Bedrijfsmaatschappelijk werker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bedrijfsmaatschappelijk werker is een vakman of vakvrouw die ingezet kan worden als een medewerker problemen heeft en daardoor minder functioneert. Deze problemen kunnen om allerlei verschillende redenen ontstaan zijn, zoals privé problemen, problemen op het werk, financiële problemen of bijvoorbeeld door een ziekte. Als medewerkers bepaalde problemen ervaren kan een bedrijfsmaatschappelijk werker uitkomst bieden. De meeste bedrijfsmaatschappelijk werkers hebben ook ervaring op het gebied van mediation en fungeren ook als vertrouwenspersoon. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan medewerkers doorverwijzen naar andere specialisten, zoals naar een bedrijfsarts of een psycholoog als dit nodig mocht zijn. Het beroep bedrijfsmaatschappelijk werker is zeer divers te noemen, omdat je als bedrijfsmaatschappelijk werker met verschillende soorten medewerkers en problemen te maken zal krijgen. Een bedrijfsmaatschappelijk werker moet dan ook gezien worden als een soort bedrijfshulpverlener. Over het algemeen zal een bedrijfsmaatschappelijk werker werkzaam zijn voor de grotere organisaties, instellingen en bedrijven die beschikken over veel personeel. Het is niet zo dat een bedrijfsmaatschappelijk werker alleen hulp kan bieden bij werkgerelateerde problemen van medewerkers, omdat werknemers ook door privéproblemen minder kunnen functioneren. In alle gevallen moeten de werkzaamheden van een bedrijfsmaatschappelijk werker gezien worden als maatwerk, omdat werknemers met verschillende soorten problemen te maken kunnen hebben. Ook zal iedereen anders reageren op mogelijke problemen. Het is in de praktijk mogelijk dat een bedrijfsmaatschappelijk werker ook werkzaam is als maatschappelijk werker. De beroepen bedrijfsmaatschappelijk werker en maatschappelijk werker verschillen inhoudelijk niet veel van elkaar, met het belangrijke verschil dat de bedrijfsmaatschappelijk werker actief is binnen het bedrijfsleven.

De werkzaamheden waarvoor een bedrijfsmaatschappelijk werker verantwoordelijk kan zijn, zijn vrij divers te noemen, omdat medewerkers op veel verschillende manieren problemen kunnen ondervinden. Een bedrijfsmaatschappelijk werker zal in eerste instantie proberen te achterhalen welke problemen er precies spelen, om ze zo goed en gericht mogelijk te kunnen helpen oplossen. Dit kan ook betekenen dat er met andere mensen binnen het bedrijf of thuis gesproken moet worden om een compleet beeld te krijgen. Als bedrijfsmaatschappelijk werker heb je over het algemeen een bemiddelende rol en probeer je samen met de werknemer en andere betrokkenen aan een oplossing te werken. De voortgang wordt in een verslag bijgehouden en besproken met de werknemer om samen te bekijken waar er nog verbeteringen mogelijk en/of nodig zijn. Als bedrijfsmaatschappelijk werker krijg je veelvuldig met vertrouwelijke informatie te maken, waardoor een bedrijfsmaatschappelijk werker zeker gezien moet kunnen worden als vertrouwenspersoon.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker heeft nogal wat vaardigheden en kennis nodig om zijn of haar werkzaamheden op een goede manier uit te kunnen oefenen. Zo is het erg belangrijk dat een bedrijfsmaatschappelijk werker goed kan luisteren en iemand kan doorgronden. Het doorgronden is belangrijk omdat lang niet alle mensen zomaar hun echte problemen op tafel gooien. Door veel te luisteren en de juiste vragen te stellen probeert een bedrijfsmaatschappelijk werker achter de echte problemen te komen. Hiervoor is het belangrijk dat een bedrijfsmaatschappelijk werker veel geduld en inlevingsvermogen heeft. In alle gevallen moet een bedrijfsmaatschappelijk werker gezien worden als belangrijke begeleider van medewerkers. Hoe deze begeleiding inhoudelijk ingevuld wordt kan verschillen per werknemer. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die last hebben van bepaalde angsten door agressie op de werkvloer of aan medewerkers die geen motivatie meer hebben. In dat soort gevallen kan een bedrijfsmaatschappelijk werker medewerkers in contact brengen met een agressiecoach of een motivatiecoach.

Bedrijfsmaatschappelijk werker:

Opleidingen tot bedrijfsmaatschappelijk werker

Wie als bedrijfsmaatschappelijk werker wil gaan werken kan het beste de Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening volgen. Deze opleiding is via diverse Hbo-scholen te volgen en zal doorgaans vier jaar in beslag nemen. Het beroep bedrijfsmaatschappelijk werker heeft raakvlakken met het beroep loopbaanadviseur. Het kan wel zijn dat deze beroepen qua opleidingsniveau en verantwoordelijkheden anders zijn dan het beroep bedrijfsmaatschappelijk werker. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een bedrijfsmaatschappelijk werker werkzaam kan zijn

Een bedrijfsmaatschappelijk werker is over het algemeen werkzaam voor de grotere organisaties, overheden, instellingen en bedrijven die te maken hebben met veel personeelsleden. Denk bijvoorbeeld aan grote scholen, ziekenhuizen en aan overheidsinstanties waarbinnen veel ambtenaren werkzaam zijn. Daarnaast kan een bedrijfsmaatschappelijk werker werkzaam zijn binnen de verslavingszorg, gevangenissen en binnen de jeugdzorg. Afhankelijk van waar een bedrijfsmaatschappelijk werker precies werkzaam zal zijn kan een bedrijfsmaatschappelijk werker in sommige gevallen ook aangemerkt worden als maatschappelijk werker.

Competenties bedrijfsmaatschappelijk werker

De belangrijkste competenties van een bedrijfsmaatschappelijk werker zijn het kunnen coachen van mensen en de vakinhoudelijke kennis als bedrijfsmaatschappelijk werker. Daarnaast is communicatie aan te merken als belangrijke competentie, omdat je met veel verschillende soorten mensen te maken zal krijgen. Ook inlevingsvermogen en stressbestendigheid zijn aan te merken als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn vertrouwen, daadkracht, organiseren, doorzettingsvermogen, sensitiviteit, integriteit, samenwerken en het methodisch werken. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat je als bedrijfsmaatschappelijk werker je grenzen kent. Met andere woorden kan het ook nodig zijn dat je mensen doorverwijst naar andere specialisten, zoals naar een psycholoog, bedrijfsarts of geestelijk verzorger

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsmaatschappelijk werker

Er is een groeiende vraag naar bedrijfsmaatschappelijk werkers vanuit bedrijven, overheden en andere instellingen. Omdat steeds meer mensen sneller hulp aangeboden krijgen is er als bedrijfsmaatschappelijk werker voldoende arbeidsmarktperspectief, en is het verkrijgen van werk doorgaans geen enkel probleem, mits je de juiste opleidingen genoten hebt. De doorgroeimogelijkheden als bedrijfsmaatschappelijk werker moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie, of het verder specialiseren binnen je vakgebied. Maar ook het starten van je eigen bedrijf kan natuurlijk gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsmaatschappelijk werker

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je als bedrijfsmaatschappelijk werker bij verschillende bedrijven, instellingen of overheden werkzaam kan zijn met uiteenlopende arbeidsvoorwaarden. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden. Een bedrijfsmaatschappelijk werker in loondienst met een Hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3700 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Over het algemeen zal het bedrijfsleven beter betalen dan de overheid. Een bedrijfsmaatschappelijk werker werkzaam als zelfstandig ondernemer werkt doorgaans per opdracht en niet per uur. Dit kan natuurlijk wel verschillen per bedrijf.

Mijnzzp.nl