Docent Italiaans

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep docent Italiaans
Wat doet een docent Italiaans
Is Italiaans leren moeilijk
Film: docent Italiaans:
Opleiding tot docent Italiaans
Bedrijven waar een docent Italiaans werkzaam is
Competenties docent Italiaans
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden van een docent Italiaans
Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Italiaans
Eigen bedrijf starten als Docent Italiaans
Boekhoudprogramma vergelijken Docent Italiaans

Beroep docent Italiaans

Een docent Italiaans is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Italiaanse taal aan leerlingen, studenten of cursisten. Over het algemeen zal een docent Italiaans onderwijs geven aan cursisten of onderwijs geven binnen het volwassenenonderwijs. Het beroep docent Italiaans komt binnen het middelbare onderwijs bijna niet voor. Een docent Italiaans is dus vooral actief binnen het voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Italiaans de woordenschat en grammatica met betrekking tot de Italiaanse taal van de leerlingen proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden, maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. De Italiaanse taal is niet de makkelijkste taal om te leren, maar ook niet de moeilijkste taal. De meeste leerlingen en cursisten die Italiaanse les volgen kunnen zichzelf binnen een paar maanden verstaanbaar maken. Het volwaardig beheersen van de Italiaanse taal vraagt wel om veel doorzettingsvermogen. Een groot struikelblok met betrekking tot de Italiaanse taal is dat Italiaanse woorden niet zomaar overeen komen met de Nederlandse taal. Met andere woorden is het belangrijk dat leerlingen werken aan hun basisgrammatica en hun woordenschat. Het is de docent Italiaans die leerlingen of cursisten de Italiaanse taal zal bijbrengen door het geven van educatieve lessen. Dit kan een docent Italiaans doen door het geven van individuele lessen of groepslessen. Binnen de Italiaanse taal is het vooral belangrijk om aan je woordenschat te werken en aan het toepassen van de juiste lidwoorden en voorzetsels. Op welk niveau een docent Italiaans onderwijs geeft, is afhankelijk van de soort opleiding of cursus. Het volwaardig leren spreken en schrijven van de Italiaanse taal kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het kunnen toepassen van de Italiaanse taal met betrekking tot vakanties.

Wat doet een docent Italiaans

Een docent Italiaans is dus verantwoordelijk voor het geven van Italiaanse les aan leerlingen en/of cursisten die de Italiaanse taal willen leren beheersen. Zoals eerder omschreven kan een docent Italiaans op verschillende niveaus onderwijs verzorgen, omdat lang niet iedere leerling de Italiaanse taal volledig wil beheersen. In de meeste gevallen zal een docent Italiaans les geven in het voortgezet onderwijs of actief zijn binnen het volwassenenonderwijs. Het volwassenenonderwijs kan tegenwoordig ook betrekking hebben op online cursussen. De meeste mensen die Italiaanse les volgen doen dit omdat ze passie hebben voor de Italiaanse taal, of omdat ze zakelijk gezien te maken hebben met de Italiaanse taal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pensionhouders die emigreren naar Italië. In dat geval is het belangrijk dat iemand de Italiaanse taal goed beheerst. Als docent Italiaans is het belangrijk dat je beschikt over voldoende onderwijskundige en didactische vaardigheden om op de juiste manier les te kunnen geven. Een andere belangrijke voorwaarde is dat je beschikt over de juiste motivatie.

Is Italiaans leren moeilijk

Italiaans leren spreken is voor de meeste mensen die als moedertaal Nederlands spreken niet heel makkelijk. Nederlands is een Germaanse taal, die niet veel overeenkomsten heeft met de Romaanse taal. Italiaans maakt onderdeel uit van de Romaanse talen, net zo als bijvoorbeeld Frans, Spaans en Portugees. Als je de Franse of Spaanse taal spreekt, zal het Italiaans leren dus makkelijker zijn, omdat je in dat geval een voordeel hebt. Italiaans maakt dus onderdeel uit van een andere taalfamilie, waardoor het belangrijk is om aan je grammatica te werken. In algemene zin is het leren spreken van de Italiaanse taal een kwestie van veel oefenen. De meeste mensen beheersen de basisvaardigheden van de Italiaanse taal binnen enkele maanden, afhankelijk van het aantal lessen en hun eigen motivatie. Wie de Italiaanse taal op de juiste manier wil aanleren kan het beste les volgen, omdat het Italiaans verschillende taalvormen en taalregels kent.

Film: docent Italiaans:

Opleiding tot docent Italiaans

Wie als docent Italiaans wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Italiaans mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent Italiaans is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Italiaans tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zzp'er binnen het onderwijs kun je voor de financiële administratie gebruikmaken van een boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een docent Italiaans werkzaam is

Een docent Italiaans zal over het algemeen werkzaam binnen het voortgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Het beroep docent Italiaans komt binnen het middelbare onderwijs bijna niet voor. Daarnaast kan een docent Italiaans werkzaam zijn als ondernemer en wellicht privéles geven aan leerlingen en/of cursisten. Het is ook denkbaar dat een docent Italiaans andere Romaanse talen zal onderwijzen.

Competenties docent Italiaans

De belangrijkste competentie van een docent Italiaans is dat hij of zij beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent Italiaans over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot de Italiaanse taal. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent Italiaans met veel verschillende leerlingen, studenten en cursisten te maken krijgt. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent Italiaans te maken met vaste beroepscompetenties, die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden van een docent Italiaans

Het vinden van werk als een docent Italiaans is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Italiaans. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Italiaans moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent Italiaans kan zijn de functie mentor. Ook het werken als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar een docent Italiaans werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Italiaans

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Italiaans wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Italiaans zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Docent Italiaans

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Docent Italiaans, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Docent Italiaans

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent Italiaans bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Docent Italiaans.

Mijnzzp.nl