Docent Spaans

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent Spaans is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Spaanse taal aan leerlingen en/of studenten, wat over het algemeen betrekking zal hebben op hoger onderwijs of beroepsonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Spaans de woordenschat en grammatica met betrekking tot de Spaanse taal van de leerlingen proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. Het Spaans is een Romeinse taal en een van de meest gesproken talen ter wereld. Voor ongeveer 340 miljoen mensen wereldwijd is het Spaans hun moedertaal en nog eens voor ruim 180 miljoen mensen hun tweede taal. De oorsprong van de Spaanse taal is Spanje maar inmiddels zijn er in Latijns Amerika meer mensen die de Spaanse taal spreken dan in Spanje zelf. Spaans is dan ook voor veel mensen een geliefde taal. Het Spaans behoort tot de Romaanse talen, en daarbinnen tot de Ibero-Romaanse talen. Een docent Spaans kan op verschillende manieren les geven aan leerlingen op verschillende niveaus. Een docent Spaans hoeft ook niet verbonden te zijn aan een scholengemeenschap, omdat het goed denkbaar is dat een docent Spaans op andere manieren Spaanse lessen zal verzorgen. Er zijn bijvoorbeeld redelijk veel mensen die een cursus Spaanse les volgen zonder dat er sprake is van beroepsonderwijs.

Als docent Spaans is het niet alleen belangrijk dat je over goede didactische vaardigheden beschikt omdat passie voor de Spaanse taal als docent Spaans net zo belangrijk is. Het overbrengen van deze passie is ook erg belangrijk als docent Spaans. Een docent Spaans is dus verantwoordelijk voor het bijbrengen van de Spaans taal aan leerlingen. Het bijbrengen van een vreemde taal zoals Spaans zal in de meeste gevallen stap voor stap gedaan worden door middel van verdieping. Ook het regelmatig afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen behoort tot de werkzaamheden van een docent Spaans. Van een docent Spaans mag verwacht worden dat hij of zij zelf de Spaanse taal mondeling en schriftelijk uitstekend zal beheersen. De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van een docent Spaans moeten dan ook goed zijn. Als docent Spaans moet je ook over didactische vaardigheden beschikken om leerlingen op een goede manier les te kunnen geven.

Studenten die beginnen aan de studie leraar Spaans zullen over het algemeen ook een langere periode stage moeten lopen in het buitenland, zoals in Spanje, om de taal nog beter te leren beheersen. De belangrijkste beroepstaken als docent Spaans zijn het lesgeven en trainen van leerlingen, het begeleiden van leerlingen, het ontwikkelen van vakdeskundigheid en het ontwerpen van leerarrangementen. Daarnaast mag van een docent Spaans verwacht worden dat hij of zij bijdraagt aan de onderwijsorganisatie.

Spaans leren

Het leren van de Spaanse taal zal niet voor iedereen even makkelijk zijn, omdat het spreken en schrijven van Spaans aan te merken is als lastig voor Nederlanders. Er is wel een belangrijk verschil qua niveau, omdat het leren spreken en/of schrijven van de Spaanse taal betrekking kan hebben op verschillende niveaus. Mensen die het Spaans alleen willen te gebruiken op vakantie om zich te kunnen redden hoeven bijvoorbeeld niet perfect Spaans te leren spreken. Wie daarentegen wil gaan emigreren zal de taal wel meester moeten zijn. Dit verschil is ook belangrijk bij het uitkiezen van een docent Spaans, omdat deze hiermee rekening kan houden. Hoelang iemand nodig zal hebben om de Spaanse taal te leren is verder afhankelijk van het aantal lessen per week en het instapniveau.

Cursus Spaans:

Opleidingen tot docent Spaans

Wie als leraar Spaans wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Spaans mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent Spaans is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Spaans tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent Spaans werkzaam kan zijn

Als docent Spaans zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren Spaans een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent Spaans

De belangrijkste competentie van een docent Spaans is dat een docent Spaans beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent Spaans over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot de Spaanse taal. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent Spaans met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent Spaans te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Spaans

Het vinden van werk als een docent Spaans is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Spaans. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Spaans moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Spaans

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Spaans wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Spaans zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl