Automatiseringsmedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een automatiseringsmedewerker is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met automatisering. Als automatiseringsmedewerker ben je werkzaam op het gebied van ICT en automatisering, omdat automatisering niet los gezien kan worden van ICT. Daarnaast is een automatiseringsmedewerker meestal betrokken bij het aanpassen en onderhouden van automatiseringssystemen. Automatisering staat voor het vervangen van menselijke arbeid door computers en/of machines. Dit alles wordt gedaan om efficiënter en dus goedkoper te kunnen werken. Automatisering is er in meerdere vormen, zoals kantoorautomatisering, industriële automatisering en grafische automatisering. Het beroep automatiseringsmedewerker moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van automatisering. Automatisering heeft in de meeste gevallen ook te maken met computersoftware en computers, die de automatisering mogelijk maken. Ondanks dat er overal sprake is van automatisering heeft automatisering vooral betrekking op de procesindustrie en de techniek, omdat binnen deze sectoren automatisering in de meeste gevallen erg belangrijk is. Automatisering houdt niet alleen in dat mensen vervangen kunnen worden voor robots, omdat automatisering ook kan helpen om bepaalde processen beter te laten verlopen, waardoor bepaalde werkzaam efficiënter uitgevoerd kunnen worden. De reden om automatisering toe te passen heeft in de meeste gevallen wel te maken met economische omstandigheden. Industrieën zijn nu eenmaal sterk afhankelijk van efficiëntie met betrekking tot de kostprijs van bepaalde processen. Met andere woorden kunnen industrieën sneller, beteren en meestal goedkoper produceren door middel van automatisering. Het is niet zo dat het doel van automatisering is het wegsaneren van arbeiders.

Een automatiseringsmedewerker kan dus in de meeste gevallen aangemerkt worden als software engineer die door middel van nieuwe software automatisering zal doorvoeren. Vandaag de dag krijgt iedereen dagelijks te maken met een of meerdere vormen van automatisering. Denk maar eens aan het opnemen van geld en aan het verkeer. Ook het bedrijfsleven maakt in vergaande vorm gebruik van automatisering. Denk bijvoorbeeld aan moderne winkels die gebruikmaken van geautomatiseerd voorraadbeheer. Geautomatiseerd voorraadbeheer is voor winkels belangrijk, omdat het computersystemen precies weet waar welk product op voorraad is en hoeveel producten er nog op voorraad zijn. Zonder tussenkomst van een filiaalmanager weet het voorraadsysteem al precies wat er de volgende dag geleverd moet worden aan de winkel, zodat de voorraad weer klopt. Automatisering is steeds belangrijker aan het worden voor bedrijven die willen groeien en innoveren. Massaproductie is over het algemeen een belangrijke voorwaarde om automatisering toe te kunnen passen. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie, waar steeds minder mensen nodig zijn om auto's te kunnen bouwen. Moderne auto's worden voor een groot deel door robots gebouwd en ook gespoten door robots. Dit waren handelingen die eerder toebehoorden tot arbeiders binnen de auto-industrie. Binnen de industrie zoals de auto-industrie spelen automatiseringsmedewerkers dan ook een belangrijke rol, omdat ze bijvoorbeeld samen met een proces engineer steeds zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Wat doet een automatiseringsmedewerker?

Een automatiseringsmedewerker is verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en onderhouden van geautomatiseerde systemen en processen binnen een organisatie. Hun taken kunnen variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van de organisatie, maar hier zijn enkele veelvoorkomende verantwoordelijkheden van een automatiseringsmedewerker:

  • Analyse en evaluatie: Automatiseringsmedewerkers analyseren bestaande bedrijfsprocessen en identificeren mogelijkheden voor automatisering en verbetering. Ze evalueren de haalbaarheid en impact van automatiseringsprojecten en stellen businesscases op om de voordelen ervan te rechtvaardigen.
  • Ontwerp en ontwikkeling: Ze ontwerpen en ontwikkelen geautomatiseerde systemen, tools en workflows om de efficiëntie en productiviteit te verhogen. Dit kan het programmeren van software, het configureren van workflowsystemen, het opzetten van geautomatiseerde rapportage of andere vormen van technologische oplossingen omvatten.
  • Implementatie en integratie: Automatiseringsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de implementatie en integratie van geautomatiseerde systemen in de bestaande infrastructuur van de organisatie. Ze coördineren met andere teams, zoals IT-afdelingen, om ervoor te zorgen dat de implementatie soepel verloopt en dat de systemen naadloos kunnen samenwerken met andere bedrijfskritieke systemen.
  • Testen en kwaliteitsborging: Ze voeren uitgebreide tests en kwaliteitscontroles uit op de geautomatiseerde systemen om ervoor te zorgen dat ze correct functioneren en voldoen aan de gestelde vereisten. Ze identificeren en verhelpen eventuele bugs of fouten en zorgen ervoor dat de systemen betrouwbaar en veilig zijn.
  • Training en documentatie: Automatiseringsmedewerkers verstrekken training en documentatie aan gebruikers en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat ze de geautomatiseerde systemen effectief kunnen gebruiken. Ze bieden begeleiding, handleidingen en technische ondersteuning om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen de voordelen van de automatisering begrijpen en kunnen benutten.
  • Onderhoud en ondersteuning: Ze zorgen voor het onderhoud en de continue ondersteuning van de geautomatiseerde systemen. Dit omvat het monitoren van de prestaties, het oplossen van eventuele technische problemen, het uitvoeren van updates en het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van de systemen.

Een automatiseringsmedewerker speelt een cruciale rol bij het identificeren, implementeren en onderhouden van geautomatiseerde systemen en processen binnen een organisatie. Ze gebruiken technologische oplossingen om bedrijfsprocessen te stroomlijnen, de efficiëntie te verhogen en de productiviteit te verbeteren. Ze werken nauw samen met verschillende belanghebbenden en zorgen voor een succesvolle integratie van automatiseringstechnologieën in de bedrijfsomgeving.

Wat is automatisering?

Automatisering verwijst naar het proces van het vervangen van menselijke taken en handelingen door geautomatiseerde systemen, machines of software. Het omvat het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van technologieën om taken efficiënter, nauwkeuriger en sneller uit te voeren, met minimale menselijke tussenkomst. Door automatisering op een slimme manier toe te passen kunnen kosten in een organisatie drastisch verlaagd worden. Vooral om concurrerend te blijven zal er geautomatiseerd moeten worden. In lage lonen landen zijn de kosten voor personeel vaak vele malen lager dan in het westen, en daarom moet men blijven zoeken naar slimme oplossingen. Maar ook de steeds strengere arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijk punt om te blijven innoveren voor werkgevers. Goed opgeleid personeel is erg belangrijk voor werkgevers. Om te voorkomen dat ze ziek worden of afhaken vanwege arbeidsomstandigheden is het verstandig om te blijven zoeken naar oplossingen en dus te automatiseren. Automatisering is een breed begrip dat betrekking kan hebben op alle branches. Denk bijvoorbeeld aan een melkveehouder die zelf niet meer de koeien hoeft te melken, omdat er tegenwoordig geautomatiseerde melkrobots bestaan die deze werkzaamheden over kunnen nemen van de melkveehouder. Door het toepassen van een melkrobot zal de boer dus meer tijd overhouden voor andere werkzaamheden.

Technologische ontwikkelingen

Automatisering speelt een cruciale rol in de technologische vooruitgang, met name wanneer we het hebben over de groeiende behoefte aan efficiëntie. In het licht van de voortdurende economische expansie wordt het steeds belangrijker om productieprocessen sneller en vooral verbeterd te kunnen uitvoeren. De Nederlandse arbeidsmarkt is sterk afhankelijk van automatisering, wat duidelijk blijkt uit het overvloedige aantal vacatures voor automatiseringsmedewerkers. Binnen de economie vervult automatisering een essentiële rol, en in de komende jaren zal de werkgelegenheid in deze sector alleen maar toenemen. Dit wordt nog verder versterkt door de mogelijkheden die ontstaan door de toepassing van AI-automatisering.

Industriële automatisering:

Opleidingen tot automatiseringsmedewerker

Er zijn geen gerichte opleidingen tot automatiseringsmedewerker via gewone scholen. Over het algemeen zal het beroep automatiseringsmedewerker gezien moeten worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Welke opleiding het beste zal passen kan verschillen per automatiseringsmedewerker, omdat er als automatiseringsmedewerker ook diverse specialisaties mogelijk zijn. Een gerichte opleiding als automatiseringsmedewerker is de Hbo-opleiding ICT. Daarnaast is het mogelijk dat een automatiseringsmedewerker gezien kan worden als ingenieur, die beschikt over een technische opleiding en/of studie. Als een automatiseringsmedewerker voornamelijk werkzaam is binnen de industrie kan er ook sprake zijn van een industriële automatiseringsopleiding. Het is verder niet mogelijk om een gerichte opleiding te benoemen, omdat het beroep automatiseringsmedewerker in de meeste gevallen een combinatie van ICT en automatiseringswerkzaamheden betreft. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan het beroep automatiseringsmedewerker ook voorkomen op Mbo-niveau vier. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als automatiseringsmedewerker, dan is het slim om gebruik te maken van een online boekhoudprogramma voor de administratie. Je krijg dat ook de beschikking over een handige mobiele app voor het bijhouden van alle gegevens.

Bedrijven waar een automatiseringsmedewerker werkzaam kan zijn

Als automatiseringsmedewerker kan je werkzaam zijn voor verschillende bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan ICT-bedrijven, die zich gespecialiseerd hebben in automatiseringswerkzaamheden of aan grote fabrikanten, die zelfstandig beschikken over een eigen automatiseringsafdeling. Het is als automatiseringsmedewerker ook denkbaar dat je werkzaam bent als consultant voor verschillende opdrachtgevers. Eigenlijk kan een automatiseringsmedewerker overal wel werkzaam zijn, omdat een automatiseringsmedewerker gezien kan worden als een ICT-professional, die op verschillende manieren te maken krijgt met automatiseringswerkzaamheden. Zoals eerder omschreven heeft automatisering niet alleen betrekking op productieprocessen, omdat automatiseringswerkzaamheden veel breder gezien moeten worden.

Competenties automatiseringsmedewerker

De belangrijkste competentie van een automatiseringsmedewerker is dat een automatiseringsmedewerker beschikt over een brede kennis van de ICT-sector als programmeur. Daarnaast kan een automatiseringsmedewerker aangemerkt worden als technicus, omdat techniek en automatisering niet los van elkaar gezien kunnen worden. Omdat een automatiseringsmedewerker in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse andere specialisten kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie als automatiseringsmedewerker is bijscholing, omdat nieuwe mogelijkheden elkaar over het algemeen snel opvolgen, waardoor het belangrijk is om op de hoogte te blijven van de laatste technieken en mogelijkheden. Algemeen belangrijke woorden als automatiseringsmedewerker zijn kennis, inspiratie, presteren, innovatie, controleren, waakzaamheid, overleggen, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als automatiseringsmedewerker

Het arbeidsmarktperspectief als automatiseringsmedewerker is over het algemeen erg goed te noemen, omdat automatisering binnen veel bedrijven en organisaties belangrijk is. Zoals eerder omschreven heeft automatisering niet alleen betrekking op productieprocessen, omdat automatisering bijvoorbeeld ook betrekking kan hebben op kantoorprocessen. Met andere woorden kan een automatiseringsmedewerker voor veel verschillende bedrijven werkzaam zijn op verschillende manieren. Een automatiseringsmedewerker moet over het algemeen gezien worden als een ICT-professional, die op een brede manier inzetbaar is binnen bedrijven. Een goed opgeleide automatiseringsmedewerker zal over het algemeen geen moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden als automatiseringsmedewerker moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie, zoals de functie manager of teamleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris automatiseringsmedewerker

Als automatiseringsmedewerker werk je doorgaans voor de grotere bedrijven waar de arbeidsvoorwaarden meestal prima geregeld zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden. Een automatiseringsmedewerker in loondienst met een hbo-opleiding zal doorgaans tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd en verantwoordelijkheden. Een automatiseringsmedewerker die ingehuurd wordt als zelfstandig ondernemer kan doorgaans meer verdienen, mits er voldoende opdrachten binnen gehaald kunnen worden. De meeste freelancers verhuren zichzelf op projectbasis.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Automatiseringsmedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Automatiseringsmedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl