Docent techniek

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent techniek geeft les in techniek, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten technieken op verschillende niveaus. Het begrip techniek is sterk verwant met technologie en technische wetenschap. Technici zijn personen die één of meerdere technieken praktisch of reëel gebruiken en toepassen. Techniek en wetenschap liggen dan ook erg dicht bij elkaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het onderzoek van materie met behulp van deeltjesversnellers. Een technicus heeft zich vaak in één of meerdere onderdelen van de techniek gespecialiseerd. Als deze specialisatie op hoger niveau is spreekt men vaak van een ingenieur. Een ingenieur houdt zich onder meer bezig met het ontwerpen van nieuwe techniek(en) of het oplossen van mogelijke problemen. Het woord ingenieur komt van het Latijn en betekent onder meer vindingrijkheid, talent en verstand. Als docent techniek kan je op verschillende niveaus onderwijs geven, afhankelijk van de bevoegdheid als docent techniek. Denk aan het voorbereidend beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en aan volwasseneneducatie. Als docent techniek kan je dus op diverse niveaus en vormen onderwijs geven over techniek. Denk bijvoorbeeld aan werktuigbouwkunde, bouwkunde, elektrotechniek en aan motorvoertuigentechniek. De werkzaamheden van een docent techniek zijn op alle niveaus aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het de docenten techniek zijn die leerlingen klaarstomen voor de uiteindelijke praktijk.

Als docent techniek is het niet alleen belangrijk dat je een onderwijskundige bent, omdat vakkennis en passie in de meeste gevallen ook belangrijke woorden zijn als we spreken van techniek. Techniek komt in het kort neer op het ontwerpen en maken van technische voorwerpen die toegepast kunnen worden voor uiteenlopende doeleinden zoals computers, gebouwen, bruggen, mobiele telefoons, medische wetenschap, auto's, printers en televisies. Dit zijn maar enkele voorbeelden, omdat techniek overal om ons heen te vinden is. De geschiedenis van de technologie is de historie van de uitvinding van gereedschap en technologie. Door deze geschiedenis en nieuwe uitvindingen is de mensheid in staat gesteld om nieuwe uitvindingen te doen en nieuwe gebieden te verkennen.

Vakmensen die een techniek opleiding of studie genoten hebben noemt men over het algemeen ingenieur, civiel ingenieur of een werktuigbouwkundige. Daarnaast bestaan er andere benaming voor mensen binnen de techniek die niet beschikken over een universitaire studie of Hbo-opleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan procesoperators, installateurs en elektromonteurs. Deze vaklieden hebben binnen hun werkzaamheden ook met techniek te maken, maar dan op een ander niveau.

Wat kan je met techniek allemaal

Techniek komt in alle branches voor op diverse niveaus. Denk bijvoorbeeld aan een installateur die technische installaties maakt in gebouwen en aan een elektrotechnicus die werkt aan elektronica van voertuigen. Een andere benaming voor vaklieden die met techniek te maken hebben kan ook zijn technicus of bijvoorbeeld monteur. De term techniek kan dan ook betrekking hebben op uiteenlopende soorten beroepen in alle denkbare branches.

Docent Techniek:

Opleidingen tot docent techniek

Wie als leraar techniek wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding techniek mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent techniek is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent techniek tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent techniek werkzaam kan zijn

Als docent techniek ben je doorgaans werkzaam voor het vmbo, mbo of hbo. Om als docent aan een Hbo-school les te mogen geven is wel de eerstegraads bevoegdheid nodig. Daarnaast kan je ook werkzaam zijn voor een beroepsopleidingsinstituut.

Competenties docent techniek

Als docent techniek is het belangrijk dat je over voldoende inhoudelijke kennis van de industrie en branche beschikt om les te kunnen geven. Alleen theoretische kennis zal doorgaans niet voldoende zijn, omdat je op veel scholen ook praktijkles zal moeten geven. Daarnaast speelt communicatie een grote rol als docent techniek, zodat je op een goede manier in staat bent je kennis over te dragen. Maar ook het motiveren en de omgang met de leerlingen is erg belangrijk. Daarnaast ben je er als docent voor je leerlingen wanneer ze problemen hebben met de leerstof en begeleid je ze intensief. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat een docent techniek beschikt over didactische vaardigheden, die tot de beroepscompetenties behoren van een docent techniek. Algemeen belangrijke woorden zijn overwicht, samenwerken, waakzaamheid, plannen organiseren, energie en passie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent techniek

Het arbeidsmarktperspectief als docent techniek is zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste onderwijsbevoegdheden. De meeste scholen en andere opleidingsinstellingen zitten te springen om goed opgeleide technische docenten. De doorgroeimogelijkheden als docent techniek kunnen gezien worden in het verkrijgen van een aanvullende functie, zoals de functie mentor. Daarnaast kan een docent techniek meestal ook fungeren als stagebegeleider voor leerlingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent techniek

Als docent techniek zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in je cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent techniek wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school, en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk rol bij het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent techniek zal doorgaans tussen de 2200 en 3500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Erkende particuliere opleidingsinstellingen vallen doorgaans niet onder het onderwijs en kunnen dus andere arbeidsvoorwaarden en salarisschalen hanteren. Maar meestal zal het salaris niet veel verschillen van dat van een docent techniek in het reguliere onderwijs.

Mijnzzp.nl