Docent Spaans

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een docent Spaans is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Spaanse taal aan leerlingen en/of studenten, wat over het algemeen betrekking heeft op hoger onderwijs of beroepsonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Spaans de woordenschat en grammatica met betrekking tot de Spaanse taal van de leerlingen proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden, maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. Een docent Spaans kan op verschillende manieren les geven aan leerlingen op verschillende niveaus. Een docent Spaans hoeft niet verbonden te zijn aan een scholengemeenschap, omdat het goed denkbaar is dat een docent Spaans op andere manieren Spaanse lessen zal geven. Er zijn bijvoorbeeld redelijk veel mensen die een cursus Spaanse les volgen zonder dat er sprake is van beroepsonderwijs. Het Spaans is een Romeinse taal en een van de meest gesproken talen ter wereld. De oorsprong van de Spaanse taal is Spanje, maar inmiddels zijn er in Latijns-Amerika meer mensen die de Spaanse taal spreken dan in Spanje zelf. Als docent Spaans is het niet alleen belangrijk dat je over didactische vaardigheden beschikt, omdat passie voor de Spaanse taal net zo belangrijk is. Een docent Spaans is dus verantwoordelijk voor het bijbrengen van de Spaanse taal aan leerlingen. Het bijbrengen van een vreemde taal zoals Spaans zal in de meeste gevallen stap voor stap gedaan worden door middel van verdieping. Ook het regelmatig afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen behoort tot de werkzaamheden van een docent Spaans. Van een docent Spaans mag verwacht worden dat hij of zij zelf de Spaanse taal mondeling en schriftelijk uitstekend zal beheersen. De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van een docent Spaans moeten dan goed zijn. Het leren van de Spaanse taal zal niet voor iedereen even makkelijk zijn, omdat het spreken en schrijven van Spaans aan te merken is als lastig voor Nederlanders.

Een docent Spaans is dus verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Spaanse taal aan leerlingen of cursisten. Studenten die beginnen aan de studie docent Spaans zullen over het algemeen ook een langere periode stage lopen in het buitenland, zoals in Spanje, om de taal nog beter te leren beheersen. De belangrijkste beroepstaken van een docent Spaans zijn het lesgeven en trainen van leerlingen, het begeleiden van leerlingen, het ontwikkelen van vakdeskundigheid en het ontwerpen van leerarrangementen. Daarnaast mag van een docent Spaans verwacht worden dat hij of zij bijdraagt aan de onderwijsorganisatie. Zoals eerder omschreven kan een docent Spaans in de praktijk op verschillende manieren werkzaam zijn. Er zijn bijvoorbeeld redelijk veel volwassenen die op latere leeftijd de Spaanse taal willen leren beheersen. Dit betreft meestal mensen die regelmatig op vakantie gaan naar Spaanstalige landen, mensen die een pension beginnen in Spanje of bijvoorbeeld reisleiders en gidsen die werkzaam zijn in Spanje. Daarnaast kan het gaan om ondernemers, die bijvoorbeeld een bar of restaurant beginnen in Spanje. Het leren van de Spaanse taal kan dus belangrijk zijn voor verschillende mensen. Het Spaans is juist een taal, die in veel gevallen niet op school gegeven wordt. Op gewone scholen is er meer aandacht voor het Duits, Engels en het Frans als vreemde talen.

Is Spaans leren moeilijk

Het leren van de Spaanse taal is voor de meeste Nederlanders niet makkelijk, omdat de Spaanse taal net zo als de Franse en Italiaanse taal toebehoort tot de Romaanse talen. Dit houdt in dat de Spaanse taal weinig overeenkomsten heeft met de Nederlandse taal, die toebehoort de West-Germaanse talen. Het leren van de Spaanse taal is verder wel persoonlijk, omdat lang niet iedereen perfect Spaans hoeft te spreken. Wie bijvoorbeeld alleen op vakantie gaat naar Spanje kan zich in de meeste gevallen prima reden na het volgen van enkele lessen. Wie daarentegen wil gaan emigreren zal de Spaans taal wel meester moeten zijn. Dit verschil is ook belangrijk bij het uitkiezen van een docent Spaans, omdat deze hiermee rekening kan houden. Hoelang iemand nodig heeft om de Spaanse taal te leren is verder afhankelijk van het aantal lessen per week en het instapniveau. De meeste docenten Spaans zullen eerst een beginnerstoets afnemen om het niveau te kunnen bepalen.

Wat doet een docent Spaans:

Opleidingen tot docent Spaans

Wie als leraar Spaans wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Spaans mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent Spaans is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Spaans tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zzp docent krijg je ook te maken met het bijhouden van de administratie. Dit kan het beste gedaan worden door middel van online boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een docent Spaans werkzaam kan zijn

Als docent Spaans zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren Spaans een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent Spaans

De belangrijkste competentie van een docent Spaans is dat een docent Spaans beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent Spaans over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot de Spaanse taal. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent Spaans met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent Spaans te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Spaans

Het vinden van werk als een docent Spaans is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Spaans. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Spaans moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Spaans

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Spaans wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Spaans zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Read this information on Teacher Spanish in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Spanischlehrer auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Profesor de espanol en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Docent Spaans

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent Spaans bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl