Docent Duits

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een docent Duits is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Duitse taal aan leerlingen en/of studenten, wat betrekking kan hebben op verschillende scholen en niveaus. Een docent Duits zal over het algemeen les geven binnen het voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Duits de woordenschat en grammatica van leerlingen proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden, maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. De Duitse taal wordt door veel mensen als tweede of als derde taal gesproken en is een belangrijke taal voor Nederlanders. De Duitse taal is niet alleen belangrijk voor mensen die op vakantie gaan, omdat de Duitse taal ook binnen het bedrijfsleven een belangrijke rol kan spelen. Het spreken van Duits is voor de meeste Nederlanders niet erg moeilijk, maar het goed schrijven van Duits is dat vaak wel. Toch kunnen de meeste Nederlanders zich wel redden in de Duitse taal. De Duitse taal behoort tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen. Er zijn ongeveer honderdvijftien miljoen mensen die het Duits als moedertaal spreken. Binnen de Europese Unie is het Duits de grootste moedertaal. Een docent Duits is dus verantwoordelijk voor het bijbrengen van de Duitse taal aan leerlingen. Het bijbrengen van een vreemde taal zoals Duits zal in de meeste gevallen stap voor stap gedaan worden door middel van verdieping. Ook het regelmatig afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen behoort tot de werkzaamheden van een docent Duits. Van een docent Duits mag verwacht worden dat hij of zij zelf de Duitse taal mondeling en schriftelijk uitstekend beheerst. De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van een docent Duits moeten dan ook goed zijn. Als docent Duits moet je ook over didactische vaardigheden beschikken om leerlingen op een goede manier les te kunnen geven.

Als docent Duits heb je dus te maken met leerlingen, studenten of volwassenen die de Duitse taal machtig willen worden. Zoals eerder omschreven is het leren van Duits niet voor alle Nederlanders even moeilijk. Dit betreft vaak Nederlanders die langs de Duitse grens wonen. Deze grensbewoners hebben in de meeste gevallen regelmatig te maken met de Duitse taal, waardoor de Duitse taal automatisch opgepikt wordt. Voor redelijk veel Nederlanders kan het Duits aangemerkt worden als tweede taal. De Duitse taal en de Nederlandse taal tonen sterke gelijkenissen. De Duitse taal kent twee grote dialectgroepen, namelijk Nederduits en Hoogduits. De Duitse taal wordt onder meer in de volgende landen gesproken: Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg, België, Denemarken en Italië. Omdat de Duitse taal een belangrijk is binnen Europa is het belangrijk om de Duitse taal op een goede manier te beheersen. Dit heeft niet alleen betrekking op skiërs die op skivakantie gaan in Oostenrijk. Denk ook aan het Nederlandse bedrijfsleven, dat veel te maken heeft met Duitsland. Nederland is bijvoorbeeld een grote toeleverancier van de Duitse auto-industrie. Voor accountmanagers, vertegenwoordigers en directeuren kan het daarom heel belangrijk zijn om de Duitse taal te beheersen. Daarnaast is het fijn om Duits te verstaan en spreken als je op vakantie bent.

Is Duits leren moeilijk

Als leerlingen, studenten of volwassen les krijgen van een goede docent Duits is het leren van de Duitse taal niet heel moeilijk. De meeste leerlingen beheersen de Duitse taal na enkele maanden redelijk. Dit komt vooral doordat Duits en Nederlands tot dezelfde taalgroep behoren, die de Germaanse familie wordt genoemd. Met andere woorden vertonen de Duitse en Nederlandse taal veel overeenkomsten. De meeste mensen die de Duitse taal leren vinden dit makkelijker dan het leren van de Franse taal. Wel komt het maken van fouten in de Duitse taal redelijk vaak voor. Dit komt vooral, omdat de Duitse taal zoveel op de Nederlandse taal lijkt. Met andere woorden vergissen mensen zich relatief makkelijk. Binnen de Franse taal komt dit minder voor, omdat de Franse taal toebehoort tot de Romaanse talen.

Wat doet een docent Duits:

Opleidingen tot docent Duits

Wie als leraar Duits wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Duits mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent Duits is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Duits tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zzp leraar kun je voor de boekhouding gebruikmaken van een online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een docent Duits werkzaam kan zijn

Als docent Duits zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren Duits een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent Duits

De belangrijkste competentie van een docent Duits is dat een docent Duits beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent Duits over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot de Duitse taal. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent Duits met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent Duits te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Duits

Het vinden van werk als een docent Duits is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Duits. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Duits moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent Duits kan zijn de functie mentor. Ook het werken als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar een docent Duits werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Duits

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Duits wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Duits zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Read this information on Teacher German in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Deutschlehrer auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Profesor de aleman en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Docent Duits

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent Duits bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl