Docent Duits

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent Duits is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Duitse taal aan leerlingen en/of studenten, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten scholen. Een docent Duits zal over het algemeen les geven binnen het voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Duits de woordenschat en grammatica met betrekking tot de Duitse taal van de leerlingen proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. De Duitse taal wordt door veel mensen als tweede of als derde taal gesproken en is een belangrijke taal voor mensen. De Duitse taal is niet alleen belangrijk voor mensen die op vakantie gaan, omdat de Duitse taal ook binnen het bedrijfsleven een belangrijke rol kan spelen. Het spreken van Duits is voor de meeste Nederlanders niet heel erg moeilijk, maar het perfect spreken en schrijven van de Duitse taal is dat vaak wel. Toch kunnen de meeste Nederlanders zich wel redden in de Duitse taal. De Duitse taal behoort tot de West Germaanse tak van de Germaanse talen. Er zijn ongeveer 115 miljoen mensen die het Duits als moedertaal spreken. Binnen de Europese Unie is het Duits de grootste moedertaal.

Een docent Duits is dus verantwoordelijk voor het bijbrengen van de Duitse taal aan leerlingen. Het bijbrengen van een vreemde taal zoals Duits zal in de meeste gevallen stap voor stap gedaan worden door middel van verdieping. Ook het regelmatig afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen behoort tot de werkzaamheden van een docent Duits. Van een docent Duits mag verwacht worden dat hij of zij zelf de Duitse taal mondeling en schriftelijk uitstekend beheerst. De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van een docent Duits moeten dan ook goed zijn. Als docent Duits moet je ook over didactische vaardigheden beschikken om leerlingen op een goede manier les te kunnen geven.

Duits spreken

De Duitse taal is niet voor iedereen even moeilijk, omdat er veel grensbewoners zijn die Duitse taal goed beheersen. De Duitse taal wordt onder meer in de volgende landen gesproken: Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg, België, Denemarken en Italië. Ook in Nederland zijn er veel mensen die de Duitse taal als derde moedertaal spreken. De Duitse taal en de Nederlandse taal tonen sterke gelijkenissen. De Duitse taal kent twee grote dialectgroepen, namelijk Nederduits en Hoogduits.

Student Leraar Duits:

Opleidingen tot docent Duits

Wie als leraar Duits wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Duits mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent Duits is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Duits tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent Duits werkzaam kan zijn

Als docent Duits zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren Duits een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent Duits

De belangrijkste competentie van een docent Duits is dat een docent Duits beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent Duits over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot de Duitse taal. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent Duits met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent Duits te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Duits

Het vinden van werk als een docent Duits is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Duits. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Duits moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent Duits kan zijn de functie mentor. Ook het fungeren als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar een docent Duits werkzaam is. 

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Duits

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Duits wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Duits zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl