Docent Frans

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep docent Frans
Voltijds lerarenopleiding Frans volgen
Les geven in de Franse taal
Waarom Frans leren spreken
Film: docent Frans
Opleidingen tot docent Frans
Bedrijven waar een docent Frans werkzaam kan zijn
Competenties docent Frans
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Frans
Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Frans
Eigen bedrijf starten als Docent Frans
Boekhoudprogramma vergelijken Docent Frans

Beroep docent Frans

Een docent Frans is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Franse taal aan leerlingen en/of studenten, wat betrekking kan hebben op verschillende scholen en niveaus. Een docent Frans zal over het algemeen les geven binnen het voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Frans de woordenschat en grammatica met betrekking tot de Franse taal van de leerlingen proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden, maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. De Franse taal wordt door veel Nederlanders als tweede of derde taal gesproken en is een belangrijke taal voor Nederlanders. De Franse taal is voor Nederlanders niet de makkelijkste taal om te leren, omdat de Franse taal toebehoort tot de Romaanse talen. Toch is de Franse taal wel een belangrijke taal voor Nederlanders, omdat de meeste Nederlanders regelmatig in Frankrijk komen voor vakantie. Daarnaast is het zo dat de meeste Fransen geen Engels spreken, waardoor de communicatie lastig is voor Nederlanders. Een docent Frans is dus verantwoordelijk voor het bijbrengen van de Franse taal aan leerlingen. Het bijbrengen van een vreemde taal, zoals Frans, zal in de meeste gevallen stap voor stap gedaan worden door middel van verdieping. Ook het regelmatig afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen behoort tot de werkzaamheden van een Docent Frans. Van een docent Frans mag verwacht worden dat hij of zij zelf de Franse taal mondeling en schriftelijk uitstekend zal beheersen. De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van een docent Frans moeten dan ook goed zijn. Als docent Frans moet je ook over didactische vaardigheden beschikken om leerlingen op een goede manier les te kunnen geven. Ook het op een boeiende en vooral inspirerende manier les geven is belangrijk als docent Frans. Vanzelfsprekend kan een docent Frans ook les geven aan volwassenen, die de Franse taal willen leren beheersen.

Voltijds lerarenopleiding Frans volgen

Studenten die beginnen aan de studie leraar Frans zullen over het algemeen ook een langere periode stage moeten lopen in het buitenland, zoals in Frankrijk, om de taal nog beter te leren beheersen. De belangrijkste beroepstaken van een docent Frans zijn het lesgeven en trainen van leerlingen, het begeleiden van leerlingen, het ontwikkelen van vakdeskundigheid en het ontwerpen van leerarrangementen. Daarnaast mag van een docent Frans verwacht worden dat hij of zij bijdraagt aan de onderwijsorganisatie.

Les geven in de Franse taal

Als docent Frans is het op een goede manier lesgeven in de Franse taal belangrijk om studenten te helpt bij het leren en beheersen van de Franse taal. Hieronder omschrijven wij enkele belangrijke aspecten van het lesgeven in de Franse taal:

  • Leerdoelen: Stel duidelijke leerdoelen vast voor elke les of lesperiode. Bepaal welke taalvaardigheden (zoals luisteren, spreken, lezen en schrijven) en grammaticale concepten je wilt behandelen, en ontwikkel een lesplan om die doelen te bereiken.
  • Didactische methoden: Kies geschikte didactische methoden en leermiddelen om de Franse taal op een effectieve manier aan te leren. Dit kan onder meer het gebruik van interactieve oefeningen, luistermateriaal, multimedia, spelletjes en communicatieve activiteiten omvatten.
  • Woordenschat en grammatica: Leer de studenten nieuwe woordenschat en grammaticale structuren aan, en geef hen voldoende oefening om deze toe te passen in verschillende contexten. Moedig hen aan om actief deel te nemen aan gesprekken en schriftelijke oefeningen om hun vaardigheden te ontwikkelen.
  • Uitspraak en fonetiek: Besteed aandacht aan de correcte uitspraak en fonetiek van de Franse taal. Leer studenten de specifieke klanken en regels van de Franse uitspraak, en geef hen oefeningen om hun uitspraak te verbeteren.
  • Lees- en luistervaardigheid: Help studenten bij het ontwikkelen van hun lees- en luistervaardigheid in het Frans. Gebruik authentiek materiaal, zoals artikelen, audio-opnames en video's, om hen bloot te stellen aan verschillende registers en accenten in de Franse taal.
  • Schrijfvaardigheid: Begeleid studenten bij het ontwikkelen van hun schrijfvaardigheid in het Frans. Leer hen grammaticale structuren, schrijftechnieken en het gebruik van correcte spelling en interpunctie. Geef hen de mogelijkheid om te oefenen met het schrijven van verschillende soorten teksten, zoals brieven, essays en creatieve schrijfopdrachten.
  • Cultuur en samenleving: Introduceer de Franse cultuur, tradities en samenleving aan de hand van interessante thema's en onderwerpen. Bespreek Franstalige landen, literatuur, kunst, muziek en andere culturele aspecten om het begrip van de Franse taal en cultuur te vergroten.
  • Evaluatie en feedback: Beoordeel regelmatig de voortgang van de studenten en geef constructieve feedback om hun leerproces te verbeteren. Gebruik verschillende evaluatiemethoden, zoals toetsen, mondelinge presentaties, schrijfopdrachten en gesprekken, om de taalvaardigheid van de studenten te beoordelen.
  • Interactie en participatie: Moedig studenten aan om actief deel te nemen aan de les en de Franse taal in verschillende contexten te gebruiken. Stimuleer discussies, groepswerk, rollenspellen en andere activiteiten die de communicatie in het Frans bevorderen.

Door een inspirerende leeromgeving te creëren, gepersonaliseerde ondersteuning te bieden en de Franse taal levendig en relevant te maken, kun je studenten helpen hun vaardigheden en zelfvertrouwen in de Franse taal te ontwikkelen.

Waarom Frans leren spreken

Frankrijk is net zo als Italië en Spanje een geliefde vakantiebestemming voor Nederlanders. Daarnaast is het zo dat relatief gezien veel Nederlanders emigreren naar Frankrijk. Er zijn ook redelijk veel Nederlanders, die in Frankrijk een tweede huis bezitten en er soms maanden verblijven om te overwinteren. Omdat veel Nederlanders regelmatig verblijven in Frankrijk is het belangrijk om de Franse taal te bespreken en te kunnen verstaan. Daarnaast is het zo dat de meeste Franse geen Engels of andere taal spreken. Dat Frankrijk zo populair is als vakantieland is niet zo gek te noemen. Het klimaat is over het algemeen beter dan in Nederland en de cultuur is geheel anders. Ook heeft Frankrijk een rijke wijncultuur, die geliefd is onder veel Nederlanders. Wie de Franse taal niet beheerst kan binnen Frankrijk dus met communicatieproblemen te maken krijgen. Binnen het bedrijfsleven speelt de Franse taal over het algemeen een minder belangrijke rol voor Nederlanders. Dit houdt niet in dat de Franse taal niet voorkomt binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan transportplanners, vertegenwoordigers en aan reisadviseurs, die beroepsmatig met de Franse taal te maken kunnen hebben.

Er zijn ongeveer honderdvijftien miljoen mensen die Frans spreken als moedertaal. Er wordt onder meer in de volgende landen Frans gesproken: Frankrijk, België, Canada, Monaco en Zwitserland. Buiten Frankrijk wordt er door ongeveer vijfenvijftig miljoen mensen Frans gesproken als eerste of tweede taal. Het Frans behoort tot de Romaanse talen, omdat het uit het Latijn voortgekomen is. Zoals eerder omschreven is de Franse taal voor veel Nederlanders de tweede of derde taal. De meeste Nederlanders spreken als tweede taal Engels of Duits. Het leren spreken van de Franse taal is voor de meeste Nederlanders niet makkelijk, echter kunnen de meeste Nederlanders zich aardig redden als het aankomt op de Franse taal. Wie vloeiend Frans wil leren spreken en schrijven zal over het algemeen wel les moeten volgen.

Film: docent Frans

Opleidingen tot docent Frans

Wie als leraar Frans wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Frans mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent Frans is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Frans tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding opzetten en bijhouden is belangrijk als zzp docent Frans. Dit kan het beste gedaan worden met goede boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een docent Frans werkzaam kan zijn

Als docent Frans zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren Frans een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent Frans

De belangrijkste competentie van een docent Frans is dat een docent Frans beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent Frans over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot de Franse taal. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent Frans met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent Frans te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Frans

Het vinden van werk als een docent Frans is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Frans. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Frans moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent Frans kan zijn de functie mentor. Ook het werken als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar de docent Frans werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Frans

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Frans wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Frans zal doorgaans tussen de 3800 en 5000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Docent Frans

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Docent Frans, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Docent Frans

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent Frans bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Docent Frans.

Mijnzzp.nl