Geestelijk verzorger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep geestelijk verzorger
Werken als geestelijk verzorger
Organisaties met een geestelijk verzorger
Wat doet een geestelijk verzorger:
Geestelijk verzorger:
Diensten Geestelijke Verzorging:
Opleidingen tot geestelijk verzorger
Bedrijven waar een geestelijk verzorger werkzaam kan zijn
Competenties geestelijk verzorger
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als geestelijk verzorger
Arbeidsvoorwaarden en salaris geestelijk verzorger
Eigen bedrijf starten als Geestelijk verzorger
Boekhoudprogramma vergelijken Geestelijk verzorger

Beroep geestelijk verzorger

Een geestelijk verzorger is een speciaal aangestelde medewerker die verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die vragen hebben rondom levensbeschouwing en zingeving. In veel gevallen is een geestelijk verzorger werkzaam voor een zorginstelling, politie, defensie of het gevangeniswezen. In het verleden was een geestelijk verzorger meestal een pastoor, predikant, rabbijn of bijvoorbeeld een imam, echter is dit tegenwoordig in de meeste gevallen niet meer het geval. Vandaag de dag bestaan er verschillende geschikte opleidingsmogelijkheden tot geestelijk verzorger zonder dat er een directe link hoeft te zijn met een levensbeschouwelijke stroming. In dat geval noemt men een geestelijk verzorger ook wel een vrijgevestigde geestelijk verzorger. Een geestelijk verzorger kan begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen die tijdelijk of permanent zijn opgenomen in een zorginstelling of begeleiding en ondersteuning bieden aan militairen die uitgezonden gaan worden of uitgezonden geweest zijn. Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden van een geestelijk verzorger aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat mensen met veel moeilijke problemen en/of vragen kunnen zitten die ook sterke raakvlakken kunnen hebben met de geloofsbeleving van mensen. De gesprekken die een geestelijk verzorger zal houden met mensen hoeven geen betrekking te hebben op geloofsovertuiging, omdat een geestelijk verzorger ook te maken kan krijgen met mensen die met meer fundamentele vragen zitten zoals over een bepaalde ziekte. Een ander voorbeeld kan weer zijn waarom een bepaalde missie belangrijk of zinvol is als we het over defensie hebben. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een geestelijk verzorger het beste omschrijven als het begeleiden en bijstaan van mensen die geestelijke hulpverlening nodig hebben. Dit zal een geestelijk verzorger doen door middel van gesprekken. Een geestelijk verzorger kan niet aangemerkt worden als behandelaar maar heeft wel beroepsgeheim.

Werken als geestelijk verzorger

Over het algemeen zijn geestelijk verzorgers werkzaam binnen instellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen, jeugdzorginstellingen en binnen de gehandicaptenzorg. De begeleiding die een geestelijk verzorger kan bieden aan mensen is divers en zal meestal per persoon verschillen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die met belangrijke vragen zitten, zoals waarom overkomt mij dit nu, heeft het leven nog zin en hoe moet ik straks verder in het dagelijks leven. Mensen binnen een instelling kunnen met dit soort vragen meestal niet terecht bij artsen en zijn in veel gevallen aangewezen op een geestelijk verzorger. Het zijn de medisch specialisten die proberen te genezen, en het zijn de geestelijk verzorgers die proberen te helen. De hulp en begeleiding die je biedt als geestelijk verzorger kan gebaseerd zijn op een geloofs- of levensovertuiging, echter hoeft dit tegenwoordig niet meer het geval te zijn. Een geestelijk verzorger kan ook ondersteuning bieden aan familieleden of vrienden als ze daar behoefte aan hebben. Binnen Nederland zijn instellingen verplicht om binnen vierentwintig uur geestelijke verzorging aan te kunnen bieden aan cliënten, die verblijven in een instelling.

