkunde
VooropleidingHavo of Vwo
VooropleidingVerpleegkundige (Mbo 4)
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Hbo-opleiding verpleegkunde

De Hbo-opleiding verpleegkunde (niveau 5) is uitermate geschikt voor studenten die een verdere verbreding zoeken binnen het vakgebied verpleegkunde. Het eerste jaar van de opleiding is vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, om te bekijken waar je interesses precies liggen. Vanaf het eerste jaar van deze opleiding zal je diverse keren stage lopen, die plaats kan vinden bij verschillende gezondheidsorganisaties zoals de algemene gezondheidszorg (AGZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of de maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ). Op school zal er in het eerste jaar aandacht zijn voor vakken als anatomie, ethiek, communicatieve vaardigheden, verpleegkundig rekenen, medische biologie, geneeskunde, psychiatrie, pedagogiek en organisatiekunde. Vanaf het tweede leerjaar zal de hoofdfase van deze opleiding beginnen, die in eerste instantie verdiept in zal gaan op de leerstof vanuit het eerste jaar, maar ook een verbreding van de opleiding zal geven, omdat je bijvoorbeeld ook leert coachen en de zorg organiseren rondom de patiënten.

Ook in het tweede jaar van de opleiding zal je diverse keren stage lopen. Vanaf het derde leerjaar zal je een minor moeten kiezen, die gezien moet worden als een specialistenopleiding. Deze verschillende minors nemen ongeveer een half jaar in beslag, waarna er een afstudeerrichting gekozen wordt zoals de afstudeerrichting: algemene gezondheidszorg (AGZ)/maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) of geestelijke gezondheidszorg (GGZ)/maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ). Over het algemeen worden binnen de Hbo-opleiding verpleegkunde de minors oncologische cliënt, gerontologie en geriatrie in de praktijk, het kwetsbare kind, high care volwassene en kinderen, kind en omgeving, internationalisation, pijn voor health professionals en de minor sociale psychiatrie aangeboden. Tijdens deze hoofdfase van de opleiding zal je over het algemeen twee keer stage lopen, wat ongeveer veertig weken in beslag zal nemen. Gedurende de stageperiode zal je stage lopen binnen gespecialiseerde afdelingen, zoals de psychiatrie, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg of de verslavingszorg. Het vierde leerjaar van deze opleiding staat centraal aan het afstuderen binnen de gekozen specialisatie en nog eens dertig weken stage.

Opleidingsduur en niveau verpleegkunde

De Hbo-opleiding verpleegkunde zal over het algemeen vier jaar in beslag nemen. De Hbo-opleiding verpleegkunde is geen makkelijke opleiding te noemen, die veel zelfstudie en doorzettingsvermogen zal vragen van studenten.

Vervolgopleidingen verpleegkunde

Na de Hbo-opleiding verpleegkunde is het nog mogelijk om door te leren voor een master-opleiding. Een master-opleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen. Het is ook mogelijk om een master-opleiding te volgen op Hbo-niveau, of er kan gekozen worden voor een universitaire opleiding. Na het afronden van een Hbo-opleiding is het binnen Nederland altijd mogelijk om minimaal één mastersopleiding te volgen.

Vooropleiding verpleegkunde

De meeste scholen verwachten minimaal een passende Mbo-diploma niveau vier voordat je toegelaten zal worden tot de Hbo-opleiding verpleegkunde, zoals het Mbo-diploma verpleegkunde niveau vier. Ook met een havo- of vwo-diploma is het in de meeste gevallen mogelijk om toegelaten te worden. De toelatingseisen voor deze Hbo-opleiding zijn doorgaan wel streng en kunnen sterk afhangen van je cijferlijst. Het is voor deze opleiding meestal mogelijk om een toelatingsexamen af te leggen.

Mijnzzp.nl