Coach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een coach is gespecialiseerd in coaching, wat gezien moet worden als persoonlijke begeleiding. Coaching is een breed begrip dat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van coaching. Andere benamingen voor coaching zijn ook wel therapie, counseling en supervisie. Coaching vindt meestal plaats in een gelijkwaardige één op één situatie. Hoe een coach precies te werk gaat kan verschillen per coach en soort coaching, omdat er veel verschillende vormen van coaching bestaan. Over het algemeen kunnen we stellen dat coaches advies geven, trainingen geven en ondersteuning bieden aan mensen om hun persoonlijke doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door mensen aan het denken te zetten door het stellen van gerichte vragen, zodat de ander hierover gaat nadenken. Over het algemeen gaat een coach uitdagend te werk om zijn doel te bereiken. Dit kan betekenen dat een coach lastige of moeilijk vragen zal stellen om mensen te prikkelen en aan het denken te zetten. Coaching is dus een breed begrip dat betrekking kan hebben op verschillende vormen van coaching. Coaching kan op verschillende manieren in iemands leven naar voren komen, zoals door het bedrijf waar iemand werkt of omdat iemand denkt er zelf behoefte aan te hebben. Het is dat een bedrijf het nodig vindt om een personeelslid te coachen, zodat deze door kan groeien in zijn functie of door kan groeien naar een hogere functie binnen de organisatie. Door het begeleiden door middel van coaching kunnen mogelijke zwakke punten van werknemers aangepakt worden, zodat dit pluspunten worden. Ook zijn er genoeg mensen te vinden die vastgeroest zitten op een bepaalde functie, en een nieuwe uitdaging zoeken binnen het bedrijf. Door samen te praten kunnen de wensen van de werknemer aangepakt worden tot een werkbaar model waar iedereen zich in kan vinden.

Het beroep coach moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er tegenwoordig veel verschillende coaches zijn. Denk bijvoorbeeld aan motivatiecoaches, jobcoaches, budgetcoaches, straatcoaches, agressiecoaches en aan afvalcoaches. Dit zijn allemaal voorbeelden van verschillende coaches, die mensen met verschillende problemen kunnen helpen. Daarnaast kan een coach in sommige gevallen andere benamingen gebruiken, zoals de benaming therapeut of counselor. Welke benaming een coach precies zal gebruiken is meestal afhankelijk van de soort hulpverlening en het opleidingsniveau. Ook een loopbaanadviseur, die mensen probeert verder te helpen met hun carrière, kan eigenlijk aangemerkt worden als bedrijfscoach. Coaching heeft in de meeste gevallen betrekking op persoonlijke coaching, echter kan coaching ook toegepast worden als groepscoaching. Denk bijvoorbeeld aan een complete afdeling binnen een organisatie, die in dat geval te maken krijgt met groepscoaching. De coach krijgt dan meestal van tevoren een bepaald doel gesteld van het management en probeert hiervoor een coachingsprogramma te maken. Tijdens de coaching zullen er dan vaak verschillende dingen gedaan worden met de afdeling, zoals rollenspellen, schilderen, gesprekken voeren en ga zo maar door. Het doel van zo'n coaching dag kan bijvoorbeeld zijn het dichter bij elkaar brengen van mensen. Dit soort groepscoaching kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als teambuildingsactiviteit.

Wat doet een coach?

Een coach is een professional die individuen, teams of groepen begeleidt en ondersteunt bij het behalen van persoonlijke of professionele doelen. Het doel van coaching is het stimuleren van groei, ontwikkeling en het bereiken van gewenste resultaten. Coaches helpen cliënten om hun potentieel te benutten, obstakels te overwinnen, nieuwe perspectieven te verkennen en actiegerichte stappen te zetten. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van het werk van een coach:

  • Doelstellingen identificeren: Een coach werkt samen met de cliënt om heldere en haalbare doelstellingen te identificeren. Dit kunnen zowel persoonlijke als professionele doelen zijn, zoals het verbeteren van leiderschapsvaardigheden, het vinden van een nieuwe carrièrerichting, het vergroten van zelfvertrouwen of het bereiken van een betere balans tussen werk en privéleven.
  • Begeleiding en ondersteuning: Een coach biedt begeleiding en ondersteuning aan de cliënt gedurende het coachingstraject. Ze luisteren actief, stellen verhelderende vragen, moedigen reflectie aan en bieden feedback om de cliënt te helpen zijn gedachten, gevoelens en gedrag beter te begrijpen. Ze fungeren als een vertrouwde gesprekspartner en bieden een veilige omgeving waarin de cliënt vrijuit kan spreken en experimenteren.
  • Vaardigheden en strategieën ontwikkelen: Een coach helpt de cliënt bij het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ze kunnen tools, technieken en oefeningen aanreiken die de cliënt helpen bij het vergroten van zelfbewustzijn, het ontwikkelen van nieuwe perspectieven, het overwinnen van obstakels en het nemen van effectieve acties.
  • Verantwoording en follow-up: Een coach houdt de cliënt verantwoordelijk voor het nemen van acties en het volgen van het afgesproken plan. Ze bieden ondersteuning bij het opstellen van realistische stappen en houden de voortgang in de gaten. Ze moedigen de cliënt aan om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen groei en ontwikkeling.
  • Resultaten evalueren: Gedurende het coachingstraject evalueert een coach regelmatig de voortgang en resultaten met de cliënt. Ze helpen de cliënt om successen te vieren, obstakels te identificeren en aan te pakken, en de strategieën indien nodig aan te passen. Het uiteindelijke doel is om positieve en duurzame verandering te bewerkstelligen.

Het werk van een coach kan variëren afhankelijk van de specifieke expertise en het werkgebied, zoals levenscoaching, loopbaancoaching, zakelijke coaching, teamcoaching, sportcoaching en meer. Over het algemeen draait het echter om het bieden van begeleiding, ondersteuning en inspiratie om individuen te helpen hun volledige potentieel te bereiken en hun doelen te verwezenlijken.

Waarom coaching binnen het bedrijfsleven

Coaching binnen het bedrijfsleven komt veel voor om medewerkers verder te kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan een talentvolle trainee, die klaargestoomd moet worden voor een zware managementfunctie, zoals de functie unitmanager, financieel manager of de functie operationeel manager. Voor dit soort aankomende managers kan het erg belangrijk zijn om de juiste begeleiding te krijgen. Het is de coach die alle mogelijke zwakheden zal doorgronden om van de trainee een topmanager te kunnen maken. Goede coaching draagt ook bij aan het voorkomen dat medewerkers met zware functies vroegtijdig afhaken. In dat geval is een coach gespecialiseerd in preventieve coaching. Binnen het bedrijfsleven kan een coach in sommige gevallen ook samenwerken met een gespecialiseerde psycholoog. In sommige gevallen kan een grote organisatie ook beschikken over een bedrijfsmaatschappelijk werker. Een bedrijfsmaatschappelijk werker is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen binnen het bedrijfsleven.

Wanneer coachen

Coaching is aan te raden voor mensen die op een bepaalde manier tegen beperkingen of mogelijke problemen aanlopen. Er zijn vandaag de dag veel verschillende vormen van coaching die allemaal gericht zijn op een bepaald doel, zoals persoonlijke coaching, loopbaancoaching, teamcoaching en coaching als managementstijl. Coaching hoeft geen betrekking te hebben op de arbeidsmarkt, omdat coaching voor iedereen geschikt kan zijn. Wel is het belangrijk om de juiste coach te benaderen, omdat er veel specialisaties bestaan binnen coaching. Wie het gevoel heeft niet verder te kunnen komen in het leven, op wat voor manier dan ook, doet er goed aan om eens met een coach af te spreken, omdat de meeste coaches een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Het maakt verder niet uit of dit betrekking heeft op het werk of een persoonlijke situatie.

Coaching:

Opleidingen tot coach

Er zijn door het hele land diverse opleidingsinstituten te vinden die cursussen of opleidingen aanbieden tot coach. Er zijn als coach veel verschillende richtingen mogelijk waarin je je kan specialiseren. De meeste opleidingen of cursussen zijn minimaal op Hbo-niveau. Daarnaast zijn er voldoende algemene websites te vinden over coaching. Een coach is geen leraar die onderwijs geeft, maar iemand die inspireert, motiveert en mensen ondersteuning biedt. De diverse opleidingen of cursussen tot coach kunnen variëren van enkele dagen tot jaren. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat coaches binnen veel vakgebieden werkzaam kunnen zijn. Zie voor mogelijk passende opleidingen de meer specifieke beroepen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen onderneming gaat starten als zzp coach, dan is het nodig om een zzp administratie op te zetten. Hiervoor kun je een vergelijking maken tussen verschillende goede boekhoudpakketten.

Bedrijven waar een coach werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een coach aangemerkt moeten worden als ondernemer, die werkzaam is binnen een eigen coachingspraktijk. Daarnaast kan een coach werkzaam zijn als consultant voor verschillende opdrachtgevers. In dat geval zal je als coach in de meeste gevallen aangesloten zijn bij een grotere organisatie. Een coach kan ook rechtstreeks werkzaam zijn voor organisaties in loondienst. Dit zijn dan vaak wel de grotere organisaties en overheden, die te maken hebben met veel personeelsleden. In het algemeen is het wel zo dat de meeste coaches aangemerkt moeten worden als ondernemer. Het is denkbaar dat een coach ook andere werkzaamheden uitvoert.

Competenties coach

Als coach is het belangrijk dat je zelfkennis bezit, zodat je weet wat je eigen beperkingen en mogelijkheden precies zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je als coach over voldoende zelfvertrouwen beschikt. Omdat je veel gesprekken of uitdagingen aan gaat met verschillende soorten mensen moeten je communicatieve vaardigheden als coach goed zijn. Maar ook visie en inlevingsvermogen zijn belangrijke competenties van een coach. Het goed coachen is alleen mogelijk als je in staat bent om goed te luisteren en als je resultaatgericht weet te werken, zodat de doelstellingen bereikt kunnen worden. Algemeen belangrijke woorden voor een coach zijn inspiratie, analytisch, uitdrukkingsvaardigheid, sociabiliteit, vertrouwen, professionaliteit, doelstellingen, passie, energie, doortastendheid en stressbestendigheid. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als coach

Er is veel vraag naar coaching, en in dat opzicht zal het doorgaans geen probleem zijn om werk of opdrachten te krijgen als coach. Wel is het zo dat er inmiddels veel coaches actief zijn op verschillende gebieden, wat de concurrentie groot maakt. Maar over het algemeen moet het als goed opgeleide coach geen probleem zijn om werk of opdrachten te vinden. De doorgroeimogelijkheden als coach moeten gezien worden in het verder specialiseren binnen je vakgebied en het verkrijgen van grotere en belangrijkere opdrachten. Maar ook het starten van je eigen coachingsbedrijf kan natuurlijk gezien worden als doorgroeien als coach.

Arbeidsvoorwaarden en salaris coach

Er zijn geen voorbeelden de te geven van de arbeidsvoorwaarden als coach, omdat je voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam kan zijn binnen verschillende branches. Daarnaast is het zo dat redelijk veel coaches werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer kan zijn eigen arbeidsvoorwaarden bepalen. Een coach die fulltime werkzaam is in loondienst zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Er zijn geen voorbeelden te geven van wat een zelfstandig werkende coach zal verdienen, omdat dit geheel afhankelijk is van het aantal en soort opdrachten. Daarnaast hebben ondernemers te maken met onkosten, zoals de huur van een bedrijfspand en eventuele personeelskosten. In de meeste gevallen vragen zelfstandig werkende coaches een vaste vergoeding per opdracht en niet per uur.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Coach

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Coach bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl