Militair

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep militair
Wat doet een militair
Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marine
Koninklijke Marechaussee
Wat is een krijgsmacht
Dienstplicht
Film: militaire keuring
Film: korps commandotroepen
Opleidingen tot Militair
Bedrijven waar een Militair werkzaam kan zijn
Competenties Militair
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Militair
Arbeidsvoorwaarden en salaris Militair
Eigen bedrijf starten als Militair
Boekhoudprogramma vergelijken Militair

Beroep militair

Een militair is een persoon in dienst is van de krijgsmacht. Als we binnen Nederland spreken over militairen spreken we eigenlijk over beroepsmilitairen, omdat het Nederlandse leger geen gebruik maakt van dienstplichtige soldaten. De militairen die vroeger verplicht moesten deelnemen aan de krijsmacht werden meestal niet gezien als militair, maar als dienstplichtig soldaat. De term militair moet gezien worden als een algemene term, omdat binnen de krijgsmacht veel verschillende beroepen en functies bestaan op alle denkbare niveaus. Deze verschillende niveaus worden binnen de krijgsmacht onderscheiden door de militaire hiërarchie officieren, onderofficieren en de manschappen. Een andere benaming voor militair kan ook zijn soldaat, echter is soldaat tegenwoordig een officiële militaire rang voor manschappen binnen de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht. Bij de Koninklijke Marine spreekt men niet van soldaat, maar van matroos. De meeste militairen gebruiken dus andere benamingen, afhankelijk van het legeronderdeel en de militaire rang. Denk bijvoorbeeld aan de termen commando, marinier of aan de term infanterist als het een gevechtsfunctie betreft. Defensie is een grote werkgever, die veel verschillende functies kent op verschillende niveaus. Binnen defensie kan je werkzaam zijn met Vmbo-diploma tot en met een afgeronde universitaire studie. Het is niet zo dat alle militairen een gevechtsfunctie bekleden, omdat de krijgsmacht ook gebruikmaakt van ondersteunende diensten. Denk bijvoorbeeld aan administratief medewerkers, personeelszaken medewerkers, koks en aan onderhoudsmonteurs. Ook ondersteunende medewerkers binnen Defensie worden aangemerkt als militair. De term militair heeft dus betrekking hebben op alle medewerkers van Defensie. Een Nederlandse beroepsmilitair heeft geen arbeidsovereenkomst met defensie, maar gaat een zogenaamde "Akte van aanstelling" aan, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn.

Wat doet een militair

Een militair is dus een beroepsmilitair, die werkzaam is voor Defensie. Het is niet zo dat de krijgsmacht alleen bestaat uit gevechtseenheden die beschikken over soldaten, commando's en mariniers. Denk juist ook aan ondersteunende militairen, zoals technici, monteurs, ingenieurs, personeelsplanners, administratief medewerkers, koks en aan medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het werven van nieuw personeel. Het is wel zo dat de krijgsmacht in het geheel verantwoordelijk is voor het verdedigen van Nederland en haar partners tijdens een oorlog. Daarnaast is Defensie verantwoordelijk voor het helpen van burgers als er sprake is van humanitaire rampen. Zoals eerder omschreven is Defensie een grote werkgever, waarbinnen veel verschillende beroepen voorkomen. Denk bijvoorbeeld ook aan muzikanten, die onderdeel uitmaken van een beroepskapel. De inhoudelijke werkzaamheden van een militair zijn niet zomaar te omschrijven, omdat dit geheel afhankelijk is van de functie en rang. In het algemeen kunnen we wel stellen dat militairen moeten beschikken over een goede conditie en verschillende disciplines moeten hanteren. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen duiken, skiën en het bergbeklimmen. Dit kan per militair verschillen, omdat niet alle militairen een gevechtsfunctie hebben. Denk bijvoorbeeld aan vliegtuigonderhoudsmonteurs of aan gasturbinetechnici, die primair verantwoordelijk zijn voor het operationeel houden van vliegtuigen.

Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is geen zelfstandige organisatie meer binnen de krijgsmacht. Men noemt het tegenwoordig Commando Landstrijdkrachten (CLAS), die onder meer gaat over de Training & Operatie, Personeel & Organisatie en het Materiaal & Diensten. Enkele onderdelen binnen de Commando Landstrijdkrachten zijn de Luchtmobiele Brigade, de Lichte Brigade, de Gemechaniseerde Brigade en het Korps Commandotroepen. Daarnaast kennen we nog het Duits-Nederlandse korps dat zich in Münster bevindt, het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, het Operationeel Ondersteunings Commando Land, het Materieellogistiek Commando Land, het Opleidings & Trainingscommando en het Korps Nationale Reserve.

Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke luchtmacht is een zelfstandige organisatie binnen de krijgsmacht en noemt men ook wel het luchtwapen. De luchtmacht maakt voornamelijk gebruik van bommenwerpers, gevechtsvliegtuigen, helikopters en andere wapensystemen, zoals drones. Alle voertuigen van de luchtmacht hebben zo hun eigen taken, zoals jachtvliegtuigen die het luchtruim beschermen en patrouillevliegtuigen die bijvoorbeeld de kust bewaken. De helikopters van de luchtmacht bestaan weer uit gevechtshelikopters en transporthelikopters, die voor verschillende doeleinden ingezet kunnen worden. Ondanks dat de luchtmacht een zelfstandig opererend krijgsmachtdeel is kan het ook voorkomen dat de landmacht of de marine zelf ook over vliegtuigen of helikopters beschikt. Dit is vaak het vaak geval bij de grotere legers die minder afhankelijk wensen te zijn van de luchtmacht. De luchtmacht is tegenwoordig niet alleen meer actief met vliegtuigen en helikopters, maar bijvoorbeeld ook met eigen satellieten om minder afhankelijk te zijn van commerciële satellieten. De luchtmacht beschikt ook over een eigen luchtverkeersleiding en gevechtsleidingscentrum.

Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine (KM) is binnen de Nederlandse krijgsmacht geen zelfstandig opperende krijgsmacht meer en behoort tegenwoordig toe tot de Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). De Koninklijke Marine maakt onder andere gebruik van amfibische transportschepen, mijnenjagers, luchtverdedigings- en commandofregatten, patrouilleschepen en onderzeeboten. De marine is tegenwoordig niet alleen bezig met kustbewaking en oefeningen, maar wordt ook regelmatig ingezet voor humanitaire missies. De Nederlandse marine werkt overigens nauw samen met de Belgische marine en de beide landen hebben sinds 1948 een samenwerkverband dat we kennen als Belgisch-Nederlandse Samenwerking (BeNeSam).

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie met militaire status. Het is één van de Nederlandse krijgsmachtonderdelen en behoort dus ook toe tot de krijgsmacht. De Koninklijke Marechaussee heeft diverse taken zoals het bewaken van koninklijke paleizen, het bewaken van ambassades, het bewaken van personen, het uitvoeren van grensbewaking, het handhaven van de openbare orde, het opsporen van strafbare feiten, het bewaken van burgerluchthavens en ook kan de Koninklijke Marechaussee ingezet worden om de gewone politie bij te staan wanneer dit nodig mocht zijn.

Wat is een krijgsmacht

Een krijgsmacht is de totale militaire organisatie van een staat en noemt men in de volksmond ook wel het leger. Een krijgsmacht bestaat over het algemeen uit de onderdelen landmacht, luchtmacht en marine. Wanneer een krijgsmacht ingezet wordt spreekt men ook wel van krijgswetenschap of krijgskunst. Krijgswetenschap of krijgskunst heeft betrekking op alles wat met oorlogvoering te maken heeft, zoals de bedrijfsvoering van de krijgsmacht, internationaal oorlogsrecht en buitenlandse betrekkingen. In Nederland kennen wij ook de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK).

Dienstplicht

De dienstplicht is binnen Nederland in 1997 opgeschorst, maar niet afgeschaft. Dit betekent dat mannen tussen de 17 en 45 jaar niet opgeroepen worden voor de dienstplicht tenzij dit wel nodig mocht zijn vanwege een dreigende oorlogssituatie. Maatschappelijk gezien zijn er nog steeds partijen die de dienstplicht weer in willen voeren om verschillende redenen, zoals de grote werkdruk binnen defensie en vanwege de algemene ontwikkeling van jonge mensen. De dienstplicht is altijd omstreden geweest omdat er voldoende mensen waren die per se niet in dienst wilden.

Film: militaire keuring

Film: korps commandotroepen

Opleidingen tot Militair

Wie een carrière ambieert als militair en dus voor het defensie wenst te gaan werken kan kiezen uit één van de vier krijgsmachtonderdelen. Defensie zoekt jaarlijks invulling voor uiteenlopende soorten functies die kunnen variëren van Mbo-niveau tot universitair niveau. Bij veel banen die defensie tot zijn beschikking heeft, behoort het gecombineerd leren en werken tot de mogelijkheid. Als beroepsmilitair staat je carrière eigenlijk nooit stil, omdat defensie veel verschillende soorten opleidingen aanbiedt die ook een goede carrière na de militaire dienst garanderen. Vanzelfsprekend is het binnen defensie wel belangrijk dat je fysiek en geestelijk gezond bent en zal er dus een selectie- en keuringsproces plaatsvinden. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een Militair werkzaam kan zijn

Als militair binnen de krijgsmacht ben je werkzaam voor de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine of de Koninklijke Marechaussee. Deze vier krijgsmachtonderdelen kennen veel onderverdelingen die qua functie en niveau behoorlijk kunnen verschillen. De hoogste militair binnen de krijgsmacht is de Commandant der Strijdkrachten.

Competenties Militair

De competenties van een militair zijn niet eenduidig te omschrijven, omdat deze per functie kunnen verschillen. Een civiel ingenieur zal bijvoorbeeld over andere competenties moeten beschikken dan een vrachtwagenchauffeur binnen Defensie. In het algemeen kunnen we wel stellen dat alle militairen over een goede conditie moeten beschikken. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met veel verschillende collega's. Algemeen belangrijke woorden zijn discipline, luisteren, doorzettingsvermogen, integriteit, stressbestendigheid, plannen, organiseren en motivatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Militair

Het arbeidsmarktperspectief van een militair is over het algemeen prima te noemen, omdat defensie ieder jaar op zoek is naar nieuwe militairen. Het arbeidsmarktperspectief kan wel per niveau verschillen, omdat er voor sommige functies veel aanmeldingen zijn. De doorgroeimogelijkheden binnen defensie zijn meestal erg afhankelijk van je eigen competenties en doorzettingsvermogen, omdat bijvoorbeeld het blijven leren tijdens je carrière erg belangrijk is voor je toekomst binnen defensie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Militair

De arbeidsvoorwaarden binnen defensie zijn over het algemeen goed geregeld, zoals dat meestal het geval is binnen de overheid. Daarnaast kent defensie verschillende soorten extra toelages die per functie en werkzaamheden kunnen verschillen. Het salaris als defensiemedewerker is niet zomaar aan te geven, omdat de salarissen allemaal vastgelegd zijn per functie en dienstjaren. Over het algemeen zal je binnen defensie niet de hoofdprijs verdienen. Wel kan de werkgever een hoop extra bieden op andere vlakken, bijvoorbeeld op scholingsgebied.

Eigen bedrijf starten als Militair

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Militair, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Militair

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Militair bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Militair.

Mijnzzp.nl