Docent Frans

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een docent Frans is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Franse taal aan leerlingen en/of studenten, wat betrekking kan hebben op verschillende scholen en niveaus. Een docent Frans zal over het algemeen les geven binnen het voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Frans de woordenschat en grammatica met betrekking tot de Franse taal van de leerlingen proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden, maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. De Franse taal wordt door veel Nederlanders als tweede of derde taal gesproken en is een belangrijke taal voor Nederlanders. De Franse taal is voor Nederlanders niet de makkelijkste taal om te leren, omdat de Franse taal toebehoort tot de Romaanse talen. Toch is de Franse taal wel een belangrijke taal voor Nederlanders, omdat de meeste Nederlanders regelmatig in Frankrijk komen voor vakantie. Daarnaast is het zo dat de meeste Fransen geen Engels spreken, waardoor de communicatie lastig is voor Nederlanders. Een docent Frans is dus verantwoordelijk voor het bijbrengen van de Franse taal aan leerlingen. Het bijbrengen van een vreemde taal, zoals Frans, zal in de meeste gevallen stap voor stap gedaan worden door middel van verdieping. Ook het regelmatig afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen behoort tot de werkzaamheden van een Docent Frans. Van een docent Frans mag verwacht worden dat hij of zij zelf de Franse taal mondeling en schriftelijk uitstekend zal beheersen. De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van een docent Frans moeten dan ook goed zijn. Als docent Frans moet je ook over didactische vaardigheden beschikken om leerlingen op een goede manier les te kunnen geven. Ook het op een boeiende en vooral inspirerende manier les geven is belangrijk als docent Frans. Vanzelfsprekend kan een docent Frans ook les geven aan volwassenen, die de Franse taal willen leren beheersen.

Studenten die beginnen aan de studie leraar Frans zullen over het algemeen ook een langere periode stage moeten lopen in het buitenland, zoals in Frankrijk, om de taal nog beter te leren beheersen. De belangrijkste beroepstaken van een docent Frans zijn het lesgeven en trainen van leerlingen, het begeleiden van leerlingen, het ontwikkelen van vakdeskundigheid en het ontwerpen van leerarrangementen. Daarnaast mag van een docent Frans verwacht worden dat hij of zij bijdraagt aan de onderwijsorganisatie. Er zijn ongeveer honderdvijftien miljoen mensen die Frans spreken als moedertaal. Er wordt onder meer in de volgende landen Frans gesproken: Frankrijk, België, Canada, Monaco en Zwitserland. Buiten Frankrijk wordt er door ongeveer vijfenvijftig miljoen mensen Frans gesproken als eerste of tweede taal. Het Frans behoort tot de Romaanse talen, omdat het uit het Latijn voortgekomen is. Zoals eerder omschreven is de Franse taal voor veel Nederlanders de tweede of derde taal. De meeste Nederlanders spreken als tweede taal Engels of Duits. Het leren spreken van de Franse taal is voor de meeste Nederlanders niet makkelijk, echter kunnen de meeste Nederlanders zich aardig redden als het aankomt op de Franse taal. Wie vloeiend Frans wil leren spreken en schrijven zal over het algemeen wel les moeten volgen.

Waarom Frans leren spreken

Frankrijk is net zo als Italië en Spanje een geliefde vakantiebestemming voor Nederlanders. Daarnaast is het zo dat relatief gezien veel Nederlanders emigreren naar Frankrijk. Er zijn ook redelijk veel Nederlanders, die in Frankrijk een tweede huis bezitten en er soms maanden verblijven om te overwinteren. Omdat veel Nederlanders regelmatig verblijven in Frankrijk is het belangrijk om de Franse taal te bespreken en te kunnen verstaan. Daarnaast is het zo dat de meeste Franse geen Engels of andere taal spreken. Dat Frankrijk zo populair is als vakantieland is niet zo gek te noemen. Het klimaat is over het algemeen beter dan in Nederland en de cultuur is geheel anders. Ook heeft Frankrijk een rijke wijncultuur, die geliefd is onder veel Nederlanders. Wie de Franse taal niet beheerst kan binnen Frankrijk dus met communicatieproblemen te maken krijgen. Binnen het bedrijfsleven speelt de Franse taal over het algemeen een minder belangrijke rol voor Nederlanders. Dit houdt niet in dat de Franse taal niet voorkomt binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan transportplanners, vertegenwoordigers en aan reisadviseurs, die beroepsmatig met de Franse taal te maken kunnen hebben.

Lerarenopleiding Frans:

Opleidingen tot docent Frans

Wie als leraar Frans wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Frans mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent Frans is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Frans tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent Frans werkzaam kan zijn

Als docent Frans zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren Frans een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent Frans

De belangrijkste competentie van een docent Frans is dat een docent Frans beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent Frans over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot de Franse taal. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent Frans met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent Frans te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Frans

Het vinden van werk als een docent Frans is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Frans. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Frans moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent Frans kan zijn de functie mentor. Ook het werken als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar de docent Frans werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Frans

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Frans wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Frans zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Docent Frans

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent Frans bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl