Zonnesystemen specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep zonnesystemen specialist
Zonnepanelen wel of niet laten installeren
Hoe werken zonnepanelen
Stijgende energiekosten
Film: hoe worden zonnepanelen gemaakt:
Opleidingen tot zonnesystemen specialist
Bedrijven waar een zonnesystemen specialist werkzaam kan zijn
Competenties zonnesystemen specialist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zonnesystemen specialist
Arbeidsvoorwaarden en salaris zonnesystemen specialist
Eigen bedrijf starten als Zonnesystemen specialist
Boekhoudprogramma vergelijken Zonnesystemen specialist

Beroep zonnesystemen specialist

Een zonnesystemen specialist is iemand die zich gespecialiseerd heeft in zonnesystemen, wat de meeste mensen beter kenen als zonnepanelen. Een andere benaming voor zonnepanelen is ook wel PV-panelen of fotovoltaïsch paneel. Een zonnepaneel is een speciaal paneel, die het mogelijk maakt om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Zonnepanelen zijn onder particulieren de meest populaire vorm van duurzame energie, omdat zonnepanelen relatief gezien makkelijk te installeren zijn en betaalbaar zijn. Daarnaast is de terugverdientijd van zonnepanelen de laatste jaren aanzienlijk verbeterd, waardoor het voor steeds meer mensen interessant is om zonnepanelen te laten installeren. Wie overweegt om zonnepanelen aan te schaffen doet er wel verstandig aan zich goed te laten adviseren, omdat er tegenwoordig veel aanbieders van zonnepanelen zijn. Naast het installeren van de zonnepanelen is het belangrijk dat de elektrische installatie op de juiste manier wordt aangepast, zodat er geen storingen of ongelukken kunnen optreden. Een goede zonnepanelenleverancier zal dus ook de zonnepanelen aansluiten volgens de geldende normen. Zoals eerder omschreven is zonne-energie tegenwoordig zeer populair, omdat zonne-energie een duurzame vorm van energie is. Het grote voordeel van zonnepanelen is dat zonnepanelen eigenlijk over toegepast kunnen worden. Op de meeste daken kunnen prima zonnepanelen geplaatst worden. Zoals eerder omschreven is het inwinnen van deskundig advies wel belangrijk als het aankomt op zonnepanelen, omdat er tegenwoordig verschillende zonnepanelen te verkrijgen zijn, die allemaal zo hun voordelen en nadelen kennen. Het beroep zonnesystemen specialist moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een zonnesystemen specialist gezien kan worden als zonepanelen monteur of als vertegenwoordiger, die zonnepanelen en/of zonnesystemen zal verkopen aan particulieren en/of bedrijven.

Zonnepanelen wel of niet laten installeren

Zonne-energie begint een steeds belangrijkere rol te spelen in het dagelijks leven van mensen. Door de constante innovatie op het gebied van zonne-energie en zonnepanelen zijn zonnepanelen voor steeds meer mensen interessant aan het worden. Dit heeft vooral te maken met de energiekosten, maar ook met duurzame energie, waardoor er minder elektriciteit opgewekt hoeft te worden door kolencentrales. Hoe meer mensen zonnepanelen laten installeren hoe minder uitstoot er is van vervuilende energiecentrales. De meeste nieuwbouwwijken worden tegenwoordig al voorzien van zonnepanelen. In sommige gevallen gaat de duurzaamheid nu al zo ver dat deze woning niet eens meer aangesloten wordt op het gasnet. Dat zonnepanelen steeds interessanter beginnen te worden is ook te zien in het straatbeeld, omdat er steeds meer huizen te vinden zijn, die gebruikmaken van zonnepanelen. Eén van de grootste nadelen van zonne-energie is dat energie bijna niet op te slaan is. De meeste huishoudens hebben behoefte aan stroom tijdens de avonduren, als er geen stroom opgewekt wordt. Er zijn wel speciale accu's te verkrijgen, die stroom op kunnen slaan, maar deze zijn nog redelijk kostbaar. Overdag mogen mensen stroom terugleveren aan het net, waardoor de energiemeter achteruit zal lopen. Door het terugleveren van stroom zijn zonnepanelen interessant voor mensen, zolang deze regeling blijft bestaan. Het is denkbaar dat als veel huishoudens stroom terugleveren deze regeling vroeg of laat zal stoppen.

Hoe werken zonnepanelen

Een zonnepaneel doet niks anders dan de zonne-energie omzetten in elektriciteit, die vervolgens gebruikt kan worden. Een zonnepaneel bestaat uit fotovoltaïsche cellen. Het opwekken van stroom via zonne-energie is echt duurzame energie te noemen, omdat er geen andere zaken nodig zijn, zoals fossiele brandstoffen. Een van de misstanden met betrekking tot zonnepanelen is dat ze alleen werken bij zonlicht. Ook het daglicht zelf maakt het mogelijk dat de zonnepanelen werken, al is dit wel een stuk minder dan als de zon schijnt. In Nederland zijn er ook steeds meer bedrijven die zich richten op het duurzaam maken van woningen en andere gebouwen, waar zonne-energie een belangrijke rol in speelt. Veel aannemers bieden nu al pakketten aan om voor een bepaald bedrag tot een duurzame woning te komen. Deze pakketten bestaan dan vaak uit diverse maatregelen, zoals het isoleren van een huis en het aanpassen van de installaties in een woning, die energiezuinig zijn. Om extra te stimuleren dat mensen dit ook echt gaan doen bieden gemeentes of de overheid leningen aan tegen gunstige voorwaarden, die alleen gelden als iemand dan zijn huis duurzaam maakt. Zonne-energie wordt voornamelijk gebruikt voor boilers en stroom. Zonneboilers zorgen ervoor dat water verwarmd wordt dat tijdens het douche en afwassen nodig is. Een ketel zal in dat geval alleen bijspringen als er onvoldoende warm water aanwezig is in de boiler.

Stijgende energiekosten

Doordat de energiekosten ieder jaar stijgen zijn er steeds meer mensen die zonnepanelen laten installeren om zo te kunnen besparen op de energiekosten. Daarnaast is het zo dat zonnepanelen steeds interessanter worden, omdat zonnepanelen steeds beter en goedkoper worden. In de meeste gevallen is er geen omgevingsvergunning nodig om zonnepanelen of zonnecollectoren te plaatsen. Het is wel belangrijk dat de zonnepanelen onder dezelfde hoek geplaatst worden als het dak om zonder vergunning te kunnen werken. Een belangrijke aanvulling hierop is dat in bijzondere gevallen wel een vergunning nodig is. Denk bijvoorbeeld aan oude gebouwen, die aangemerkt worden als beschermd stadsgezicht. In dat geval is er meestal wel sprake van vergunningplicht. Zoals eerder omschreven is het erg belangrijk om goed advies in te winnen als het aankomt op zonnepanelen. Daarnaast is het belangrijk om met een erkende leverancier en/of installatiebedrijf zaken te doen om problemen te voorkomen. Ondeskundig geïnstalleerde zonnepanelen kunnen in het ergste geval brand veroorzaken door kortsluiting.

Film: hoe worden zonnepanelen gemaakt:

Opleidingen tot zonnesystemen specialist

Zonnesystemen specialist is een brede term dat betrekking kan hebben op verschillende vaklieden. Als een zonnesystemen specialist verantwoordelijk is voor het installeren van zonnepanelen kan de zonnesystemen specialist in de meeste gevallen aangemerkt worden als installateur, elektricien of als monteur. Als een zonnesystemen specialist verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van nieuwe zonnesystemen spreekt men over het algemeen eerder van een ingenieur of werktuigbouwkundige. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat de term zonnesystemen specialist daarvoor te algemeen is. Zie voor mogelijke geschikte opleidingen de meer specifieke beroepen. Daarnaast kan een zonnesystemen specialist is sommige gevallen aangemerkt worden als vertegenwoordiger als de zonnesystemen specialist verantwoordelijk is voor commerciële werkzaamheden. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een zonnesystemen specialist werkzaam kan zijn

Een zonnesystemen specialist kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, zoals een installatiebedrijf, groothandelsonderneming, nutsbedrijf of werkzaam zijn voor een energiemaatschappij. Daarnaast is het prima denkbaar dat een zonnesystemen specialist werkzaam is als ondernemer. Waar een zonnesystemen specialist precies werkzaam is is afhankelijk van de soort werkzaamheden.

Competenties zonnesystemen specialist

De belangrijkste competentie van een zonnesystemen specialist is de algemene kennis van zonnesystemen. Daarnaast moet een zonnesystemen specialist aangemerkt kunnen worden als allround technicus, die begrijpt hoe zonnesystemen en installaties in het algemeen werken. Omdat een zonnesystemen specialist ook verantwoordelijk is voor het geven van advies moet een zonnesystemen specialist ook aangemerkt kunnen worden als soort communicatieadviseur. Een andere belangrijke competentie van een zonnesystemen specialist is innovatie, omdat nieuwe technieken en mogelijkheden elkaar snel opvolgen. Als een zonnesystemen specialist ook verantwoordelijk is voor het installeren van zonnepanelen kan ook veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Als een zonnesystemen specialist werkzaam is als commercieel medewerker of als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zonnesystemen specialist

Het arbeidsmarktperspectief van een zonnesystemen specialist is over het algemeen zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. De energiebranche is een grote markt, waarbinnen veel vraag is naar goede vaklieden. Het maakt verder niet uit of we spreken van installateurs of ingenieurs, omdat de vraag naar goede technische vaklieden groot te noemen is. Een zonnesystemen specialist zal dan ook in de meeste gevallen geen enkel probleem hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden van een zonnesystemen specialist zijn niet zomaar aan te geven, omdat het beroep zonnesystemen specialist daarvoor te algemeen is. De doorgroeimogelijkheden zijn ook afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkgever en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris zonnesystemen specialist

Het beroep of de specialisatie zonnesystemen specialist is te algemeen om een voorbeeld te kunnen geven van je arbeidsvoorwaarden of salarisindicatie, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Zo zal een Hbo-opgeleide werktuigbouwkundige meer verdienen dan een elektricien. Voor specifieke arbeidsvoorwaarden, salaris en opleidingen verzoeken wij u dan ook bij de specifieke beroepen te kijken. Overigens zul je als gespecialiseerde zonnepanelenmonteur doorgaans goede kans maken als zelfstandig ondernemer, omdat er steeds meer mensen zijn die zonnepanelen aanschaffen. We kunnen dan ook over een echte groeimarkt spreken.

Eigen bedrijf starten als Zonnesystemen specialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Zonnesystemen specialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Zonnesystemen specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zonnesystemen specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Zonnesystemen specialist.

Mijnzzp.nl