Docent techniek

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep docent techniek
Lesgeven als docent techniek
Techniek is een breed begrip
Film: wat doet een docent techniek
Film: docent techniek
Opleidingen tot docent techniek
Bedrijven waar een docent techniek werkzaam kan zijn
Competenties docent techniek
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent techniek
Arbeidsvoorwaarden en salaris docent techniek
Eigen bedrijf starten als Docent techniek
Boekhoudprogramma vergelijken Docent techniek

Beroep docent techniek

Een docent techniek geeft les in techniek, wat betrekking kan hebben op verschillende vormen van techniek op verschillende niveaus. Over het algemeen is een docent techniek werkzaam binnen het voortgezet onderwijs. De meeste docenten techniek zijn verantwoordelijk voor het onderwijzen van alle vormen van techniek. Denk bijvoorbeeld aan werktuigbouwkunde, motorvoertuigentechniek, elektrotechniek en aan bouwkunde. Daarnaast kan het gaan om leerlingen die een beroepsopleiding volgen. In dat geval is er meestal wel sprake van meer specifieke benamingen. Denk bijvoorbeeld aan een docent bouwkunde of aan een docent motorvoertuigentechniek. Een docent techniek heeft dus te maken met leerlingen, die zich nog aan het oriënteren zijn voor een mogelijke vervolgstudie of beroepsopleiding. Een docent techniek heeft in alle gevallen wel te maken met leerlingen die uiteindelijk aangemerkt kunnen worden als technicus, monteur, bouwvakker of als ingenieur. Een technicus heeft zich meestal in één of meerdere onderdelen van de techniek gespecialiseerd. Als deze specialisatie op hoger niveau is, spreekt men meestal van een ingenieur. Een ingenieur houdt zich onder andere bezig met het ontwerpen van nieuwe techniek(en) of het oplossen van mogelijke problemen. Het woord ingenieur komt van het Latijn en betekent vindingrijkheid, talent en verstand. Als docent techniek kan je dus op verschillende niveaus onderwijs geven, afhankelijk van de bevoegdheid. Denk aan het voorbereidend beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en aan volwasseneneducatie. De werkzaamheden van een docent techniek zijn op alle niveaus aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het de docenten techniek zijn, die leerlingen klaarstomen voor de uiteindelijke praktijk. De meeste docenten die techniek les geven zijn docenten, die zelf ook over de nodige praktijkervaring beschikken. Vanzelfsprekend moet een docent techniek beschikken over didactische vaardigheden.

Lesgeven als docent techniek

Een docent techniek heeft meestal te maken met leerlingen die nog een beroepsopleiding moeten kiezen. Dit houdt in dat een docent techniek leerlingen op verschillende manieren kennis zal laten maken met techniek. De technieklessen zijn meestal gericht om leerlingen te helpen kiezen in hun uiteindelijke beroepskeuze. Dit doet een docent techniek onder andere door het zelfstandig laten maken van verschillende werkstukken en door het geven van theoretische leerstof. De meeste leerlingen die techniek les volgen moeten ook verschillende stageperiodes doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan het stage lopen binnen een machinefabriek, garagebedrijf of binnen de scheepsbouw. In dat geval is een docent techniek vaak ook aan te merken als stagebegeleider. Als leerlingen uiteindelijk een beroepskeuze gemaakt hebben is er sprake van meer gericht onderwijs. Denk in dat geval aan een docent motorvoertuigentechniek of aan een docent bouwkunde.

Techniek is een breed begrip

Techniek komt in het kort neer op het ontwerpen en maken van technische voorwerpen, die toegepast kunnen worden voor uiteenlopende doeleinden, zoals voor het maken van computers, gebouwen, bruggen, mobieltjes, auto's, printers en televisies. Dit zijn, maar enkele voorbeelden, omdat techniek overal om ons heen te vinden is. Denk bijvoorbeeld ook aan bouwkundig tekenaars, procesoperators, installateurs en aan elektromonteurs, die te maken hebben met techniek. Vakmensen die een hogere technische opleiding genoten hebben noemt men over het algemeen ingenieur, civiel ingenieur of werktuigbouwkundige. Een andere benaming voor vaklieden die met techniek te maken hebben kan ook zijn technicus of monteur. De term techniek kan dus betrekking hebben op uiteenlopende beroepen in alle denkbare branches. Over het algemeen heeft een docent techniek te maken met leerlingen die sterk gericht zijn op de praktijk.

Film: wat doet een docent techniek

Film: docent techniek

Opleidingen tot docent techniek

Wie als leraar techniek wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding techniek mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent techniek is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent techniek tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je als zzp'er gaat beginnen, ben je wettelijk verplicht de financiële administratie bij te houden. Hiervoor kun je een zzp boekhoudprogramma gebruiken.

Bedrijven waar een docent techniek werkzaam kan zijn

Als docent techniek ben je doorgaans werkzaam voor het vmbo, mbo of hbo. Om als docent aan een Hbo-school les te mogen geven is wel de eerstegraads bevoegdheid nodig. Daarnaast kan je ook werkzaam zijn voor een beroepsopleidingsinstituut.

Competenties docent techniek

Als docent techniek is het belangrijk dat je over voldoende inhoudelijke kennis van de industrie en branche beschikt om les te kunnen geven. Alleen theoretische kennis zal doorgaans niet voldoende zijn, omdat je op veel scholen ook praktijkles zal moeten geven. Daarnaast speelt communicatie een grote rol als docent techniek, zodat je op een goede manier in staat bent je kennis over te dragen. Maar ook het motiveren en de omgang met de leerlingen is erg belangrijk. Daarnaast ben je er als docent voor je leerlingen wanneer ze problemen hebben met de leerstof en begeleid je ze intensief. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat een docent techniek beschikt over didactische vaardigheden, die tot de beroepscompetenties behoren van een docent techniek. Algemeen belangrijke woorden zijn overwicht, samenwerken, coachen, waakzaamheid, plannen, organiseren, energie en passie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent techniek

Het arbeidsmarktperspectief van een docent techniek is zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste onderwijsbevoegdheden. De meeste scholen en andere opleidingsinstellingen zitten te springen om goed opgeleide technische docenten. De doorgroeimogelijkheden als docent techniek kunnen gezien worden in het verkrijgen van een aanvullende functie, zoals de functie mentor. Daarnaast kan een docent techniek meestal ook werken als stagebegeleider voor leerlingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent techniek

Als docent techniek zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in je cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent techniek wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school, en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent techniek zal doorgaans tussen de 3800 en 5000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden. Erkende particuliere opleidingsinstellingen vallen doorgaans niet onder het onderwijs en kunnen dus andere arbeidsvoorwaarden en salarisschalen hanteren. Maar meestal zal het salaris niet veel verschillen van dat van een docent techniek in het gewone onderwijs.

Eigen bedrijf starten als Docent techniek

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Docent techniek, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Docent techniek

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent techniek bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Docent techniek.

Mijnzzp.nl