Procesoperator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een procesoperator is verantwoordelijk voor het aansturen en controleren van het gehele productieproces binnen productiebedrijven. Als procesoperator ben je werkzaam voor bedrijven die van grondstoffen andere producten maken. Dit betreft meestal bedrijven die gebruik maken van chemische of mechanische processen, zoals de petrochemische industrie, chemische industrie, farmaceutische industrie en bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie. Daarnaast kan een procesoperator werkzaam zijn voor energiecentrales of voor een kerncentrale. Welke taken een procesoperator precies heeft kan per werkgever en opleidingsniveau verschillen. Over het algemeen zijn de werkzaamheden gericht op het controleren en bijsturen van productieprocessen, zodat er een goed eindproduct ontstaat. Het beroep procesoperator heeft raakvlakken met het beroep machineoperator, met het belangrijk verschil dat de procesoperator verantwoordelijk is voor het gehele productieproces. Een machineoperator is alleen verantwoordelijk voor bepaalde onderdelen binnen het productieproces. Daarnaast kan een procesoperator gezien worden als een algemene kwaliteitsinspecteur. Als procesoperator ben je dan ook op een bredere manier werkzaam dan machineoperators. Als procesoperator ben je over het algemeen werkzaam voor grote fabrieken, die gebruik maken van ingewikkelde productieprocessen die meestal door diverse procesoperators gecontroleerd worden. Dit betreft in veel gevallen productieprocessen, die vierentwintig uur per dag doorgaan omdat ze, afhankelijk van het soort productieproces, niet stilgelegd kunnen worden. De belangrijkste taak van een procesoperator is het controleren en bijsturen van het productieproces, omdat het niet mag voorkomen dat een bepaalde productie verloren gaat door fouten tijdens de productie. Daarnaast mag er geen sprake zijn van onveilige werksituaties bij de productie.

Ondanks dat het controleren en bijsturen van het productieproces de hoofdtaak is van een procesoperator kan het voorkomen dat de procesoperator verantwoordelijk is voor kleine onderhoudswerkzaamheden. Bij grote onderhoudswerkzaamheden worden meestal specialisten ingeschakeld, zoals een onderhoudstechnicus. Andere taken van een procesoperator zijn bijvoorbeeld het opstarten van machines en/of installaties. Binnen het beroep procesoperator staan veiligheid en technische kennis hoog aangeschreven, omdat het meestal ingewikkelde installaties betreft, die potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Zoals eerder omschreven heeft het beroep procesoperator raakvlakken met het beroep machineoperator. Het is dan ook denkbaar dat een procesoperator ook aangemerkt kan worden als machineoperator. Alleen binnen de grotere industriële bedrijven is er over het algemeen sprake van de functie procesoperator.

Als procesoperator heb je over het algemeen te maken met geautomatiseerde processen, die aangestuurd en gecontroleerd moeten worden door werknemers zoals machineoperators. Het zijn de machineoperators, die de verschillende machines binnen het productieproces bedienen. Omdat een machineoperator alleen verantwoordelijk is voor een bepaald deel van het productieproces is het belangrijk dat er ook een procesoperator aanwezig is, die het gehele productieproces zal controleren. Ook het bijsturen en aanpassen van productieprocessen behoort tot de verantwoordelijkheden van de procesoperator. Ook het aansturen van algemene productiemedewerkers kan tot de verantwoordelijkheid behoren van de procesoperator.

Belang van een procesoperator

Het beroep procesoperator is een belangrijke functie, omdat productieprocessen goed moeten gaan zodat er een goed eindproduct ontstaat. Daarnaast kost het bedrijven veel geld als een productieproces stil komt te liggen omdat er iets fout is gegaan. Het stil komen te liggen van een productieproces mag eigenlijk niet voorkomen, tenzij dit echt niet anders kan. In de meeste gevallen zal een productieproces tijdelijk omgeleid worden als dit mogelijk is, of zal de procesoperator er voor kiezen om alleen een bepaald deel van het productieproces stil te leggen als dit mogelijk is.

Een goed eindproduct

Eindproducten die gemaakt worden in een fabriek moeten aan bepaalde productnormen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de voedingsmiddelenindustrie, die streng gecontroleerd wordt door diverse partijen. Het mag niet voorkomen dat er fouten ontstaan tijdens het productieproces die niet opgemerkt worden tijdens de productie. Wanneer fouten tijdens de productie te laat opgemerkt worden kan dit grote gevolgen hebben voor de betreffende fabriek, omdat in veel gevallen alle productie uit de handel gehaald zal moeten worden. Het is de procesoperator die toeziet op het proces en het is de procesoperator die de administratie bijhoudt als dit van toepassing is. Als procesoperator rapporteer je over het algemeen regelmatig aan een leidinggevende, zoals een procestechnoloog.

Diverse werkzaamheden procesoperator zijn:

  • Het aansturen en begeleiden van machineoperators
  • Het bewaken van het productieproces
  • Het inschakelen van onderhoudsbedrijven
  • Het rapporteren van gebreken en fouten
  • Het toezien op de algemene veiligheid
  • Het toezien op wet- en regelgeving
  • Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties
  • Het uitvoeren van regulier onderhoud

Beroep Procesoperator:

Opleiding Procesoperator:

Opleidingen tot procesoperator

Wie een carrière ambieert als procesoperator kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Procesoperator op niveau drie. Deze opleiding zal over het algemeen twee jaar in beslag nemen en is in veel gevallen een zogenaamde BBL opleiding. Een BBL opleiding bestaat over het algemeen uit vier dagen werken en één dag in de week theorie op school. Tijdens deze opleiding is er onder andere aandacht voor maatschappelijk culturele vorming, procestechnologie, procesonderhoud en algemene vakken zoals Nederlands, scheikunde en wiskunde. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie voor meer informatie over mogelijke opleidingen en cursussen ook de website VAPRO.

Bedrijven waar een procesoperator werkzaam kan zijn

Een procesoperator is over het algemeen werkzaam binnen de maakindustrie, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende industriële bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de auto-industrie, de metaalsector, de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie, de farmaceutische industrie en aan fabrieken in het algemeen. Eigenlijk kan een procesoperator overal wel werkzaam zijn, omdat veel bedrijven te maken hebben met productieprocessen. Het beroep procesoperator komt over het algemeen wel alleen voor binnen de grotere productiebedrijven. Binnen kleinere industriële bedrijven of fabrieken kan een machineoperator ook fungeren als procesoperator.

Competenties procesoperator

De competenties van een procesoperator kunnen verschillen per branche, werkgever en het opleidingsniveau, maar over het algemeen kunnen we stellen dat een procesoperator over een groot verantwoordelijkheidsgevoel moet beschikken, omdat veiligheid een grote rol speelt binnen het beroep. Daarnaast moet je als machineoperator over technisch inzicht beschikken. Ook het hygiënisch werken kan aangemerkt worden als belangrijke competentie als je werkzaam bent binnen de voedingsmiddelenindustrie. Als een procesoperator verantwoordelijk is voor het aansturen van verschillende medewerkers moet de procesoperator ook aangemerkt kunnen worden als manager. Algemeen belangrijke woorden als procesoperator zijn inzicht, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en besluitvaardigheid. Als laatste is het niet onbelangrijk dat je over goede communicatieve vaardigheden moet beschikken, omdat je als procesoperator meestal met diverse collega's zal samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als procesoperator

Het arbeidsmarktperspectief van een procesoperator is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen en werkervaring. Daarnaast kan een procesoperator binnen veel verschillende bedrijven werkzaam zijn, waardoor het verkrijgen van werk vroeg of laat moet lukken. Wel is het zo dat de functie procesoperator in sommige gevallen aangemerkt kan worden als doorgroeifunctie. Met andere woorden is het goed denkbaar dat een machineoperator zal doorgroeien tot procesoperator. De doorgroeimogelijkheden van een procesoperator kunnen gezien worden in het doorleren, waardoor de procesoperator op een bredere manier werkzaam zal zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie hoofd technische dienst of aan de functie kwaliteitsmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris procesoperator

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches met verschillende cao's. Een procesoperator zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Het salaris als procesoperator kent meestal de toevoeging ploegentoeslag, omdat je als procesoperator meestal in ploegendiensten zal werken die ook te maken kunnen hebben met avonddiensten of nachtdiensten.

Mijnzzp.nl