Mentor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep mentor
Wat doet een mentor
Werken als mentor
Taken van een mentor zijn:
Film: mentor onderwijs
Film: gesprek met de mentor
Opleidingen tot mentor
Bedrijven waar een mentor werkzaam kan zijn
Competenties mentor
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mentor
Arbeidsvoorwaarden en salaris mentor
Eigen bedrijf starten als Mentor
Boekhoudprogramma vergelijken Mentor

Beroep mentor

Een mentor is een docent binnen het voortgezet onderwijs, die aangemerkt moet worden als leerlingbegeleider. Deze begeleiding heeft betrekking op verschillende onderwerpen, zoals studiebegeleiding, het bespreken van de schoolregels, persoonlijke begeleiding, het voeren van gesprekken met de ouders van leerlingen en het monitoren van de algemene voortgang van leerlingen. Een mentor moet gezien worden als het aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen die met vragen of problemen zitten. Leerlingen krijgen te maken met een mentor als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Een mentor krijgt één bepaalde klas toegewezen, die men ook wel mentorklas noemt. Het is de verantwoordelijkheid van een mentor om ervoor te zorgen dat er een veilige en prettige sfeer heerst in de klas, zodat leerlingen zich prettig voelen op school. Het vakgebied waarbinnen een mentor werkzaam is, noemt men ook wel mentoraat of mentorschap. Een mentor is dus een leerlingbegeleider, die ook aangemerkt kan worden als vertrouwenspersoon en toezichthouder. Als mentor geef je zelf ook gewoon onderwijs en beschik je dus over een aanvullende functie als docent. De functie mentor is belangrijk binnen het onderwijs, omdat leerlingen met hun vragen en mogelijke problemen terechtkunnen bij de mentor. Een mentor is ook verantwoordelijk voor algemene werkzaamheden, zoals het bespreken van behaalde cijfers, het opstellen van roosters en het organiseren van activiteiten. Het is ook de mentor, die leerlingen zal aanspreken op hun gedrag of zal aanspreken als ze te vaak hun boeken vergeten. In de meeste gevallen is een mentor een docent, die raakvlakken heeft met de studie van studenten. Denk bijvoorbeeld aan een docent techniek, die te maken heeft met leerlingen die een technische opleiding volgen. Aan het einde van de opleiding is een mentor ook verantwoordelijk voor het klaarstomen van leerlingen voor een mogelijke vervolgstudie.

Wat doet een mentor

Een mentor is dus een docent die beschikt over een aanvullende functie, gericht op het begeleiden van leerlingen. Als mentor is het belangrijk dat er een groepsgevoel en verbintenis ontstaan tussen de leerlingen onderling en de mentor. Dit betekent het klassikaal uitvoeren van groepsopdrachten en het kweken van een vertrouwensband, zodat leerlingen weten dat ze met problemen terechtkunnen bij de mentor. De vertrouwensband tussen een mentor en leerlingen is belangrijk, omdat daardoor problemen sneller opgemerkt worden en er sneller ingegrepen kan worden. Welke docent precies mentor is kan per onderwijsinstelling verschillen. Over het algemeen zijn dit ervaren docenten, die ook raakvlakken hebben met de studie van de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan een klas bouwkunde, die een docent bouwkunde als mentor krijgt. Deze mentor heeft meestal een voorsprong op andere mentoren, omdat hij of zij past bij de leerlingen. Een passende mentor zorgt voor een sneller groepsgevoel tussen de leerlingen en de mentor. Dit kan ook het geval zijn als we spreken van leerlingen die een opleiding volgen binnen de autotechniek. In dat geval past een docent motorvoertuigentechniek beter bij de leerlingen. De functie mentor zal verder niet veranderen per doelgroep. Zoals eerder omschreven zijn mentoren verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van roosters, het aanspreken van leerlingen die verzuimen of aan het aanspreken van leerlingen, die gedragsproblemen vertonen. Ook het organiseren van passende activiteiten behoort tot de werkzaamheden van een mentor.

Werken als mentor

Leerlingen die met vragen zitten kunnen terecht bij hun mentor. Deze vragen hoeven niet alleen te maken hebben met mogelijke problemen. Denk bijvoorbeeld ook aan vragen over een mogelijke vervolgstudie of aan vragen met betrekking tot een mogelijke beroepsopleiding. Het is de mentor die precies kan vertellen welke mogelijkheden er zijn. De meeste scholen maken gebruik van decanen of beroepskeuzebegeleiders, die gespecialiseerd zijn in het bieden van de juiste informatie. Het is de mentor, die de leerlingen in contact kan brengen met deze specialisten. Het is niet zo dat alle scholen gebruikmaken van decanen. In dat geval is het meestal de mentor die aangemerkt moet worden als decaan. Een decaan is een professionele studiebegeleider, die leerlingen op verschillende manieren kan helpen bij het kiezen van een vervolgstudie. Als leerlingen met een stageperiode te maken krijgen is het meestal de mentor die de leerlingen bezoekt op hun stageadres. De mentor zal dan samen met de leerling en de leermeester de voortgang bespreken. Ook dit is een belangrijke rol van de mentor, omdat het voor de meeste leerlingen hun eerste echte werkervaring is.

Taken van een mentor zijn:

  • Het begeleiden van leerlingen.
  • Het bijwonen van klassenavonden.
  • Het bijwonen van teamvergaderingen.
  • Het doorverwijzen van leerlingen naar gespecialiseerde hulpverleners.
  • Het informeren van leerlingen en ouders of verzorgers.
  • Het in kaart brengen van mogelijke problemen.
  • Het samen bezoeken van andere opleidingsinstituten.
  • Het toezien op de algemene voortgang van leerlingen.
  • Het verzorgen van documentatie (andere studies of vakopleidingen).
  • Het waken over een veilige sfeer in de klas en op school.

Film: mentor onderwijs

Film: gesprek met de mentor

Opleidingen tot mentor

Er bestaan diverse soorten externe opleidingsmogelijkheden voor het beroep en de functie mentor, die per onderwijsinstelling en niveau kunnen verschillen. Het is overigens niet zo dat alle mentoren een extra opleiding hebben genoten tot mentor, omdat het geheel afhankelijk is van de docent en de onderwijsinstelling. De meeste docenten die ook werkzaam zijn als mentor zijn ervaren docenten, omdat het mentorschap qua zwaarte niet onderschat moeten worden. Daarnaast zal de functie mentor ook echt bij je moeten passen als docent. Zie voor meer informatie ook de volgende website over mentoren. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er, dan is het nodig om een eigen boekhouding op te zetten. De meeste zzp'ers met een eenmanszaak maken gebruik van een online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een mentor werkzaam kan zijn

Een mentor is een docent die beschikt over een aanvullende functie. De functie mentor komt binnen het onderwijs voor het eerst voor binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen dan ook met een mentor te maken vanaf ongeveer twaalf jaar. Mentors komen ook voor binnen hoger onderwijs. In de praktijk kunnen verschillende docenten werken als mentor. Denk bijvoorbeeld aan een docent techniek, docent verzorging, docent Nederlands of aan een docent biologie.

Competenties mentor

Een mentor is een docent, die in de eerste plaatst moet beschikken over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een mentor aangemerkt worden als belangrijke coach, vertrouwenspersoon en toezichthouder van leerlingen. Ook goede communicatieve vaardigheden mogen als mentor niet ontbreken, omdat je met veel verschillende leerlingen, collega's en ouders te maken krijgt. Omdat de functie mentor ook betrekking heeft op opvoedkunde is het belangrijk dat de functie mentor bij je past. Niet alle docenten zijn zomaar geschikt om te functioneren als mentor. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, adviseren, motiveren, inspireren, begeleiden, plannen, organiseren, samenwerken, overleggen en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mentor

Het arbeidsmarktperspectief van een mentor is niet echt van toepassing, omdat het werken als mentor gezien moet worden als aanvullende functie naast de gewone werkzaamheden van een docent. De meeste mentoren zijn ervaren docenten, die over veel onderwijservaring beschikken. Er zijn als mentor geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het mogelijk werken als decaan. In de praktijk heeft een mentor over het algemeen niet echt te maken met mogelijke doorgroeimogelijkheden. Een mogelijke vervolgfunctie binnen het bedrijfsleven kan wel zijn het beroep loopbaanadviseur. Een loopbaanadviseur kan ook te maken krijgen met studenten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris mentor

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als mentor, omdat je als mentor in de meeste gevallen gewoon werkzaam bent als docent. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven. De meeste docenten krijgen geen extra salaris als ze de functie mentor bekleden. Binnen het onderwijs werkt de salariëring met vaste schalen. Zie voor meer informatie de specifieke beroepen.

Eigen bedrijf starten als Mentor

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Mentor, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Mentor

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Mentor bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Mentor.

Mijnzzp.nl