Coach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een coach is gespecialiseerd in coaching, wat gezien moet worden als persoonlijke begeleiding. Coaching is een breed begrip dat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van coaching. Andere benamingen voor coaching zijn ook wel therapie, counseling en supervisie. Coaching vindt meestal plaats in een gelijkwaardige één op één situatie. Hoe een coach precies te werk gaat kan verschillen per coach en soort coaching, omdat er veel verschillende vormen van coaching bestaan. Over het algemeen kunnen we stellen dat coaches advies geven, trainingen geven en ondersteuning bieden aan mensen om hun persoonlijke doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door mensen aan het denken te zetten door het stellen van gerichte vragen, zodat de ander hierover gaat nadenken. Over het algemeen gaat een coach uitdagend te werk om zijn doel te bereiken. Dit kan betekenen dat een coach lastige of moeilijk vragen zal stellen om mensen te prikkelen en aan het denken te zetten. Coaching is dus een breed begrip dat betrekking kan hebben op verschillende vormen van coaching.

Coaching kan op verschillende manieren in iemands leven naar voren komen, zoals door het bedrijf waar iemand werkt of omdat iemand denkt er zelf behoefte aan te hebben. Het kan zijn dat een bedrijf het nodig vindt om een personeelslid te coachen, zodat deze door kan groeien in zijn functie of door kan groeien naar een hogere functie binnen de organisatie. Door het begeleiden door middel van coaching van werknemers kunnen mogelijke zwakke punten aangepakt worden, zodat dit pluspunten worden. Ook zijn er genoeg mensen te vinden die vastgeroest zitten op een bepaalde functie, en een nieuwe uitdaging zoeken binnen het bedrijf. Door samen te praten kunnen de wensen van de werknemer aangepakt worden tot een werkbaar model waar iedereen zich in kan vinden.

Maar ook hele afdelingen kunnen te maken krijgen met coaching als het bedrijf dit wenst. De coach krijgt dan meestal van te voren een bepaald doel gesteld van het management en probeert hiervoor een coachingsprogramma te maken. Tijdens de coaching zullen er dan vaak verschillende dingen gedaan worden met de afdeling, zoals rollenspellen, schilderen, gesprekken voeren en ga zo maar door. Het doel van zo'n coachingsdag kan bijvoorbeeld zijn het dichter bij elkaar brengen van mensen.

Wanneer coachen

Coaching is aan te raden voor mensen die op een bepaalde manier tegen beperkingen of mogelijke problemen aanlopen. Er zijn vandaag de dag veel verschillende vormen van coaching die allemaal gericht zijn op een bepaald doel, zoals persoonlijke coaching, loopbaancoaching, teamcoaching en coaching als managementstijl. Coaching hoeft geen betrekking te hebben op de arbeidsmarkt, omdat coaching voor iedereen geschikt kan zijn. Wel is het belangrijk om de juiste coach te benaderen, omdat er veel specialisaties bestaan binnen coaching. Wie het gevoel heeft niet verder te kunnen komen in het leven, op wat voor manier dan ook, doet er goed aan om eens met een coach af te spreken, omdat de meeste coaches een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Het maakt verder niet uit of dit betrekking heeft op het werk of een persoonlijke situatie.

Coaching in het bedrijfsleven:

Opleidingen tot coach

Er zijn door het hele land diverse opleidingsinstituten te vinden die cursussen of opleidingen aanbieden tot coach. Er zijn als coach veel verschillende richtingen mogelijk waarin je je kan specialiseren. De meeste opleidingen c.q. cursussen zijn minimaal op Hbo-niveau. Daarnaast zijn er voldoende algemene websites te vinden over coaching. Een coach is geen leraar die onderwijs geeft maar iemand die inspireert, motiveert en mensen ondersteuning biedt. De diverse opleidingen c.q. cursussen tot coach kunnen variëren van enkele dagen tot jaren.

Bedrijven waar een coach werkzaam kan zijn

Als coach ben je doorgaans werkzaam als zelfstandig ondernemer, al dan niet aangesloten bij een grotere organisatie. Maar ook in het bedrijfsleven komen gespecialiseerde coaches voor. Wel zijn het doorgaans de grotere bedrijven die een coach in dienst hebben, zodat zij hun personeel kunnen coachen. Als coach kan je één op één coachen of coaching geven aan een hele afdeling binnen een bedrijf.

Competenties coach

Als coach is het belangrijk dat je zelfkennis bezit, zodat je weet wat je eigen beperkingen en mogelijkheden precies zijn. Ook heb je zelfvertrouwen. Omdat je veel gesprekken c.q. uitdagingen aan zal gaan met verschillende soorten mensen moeten je communicatieve vaardigheden als coach goed zijn. Maar ook visie en inlevingsvermogen zijn belangrijke competenties als coach. Het goed coachen is alleen mogelijk als je in staat bent om goed te luisteren en resultaatgericht weet te werken, zodat de doelstellingen bereikt kunnen worden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als coach

Er is veel vraag naar coaching, en in dat opzicht zal het doorgaans geen probleem zijn om werk of opdrachten te krijgen als coach. Wel is het zo dat er inmiddels veel coaches actief zijn op verschillende gebieden, wat de concurrentie groot maakt. Maar over het algemeen moet het als goed opgeleide coach geen probleem zijn om werk of opdrachten te vinden. De doorgroeimogelijkheden als coach moeten gezien worden in het verder specialiseren binnen je vakgebied en het verkrijgen van grotere en belangrijkere opdrachten. Maar ook het starten van je eigen coachingsbedrijf kan natuurlijk gezien worden als doorgroeien als coach.

Arbeidsvoorwaarden en salaris coach

Omdat wij er vanuit gaan dat meeste coaches werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer, zijn er verder geen specifieke arbeidsvoorwaarden van toepassing, omdat je die zelf zal bepalen als ondernemer. Een zelfstandig werkende coach zal doorgaans niet per uur werken maar per opdracht. Wel kan dit natuurlijk per bedrijf of coach verschillen. Zoals eerder omschreven zijn er veel zelfstandig ondernemers te vinden die coachen, die werkzaam kunnen zijn in zeer uiteenlopende vakgebieden.

Mijnzzp.nl