Meteropnemer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een meteropnemer is verantwoordelijk voor het opnemen van meterstanden, zodat aan de hand van deze meterstanden een correcte nota verzonden kan worden aan de betreffende gebruiker. Het beroep meteropnemer c.q. meterstand opnemer zal bij iedereen wel bekend zijn en de meeste mensen krijgen minimaal één of twee keer per jaar te maken met de meteropnemer. De term meteropnemer klopt niet helemaal, omdat een meteropnemer niet de meters opmeet maar de meterstanden. Er zijn doorgaans twee soorten meteropnemers actief namelijk die voor de elektriciteitsmeter en de gasmeter en een meteropnemer voor de watermeter. Ondanks dat de meeste mensen tegenwoordig zelf hun meterstanden doorgeven komt het nog steeds voor dat een energiemaatschappij of nutsbedrijf meteropnemers op pad stuurt om spontaan meterstanden op te meten. Andere werkzaamheden van een meteropnemer zijn het bekijken van meters op mogelijke fraude en/of op mogelijke onveilige situaties. Een meteropnemer zal doorgaans een bepaalde wijk afwerken om alle meterstanden op te kunnen nemen. Het werken als meteropnemer is verder niet heel moeilijk, echter is het wel zo dat een meteropnemer over veel doorzettingsvermogen moet beschikken, omdat de meeste meteropnemers veel verschillende locaties bezoeken per dag. Met de opkomst van moderne slimme meters is het beroep meteropnemer wel aan het veranderen, omdat energieleveranciers in steeds meer gevallen vanaf afstand de meterstanden kunnen uitlezen. Het is niet zo dat alle meterstanden automatisch uitgelezen kunnen worden, omdat bijvoorbeeld watermeters niet automatisch uitgelezen kunnen worden.

Met de opkomst van moderne slimme meters is het beroep meteropnemer steeds minder belangrijk aan het worden voor netbeheerders, echter zal het beroep meteropnemer niet zomaar uitsterven omdat het ook belangrijk kan zijn om slimme meters te controleren. Dat er tegenwoordig nog meteropnemers aan de deur komen kan verschillende redenen hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die geen slimme meter hebben, aan een algemene controle of bij een mogelijk vermoeden van fraude. Ook het controleren van de verzegeling van de meters is een taak van de meteropnemer. Het beroep meteropnemer is door nieuwe technieken in zekere zin uitstervende. Er komen geleidelijk aan steeds meer zogenaamde slimme meters op de markt, die uitgelezen kunnen worden vanuit de netbeheerder, waardoor het opnemen en doorgeven van meterstanden niet meer nodig zal zijn. Toch zal de meteropnemer nog geruime tijd blijven bestaan omdat nog lang niet alle gasmeter en watermeter automatisch uitgelezen kunnen worden.

Wat doet een meteropnemer allemaal

Een meteropnemer is meestal niet actief gedurende de zomerperiode omdat dan veel mensen op vakantie zijn. Het is daarom dat de meteropnemers meestal in januari of februari aan de deur komen. Een meteropnemer kan naast het aflopen van woonwijken ook gericht langs bepaalde adressen gestuurd worden, bijvoorbeeld wanneer het nutsbedrijf al over een langere periode geen controles heeft kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn dat meters vervangen moeten worden omdat de bestaande meters te oud zijn. Ook dan moet de meterstand opgenomen worden. Tevens controleert de meteropnemer of alles aan de apparatuur nog in orde is, zoals de zegels.

Fraude met meterstanden of meters

De laatste jaren zijn de energieleveranciers c.q. nutsbedrijven steeds alerter geworden op energiefraude. Wanneer om wat voor reden dan ook fraude ontdekt wordt, worden meters verwijderd of verzegeld, zodat er geen energie meer afgenomen kan worden. Pas wanneer het onderzoeksbedrijf de meters gecontroleerd heeft op mogelijke fraude kunnen de meters terug geplaatst of weer werkbaar gemaakt worden. Fraude aan energiemeters is altijd terug te vinden door het nutsbedrijf en zal onherroepelijk tot een naheffing leiden met eventueel een boete of vervolging.

Beroep meteropnemers:

Werken als meteropnemer:

Opleidingen tot meteropnemer

Er zijn geen erkende opleidingsmogelijkheden tot meteropnemer. Het werken als meteropnemer kan gezien worden als ongeschoolde arbeid, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat het ook prima denkbaar is dat volwaardige installateurs, waterfitters of gasfitters verantwoordelijk zijn voor het opnemen van meterstanden. Als een meteropnemer alleen verantwoordelijk is voor het opnemen van meterstanden betreft het wel ongeschoolde arbeid, waarvoor dus verder geen opleiding nodig is. Het is mogelijk dat nieuwe meteropnemers een korte interne cursus moeten volgen voordat ze zelfstandig mogen werken. In sommige gevallen zal een meteropnemer ook een VCA cursus moeten doorlopen en afronden.

Bedrijven waar een meteropnemer werkzaam kan zijn

Een meteropnemer is over het algemeen werkzaam voor een energieleverancier of andere soorten nutsbedrijven. Daarnaast is het denkbaar dat een meteropnemer werkzaam is via een extern bedrijf, dat in opdracht van een energieleverancier of ander soort nutsbedrijf werkt. Het hoeft dus niet zo te zijn dat een meteropnemer in loondienst werkt van een energieleverancier of nader soort nutsbedrijf.

Competenties meteropnemer

De belangrijkste competentie van een meteropnemer is dat een meteropnemer beschikt over een goede fysieke conditie, omdat een meteropnemer tot wel honderdtwintig verschillende adressen per dag zal bezoeken. In dat opzicht kan ook energie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is dat een meteropnemer goed zelfstandig kan werken, omdat een meteropnemer over het algemeen iedere dag alleen werkzaam is. Omdat een meteropnemer veel te maken krijgt met verschillende klanten en afspraken moet maken met klanten kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast moet je klantvriendelijk zijn als meteropnemer. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, doorzettingsvermogen, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als meteropnemer

Het arbeidsmarktperspectief als meteropnemer is over het algemeen redelijk te noemen. Wel is het zo dat het beroep meteropnemer gezien kan worden als ongeschoolde arbeid, waardoor er veel concurrentie is op een mogelijke vacature. Daarnaast komen er steeds meer slimme meters bij, waardoor de behoefte voor meteropnemers langzaam aan het afnemen is. Er zijn als meteropnemer over het algemeen geen echte doorgroeimogelijkheden, omdat de werkzaamheden daarvoor te simpel zijn. Wie wil doorgroeien als meteropnemer zal dus aanvullende opleidingen moeten afronden, waardoor er verbreding zal ontstaan.

Arbeidsvoorwaarden en salaris meteropnemer

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden te benoemen als meteropnemer omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Wel kent het beroep meteropnemer een grote mate van zelfstandigheid en zal je doorgaans je eigen agenda indelen. Een meteropnemer in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2300 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd en dienstjaren.

Mijnzzp.nl