Persoonsbeveiliger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een persoonsbeveiliger is een bodyguard die gespecialiseerd is in persoonsbeveiliging. Persoonsbeveiliging is een speciale tak binnen de beveiligingsbranche, die de laatste jaren erg in opkomst is geraakt. De personen die de persoonsbeveiliger beveiligt zijn vaak bekende mensen of politieke figuren. Een persoonsbeveiliger is dan ook tot in de puntjes opgeleid om iemand te kunnen beschermen en beveiligen. Er bestaan vandaag de dag diverse soorten opleidingsmogelijkheden voor het beroep persoonsbeveiliger. Wel is het zo dat er een belangrijk verschil bestaat tussen de particuliere markt en de overheid, omdat de overheid over het algemeen gebruik maakt van persoonsbeveiligers die opgeleid zijn door de De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, wat een onderdeel is van de Koninklijke Marechaussee. Persoonsbeveiligers binnen de particuliere markt beveiligen over het algemeen zakenmensen of bekende mensen, zoals sterren. De functie  persoonsbeveiliger is over het algemeen alleen voorbehouden aan ervaren beveiligers die over uitmuntende kwaliteiten beschikken.

Vaak zal er ook een rapportage gemaakt worden waar alle risico's in staan met betrekking tot de beveiliging. De beveiliger zal ook extra cursussen krijgen met betrekking tot het autorijden. Het beroep bestaat voornamelijk uit het inschatten van risico's en voorbereiding. Echter wanneer er een keer ingegrepen dient te worden zal de beveiliger zijn mannetje moeten staan. Het is dan ook geen beroep zonder risico's.

Persoonsbeveiliging

Persoonsbeveiliging betekent echter niet meteen dat het om zogenaamde kleerkasten gaat die altijd maar agressief kijken. Het is eerder andersom. Tegenwoordig is er veel meer vraag naar goed opgeleide beveiligers die zich kunnen beheersen en alleen ingrijpen wanneer het echt nodig is. En dit dan ook met gepast geweld doen. Dit betekent dat iemand die te dichtbij komt soms een gepaste duw moet krijgen om deze weer op afstand te krijgen of alleen vast te houden. Een persoonsbeveiliging is geen politie en mag dan ook geen geweld gebruiken.

Een persoonsbeveiliging werkt vaak in teamverband om zijn werk goed uit te kunnen voeren. De diverse teamleden staan onderling vaak in contact door middel van oortelefoontjes, zodat men elkaar op de hoogte kan houden. Mocht er ooit een calamiteit zijn dan is het de taak van de persoonsbeveiligers om de klant te beschermen en in veiligheid te brengen. Het aanhouden van diegene die iets probeert is niet de hoofdzaak, want de beveiligers zijn geen politie en het is ook niet hun taak. De taak is het beschermen van hun klant.

Waarom mensen beveiligen

Mensen kunnen om verschillende redenen beveiliging nodig hebben. Het kan gaan om een belangrijk iemand in de politiek, iemand van het koningshuis of een bekende artiest. Bekende mensen lopen over het algemeen meer risico iets te overkomen dan normale mensen die minder zichtbaar zijn. Vooral bij publieke optredens kan het nogal eens erg druk zijn, met toeschouwers die zich mogelijk verdringen om de bekende persoon aan te kunnen raken of misschien iets aan te doen. Maar meestal gebeurt er niks bijzonders. Dan zijn de beveiligers alleen nodig om een vlotte doorgang mogelijk te maken van de vip. Over het algemeen is het zo dat hoe bekender de vip is, er meer beveiligers nodig zijn om de vip te beschermen.

Bodyguard

Een bodyguard is hetzelfde als een lijfwacht. Deze bodyguard verzorgt de beveiliging van een ander persoon. Dit is vaak een publiek bekend figuur die de nodige bescherming nodig heeft. Over het algemeen hoeven alleen mensen beveiligd te worden met een verhoogd risico op aanslagen of ontvoeringen.

Een bodyguard is dan ook eigenlijk een achterhaalde benaming van een persoonsbeveiliger. De benaming van persoonsbeveiliger komt een stuk vriendelijker over dan die van bodyguard. Bij het woord bodyguard denkt men al snel aan grote gespierde mannen die vaak ook agressief kijken en nors zijn. Dit soort beveiligers zijn tegenwoordig wel uit de gratie. De persoonsbeveiliger van vandaag is goed opgeleid en vermijdt juist eerder risico's dan dat deze ze opzoekt.

Opleiding persoonsbeveiliger:

  • Vip begeleiding te voet
  • Tactisch rijden
  • in en uitstapprocedures
  • Risicoanalyse
  • Bomcheck voertuigen
  • Bomchek gebouwen
  • Etiquette

Aankomst president Xi Jinping:

Bodyguard:

Opleidingen tot persoonsbeveiliger

Wie als  persoonsbeveiliger wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding beveiliger volgen op niveau twee. De opleiding tot beveiliger op niveau twee zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding zal je veel stage lopen bij erkende leerbedrijven, en de rest van de tijd op school door brengen. Om toegelaten te worden voor de opleiding zal je in de meeste gevallen een intakegesprek moeten afleggen. Er zijn ook particuliere instellingen waar de opleiding gevolgd kan worden. Het is wel belangrijk om de juiste opleiding te kiezen, zodat je als gecertificeerd beveiliger aan het werk kan gaan. De Mbo-opleidingen gaan tot niveau twee, en de vervolgopleidingen worden geëxamineerd door het SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties). De meeste bedrijven die tegenwoordig persoonsbeveiligers aanstellen willen alleen goed opgeleide persoonsbeveiligers aan het werk hebben. Tijdens de opleiding beveiliger kan je verschillende specialisaties kiezen zoals winkelsurveillant, persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, centralist alarmcentrale of havenbeveiliger. Tegenwoordig worden nieuwe cursisten eerst gescreend door de politie, voordat ze een speciaal legitimatiebewijs als beveiliger kunnen krijgen.

Bedrijven waar een persoonsbeveiliger werkzaam kan zijn

Als persoonsbeveiliger werk je doorgaans voor een beveiligingsbedrijf in loondienst. De persoonsbeveiliger kan uitgezonden worden naar diverse bedrijven, instellingen of naar particuliere opdrachtgevers. Denk hierbij aan overheden en bekende mensen zoals bijvoorbeeld artiesten. De werkzaamheden als persoonsbeveiliger kunnen werkelijk overal plaatsvinden en zijn zeker niet locatie gebonden.

Competenties persoonsbeveiliger

Als persoonsbeveiliger is er tijdens de opleiding veel aandacht voor de verschillende competenties die je moet bezitten. Als persoonsbeveiliger moet je in staat zijn zelfstandig te kunnen werken en goede sociale vaardigheden bezitten, alsmede in teamverband kunnen werken zoals dat vaak voorkomt bij de persoonsbeveiliging. Daarnaast ben je communicatief sterk ingericht en beschik je als persoonsbeveiliger over een natuurlijk overwicht. Maar ook het stressbestendig en integer zijn is belangrijk als persoonsbeveiliger. Van alle beroepen in de beveiligingsbranche is de persoonsbeveiliging wellicht het zwaarste beroep met de hoogste risico's.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als persoonsbeveiliger

Als persoonsbeveiliger is het vinden van werk doorgaans niet heel makkelijk. Van alle beroepen in de beveiligingsbranche is het beroep persoonsbeveiliger de zwaarste, en worden er doorgaans hoge eisen aan je gesteld voordat aangenomen zal worden. Wel zijn er diverse specialisaties in de beveiliging waar je natuurlijk ook voor ingezet kan worden. Als persoonsbeveiliger is het lang niet vanzelfsprekend dat je iedere dag werk zult hebben in de persoonsbeveiliging, tenzij je bij een gespecialiseerd bedrijf werkzaam bent. Het doorgroeien moet gezien worden in het volgen van extra opleidingen, zoals het doorgroeien naar de politieopleiding, mits je voldoende ervaring hebt opgedaan en over de juiste papieren beschikt.

Arbeidsvoorwaarden en salaris persoonsbeveiliger

Als persoonsbeveiliger zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en val je onder de cao particuliere beveiliging, waarin alle arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Een persoonsbeveiliger in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Het salaris als persoonsbeveiliger kan wel sterk verschillen per bedrijf, omdat de verantwoordelijkheden en soorten opdrachten nogal kunnen verschillen per bedrijf. Daarnaast kan het zijn dat je veel onderweg bent voor je werk, en je dus lange dagen kan maken. Als zelfstandig ondernemer is er geen voorbeeld te geven, omdat voor zover wij weten het beroep niet voorkomt als zelfstandig ondernemer.

Mijnzzp.nl