Grondwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een grondwerker is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met grond- en graafwerkzaamheden. Een grondwerker kan verschillende werkzaamheden uitvoeren met de hand of met een machine. Een grondwerker graaft bijvoorbeeld sleuven om kabels of leidingen in te verwerken. Ook het aanleggen van een riool kan tot de werkzaamheden van een grondwerker behoren. Een grondwerker werkt vaak samen met een machinist die met een machine graafwerkzaamheden uitvoert. De grondwerker ziet er dan op toe dat er geen bestaande leidingen of kabels geraakt worden tijdens het graven. De grondwerker zal alleen handmatig graven als dit niet anders kan, omdat de betreffende plek voor een machine onbereikbaar is of als de werkzaamheden daarom vragen. Het beroep grondwerker moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er uiteenlopende soorten specialisten werkzaam kunnen zijn als grondwerker. In veel gevallen zal het voorbereidende werkzaamheden betreffen, zoals voor het aanleggen van kabels, rioleringen of andere bouwwerkzaamheden. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan het om gleuven graven gaan, maar kan het ook om grotere grondwerkzaamheden gaan. Zoals eerder omschreven is het goed denkbaar dat een grondwerker ook verantwoordelijk kan zijn voor andere werkzaamheden. Met andere woorden kunnen over het algemeen verschillende vaklieden aangemerkt worden als grondwerker. De meeste grondwerkers zijn dan ook niet alleen verantwoordelijk voor graafwerkzaamheden. Daarnaast kunnen grondwerkers voor verschillende bedrijven werkzaam zijn binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Het beroep grondwerker heeft binnen de civiele techniek een belangrijke rol, omdat anders veel werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden.

Een grondwerker is dus een civiele vakman die voor zijn werkzaamheden onder het straatniveau werkzaam is. Grondwerkzaamheden kunnen om veel redenen uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van gasleidingen of waterleidingen of aan het vernieuwen van rioleringen. Daarnaast kunnen grondwerkzaamheden nodig zijn om internetkabels, telefoonkabels en stroomkabels te vernieuwen. Als gemeentes de bestrating willen vernieuwen zal in veel gevallen ook de riolering meegenomen worden wanneer dat nodig mocht zijn. Tegenwoordig worden er vaak zelfs twee leidingen aangelegd, namelijk één voor de riolering en één voor het hemelwaterafvoer (HWA). Dit wordt gedaan om alle huizen klaar te maken voor de toekomst, waarin schoon water apart afgevoerd wordt. Een grondwerker kan dus verantwoordelijk zijn voor uiteenlopende soorten werkzaamheden.

Kleinschalig Grondwerk

Kleinschalig grondwerk is meestal van toepassing wanneer nutsbedrijven of andere bedrijven onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een storing of aan lekkage, waardoor het nodig kan zijn om lokaal reparaties uit te voeren. In dit soort gevallen is het nodig om de straat lokaal open te graven en te zoeken naar de oorzaak. Vooral kapotte waterleidingen, gasleidingen en elektriciteitskabels moeten snel gerepareerd worden, omdat dit potentieel gevaarlijk is. In dit soort gevallen zal een grondwerker in de meeste gevallen handmatig werkzaam zijn, echter kan een grondwerker ook weer gebruikmaken van een minikraan.

Werken als grondwerker

Een grondwerker is over het algemeen werkzaam met verschillende collega's die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een machinist grondverzet die verantwoordelijk is voor het graven van gleuven. Omdat een kraanmachinist in de meeste gevallen niet alles kan zien vanuit de kraan is het de verantwoordelijkheid van de grondwerker om er op toe te zien dat de machinist geen kabels of leidingen raakt. Ook het controleren van de graafdiepte behoort toe tot de werkzaamheden van een grondwerker. In sommige gevallen kan een grondwerk ook samenwerken met een boormeester. Een boormeester boort leidingen en kabels onder de grond, waardoor er minder gegraven hoeft te worden. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er in de meeste gevallen nog steeds gegraven zal moeten worden.

Afhankelijk van de werkzaamheden kan een grondwerker ook te maken hebben met kabel- en buizenleggers. Kabel- en buizenleggers werken zelfstandig, echter komt het regelmatig voor dat er gebruikgemaakt zal worden van grondwerkers. Het is niet zo dat grondwerkers alleen te maken hebben met straatwerk binnen de civiele techniek. Een grondwerker kan afhankelijk van de werkgever ingezet worden voor alle voorbereidende werkzaamheden die met grondwerk te maken hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan de woningbouw, waarbinnen grondwerk uitgevoerd moet worden. Ook binnen de waterbouw komt het beroep grondwerker voor. Denk bijvoorbeeld aan baggerwerkzaamheden.

Wat doet een grondwerker:

Beroep grondwerker:

Opleidingen tot grondwerker

Voor de specifieke taak grondwerker zijn geen opleidingsmogelijkheden. Wel kan het een onderdeel zijn van de Mbo-opleiding grond, water en wegenbouw (GWW), hoveniersopleiding of stratenmakersopleiding. Het beroep grondwerker komt in de praktijk weinig tot niet voor, omdat het een meestal een onderdeel is van andere werkzaamheden. De beste opleiding voor dit beroep zal dan ook de Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww) zijn. Als grondwerker is het belangrijk dat je veilig kunt werken volgens de werktekening. In de meeste gevallen zullen nieuwe grondwerkers een beroepsopleiding volgen, waarbinnen ervaren collega's fungeren als leermeester. Zoals eerder omschreven kan het beroep grondwerker betrekking hebben op uiteenlopende vaklieden. Welke opleiding het meest geschikt is voor een grondwerker is dan ook afhankelijk van de verdere werkzaamheden. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een grondwerker werkzaam kan zijn

Als grondwerker werk je doorgaans in de grond- weg of waterbouw, in loondienst van een bedrijf. Daarnaast komt het beroep grondwerker voor binnen gespecialiseerde bedrijven zoals een drinkwaterbedrijf, een telecombedrijf of bij een aannemer. Grondwerkzaamheden is een ruim begrip, omdat grondwerkzaamheden binnen veel bedrijven nodig zijn. Een grondwerker kan ook werkzaam zijn als ondernemer en dan voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn.

Competenties grondwerker

Als grondwerker is je belangrijkste competentie dat je fysiek fit bent, omdat het werk nogal eens zwaar kan zijn. Lang niet alle grondwerken kunnen met machines uitgevoerd worden. Denk hierbij aan werkzaamheden waar al bestaande leidingen in de grond gewerkt zijn, en het risico te groot is op beschadigingen als er met een machine gegraven wordt. In het algemeen is ook communicatie aan te merken als belangrijke competentie, omdat een grondwerker veel met collega's te maken heeft tijdens de werkzaamheden. Daarnaast kan veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook kan het belangrijk zijn dat een grondwerker aangemerkt kan worden als monteur en technicus, afhankelijk van de soort werkzaamheden. Algemeen belangrijke woorden voor een grondwerker zijn motivatie, doorzettingsvermogen, energie, verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als grondwerker

Het arbeidsmarktperspectief van een grondwerker is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel kan het belangrijk zijn dat je beschikt over de juiste opleidingen, omdat het werken als grondwerker in veel gevallen gezien moet worden als een aanvulling op een ander beroep. Er is over het algemeen niet veel vraag naar grondwerkers die alleen handmatige grondwerkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit neemt niet weg dat grondwerkzaamheden voor bedrijven heel belangrijk zijn. De doorgroeimogelijkheden van een grondwerker kunnen gezien worden in het aansturen van andere grondwerkers. In dat geval kan een grondwerker wellicht aangemerkt worden als ploegbaas.

Arbeidsvoorwaarden en salaris grondwerker

Als grondwerker zijn er geen arbeidsvoorwaarden aan te geven omdat de functie niet specifiek genoeg is. De meeste grondwerkers hebben ook andere taken binnen een bedrijf. Een grondwerker zal doorgaans tussen de 1800 en 2400 euro per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd, en zal onder de bouw-cao vallen, afhankelijk van de soort werkgever.

Read this information on Groundworker in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Bodenarbeiter auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Trabajador de tierra en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Grondwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Grondwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl