Meteropnemer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep meteropnemer
Werken als meteropnemer
Fraude met energiemeters
Beroepsfilm meteropnemer:
Opleidingen tot meteropnemer
Bedrijven waar een meteropnemer werkzaam kan zijn
Competenties meteropnemer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als meteropnemer
Arbeidsvoorwaarden en salaris meteropnemer
Eigen bedrijf starten als Meteropnemer
Boekhoudprogramma vergelijken Meteropnemer

Beroep meteropnemer

Een meteropnemer is verantwoordelijk voor het opnemen van meterstanden, zodat aan de hand van deze meterstanden een eindnota verzonden kan worden aan de gebruiker. De meeste mensen krijgen minimaal één of twee keer per jaar te maken met de meteropnemer. Er zijn twee meteropnemers actief namelijk, die voor de elektriciteitsmeter en de gasmeter en een meteropnemer voor de watermeter. Ondanks dat de meeste mensen tegenwoordig zelf hun meterstanden doorgeven komt het nog steeds voor dat een energiemaatschappij of nutsbedrijf meteropnemers op pad sturen om meterstanden op te meten. Een meteropnemer zal meestal per wijk werken om alle meterstanden op te kunnen nemen. Het werken als meteropnemer is niet moeilijk, echter is het wel zo dat een meteropnemer over doorzettingsvermogen moet beschikken, omdat de meeste meteropnemers veel locaties bezoeken per dag. Met de opkomst van slimme meters is het beroep meteropnemer wel aan het veranderen, omdat energieleveranciers steeds vaker de meterstanden op afstand kunnen uitlezen. Het is niet zo dat alle meterstanden automatisch uitgelezen kunnen worden, omdat de meeste watermeters niet automatisch uitgelezen kunnen worden. Een andere belangrijke reden om gebruik te maken van meteropnemers is het opsporen van mogelijke fraude met meters. Een meteropnemer zal dan ook bekijken of alle zegels op de meters aanwezig zijn. Er komen geleidelijk aan steeds meer slimme meters op de markt die automatisch uitgelezen kunnen worden, waardoor het opnemen en doorgeven van meterstanden niet meer nodig is. Toch zal het beroep meteropnemer nog geruime tijd blijven bestaan, omdat nog lang niet alle meters en automatisch uitgelezen kunnen worden. Een meteropnemer is meestal niet actief gedurende de zomerperiode, omdat dan veel mensen op vakantie zijn. Het is daarom dat de meteropnemers meestal in januari of februari aan de deur komen.

Werken als meteropnemer

Een meteropnemer is dus verantwoordelijk voor het opnemen van meterstanden dat betrekking kan hebben op de elektrameter, gasmeter of de watermeter. Met de opkomst van moderne slimme meters is het beroep meteropnemer steeds minder belangrijk aan het worden voor netbeheerders, echter zal het beroep meteropnemer niet zomaar uitsterven, omdat het ook belangrijk is om slimme meters te controleren. Dat er tegenwoordig nog meteropnemers aan de deur komen kan verschillende redenen hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die geen slimme meter hebben, aan een algemene controle of bij een vermoeden van fraude. Ook het controleren van de verzegeling van de meters is een taak van de meteropnemer. Een meteropnemer kan naast het aflopen van woonwijken gericht langs bepaalde adressen gestuurd worden, bijvoorbeeld als het nutsbedrijf al over een langere periode geen controles heeft kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn dat meters vervangen moeten worden, omdat de bestaande meters te oud zijn. Ook dan moet de meterstand opgenomen worden. Het opnemen van meterstanden is in alle gevallen nodig om een correcte jaarnota te kunnen opstellen.

Fraude met energiemeters

De laatste jaren zijn energieleveranciers steeds alerter geworden op energiefraude. Als om wat voor reden dan ook fraude ontdekt wordt, worden de meters verwijderd of verzegeld, zodat er geen energie meer afgenomen kan worden. Pas als een onderzoeksbedrijf de meters gecontroleerd heeft op mogelijke fraude worden de meters teruggeplaatst of zal de verzegeling ongedaan gemaakt worden. Fraude aan energiemeters is altijd terug te vinden en zal onherroepelijk tot een naheffing, boete of strafvervolging leiden. Bij slimme meters is het mogelijk om op afstand fraude op te sporen. Fraude met energiemeters komt relatief gezien veel voor, echter hanteren nutsbedrijven verschillende opsporingsmethodes om fraude te ontdekken. Denk hierbij vooral aan slimme software en aan historische data.

Beroepsfilm meteropnemer:

Opleidingen tot meteropnemer

Er zijn geen opleidingsmogelijkheden tot meteropnemer. Het werken als meteropnemer kan gezien worden als ongeschoolde arbeid, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat het ook denkbaar is dat installateurs, waterfitters of gasfitters verantwoordelijk zijn voor het opnemen van meterstanden. Als een meteropnemer alleen verantwoordelijk is voor het opnemen van meterstanden betreft het wel ongeschoolde arbeid, waarvoor verder geen opleiding nodig is. Het is mogelijk dat nieuwe meteropnemers een korte interne cursus moeten volgen voordat ze zelfstandig mogen werken. In sommige gevallen zal een meteropnemer ook een VCA cursus moeten doorlopen en afronden. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een meteropnemer werkzaam kan zijn

Een meteropnemer is over het algemeen werkzaam voor een energieleverancier of andere soorten nutsbedrijven. Daarnaast is het denkbaar dat een meteropnemer werkzaam is via een extern bedrijf, dat in opdracht van een energieleverancier of ander soort nutsbedrijf werkt. Het hoeft dus niet zo te zijn dat een meteropnemer in loondienst werkt van een energieleverancier of nader soort nutsbedrijf.

Competenties meteropnemer

De belangrijkste competentie van een meteropnemer is dat een meteropnemer beschikt over een goede fysieke conditie, omdat een meteropnemer tot wel honderdtwintig verschillende adressen per dag zal bezoeken. In dat opzicht kan ook energie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is dat een meteropnemer goed zelfstandig kan werken, omdat een meteropnemer over het algemeen iedere dag alleen werkzaam is. Omdat een meteropnemer veel te maken krijgt met verschillende klanten en afspraken moet maken met klanten kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast moet je klantvriendelijk zijn als meteropnemer. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, doorzettingsvermogen, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als meteropnemer

Het arbeidsmarktperspectief van een meteropnemer is redelijk te noemen. Wel is het zo dat het beroep meteropnemer gezien kan worden als ongeschoolde arbeid, waardoor er veel concurrentie is op een mogelijke vacature. Daarnaast komen er steeds meer slimme meters bij, waardoor de behoefte voor meteropnemers langzaam aan het afnemen is. Er zijn als meteropnemer geen echte doorgroeimogelijkheden, omdat de werkzaamheden daarvoor te simpel zijn. Wie wil doorgroeien als meteropnemer zal dus aanvullende opleidingen moeten afronden, waardoor er verbreding zal ontstaan.

Arbeidsvoorwaarden en salaris meteropnemer

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden te benoemen als meteropnemer omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Wel kent het beroep meteropnemer een grote mate van zelfstandigheid en zal je doorgaans je eigen agenda indelen. Een meteropnemer in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2300 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd en dienstjaren.

Eigen bedrijf starten als Meteropnemer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Meteropnemer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Meteropnemer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Meteropnemer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Meteropnemer.

Mijnzzp.nl