Persoonsbeveiliger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een persoonsbeveiliger is een lijfwacht die gespecialiseerd is in persoonsbeveiliging. Persoonsbeveiliging is een speciale tak binnen de beveiligingsbranche, die de laatste jaren erg in opkomst is geraakt. De personen die een persoonsbeveiliger beveiligt zijn vaak bekende mensen of politieke figuren. Een persoonsbeveiliger is dan ook tot in de puntjes opgeleid om iemand te kunnen beschermen en beveiligen. Er bestaan tegenwoordig diverse opleidingsmogelijkheden voor het beroep persoonsbeveiliger. Wel is het zo dat er een belangrijk verschil bestaat tussen de particuliere markt en de overheid, omdat de overheid over het algemeen gebruikmaakt van persoonsbeveiligers die onderdeel uitmaken van de brigade speciale beveiligingsopdrachten, wat een onderdeel is van de Koninklijke Marechaussee. Persoonsbeveiligers binnen de particuliere markt beveiligen over het algemeen zakenmensen of bekende mensen, zoals artiesten. De functie persoonsbeveiliger is over het algemeen alleen voorbehouden aan ervaren beveiligers, die over uitmuntende kwaliteiten en competenties beschikken. De belangrijkste werkzaamheden van een persoonsbeveiliger is het beveiligen van personen. In de meeste gevallen zal er op een of andere manier sprake zijn van een verhoogd risico, waardoor iemand gebruik wenst te maken van één of meerdere persoonsbeveiligers. Een andere benaming voor persoonsbeveiliger kan ook zijn lijfwacht. De meeste persoonsbeveiligers zijn alleen verantwoordelijk voor het beveiliging van personen en voeren verder geen andere beveiligingswerkzaamheden uit. De inhoudelijke werkzaamheden van een persoonsbeveiliger kunnen ook niet vergeleken worden met gewone beveiligingswerkzaamheden. Als persoonsbeveiliger heb je alleen te maken met het beveiligen van personen, waarbij verschillende zaken belangrijk kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het screenen van de gastenlijst als er sprake is van een evenement of bijeenkomst.

Een persoonsbeveiliger is dus een gespecialiseerde beveiligingsmedewerker, die ook aangemerkt kan worden als persoonlijk bewaker. Het is niet zo dat een persoonsbeveiliger alleen maar verantwoordelijk is voor het beveiligen van belangrijke personen. In veel gevallen zal er ook een rapportage gemaakt worden waar alle risico's in staan met betrekking tot de uiteindelijke beveiliging. De persoonsbeveiliger zal daarnaast ook extra cursussen krijgen met betrekking tot het autorijden. Het beroep persoonsbeveiliger bestaat voornamelijk uit het inschatten van risico's en het nemen van de juiste maatregelen met betrekking tot beveiligingswerkzaamheden. Van een persoonsbeveiliger mag verwacht worden dat hij of zij zal ingrijpen wanneer dat nodig mocht zijn. Het beroep persoonsbeveiliger is dan ook zeker geen beroep zonder risico's. De personen die een persoonsbeveiliger zal beveiligen zijn over het algemeen invloedrijke mensen zoals ministers, directeuren, chief executive officers of bijvoorbeeld chief financial officers.

Wat doet een persoonsbeveiliger?

Een persoonsbeveiliger, ook wel bekend als een bodyguard, is verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid en bescherming van een individu, meestal een hoogwaardigheidsbekleder, een beroemd persoon of een persoon die een verhoogd risico loopt. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een persoonsbeveiliger kunnen variëren, afhankelijk van de behoeften en vereisten van de persoon die ze beschermen, evenals de specifieke situaties waarmee ze geconfronteerd worden. Over het algemeen omvatten de taken van een persoonsbeveiliger:

 • Risicobeoordeling: Een persoonsbeveiliger begint meestal met het uitvoeren van een grondige risicobeoordeling. Ze analyseren en evalueren potentiële bedreigingen en risico's waarmee de persoon die ze beschermen te maken kan krijgen, inclusief het identificeren van mogelijke veiligheidslekken en kwetsbaarheden.
 • Beveiligingsplanning: Op basis van de risicobeoordeling ontwikkelt de persoonsbeveiliger een gedetailleerd beveiligingsplan. Dit omvat het opstellen van protocollen, procedures en veiligheidsmaatregelen om de persoon te beschermen. Het plan kan het plannen van reisroutes, het regelen van vergaderingen op veilige locaties, het identificeren van nooduitgangen en het coördineren van communicatie omvatten.
 • Persoonlijke begeleiding: Een persoonsbeveiliger biedt voortdurende persoonlijke begeleiding aan de persoon die ze beschermen. Ze blijven in de nabijheid van de persoon en zijn alert op potentiële bedreigingen. Ze kunnen helpen bij het navigeren door drukke locaties, mensenmenigten beheren en ervoor zorgen dat de persoon veilig blijft tijdens openbare optredens of evenementen.
 • Bewaking en detectie: Persoonsbeveiligers houden voortdurend toezicht op hun omgeving en zijn getraind om verdachte activiteiten of situaties te detecteren. Ze zijn alert op mogelijke bedreigingen, zoals indringers, stalkers of potentiële aanslagplegers, en nemen gepaste maatregelen om de persoon te beschermen.
 • Reactie op noodsituaties: In geval van noodsituaties, zoals een fysieke aanval, een dreigende situatie of een medisch incident, is de persoonsbeveiliger getraind om snel en effectief te reageren. Ze kunnen de persoon evacueren, een veilige schuilplaats bieden, eerste hulp verlenen of contact opnemen met hulpdiensten indien nodig.

Het belangrijkste doel van een persoonsbeveiliger is om de veiligheid en het welzijn van de persoon die ze beschermen te waarborgen. Ze moeten een hoog niveau van professionaliteit, discretie en alertheid handhaven, evenals uitstekende communicatie- en observatievaardigheden hebben. Daarnaast kunnen persoonsbeveiligers ook samenwerken met andere beveiligingspersoneel en instanties om een uitgebreide beveiligingsoplossing te bieden.

Persoonsbeveiliging

Persoonsbeveiliging vraagt om specialisten die kennis van zaken hebben. Persoonsbeveiliging behoort toe tot de actieve beveiliging, omdat de betreffende personen die beveiligd moeten worden actief zijn (onderweg zijn). Passieve beveiligingsmaatregelen heeft weer betrekking op voorwerpen zoals gepantserde voertuigen of bijvoorbeeld kogelwerende vesten. Een persoonsbeveiliger werkt vaak in teamverband om zijn werkzaamheden op een goede manier uit te kunnen voeren. De diverse teamleden staan onderling in contact door middel van speciale oortelefoontjes, zodat men elkaar op de hoogte kan houden als dat nodig mocht zijn. Mocht er ooit een calamiteit zijn dan is het de taak van de persoonsbeveiligers om de klant te beschermen en in veiligheid te brengen. De kerntaak van een persoonsbeveiliger is niet het aanhouden of arresteren van verdachte personen, omdat de kerntaak van een persoonsbeveiliger is het beschermen van de opdrachtgever. Een persoonsbeveiliger is een vakman of vakvrouw die alleen ingrijpt als dat nodig mocht zijn. Dit kan ook inhouden dat een persoonsbeveiliger vervellende of opdringerige personen met gepast geweld een duw zal geven.

Waarom mensen beveiligen

Mensen kunnen om verschillende redenen beveiliging nodig hebben. Het kan gaan om een belangrijk iemand in de politiek, iemand van het koningshuis, ambassadeurs of een bekende artiest, zoals een popzanger of volkszanger. Bekende mensen lopen over het algemeen meer risico iets te overkomen dan normale mensen, die minder zichtbaar zijn. Vooral bij publieke optredens kan het nogal eens erg druk zijn, met toeschouwers, die zich mogelijk verdringen om de bekende persoon aan te kunnen raken of misschien iets aan te doen. In de meeste gevallen zal er niks bijzonders gebeuren, echter is het risico te groot om iemand niet te beveiligen. Waarom iemand precies gebruik wenst te maken van persoonsbeveiligers kan per persoon verschillen. Het kan ook gewoon om bekende personen gaan, die niet lastiggevallen willen worden door fans. Denk bijvoorbeeld aan een bekende acteurs, die anders niet op een normale manier over straat kunnen lopen. Er hoeft dus niet automatisch sprake te zijn van een verhoogd veiligheidsrisico.

Taken van een persoonsbeveiliger:

 • Het begeleiden van de vip te voet.
 • Het maken van een risicoanalyse.
 • Het tactisch autorijden.
 • Het uitvoeren van een bomcheck gebouwen.
 • Het uitvoeren van een bomcheck voertuigen.
 • Het uitvoeren van in- en uitstapprocedures.

Bodyguard:

Opleidingen tot persoonsbeveiliger

Wie als persoonsbeveiliger wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding beveiliger volgen op niveau twee. De opleiding tot beveiliger op niveau twee zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding zal je veel stage lopen bij erkende leerbedrijven, en de rest van de tijd op school doorbrengen. Om toegelaten te worden voor de opleiding zal je in de meeste gevallen een intakegesprek moeten afleggen. Het is wel belangrijk om de juiste opleiding te kiezen, zodat je als gecertificeerd beveiliger aan het werk kan gaan. De Mbo-opleidingen gaan tot niveau twee, en de vervolgopleidingen worden geëxamineerd door het SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties). De meeste bedrijven die tegenwoordig persoonsbeveiligers aanstellen willen alleen goed opgeleide persoonsbeveiligers aan het werk hebben. Tijdens de opleiding beveiliger kan je verschillende specialisaties kiezen zoals winkelsurveillant, persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, centralist alarmcentrale of havenbeveiliger. Tegenwoordig worden nieuwe cursisten eerst gescreend door de politie, voordat ze een speciaal legitimatiebewijs als beveiliger kunnen krijgen. Een persoonsbeveiliging opleiding is tegenwoordig op verschillende manieren te volgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een persoonsbeveiliger werkzaam kan zijn

Een persoonsbeveiliger kan op verschillende manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan persoonsbeveiligers die werkzaam zijn voor een beveiligingsbedrijf, of aan persoonsbeveiligers die werkzaam zijn als ondernemer. Daarnaast kan een persoonsbeveiliger in sommige gevallen aangemerkt worden als marechaussee. Een marechaussee is een ambtenaar, die verantwoordelijk is voor specifieke beveiligingstaken die de overheid aangaan. In de meeste gevallen zullen persoonsbeveiligers binnen de particuliere markt voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam zijn. De werkzaamheden van een persoonsbeveiliger kunnen overal plaatsvinden en zijn niet locatie gebonden.

Competenties persoonsbeveiliger

De belangrijkste competentie van een persoonsbeveiliger is de allround inzetbaarheid. Dit is het geval, omdat de meeste persoonsbeveiligers op een brede manier werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan het snel en veilig kunnen autorijden, aan wapenkennis en aan crowd control. Met andere woorden moet een persoonsbeveiliger aangemerkt kunnen worden als allround beveiligingsmedewerker. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat de meeste persoonsbeveiligers werkzaam zijn binnen een team van andere persoonsbeveiligers. Een andere belangrijke competentie is overwicht. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, integriteit, stressbestendigheid, flexibiliteit, conflictbeheersing, overleggen, inspecteren, organiseren en motivatie. Van alle beroepen binnen de beveiligingsbranche is het beroep persoonsbeveiliging aan te merken als zwaarste beroep met de hoogste risico's. Afhankelijk van de werkgever kan een persoonsbeveiliger ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als persoonsbeveiliger

Als persoonsbeveiliger is het vinden van werk doorgaans niet heel makkelijk. Van alle beroepen in de beveiligingsbranche is het beroep persoonsbeveiliger de zwaarste, en worden er doorgaans hoge eisen aan je gesteld voordat aangenomen zal worden. Wel zijn er diverse specialisaties in de beveiliging waar je natuurlijk ook voor ingezet kan worden. Als persoonsbeveiliger is het lang niet vanzelfsprekend dat je iedere dag werk zult hebben in de persoonsbeveiliging, tenzij je bij een gespecialiseerd bedrijf werkzaam bent. Het doorgroeien moet gezien worden in het volgen van extra opleidingen, zoals het doorgroeien naar de politieopleiding, mits je voldoende ervaring hebt opgedaan en over de juiste papieren beschikt.

Arbeidsvoorwaarden en salaris persoonsbeveiliger

Als persoonsbeveiliger zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en val je onder de cao particuliere beveiliging, waarin alle arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Een persoonsbeveiliger in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Het salaris als persoonsbeveiliger kan wel sterk verschillen per bedrijf, omdat de verantwoordelijkheden en soorten opdrachten nogal kunnen verschillen per bedrijf. Daarnaast kan het zijn dat je veel onderweg bent voor je werk, en je dus lange dagen kan maken. Als zelfstandig ondernemer is er geen voorbeeld te geven, omdat voor zover wij weten het beroep niet voorkomt als zelfstandig ondernemer.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Persoonsbeveiliger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Persoonsbeveiliger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl