Docent Duits

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent Duits geeft Duitse les aan leerlingen of studenten. De Duitse taal behoort tot de West Germaanse tak van de Germaanse talen. Er zijn ongeveer 115 miljoen mensen die het Duits als moedertaal spreken. Binnen de Europese Unie is het Duits de grootste moedertaal. De Duitse taal is niet voor iedereen even moeilijk, omdat er veel grensbewoners zijn die Duitse taal goed beheersen. De Duitse taal wordt onder meer in de volgende landen gesproken: Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg, België, Denemarken en Italië. Ook in Nederland zijn er veel mensen die de Duitse taal als derde moedertaal spreken. De Duitse taal en de Nederlandse taal tonen sterke gelijkenissen. De Duitse taal kent twee grote dialectgroepen, namelijk Nederduits en Hoogduits.

De Duitse taal is voor Nederlanders in veel gevallen belangrijk, omdat Duitsland een buurland is van Nederland. Als Nederlander zal je dan ook zeker met de Duitse taal te maken krijgen. Ondanks dat de Duitse taal voor veel Nederlanders niet heel moeilijk is, is dit andersom meestal wel het geval. Vooral binnen het zakenleven kan de Duitse taal een grote rol spelen, omdat veel Nederlandse bedrijven zaken doen met Duitse bedrijven. Er zijn dan ook veel Nederlandse bedrijven die regelmatig naar Duitsland moeten voor werkoverleg.

Vakantie Duitsland

Duitsland heeft veel mooie natuur en cultuur, die jaarlijks door veel Nederlanders bezocht worden. De Duitse taal is dus ook als toerist erg belangrijk, omdat lang niet alle Duitsers de Engelse taal machtig zijn. Wie naar Duitsland op vakantie gaat doet er dan ook verstandig aan om de taal te leren. Voor de meeste Nederlanders is de Duitse taal niet heel moeilijk om te leren. Wel zit er een groot moeilijkheidsverschil tussen het spreken en schrijven van de Duitse taal, omdat binnen de geschreven Duitse taal veel meer speciale tekens voorkomen dan binnen de Nederlandse taal. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de Ringel-s die er zo uitziet “ß”. Ondanks dat dit een S betreft ziet deze eruit als een B. Straße is dus een straat in het Nederlands.

Duit als moedertaal

In het Aziatische deel van de voormalige Sovjet-Unie is Duits nog de moedertaal van omstreeks twee miljoen inwoners. Dit zijn de zogenaamde Wolgaduitsers (Wolgadeutschen). Zij werden tijdens de Tweede Wereldoorlog uit hun geboortestreek verdreven toen de Duitse legers daar te dichtbij kwamen en ze naar het Aziatische deel van de Sovjet-Unie gedeporteerd werden. Thans leven er nog steeds ongeveer 800.000 in het Aziatische deel van Rusland, 900.000 in Kazachstan, en 100.000 in Kirgizië en in Oezbekistan.

Student Leraar Duits:

Opleidingen tot docent Duits

Wie als leraar Duits wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Duits mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC).

De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen.

De opleiding tot eerstegraads docent Duits is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Duits tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Bedrijven waar een docent Duits werkzaam kan zijn

Als docent Duits zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren Duits een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent Duits

Als docent Duits is het belangrijk dat je zelfstandig kunt werken en je creatief en flexibel bent. Daarnaast ben je als leraar natuurlijk een leider voor de klas en beschik je over natuurlijk overwicht. Maar ook discipline krijgen en houden als leraar Duits is belangrijk. Het is ook belangrijk dat je als leraar studenten weet te motiveren en kunt coachen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Duits

Het vinden van werk als een docent Duits is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Duits. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Duits moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Duits

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Duits wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Duits zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl