Meteropnemer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een meteropnemer is verantwoordelijk voor het opnemen van meterstanden, zodat aan de hand van deze meterstanden een correcte nota verzonden kan worden aan de betreffende gebruiker. Het beroep meteropnemer c.q. meterstand opnemer zal bij iedereen wel bekend zijn en de meeste mensen krijgen minimaal één of twee keer per jaar te maken met de meteropnemer. De term meteropnemer klopt niet helemaal, omdat een meteropnemer niet de meters opmeet maar de meterstanden. Er zijn doorgaans twee soorten meteropnemers actief namelijk die voor de elektriciteitsmeter en de gasmeter en een meteropnemer voor de watermeter. Ondanks dat de meeste mensen tegenwoordig zelf hun meterstanden doorgeven komt het nog steeds voor dat een energiemaatschappij of nutsbedrijf meteropnemers op pad stuurt om spontaan meterstanden op te meten. Andere werkzaamheden van een meteropnemer zijn het bekijken van meters op mogelijke fraude en/of op mogelijke onveilige situaties. Een meteropnemer zal doorgaans een bepaalde wijk afwerken om alle meterstanden op te kunnen nemen.

Met de opkomst van moderne slimme meters is het beroep meteropnemer steeds minder belangrijk aan het worden voor netbeheerders, echter zal het beroep meteropnemer niet zomaar uitsterven omdat het ook belangrijk kan zijn om slimme meters te controleren. Dat er tegenwoordig nog meteropnemers aan de deur komen kan verschillende redenen hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die geen slimme meter hebben, aan een algemene controle of bij een mogelijk vermoeden van fraude. Ook het controleren van de verzegeling van de meters is een taak van de meteropnemer.

Beroep meteropnemer

Het beroep meteropnemer is door nieuwe technieken in zekere zin uitstervende. Er komen geleidelijk aan steeds meer zogenaamde slimme meters op de markt, die uitgelezen kunnen worden vanuit de netbeheerder, waardoor het opnemen en doorgeven van meterstanden niet meer nodig zal zijn. Toch zal de meteropnemer nog geruime tijd blijven bestaan omdat nog lang niet alle gasmeter en watermeter automatisch uitgelezen kunnen worden.

Wat doet een meteropnemer allemaal

Een meteropnemer is meestal niet actief gedurende de zomerperiode omdat dan veel mensen op vakantie zijn. Het is daarom dat de meteropnemers meestal in januari of februari aan de deur komen. Een meteropnemer kan naast het aflopen van woonwijken ook gericht langs bepaalde adressen gestuurd worden, bijvoorbeeld wanneer het nutsbedrijf al over een langere periode geen controles heeft kunnen uitvoeren.

Het kan ook zijn dat meters vervangen moeten worden omdat de bestaande meters te oud zijn. Ook dan moet de meterstand opgenomen worden. Tevens controleert de meteropnemer of alles aan de apparatuur nog in orde is, zoals de zegels.

Fraude met meterstanden of meters

De laatste jaren zijn de energieleveranciers c.q. nutsbedrijven steeds alerter geworden op energiefraude. Wanneer om wat voor reden dan ook fraude ontdekt wordt, worden meters verwijderd of verzegeld, zodat er geen energie meer afgenomen kan worden. Pas wanneer het onderzoeksbedrijf de meters gecontroleerd heeft op mogelijke fraude kunnen de meters terug geplaatst of weer werkbaar gemaakt worden. Fraude aan energiemeters is altijd terug te vinden door het nutsbedrijf en zal onherroepelijk tot een naheffing leiden met eventueel een boete of vervolging.

Beroep meteropnemers:

Werken als meteropnemer:

Opleidingen tot meteropnemer

Er bestaan natuurlijk geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep meteropnemer en dit is ook niet nodig. Het opnemen van meterstanden is ongeschoold werk dat door vrijwel iedereen uit te voeren is. Wel kent het beroep een grote mate van zelfstandigheid. Wellicht dat een interne cursus wel tot de mogelijkheden behoort.

Bedrijven waar een meteropnemer werkzaam kan zijn

Als meteropnemer werk je doorgaans voor energiemaatschappijen of nutsbedrijven. Het is wel denkbaar dat er een extern bedrijf verantwoordelijk is voor de meterstandopnames. Dan werk je voor een afzonderlijk bedrijf.

Competenties meteropnemer

De belangrijkste competenties als meteropnemer zijn een goede fysieke gezondheid en voldoende energie. Er moeten veel adressen per dag bezocht worden en er zal veel gelopen worden. Daarnaast moet je natuurlijk klantvriendelijk zijn als meteropnemer.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als meteropnemer

Het arbeidsmarktperspectief als meteropnemer is redelijk te noemen. Er zijn niet heel veel vacatures te vinden voor het beroep meteropnemer en dit zullen er zeker niet meer worden met de opkomst van de slimme meters. Er zijn geen doorgroeimogelijkheden als meteropnemer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris meteropnemer

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden te benoemen als meteropnemer omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Wel kent het beroep meteropnemer een grote mate van zelfstandigheid en zal je doorgaans je eigen agenda indelen. Een meteropnemer in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2300 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd en dienstjaren.

Mijnzzp.nl