Melkveehouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep melkveehouder
Werken als melkveehouder
Hoe vaak worden koeien gemolken
Wat doet een melkveehouder allemaal
Bezoek bij een melkveehouderij:
Melkinstallatie:
Opleidingen tot melkveehouder
Bedrijven waar een melkveehouder werkzaam kan zijn
Competenties melkveehouder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als melkveehouder
Arbeidsvoorwaarden en salaris melkveehouder
Eigen bedrijf starten als Melkveehouder
Boekhoudprogramma vergelijken Melkveehouder

Beroep melkveehouder

Een melkveehouder is een veehouder die koeien, schapen, geiten, kamelen of paarden houdt met als doel het verkrijgen van melk die verkocht kan worden. Daarnaast kan een melkveehouder geld verdienen door het verkopen van vee. In de meeste gevallen heeft het beroep melkveehouder betrekking op koeien, maar er zijn meer zoogdieren die melk geven dan koeien alleen. Een melkveehouder is dan ook een veehouder die om economische redenen vee houdt. Daarnaast is het denkbaar dat een veehouder ook een akkerbouwer is. Als een melkveehouder weilanden heeft waarop vee loopt, spreekt men ook wel van een landbouwer. Landbouw en akkerbouw zijn met elkaar verbonden, echter bestaat er wel een verschil tussen akkerbouw en landbouw, omdat een akkerbouwer geen vee hoeft te hebben. Een meer algemene term voor een melkveehouder is ook wel boer, echter bestaan er ook weer verschillende soorten boeren afhankelijk van de werkzaamheden. Koeien zijn de belangrijkste producenten van melk omdat koeien zoveel melk geven. Een koe zal gemiddeld twintig liter melk per dag geven en koeien worden ongeveer 315 dagen per jaar gemolken. Koeien spelen dan ook een belangrijke rol in onze voedselvoorziening. Een andere benaming voor een melkveehouder kan ook zijn rundveehouder. Ondanks dat een melkveehouder vee zal houden, zal een melkveehouder in veel gevallen aangemerkt moeten worden als allround agrariër, die ook op andere manieren werkzaam is binnen de agrarische sector. In dat geval is er meestal sprake van agricultuur. Agricultuur heeft betrekking op alle economische activiteiten waarbij landbouwgrond gebruikt wordt voor de productie van planten en dieren.

Werken als melkveehouder

Een melkveehouder is dus een veehouder en landbouwer omdat een melkveehouder weilanden heeft waarop de koeien lopen en grazen. In de praktijk zijn de meeste melkveehouders ook akkerbouwers, omdat dit een belangrijk onderdeel is met betrekking tot de financiën van een boer. Een koe is vrouwelijk rund dat melk geeft zolang de koe kalfjes krijgt. Als kalfjes geboren worden mogen ze ongeveer twee dagen van de moedermelk drinken voordat ze bij de moederkoe weggehaald worden. Na twee dagen krijgen de kalfjes koeienmelk of speciale kunstmelk. Koeienmelk is meestal volop aanwezig op de melkveehouderij en dus goedkoper voor de melkveehouder om te geven aan de kalfjes. Maar de speciale kunstmelk is beter voor de kalfjes omdat deze is samengesteld naar de behoefte van de kalfjes. Een eenjarig kalfje noemt men een pink en een tweejarig kalfje noemt men een vaars.

Hoe vaak worden koeien gemolken

Om ervoor te zorgen dat koeien melk blijven geven is het voor de melkveehouder belangrijk dat de koeien ieder jaar kalfjes krijgen. Koeien worden ongeveer 300 tot 315 dagen per jaar gemolken en worden ieder jaar opnieuw kunstmatig geïnsemineerd. Twee maanden voordat de koe gaat afkalven, stopt de melkveehouder met melken, zodat de koe twee maanden heeft om op kracht te kunnen komen voor de aanstaande bevalling. Een koe heeft een draagtijd van negen maanden en zal tijdens de draagtijd meestal gewoon door gemolken worden op de laatste twee maanden van de draagtijd na. De bevruchting van een koe kan plaatsvinden door een stier, echter kiezen de meeste melkveehouders voor kunstmatige inseminatie omdat dit veel voordelen geeft. Een gezonde koe geeft dan ook het hele jaar door melk op twee maanden na. Deze periode noemt men ook wel het droogzetten van de koe of gewoon simpelweg droge koe.

De eerste koemelk die een kalfje drinkt van de moederkoe noemt men ook wel biest. Biest melk is dikker dan gewone melk en bevat belangrijke afweerstoffen voor het kalfje. Dat een kalfje al na twee dagen gescheiden zal worden van de moederkoe is, omdat de melkveehouder hiermee wil voorkomen dat er mogelijke ziekteoverdracht zal plaatsvinden tussen de moederkoe en het kalf. Deze mogelijke ziekteoverdracht kan plaatsvinden door middel van voer, mest en melk.

Wat doet een melkveehouder allemaal

Een melkveehouder is een boer die veel meer werkzaamheden uitvoert dan alleen het melken van koeien of het verzorgen van koeien. In de meeste gevallen is het verzorgen van de koeien en het melken van koeien maar een onderdeel van de werkzaamheden, omdat een melkveehouder veel meer taken en verantwoordelijkheden heeft. Denk bijvoorbeeld aan het uitrijden van mest op het land als dit toegestaan is, aan administratieve werkzaamheden, aan het bewerken van het land, aan het oogsten van gewassen en aan het schoonmaken van de boerderij en stallen. De meeste melkveehouders die over veel koeien en land beschikken hebben ook één of meerdere agrarisch medewerkers in dienst omdat er op de meeste boerderijen volop werk is.

Bezoek bij een melkveehouderij:

Melkinstallatie:

Opleidingen tot melkveehouder

Wie melkveehouder wil worden kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Dierhouder Melkvee van ongeveer vier jaar. Na de Mbo-opleiding Dierhouder Melkvee is het wel aan te raden om een vervolgopleiding te kiezen op Hbo-niveau, zoals de hbo-opleiding Dier- en Veehouderij, omdat er als veehouder veel van je verwacht wordt. Het alleen kunnen melken of voeren van koeien is niet voldoende om volwaardig te kunnen werken als melkveehouder. Omdat je met vee werkt moet je ook kunnen zorgen voor vee. Het kunnen inschatten of vee extra verzorging nodig heeft, is erg belangrijk. Daarnaast moet een melkveehouder ook een manager zijn. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als melkveehouder, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een melkveehouder werkzaam kan zijn

In de meeste gevallen zal een melkveehouder aangemerkt moeten worden als ondernemer, die binnen een eigen melkveehouderij werkzaam is. Veruit de meeste melkveehouders zijn werkzaam als zelfstandig ondernemer. Een melkveehouder kan in loondienst werkzaam zijn voor een melkveehouderij, echter is in dat geval eerder de term bedrijfsleider van toepassing. Zoals eerder omschreven voeren de meeste melkveehouders ook andere bedrijfsmatige activiteiten uit dan alleen het houden van koeien. Een melkveehouder kan in veel gevallen ook aangemerkt worden als landbouwer en als akkerbouwer, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Competenties melkveehouder

De belangrijkste competentie van een melkveehouder is verantwoordelijkheidsgevoel, omdat het verzorgen van vee grote verantwoordelijkheden met zich mee brengt. Natuurlijk moet je ook beschikken over een gedegen opleiding, waardoor je beschikt over de juiste branchekennis. Ook plichtgetrouwheid is als melkveehouder aan te merken als een belangrijke competentie. De koeien moeten iedere dag twee tot drie keer gemolken worden en er mogen geen fouten gemaakt worden tijdens het melken (koeien met medicijnen). Daarnaast moet een melkveehouder aangemerkt kunnen worden als monteur en technicus, omdat er regelmatig iets stuk gaat op de melkveehouderij. Denk bijvoorbeeld aan tractoren en aan andere werktuigmaterialen, die regelmatig onderhoud nodig hebben. Ook veiligheid in het algemeen is aan te merken als belangrijke competentie. Omdat een melkveehouder werkzaam is als ondernemer kan ook het netwerken en onderhandelen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, samenwerken, structuur, hygiëne, monitoren, management, plannen, organiseren, waakzaamheid en innovatie. Innovatie heeft vooral betrekking op het blijven vernieuwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van zonne-energie of aan warmte-kracht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als melkveehouder

Het arbeidsmarktperspectief als melkveehouder in loondienst is over het algemeen matig te noemen. De meeste melkveehouders zijn werkzaam binnen hun eigen bedrijf als ondernemer. Dit neemt niet weg dat de grotere boeren wel gebruik kunnen maken van melkveehouders in loondienst, maar dit zijn er niet veel. De doorgroeimogelijkheden als melkveehouder moeten gezien worden in het starten van je eigen melkveehouderij of het groter maken van de boerderij. Over het algemeen zal dit niet makkelijk zijn, aangezien boeren of melkveehouders het niet heel makkelijk hebben.

Arbeidsvoorwaarden en salaris melkveehouder

Een melkveehouder in loondienst zal doorgaans onder de cao Dierhouderij vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een melkveehouder werkzaam in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wat een zelfstandig werkende melkveehouder zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal koeien, de kosten en de melkprijs. Daarnaast kan een melkveehouder ook andere inkomsten hebben door akkerbouw.

Eigen bedrijf starten als Melkveehouder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Melkveehouder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Melkveehouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Melkveehouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Melkveehouder.

Mijnzzp.nl