Havenbeveiliger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep havenbeveiliger
Werken als havenbeveiliger
Wat doet een havenbeveiliger?
Cursus havenbeveiliger
Tijdens de cursus havenbeveiliger is aandacht voor:
Afwisselende functie
Diverse taken als havenbeveiliger zijn:
Beroepsfilm Havenbeveiliger:
Opleidingen tot havenbeveiliger
Bedrijven waar een havenbeveiliger werkzaam kan zijn
Competenties havenbeveiliger
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als havenbeveiliger
Arbeidsvoorwaarden en salaris havenbeveiliger
Eigen bedrijf starten als Havenbeveiliger
Boekhoudprogramma vergelijken Havenbeveiliger

Beroep havenbeveiliger

Een havenbeveiliger is een beveiliger en bewaker, die werkzaam is in een havengebied. Als havenbeveiliger ben je meestal verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden, zoals het controleren van bezoekers en het houden van toezicht op de aanwezige goederen. Buiten het bewaken van goederen kan een havenbeveiliger ook toezicht houden op andere zaken, zoals mogelijk terrorisme of illegale immigranten. In een haven zijn naast gewone goederen veel gevaarlijke stoffen aanwezig, zoals brandstoffen en bestrijdingsmiddelen, die potentieel gevaarlijk kunnen zijn als ze in verkeerde handen komen. De bewaking van havengebieden moet dan ook niet onderschat worden, omdat dit aangemerkt kan worden als belangrijk. Als havenbeveiliger sta je er over het algemeen niet alleen voor, omdat er meer mensen werkzaam zijn in een havengebied. Denk bijvoorbeeld aan belastingambtenaren, zoals de douane, en aan de politie die controles en inspecties kunnen uitvoeren. Naast deze overheidsdiensten zijn er meestal aparte havenbeveiligers werkzaam, omdat de meeste havengebieden groot zijn. Daarnaast zijn er veel waardevolle goederen aanwezig, waardoor een haven geliefd is voor criminelen. Binnen een havengebied is het een komen en gaan van schepen, vrachtwagens, treinen en goederen, die alleen vervoerd mogen worden als ze vrijgegeven zijn. Als havenbeveiliger bewaak je het hele havengebied, of ben je werkzaam binnen een bepaalde afdeling binnen de haven. Binnen de meeste grote havengebieden zijn diverse transportbedrijven gevestigd, die allemaal gebruik kunnen maken van havenbeveiligers. Een havenbeveiliger kan ook gebruikmaken van een diensthond. De inhoudelijke werkzaamheden van een havenbeveiliger kunnen verschillen per havenbeveiliger, omdat er meestal sprake is van veel havenbeveiligers, die allemaal verantwoordelijk kunnen zijn voor specifieke werkzaamheden.

Werken als havenbeveiliger

De taken die een havenbeveiliger kan uitvoeren zijn erg verschillend en zullen per opdracht verschillen. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld het houden van toezicht of het bewaken van specifieke objecten, zoals gebouwen. Daarnaast kan een havenbeveiliger verantwoordelijk zijn voor het inspecteren van goederen en het uitvoeren van metingen met betrekking tot mogelijke schadelijke stoffen. Tegenwoordig zijn er in havens allerlei extra veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid te vergroten. Naast het zichtbaar aanwezig zijn van beveiliging zijn er allerlei onzichtbare veiligheidsmaatregelen in havens. Schepen, bemanning en de goederen, die een haven binnenkomen worden tegenwoordig zorgvuldig gecontroleerd. Daarnaast kunnen er controles uitgevoerd worden door overheidsdiensten, zoals de douane. Tegenwoordig worden zeeschepen regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van smokkelwaar of andere illegale spullen. Ook de legale goederen worden regelmatig gecontroleerd, om te kijken of alles wel klopt volgens de papieren. Illegale goederen die regelmatig gevonden worden zijn bijvoorbeeld sigaretten, namaakkleding en drugs. Zeeschepen die de haven binnenkomen worden regelmatig door duikers aan de buitenkant onderzocht op de aanwezigheid van smokkelwaar. Een havenbeveiliger moet over het certificaat havenbeveiliger beschikken om te mogen werken in een haven. Ook met betrekking tot gevaarlijke stoffen kunnen er aanvullende voorwaarden zijn.

Wat doet een havenbeveiliger?

