Waterfitter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een waterfitter is een civiele vakman binnen de grond-, weg- en waterbouw, die werkzaamheden uitvoert ten behoeve van het waterdistributienetwerk. Een waterfitter kan ook gespecialiseerd zijn als allround gas- en water monteur, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat het beroep waterfitter aangemerkt kan worden als zelfstandig beroep. Een waterfitter zal meestal alleen werkzaamheden uitvoeren aan waterleidingen die in de straat te vinden zijn, of werkzaamheden uitvoeren aan bovengrondse installaties, die toebehoren aan het waterleidingsnetwerk. Denk hierbij aan het plaatsen of vervangen van waterleidingen en aan algemene onderhoudswerkzaamheden voor het waterleidingsnetwerk. Het onderhouden van het waterleidingsnetwerk is belangrijk, omdat via het waterleidingsnetwerk al het drinkwater getransporteerd wordt naar huizen en andere soorten gebouwen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een waterfitter dan ook het beste omschrijven als het installeren en onderhouden van waterleidingen. Daarnaast kan een waterfitter verantwoordelijk zijn voor het plaatsen en/of vervangen van watermeters. De waterleidingen waarmee een waterfitter te maken heeft worden over het algemeen aangemerkt als hoofdleiding en als dienstleiding. Hoofdleidingen en dienstleidingen bevinden zich in de straat en niet in gebouwen. Een waterfitter is meestal verantwoordelijk voor het installeren van nieuwe dienstleidingen en/of verantwoordelijk voor het vervangen van oude dienstleidingen in de straat. Ook het plaatsen van straatafsluiters in de dienstleidingen behoort tot de werkzaamheden van de waterfitter. Dit soort straatafsluiters maken het mogelijk om gebouwen tijdelijk af te kunnen sluiten van het waterleidingsnetwerk. Zoals eerder omschreven is het mogelijk dat een waterfitter ook aangemerkt kan worden als gasfitter, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Een waterfitter moet dus niet gezien worden als loodgieter die binnen huizen of ander soort gebouwen werkzaamheden uitvoert. Een waterfitter werkt aan dienstleidingen en niet aan waterleidingen binnen gebouwen. De verantwoordelijkheid voor dienstleidingen of waterleidingen stopt bij de watermeter. Een waterfitter is dan ook meestal te vinden op straat voor zijn werkzaamheden en niet binnen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudswerkzaamheden of aan het vernieuwen of aanleggen van waterleidingen. Het vernieuwen van waterleidingen zal in de meeste gevallen alleen uitgevoerd worden wanneer er ook andere werkzaamheden uitgevoerd worden in een straat, zoals het vernieuwen van het riool of de bestrating. Binnen Nederland worden er hoge eisen gesteld als het aankomt op ons drinkwater. Deze eisen zijn onder meer terug te vinden in de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit, die de kwaliteit van ons drinkwater waarborgen.

Waterleidingen

Waterleidingen werden vroeger vaak gemaakt van lood, asbestcement en koper. Waterleidingen van lood en asbestcement waterleidingen zijn tegenwoordig verboden en mogen niet meer toegepast worden. De meeste moderne waterleidingen worden gemaakt van kunststof, dat veel voordelen kent zoals goedkoop, sterkte en duurzaamheid. Ook het koppelen van kunststof waterleidingen is relatief gezien makkelijk en kan plaatsvinden door verlijming of door verhitting. Het koppelen van kunststof waterleidingen door verhitting noemt men ook wel spiegellassen.

Zoals eerder omschreven is het goed denkbaar dat een waterfitter ook aangemerkt kan worden als gasfitter. Een gasfitter is verantwoordelijk voor het installeren en onderhouden van gasleidingen. Net zo als waterleidingen worden ook gasleidingen geïnstalleerd door gespecialiseerde vaklieden, omdat gas alleen veilig te gebruiken is als gasleidingen op de juiste manier geïnstalleerd worden. Gasleidingen die zich bevinden in de straat worden ook aangemerkt als dienstleiding. Als een waterfitter ook verantwoordelijk is voor het installeren van gasleidingen spreekt men over het algemeen van een monteur gas-, water- en warmte. Een waterfitter en gasfitter zijn aan te merken als grondwerker.

Aanleg drinkwatertransportleiding:

Waterleiding spoelen:

Opleidingen tot waterfitter

De meest gerichte vakopleiding als waterfitter is de Mbo-opleiding Eerste monteur Gas, Water en Warmte op niveau drie. Daarnaast zijn er ook andere opleidingsmogelijkheden zoals de Mbo-opleiding allround loodgieter of bijvoorbeeld de Mbo-opleiding Middenkaderfunctionaris infra. Welke opleiding het beste past zal afhankelijk zijn van een eventuele vooropleiding en is verder persoonlijk. Als waterfitter zal je over het algemeen ook over aanvullende cursussen en certificaten moeten beschikken voordat je mag werken aan het waterleidingsnetwerk, omdat er hoge eisen gesteld worden. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een waterfitter werkzaam kan zijn

Een waterfitter werkt over het algemeen voor bedrijven die gericht zijn op de infra-techniek, zoals een netbeheerder of andere soorten installatiebedrijf. Zoals eerder omschreven is een waterfitter over het algemeen niet werkzaam voor gewone installatiebedrijven, omdat installatiebedrijven zich in de meeste gevallen niet richten op Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Dit neemt niet weg dat een waterfitter ook aangemerkt kan worden als installateur. Daarnaast is het mogelijk dat een waterfitter werkzaam is als ondernemer.

Competenties waterfitter

De belangrijkste competentie van een waterfitter is je algemene vakinhoudelijke kennis en het bezitten van de verplichte certificaten, omdat je anders niet mag werken aan het waterleidingsnetwerk. Daarnaast moet je communicatief gezien sterk onderlegd zijn en goed samen kunnen werken, omdat het werken aan de infrastructuur een samenspel is van diverse vakmensen. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat een waterfitter secuur en accuraat te werk moet gaan, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden die de kwaliteit van het drinkwater in gevaar kunnen brengen. Een andere belangrijke competentie is stressbestendigheid, omdat een waterfitter ook te maken krijgt met spoedgevallen. Dit is al helemaal het geval als een waterfitter te maken heeft met storingsdiensten als storingsmonteur.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als waterfitter

Het arbeidsmarktperspectief als waterfitter of als allround Gas Water Warmte monteur is over het algemeen zeer goed te noemen. Wel is het belangrijk om over de juiste opleidingen en aanvullende certificaten te beschikken, omdat je anders niet mag werken aan waterleidingen. De meeste bedrijven binnen de infra-techniek zijn continu op zoek naar vakmensen, waardoor het verkrijgen van een baan geen probleem hoeft te zijn als je beschikt over de juiste papieren. De doorgroeimogelijkheden als waterfitter zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Een leidinggevende functie is doorgaans alleen mogelijk als je bezit over een Hbo-opleiding.

Arbeidsvoorwaarden en salaris waterfitter

Als waterfitter val je doorgaans onder de cao metaal en techniek, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als waterfitter zal doorgaans tussen de 1800 en 2600 bruto per maand liggen afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl