Kabel- en buizenlegger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kabel- en buizenlegger
Wat doet een kabel- en buizenlegger
Riolering plaatsen
Grondkabels plaatsen
Film: Allround vakman gww:
Film: Betonnen riool aanleggen:
Opleidingen tot kabel- en buizenlegger
Bedrijven waar een kabel- en buizenlegger werkzaam kan zijn
Competenties kabel- en buizenlegger
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kabel- en buizenlegger
Arbeidsvoorwaarden en salaris kabel- en buizenlegger
Eigen bedrijf starten als Kabel- en buizenlegger
Boekhoudprogramma vergelijken Kabel- en buizenlegger

Beroep kabel- en buizenlegger

Een kabel- en buizenlegger is een civiele vakman die werkzaam is binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW), dat toebehoort tot de civiele techniek. Als kabel- en buizenlegger ben je verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden zoals het uitvoeren van grondwerkzaamheden voor de aanleg en/of het onderhoud van leidingen. Denk hierbij aan het onderhouden en/of vernieuwen van rioleringen, aan het onderhouden en/of vernieuwen van waterleidingen of aan het aanleggen van grondkabels. Een kabel- en buizenlegger kan dus verschillende grondwerkzaamheden uitvoeren, afhankelijk van de specifieke opdracht. Het beroep kabel- en buizenlegger is aan te merken als een redelijk zwaar beroep, omdat je in veel gevallen ook handwerkzaamheden zal uitvoeren zoals graafwerkzaamheden. Daarnaast is ook het trekken van nieuwe kabels aan te merken als zware werkzaamheden. Als kabel- en buizenlegger werk je samen met andere vakmensen zoals kraanmachinisten, waardoor de werkzaamheden makkelijk worden, echter zal een kabel- en buizenlegger ook regelmatig zelf moet graven binnen zijn werkzaamheden. Een andere benaming voor kabel- en buizenlegger kan ook zijn allround vakman GWW echter bestaan er veel specifieke beroepen als vakman GWW. Zoals eerder omschreven kunnen de inhoudelijke werkzaamheden van een kabel- en buizenlegger verschillen per opdracht, echter hebben de werkzaamheden in alle gevallen wel te maken met het aanleggen van kabels en buizen in de grond. Het is als kabel- en buizenlegger prima denkbaar dat je verantwoordelijk bent voor andere werkzaamheden, afhankelijk van de specifieke functie. Het beroep kabel- en buizenlegger is binnen de civiele techniek aan te merken als belangrijk beroep, omdat fouten voorkomen moeten worden. Het secuur werken is als kabel- en buizenlegger dan ook belangrijk. Daarnaast is veiligheid belangrijke als kabel- en buizenlegger.

Wat doet een kabel- en buizenlegger

Een kabel- en buizenlegger is dus werkzaam binnen de civiele techniek. Als kabel- en buizenlegger voer je verschillende grondwerkzaamheden uit die per opdracht kunnen verschillen, zoals het aanleggen van buizen voor water- en sanitaire riolen, afvoeren en waterleidingen. Deze verschillende buizen worden over het algemeen door een machinist grondverzet in de sleuf aangebracht, maar worden door de kabel- en buizenlegger op de juiste manier geplaatst en ook op de juiste manier aangesloten. Rioleringsbuizen moeten op de juiste hoogte aangebracht worden en ook precies recht gelegd worden. Ook het aanstampen van de grond (verdichten) door middel van een trilmachine behoort toe tot de werkzaamheden van een kabel- en buizenlegger. Een kabel- en buizenlegger is dus aan te merken als een rioleringsspecialist die precies weet hoe rioleringsstelsels werken. Een kabel- en buizenlegger kan ook gezien worden als een grondwerker, maar een grondwerker kan ook andere werkzaamheden uitvoeren dan alleen het plaatsen van kabels en buizen. Een grondwerker kan bijvoorbeeld ook kleine sleuven maken om datakabels aan te leggen of om reparatie mogelijk te maken. Een kabel- en buizenlegger is specifiek verantwoordelijk voor het aanleggen van kabels en buizen. In de meeste gevallen betreft dit grotere werkzaamheden.

Riolering plaatsen

Rioleringen zijn belangrijk, omdat ze het afvalwater verzamelen en transporteren, zodat dit verwerkt kan worden afhankelijk van de soort riolering. Rioleringen behoren toe tot de infrastructuur en bestaan uit buizen, putten en eventuele pompen. De kerntaak van een riolering is het afvoeren van afvalwater op een hygiënische manier. Daarnaast bestaan er rioleringen die hemelwater afvoeren. Hemelwater kan niet gezien worden als afvalwater en zal apart afgevoerd worden als er sprake is van gescheiden rioleringen. Steeds meer gemeentes maken tegenwoordig gebruik van twee rioleringsstelsels. Schoonwater heeft een belangrijke ecologische rol en kan bijvoorbeeld teruggegeven worden aan de natuur. In veel gevallen heeft een kabel- en buizenlegger te maken met een rioolbeheerder die onder andere verantwoordelijk is voor het houden van toezicht op de werkzaamheden.

Grondkabels plaatsen

Het plaatsen van grondkabels behoort ook toe tot de werkzaamheden van een kabel- en buizenlegger. Grondkabels kunnen bijvoorbeeld stroomkabels zijn of ander soort kabels zoals datakabels. Deze kabels kunnen tegenwoordig op diverse manieren geplaatst worden, afhankelijk van de specifieke situatie. Traditioneel gezien zal er geen sleuf gegraven worden om grondkabels aan te kunnen leggen, net zoals dit het geval is bij rioleringen. Door de opkomst van moderne technieken kunnen grondkabels en ander soort leidingen is sommige gevallen ook aangebracht worden door speciale boortechnieken. Dit soort werkzaamheden wordt uitgevoerd door een boormeester.

Film: Allround vakman gww:

Film: Betonnen riool aanleggen:

Opleidingen tot kabel- en buizenlegger

Wie een carrière ambieert als kabel- en buizenlegger kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Allround vakman GWW op niveau drie. Ook de Mbo-opleiding Middenkaderfunctionaris infra is aan te merken als een geschikte opleiding, maar dit is een Mbo-opleiding op niveau vier. Als kabel- en buizenlegger kan je ook een beroepsopleiding volgen, waarbij een ervaren werknemer zal fungeren als leermeester. Welke opleiding voor een kabel- en buizenlegger het beste zal passen in verder persoonlijk en kan per vakman GWW verschillen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een kabel- en buizenlegger aangemerkt kan worden als kraanmachinist en/of shovelmachinist. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een kabel- en buizenlegger werkzaam kan zijn

Als kabel- en buizenlegger werk je doorgaans in de grond- weg of waterbouw, in loondienst van een bedrijf. Daarnaast komt het beroep kabel- en buizenlegger voor binnen gespecialiseerde bedrijven zoals een drinkwaterbedrijf, een telecombedrijf of bij een aannemer. Grondwerkzaamheden is een ruim begrip, omdat grondwerkzaamheden binnen veel bedrijven nodig zijn. Een kabel- en buizenlegger kan ook werkzaam zijn als ondernemer en dan voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn.

Competenties kabel- en buizenlegger

De belangrijkste competentie van een kabel- en buizenlegger is de vakinhoudelijke kennis, omdat rioleringen, leidingen en kabels op de juiste manier aangebracht en aangesloten moeten worden om problemen te voorkomen. Rioleringen en ander soort leidingen werken alleen goed als ze op de juiste manier zijn aangebracht. Een andere belangrijke competentie is het veilig kunnen werken, omdat veiligheid een belangrijke rol speelt als kabel- en buizenlegger. Deze veiligheid heeft ook weer betrekking op fysieke veiligheid en werkomstandigheden, omdat het werken als kabel- en buizenlegger aan te merken is als zware arbeid. Algemeen belangrijke woorden zijn communicatie, inzicht, samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en flexibiliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kabel- en buizenlegger

Het arbeidsmarktperspectief als kabel- en buizenlegger is over het algemeen goed te noemen als je over de juiste vakopleidingen beschikt. De doorgroeimogelijkheden als kabel- en buizenlegger zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat ze sterk afhankelijk zijn van de genoten opleidingen en je eigen competenties. Een leidinggevende functie zoals ploegbaas of als assistent-uitvoerder kan tot de mogelijkheden behoren. Dit is wel afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkervaring en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kabel- en buizenlegger

Een kabel- en buizenlegger zal over het algemeen onder de cao bouw en infra vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Als kabel- en buizenlegger zal je over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2000 en 3400 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Kabel- en buizenlegger

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kabel- en buizenlegger, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kabel- en buizenlegger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kabel- en buizenlegger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kabel- en buizenlegger.

Mijnzzp.nl