Waterfitter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een waterfitter is een specialiseerde vakman die werkzaamheden uitvoert ten behoeve van het waterdistributienetwerk. Een waterfitter werkt in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector (GWW) en heeft te maken met de infrastructuur en infratechniek. Een waterfitter kan ook gespecialiseerd zijn als allround Gas- en Water monteur, maar dit hoeft niet het geval te zijn omdat ook het beroep waterfitter zelf ook een specialisatie is. Een waterfitter zal over het algemeen alleen werkzaamheden uitvoeren aan waterleidingen die in de straat te vinden zijn, of werkzaamheden uitvoeren aan bovengrondse installaties die toebehoren aan het waterleidingsnetwerk. Denk aan het plaatsen of vervangen van waterleidingen en algemene onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het waterleidingsnetwerk. Het in goede staat houden van het waterleidingsnetwerk is belangrijk, omdat deze al het drinkwater transporteren zoals we dat allemaal kennen in huis.

Een waterfitter moet niet gezien worden als een loodgieter die binnen huizen of ander soort gebouwen werkzaamheden uitvoert. Een waterfitter werkt aan dienstleidingen en niet aan waterleidingen binnen gebouwen. De verantwoordelijkheid voor dienstleidingen of waterleidingen stopt bij de watermeter.

Waterleidingen werden vroeger veelal gemaakt van lood, asbestcement en koper. Loodwaterleidingen en asbestcementwaterleidingen zijn tegenwoordig verboden en mogen niet meer toegepast worden. De meeste moderne waterleidingen worden gemaakt van kunststof, dat veel voordelen kent zoals goedkoop, sterkte en duurzaamheid. Ook het koppelen van kunststof waterleidingen is relatief gezien makkelijk en kan plaats vinden door verlijming of door verhitting. Het koppelen van kunststof waterleidingen door verhitting noemt men ook wel spiegellassen.

Een waterfitter is dan ook meestal te vinden op straat voor zijn werkzaamheden en niet binnen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudswerkzaamheden of aan het vernieuwen of aanleggen van waterleidingen. Het vernieuwen van waterleidingen zal in de meeste gevallen alleen uitgevoerd worden wanneer er ook andere werkzaamheden uitgevoerd worden in een straat, zoals het vernieuwen van het riool of de bestrating.

Binnen Nederland worden er hoge eisen gesteld als het aankomt op ons drinkwater. Deze eisen zijn onder meer terug te vinden in de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit, die de kwaliteit van ons drinkwater waarborgen.

Aanleg drinkwatertransportleiding:

Waterleiding spoelen:

Opleidingen tot waterfitter

De meest gerichte vakopleiding als waterfitter is de Mbo-opleiding Eerste monteur Gas, Water en Warmte op niveau drie. Daarnaast zijn er ook andere opleidingsmogelijkheden zoals de Mbo-opleiding allround loodgieter of bijvoorbeeld de Mbo-opleiding Middenkaderfunctionaris infra. Welke opleiding het beste past zal afhankelijk zijn van een eventuele vooropleiding en is verder persoonlijk. Als waterfitter zal je over het algemeen ook over aanvullende cursussen en certificaten moeten beschikken voordat je mag werken aan het waterleidingsnetwerk, omdat er hoge eisen gesteld worden.

Bedrijven waar een waterfitter werkzaam kan zijn

Een waterfitter werkt over het algemeen voor bedrijven die gericht zijn op de infra-techniek, zoals een netbeheerder of ander soort installatiebedrijf.

Competenties waterfitter

De belangrijkste competentie als waterfitter is je algemene vakinhoudelijke kennis en het bezitten van de verplichte certificaten, omdat je anders niet mag werken aan het waterleidingsnetwerk. Daarnaast moet je communicatief gezien sterk onderlegd zijn en goed samen kunnen werken, omdat het werken aan de infrastructuur een samenspel is van diverse vakmensen. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat een waterfitter secuur en accuraat te werk moet gaan, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden die de kwaliteit van het drinkwater in gevaar kunnen brengen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als waterfitter

Het arbeidsmarktperspectief als waterfitter of als allround Gas Water Warmte monteur is over het algemeen zeer goed te noemen. Wel is het belangrijk om over de juiste opleidingen en aanvullende certificaten te beschikken, omdat je anders niet mag werken aan waterleidingen. De meeste bedrijven binnen de infra-techniek zijn continu op zoek naar vakmensen, waardoor het verkrijgen van een baan geen probleem hoeft te zijn als je beschikt over de juiste papieren. De doorgroeimogelijkheden als waterfitter zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Een leidinggevende functie is doorgaans alleen mogelijk als je bezit over een Hbo-opleiding.

Arbeidsvoorwaarden en salaris waterfitter

Als waterfitter val je doorgaans onder de cao metaal en techniek, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als waterfitter zal doorgaans tussen de 1500 en 2600 bruto per maand liggen afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl