Ladinginspecteur (haven)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep ladinginspecteur (haven)
Werken als ladinginspecteur in een haven
Wat doet een ladinginspecteur?
Taken als ladinginspecteur:
Film: lading inspecteren in een haven:
Opleidingen tot ladinginspecteur
Bedrijven waar een ladinginspecteur werkzaam kan zijn
Competenties ladinginspecteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ladinginspecteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris ladinginspecteur
Eigen bedrijf starten als Ladinginspecteur (haven)
Boekhoudprogramma vergelijken Ladinginspecteur (haven)

Beroep ladinginspecteur (haven)

Een ladinginspecteur is verantwoordelijk voor het controleren van lading. In het algemeen is een ladinginspecteur verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve inspecties op vloeibare petroleum en/of petrochemische producten en vloeibare gassen. Denk hierbij aan reinheid inspecties van ladingtanks, aan het nemen van monsters en aan het uitvoeren van verschillende metingen. Iedere controle die de ladinginspecteur uitvoert heeft zijn eigen veiligheidseisen en dient anders aangepakt te worden. De werkzaamheden die een ladinginspecteur uitvoert kunnen dan ook verschillen van kwantiteit berekeningen, inspectiewerkzaamheden tot temperatuurmetingen. De ladinginspecteur voert allerlei inspecties uit, zoals het controleren op reinigingen van tankauto's, schepen en wagons. Ook neemt de ladinginspecteur monsters van goederen. De ladinginspecteur kan bijvoorbeeld monsters nemen uit zeeschepen of uit tanks die op de kade staan. Deze monsters worden door de ladinginspecteur vervolgens naar het laboratorium gebracht waar de monsters geanalyseerd worden. Deze monsters kunnen op verschillende momenten genomen worden, zoals tijdens het vullen van vrachtwagens of voordat deze geleegd worden. Een ladinginspecteur kan zelfstandig werken of in een ploeg, afhankelijk van het bedrijf. De functie ladinginspecteur kom binnen verschillende bedrijven voor, zoals bij chemische bedrijven, havenbedrijven en binnen grote rangeerterreinen. Het beroep ladinginspecteur moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een ladinginspecteur ook andere soorten controles kan uitvoeren met betrekking tot lading. Denk bijvoorbeeld ook aan overheidsdiensten, die een belang hebben bij het controleren van lading. In het algemeen zal een ladinginspecteur wel verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve inspecties om de kwaliteit van lading vast te kunnen stellen.

Werken als ladinginspecteur in een haven

Een ladinginspecteur is dus werkzaam als inspecteur en kan te maken hebben met verschillende landing en voertuigen. Als ladinginspecteur ben je meestal verantwoordelijk voor het nemen van monsters en andere inspectiewerkzaamheden. Het beroep ladinginspecteur moet over het algemeen gezien worden als een beroep op Mbo-niveau vier. Als ladinginspecteur kan je op verschillende locaties werkzaam zijn. Dit zijn over het algemeen doorvoer- en handelslocaties, waarbinnen goederen overgedragen worden aan nieuwe eigenaren. De oude eigenaren en de nieuwe eigenaren willen precies weten met welke kwaliteit ze te maken hebben. Het zijn de ladinginspecteurs die alle monsters nemen, zodat binnen een laboratorium precies vastgelegd kan worden wat de kwaliteit is van de goederen. Ook het uitvoeren van reinheid inspecties heeft alles met de uiteindelijke kwaliteit van producten te maken. Het is belangrijk dat containers op de juiste manier gereinigd worden om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Als ladinginspecteur zal je over het algemeen veel te maken hebben met tankauto's, schepen en treinwagons. De werkzaamheden van een ladinginspecteur zijn verder niet heel moeilijk, echter speelt veiligheid wel een belangrijke rol als ladinginspecteur, omdat je te maken krijgt met potentieel gevaarlijke stoffen.

Wat doet een ladinginspecteur?

Een ladinginspecteur in het havengebied is dus iemand die verantwoordelijk is voor het inspecteren en controleren van goederen en ladingen die aankomen of vertrekken in de haven. Hun rol is gericht op het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en conformiteit van de ladingen volgens de geldende regelgeving en contractuele afspraken. Hier zijn enkele taken die een ladinginspecteur doorgaans uitvoert:

 • Kwaliteitscontrole: Ladinginspecteurs voeren grondige kwaliteitscontroles uit op de goederen en ladingen die aankomen in de haven. Ze inspecteren de fysieke conditie, het gewicht, de afmetingen en andere kenmerken van de lading om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de specificaties en normen. Ze kunnen monsters nemen en deze analyseren in laboratoria om de kwaliteit van de goederen te beoordelen.
 • Documentatie en rapportage: Ladinginspecteurs zijn verantwoordelijk voor het opstellen van gedetailleerde rapporten en documentatie met betrekking tot de ladingen. Ze registreren alle relevante informatie, waaronder de resultaten van de inspecties, de bevindingen en eventuele afwijkingen of schade die zijn geconstateerd. Deze rapporten dienen als bewijs en referentie voor verdere procedures en eventuele claims.
 • Conformiteit en naleving: Ladinginspecteurs controleren of de ladingen voldoen aan de geldende regelgeving, internationale normen en contractuele afspraken. Ze verifiëren of de ladingen de juiste certificeringen, identificaties en documentatie hebben. Ze kunnen ook controleren of de ladingen voldoen aan specifieke vereisten, zoals veiligheidsnormen, milieunormen en transportvoorschriften.
 • Monstername en analyse: In sommige gevallen kan een ladinginspecteur monsters nemen van de goederen of ladingen voor verdere analyse. Dit kan nodig zijn om de samenstelling, eigenschappen of veiligheid van de lading te beoordelen. De monsters worden meestal naar een laboratorium gestuurd voor tests en analyse, en de resultaten worden gebruikt bij het bepalen van de kwaliteit en conformiteit van de lading.
 • Inspectie van laad- en losactiviteiten: Ladinginspecteurs kunnen aanwezig zijn tijdens het laden en lossen van goederen om toezicht te houden op de procedures en ervoor te zorgen dat de lading correct behandeld wordt. Ze controleren of de juiste hijs- en transportmiddelen worden gebruikt, of de lading op de juiste manier wordt gestuwd en vastgemaakt, en of er geen schade optreedt tijdens de operaties.
 • Schadebeoordeling en claims: Als er schade wordt geconstateerd aan de lading, zijn ladinginspecteurs betrokken bij de beoordeling van de schade en het vaststellen van de oorzaak. Ze kunnen ook helpen bij het afhandelen van claims tussen betrokken partijen, zoals rederijen, verzekeraars en vrachtvervoerders, door gedetailleerde rapporten en documentatie te verstrekken.

De rol van een ladinginspecteur is van cruciaal belang bij het waarborgen van de integriteit, veiligheid en conformiteit van de goederen die door de haven worden verwerkt. Ze spelen een essentiële rol in het handhaven van hoge normen en het beschermen van de belangen van alle betrokken partijen.

Taken als ladinginspecteur:

 • Het nemen van monsters.
 • Het maken van rapportages.
 • Het onderhouden van contact met betrokkenen.
 • Het toezien op het gebruik van veiligheidsmiddelen.
 • Het uitvoeren van metingen.
 • Het uitvoeren van reiniging inspecties.

Film: lading inspecteren in een haven:

Opleidingen tot ladinginspecteur

Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden tot ladinginspecteur, die op verschillende niveaus mogelijk zijn. Je hebt minimaal een Mbo-opleiding op niveau vier nodig in de zeevaart of binnenvaart om te kunnen werken als ladinginspecteur. Om met een Mbo-opleiding je kansen te vergroten kan het wel noodzakelijk zijn dat je aanvullende opleidingen of cursussen gevolgd hebt, zoals de cursus vloeibare lading (ADR). Ook zullen de meeste werkgevers verwachten dat je Engels en Duits spreekt. Daarnaast zul je in de meeste gevallen verplicht een medische keuring moeten ondergaan. Ook het behalen van het VCA-certificaat is meestal verplicht. Er zijn verder geen gerichte beroepsopleidingen tot ladinginspecteur. Een maritieme opleiding is meestal voldoende om te kunnen werken als ladinginspecteur. Als startende ondernemer, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een ladinginspecteur werkzaam kan zijn

Een ladinginspecteur is over het algemeen een havenarbeider die werkzaam is binnen een haven. Daarnaast kan een ladinginspecteur werkzaam zijn op andere soorten locaties, die aangemerkt kunnen worden als doorvoer- en handelslocaties. Denk bijvoorbeeld ook aan chemische fabrieken of aan andere soorten fabrieken, die te maken hebben met handel van goederen. Een ladinginspecteur kan dus ook werkzaam zijn voor expediteurs. Zoals eerder omschreven moet het beroep ladinginspecteur wel vrij ruim gezien worden, omdat het inspecteren van lading ook betrekking kan op andere vormen van inspecties. In dat geval zal er meestal sprake zijn van overheidsdiensten, zoals de douane. Dit betreft wel een andere vorm van ladinginspecties.

Competenties ladinginspecteur

De belangrijkste competentie van een ladinginspecteur is de veiligheid in het algemeen te noemen. Dit is het geval, omdat je als ladinginspecteur te maken krijgt met potentieel gevaarlijke stoffen. Daarnaast zul je regelmatig op hoogte werkzaam zijn of bijvoorbeeld werkzaam zijn in containers. Een ladinginspecteur mag dan ook geen hoogtevrees of claustrofobie hebben. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je als ladinginspecteur te maken krijgt met veel verschillende collega's en externe partijen. Ook technisch inzicht en het kunnen rekenen is belangrijk als ladinginspecteur. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, presteren, nauwkeurigheid, samenwerken, zelfstandigheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ladinginspecteur

Het arbeidsmarktperspectief van een ladinginspecteur is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel is het zo dat eigenlijk iedereen werkzaam kan zijn als ladinginspecteur. In dat opzicht kan er wel sprake zijn van redelijk veel concurrentie als er een mogelijke vacature vrijkomt. In het algemeen is er wel veel vraag naar ladinginspecteur, omdat de meeste doorvoer- en handelslocaties vierentwintig uur bedrijven zijn, die gebruikmaken van ploegendiensten. De doorgroeimogelijkheden van een ladinginspecteur moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan de functie ploegbaas of aan de functie shiftleader.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ladinginspecteur

Als ladinginspecteur werk je doorgaans in ploegendiensten en kan je dus ook ingezet worden in de avond, nacht of in het weekend. De precieze arbeidsvoorwaarden zijn moeilijk aan te geven, omdat deze per werkgever nogal kunnen verschillen. Het salaris als ladinginspecteur in loondienst met een Mbo-opleiding zal ergens tussen de 2000 en 3000 euro bruto liggen per maand, afhankelijk van je leeftijd.

Eigen bedrijf starten als Ladinginspecteur (haven)

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Ladinginspecteur (haven), waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Ladinginspecteur (haven)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ladinginspecteur (haven) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Ladinginspecteur (haven).

Mijnzzp.nl