De inhoudelijke werkzaamheden van een havenbeveiliger zijn niet zomaar aan te geven, omdat binnen havengebieden veel havenbeveiligers werkzaam kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan havenbeveiligers die verantwoordelijk zijn voor het lopen van brandrondes, aan havenbeveiligers die werkzaam zijn als baliemedewerker, of aan havenbeveiligers die rondjes rijden als mobiele surveillant. Daarnaast kan een havenbeveiliger in sommige gevallen aangemerkt worden als hondengeleider. Andere werkzaamheden kunnen zijn het controleren van alle binnenkomende vrachtwagens op de papieren en/of vergunningen. Ook het houden van toezicht op rangeerterreinen kan tot de werkzaamheden behoren. Een rangeerterrein is een speciaal opstellingsvlak voor treinen en/of vrachtwagens. Daarnaast kan een havenbeveiliger verantwoordelijk zijn voor het aanspreken van havenarbeiders die zich niet aan de regels houden. Hier zijn enkele algemene taken en verantwoordelijkheden van een havenbeveiliger:

 • Beveiligingscontroles: Havenbeveiligers voeren beveiligingscontroles uit op personen, voertuigen en goederen die de havenfaciliteit betreden of verlaten. Ze controleren identiteitsbewijzen, voertuigregistraties en vrachtbrieven om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen en goederen toegang hebben tot de haven.
 • Toezicht en bewaking: Havenbeveiligers houden toezicht op de activiteiten in de haven en bewaken de faciliteiten, schepen en opslagruimtes. Ze gebruiken bewakingscamera's, alarmsystemen en andere beveiligingsapparatuur om verdachte activiteiten of inbreuken op te sporen. Ze reageren snel op mogelijke beveiligingsincidenten en nemen de nodige maatregelen om de veiligheid te waarborgen.
 • Inspecties: Havenbeveiligers voeren regelmatige inspecties uit van de havenfaciliteiten, waaronder de kades, steigers, opslagruimtes en andere infrastructuur. Ze controleren op mogelijke beveiligingslekken, schade of defecten en rapporteren deze aan de juiste autoriteiten. Ze zorgen ervoor dat de beveiligingsmaatregelen voldoen aan de geldende voorschriften en normen.
 • Veiligheidsprocedures en plannen: Havenbeveiligers zijn goed bekend met de veiligheidsprocedures en plannen van de haven. Ze helpen bij het ontwikkelen, implementeren en handhaven van veiligheidsprotocollen om de risico's van potentiële incidenten, zoals terrorisme, diefstal of sabotage, te minimaliseren. Ze bieden training en bewustwording aan havenmedewerkers over de juiste veiligheidspraktijken.
 • Crisismanagement: In geval van noodsituaties, zoals een brand, een ongeval of een terroristische dreiging, werken havenbeveiligers samen met de relevante hulpdiensten en nemen ze deel aan crisismanagement activiteiten. Ze coördineren evacuaties, implementeren noodplannen en bieden ondersteuning om de veiligheid van personeel, schepen en goederen te waarborgen.
 • Samenwerking met overheidsinstanties: Havenbeveiligers werken nauw samen met overheidsinstanties, zoals de politie en de douane. Ze onderhouden communicatiekanalen en uitwisseling van informatie om de beveiliging van de haven te versterken. Ze werken samen bij het uitvoeren van controles, het opsporen van illegale activiteiten en het handhaven van de wet- en regelgeving met betrekking tot de scheepvaart en grensoverschrijdende handel.
 • Rapportage en documentatie: Havenbeveiligers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van gedetailleerde rapporten en documentatie met betrekking tot beveiligingsincidenten, inspectieresultaten, naleving van voorschriften en andere relevante informatie. Deze rapporten dienen als referentie voor toekomstige evaluaties, audits en verbeteringen in de beveiligingsmaatregelen van de haven.

Een havenbeveiliger speelt een dus essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van havenfaciliteiten, schepen en goederen. Ze voeren beveiligingscontroles uit, houden toezicht en bewaken de haven, inspecteren faciliteiten, implementeren veiligheidsprocedures en werken samen met overheidsinstanties om de algehele beveiliging te waarborgen.

Cursus havenbeveiliger

Nieuwe havenbeveiligers zijn verplicht om een cursus havenbeveiliger te volgen. Alleen gediplomeerde beveiligers mogen werkzaam zijn binnen een havengebied. De cursus havenbeveiliger is een aanvulling op andere beveiligingsdiploma’s. Het certificaat havenbeveiliger is 5 jaar geldig.

Tijdens de cursus havenbeveiliger is aandacht voor:

 • Echtheid identiteitsdocumenten
 • Herkenning wapens en munitie
 • Internationale beveiligingswetgeving
 • Omgang met agressie
 • Drones
 • Terrorisme

Afwisselende functie

Als havenbeveiliger heb je dus te maken met verschillende belangrijke aandachtspunten. De verschillende belangrijke aandachtspunten komen allemaal aan bod tijdens de cursus. Oo met betrekking tot internationale beveiligingswetgeving is het goed om de cursus te volgen. Ook het kunnen herkenning wapens en munitie maakt een belangrijk onderdeel van de cursus uit. Daarnaast is er aandacht voor beveiligingsplannen inclusief het Port Facility Security Plan. Het Port Facility Security Plan (PFSP) is een belangrijk onderdeel van de ISPS-Code. Om als havenbeveiliger te kunnen werken met je als over het diploma beveiliger beschikken. Het diploma beveiliger is een opleiding op mbo-niveau.

Diverse taken als havenbeveiliger zijn:

 • Het lopen van inspectierondes.
 • Het uitvoeren van brandrondes.
 • Het uitvoeren van metingen.
 • Het houden van toezicht.
 • Het controleren van papieren en vergunningen.
 • Het toezien op wet- en regelgeving.

Beroepsfilm Havenbeveiliger:

Opleidingen tot havenbeveiliger

Wie als havenbeveiliger wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding beveiliger volgen op niveau twee. De opleiding tot beveiliger op niveau twee zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding zal je veel stage lopen bij erkende leerbedrijven, en de rest van de tijd op school doorbrengen. Om toegelaten te worden tot de opleiding zal je in de meeste gevallen een intakegesprek moeten afleggen. Het is wel belangrijk om de juiste opleiding te kiezen, zodat je als gecertificeerd beveiliger aan het werk kan gaan. De Mbo-opleidingen gaan tot niveau twee en de vervolgopleidingen worden geëxamineerd door het SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties). De meeste bedrijven die tegenwoordig havenbeveiligers aanstellen willen alleen goed opgeleide havenbeveiligers aan het werk hebben. Tijdens de opleiding beveiliger kan je verschillende specialisaties kiezen, zoals winkelsurveillant, persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, centralist alarmcentrale of de richting havenbeveiliger. Tegenwoordig worden nieuwe cursisten eerst gescreend door de politie, voordat ze een speciaal legitimatiebewijs als beveiliger kunnen krijgen. Als havenbeveiliger is het verplicht om het certificaat havenbeveiliger te bezitten voordat je in een haven mag werken. Dit is omdat in havens de ISPS code van toepassing is. De ISPS code staat voor International Ship and Port Facilty Security. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een havenbeveiliger werkzaam kan zijn

Een havenbeveiliger is over het algemeen werkzaam voor een beveiligingsbedrijf, dat ingehuurd wordt door het havenbedrijf of door een expediteur. Het is ook denkbaar dat grote havenbedrijven beschikken over een eigen beveiligingsafdeling. In de meeste gevallen is een havenbeveiliger gewoon werkzaam voor een beveiligingsbedrijf. Als zelfstandig ondernemer komt het beroep havenbeveiliger bijna niet voor.

Competenties havenbeveiliger

De belangrijkste competentie van een havenbeveiliger is waakzaamheid, omdat de werkzaamheden daarom draaien. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen te maken hebt met veel verschillende mensen. Ook stressbestendigheid kan aangemerkt worden als belangrijk. Dit is het geval, omdat het werken in een havengebied meestal drukke werkzaamheden betreft. Algemeen belangrijke woorden zijn betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerken, plannen, controleren, motivatie en flexibiliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als havenbeveiliger

Als goed opgeleid en gecertificeerd havenbeveiliger is het vinden van werk doorgaans geen enkel probleem. De meeste beveiligingsbedrijven zitten te springen om goed opgeleide havenbeveiligers. De beveiliging in en rond havens worden steeds strenger en ingewikkelder. Er is dan ook een groeiende vraag naar geschoolde beveiligers. Het doorgroeien als havenbeveiliger moet gezien worden in het volgen van extra opleidingen, omdat anders je doorgroeimogelijkheden zeer beperkt zullen zijn. Ook is het mogelijk om met de juiste papieren en ervaringen door te groeien naar de politieopleiding.

Arbeidsvoorwaarden en salaris havenbeveiliger

Als havenbeveiliger zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en val je onder de cao particuliere beveiliging, waarin alle arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Een havenbeveiliger in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als havenbeveiliger kan je doorgaans meer verdienen dan een gewone beveiliger, omdat je ook veel in de avond en nacht zal moeten werken. Als zelfstandig ondernemer is er geen voorbeeld te geven, omdat voor zover wij weten het beroep niet voorkomt als zelfstandige.

Eigen bedrijf starten als Havenbeveiliger

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Havenbeveiliger, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Havenbeveiliger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Havenbeveiliger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Havenbeveiliger.

Mijnzzp.nl