Organisaties met een geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers komen niet alleen voor binnen zorginstellingen, omdat ook andere organisaties gebruikmaken van geestelijk verzorgers, zoals defensie. Defensie beschikt over een eigen dienst geestelijke verzorging waarbij de geestelijk verzorger meestal een krijgsmacht-predikant is. Het is de krijgsmacht-predikant die militairen zal bijstaan als ze bijvoorbeeld uitgezonden worden en daardoor problemen ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan het gemis van dierbare, een verbroken relatie of aan militairen die gewond zijn geraakt tijdens de missie. Het beroep geestelijk verzorger kan erg belangrijk zijn voor mensen als ze bepaalde problemen hebben of met vragen zitten, die met levensbeschouwing te maken hebben. Ook bij de politie komt het beroep geestelijk verzorger voor. Binnen de politiemacht is de aanwezigheid van geestelijk verzorgers ook belangrijk, omdat politieagenten en rechercheurs regelmatig te maken krijgen met fysieke belasting en morele keuzes.

Wat doet een geestelijk verzorger:

  • Het actief bezoeken van mensen.
  • Het professioneel bijstaan van mensen.
  • Het luisteren naar mensen.
  • Het bieden van hulpverlening (geestelijk).
  • Het adviseren van mensen.
  • Het houden van groepsbijeenkomsten.

Geestelijk verzorger:

Diensten Geestelijke Verzorging:

Opleidingen tot geestelijk verzorger

Over het algemeen zal een geestelijk verzorger minimaal over een passende hbo-opleiding moeten beschikken om te kunnen werken als geestelijk verzorger, bijvoorbeeld de hbo-opleiding Geestelijk Begeleider. Daarnaast bestaan er uiteenlopende passende universitaire studies zoals de universitaire studie Godsdienstwetenschappen, de studie Theologie of Godgeleerdheid, de studie Humanistiek en de studie Joodse Godgeleerdheid. Zie voor meer informatie over dit beroep ook de Vereniging van Geestelijk Verzorgers. Als zelfstandig werkende geestelijk verzorger is het raadzaam om gebruik te maken van online boekhouden.

Bedrijven waar een geestelijk verzorger werkzaam kan zijn

Een geestelijk verzorger kan voor verschillende organisaties werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan zorginstellingen, ziekenhuizen en aan gevangenissen. Daarnaast komt het beroep geestelijk verzorger voor binnen defensie en de politie. Een geestelijk verzorger kan dus ook werkzaam zijn als ambtenaar. Het is niet zo dat alle zorginstellingen beschikken over fulltime geestelijk verzorgers. Het beroep geestelijk verzorger heeft raakvlakken met de beroepen bedrijfsmaatschappelijk werker, psycholoog en bedrijfsarts.

Competenties geestelijk verzorger

De belangrijkste competentie van een geestelijk verzorger is communicatie, omdat het houden van gesprekken belangrijk is. Ook levensbeschouwelijke en disciplinaire bekwaamheid zijn belangrijke competenties. Daarnaast moet een geestelijk verzorger op een laagdrempelige manier te benaderen zijn voor mensen. Met andere woorden kan zichtbaarheid belangrijk zijn als geestelijk verzorger. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, inspireren, verbinden, motiveren, ethisch, sensitiviteit, agogisch, zelfreflectie, discussiëren, uitdrukkingsvaardigheid, geduld en toegankelijkheid. Het is niet zo dat een geestelijk verzorger aangemerkt kan worden als therapeut. Een geestelijk verzorger is een gesprekspartner en geen therapeut.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als geestelijk verzorger

Het arbeidsmarktperspectief als geestelijk verzorger is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. De vraag naar geestelijk verzorgers is redelijk hoog te noemen, mede doordat instellingen verplicht zijn om geestelijke verzorging aan te bieden. Er bestaan geen echte doorgroeimogelijkheden als geestelijk verzorger, aangezien het een uniek beroep betreft.

Arbeidsvoorwaarden en salaris geestelijk verzorger

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als geestelijk verzorger, omdat je werkzaam kan zijn voor verschillende soorten instellingen en organisaties die gebruikmaken van verschillende cao's. Een geestelijk verzorger zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van opleidingen, leeftijd en soort werkgever.

Eigen bedrijf starten als Geestelijk verzorger

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Geestelijk verzorger, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Geestelijk verzorger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Geestelijk verzorger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Geestelijk verzorger.

Mijnzzp.nl