Grondwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep grondwerker
Wat doet een grondwerker
Kleinschalig grondwerk
Werken als grondwerker
Samenwerken met andere vaklieden
Diverse taken als grondwerker:
Film: werken als grondwerker:
Film: Baan als grondwerker:
Opleidingen tot grondwerker
Bedrijven waar een grondwerker werkzaam kan zijn
Competenties grondwerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als grondwerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris grondwerker
Eigen bedrijf starten als Grondwerker
Boekhoudprogramma vergelijken Grondwerker

Beroep grondwerker

Een grondwerker is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met grond- en graafwerkzaamheden. Een grondwerker kan verschillende werkzaamheden uitvoeren met de hand of met een machine. Een grondwerker graaft bijvoorbeeld sleuven om kabels of leidingen in te verwerken. Ook het aanleggen van een riool kan tot de werkzaamheden van een grondwerker behoren. Een grondwerker werkt vaak samen met een machinist die met een machine graafwerkzaamheden uitvoert. De grondwerker ziet er dan op toe dat er geen bestaande leidingen of kabels geraakt worden tijdens het graven. De grondwerker zal alleen handmatig graven als dit niet anders kan, omdat de betreffende plek voor een machine onbereikbaar is of als de werkzaamheden daarom vragen. Het beroep grondwerker moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er uiteenlopende soorten specialisten werkzaam kunnen zijn als grondwerker. In veel gevallen zal het voorbereidende werkzaamheden betreffen, zoals voor het aanleggen van kabels, rioleringen of andere bouwwerkzaamheden. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan het om gleuven graven gaan, maar kan het ook om grotere grondwerkzaamheden gaan. Zoals eerder omschreven is het goed denkbaar dat een grondwerker ook verantwoordelijk kan zijn voor andere werkzaamheden. Met andere woorden kunnen over het algemeen verschillende vaklieden aangemerkt worden als grondwerker. De meeste grondwerkers zijn dan ook niet alleen verantwoordelijk voor graafwerkzaamheden. Daarnaast kunnen grondwerkers voor verschillende bedrijven werkzaam zijn binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Het beroep grondwerker heeft binnen de civiele techniek een belangrijke rol, omdat anders veel werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden.

Wat doet een grondwerker

Een grondwerker is dus een civiele vakman die voor zijn werkzaamheden onder het straatniveau werkzaam is. Grondwerkzaamheden kunnen om veel redenen uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van gasleidingen of waterleidingen of aan het vernieuwen van rioleringen. Daarnaast kunnen grondwerkzaamheden nodig zijn om internetkabels, telefoonkabels en stroomkabels te vernieuwen. Als gemeentes de bestrating willen vernieuwen zal in veel gevallen ook de riolering meegenomen worden wanneer dat nodig mocht zijn. Tegenwoordig worden er vaak zelfs twee leidingen aangelegd, namelijk één voor de riolering en één voor het hemelwaterafvoer (HWA). Dit wordt gedaan om alle huizen klaar te maken voor de toekomst, waarin schoon water apart afgevoerd wordt. Een grondwerker kan dus verantwoordelijk zijn voor uiteenlopende soorten werkzaamheden.

Een grondwerker is dus een vakman in de Grond-, Weg- en Waterbouw die zich bezighoudt met verschillende taken met betrekking tot grondverzet en grondwerkzaamheden. Het is een fysiek veeleisend beroep dat vaak wordt uitgevoerd in de bouwsector, de wegenbouw en de infrastructuur. De taken van een grondwerker kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke project en de werkgever, maar over het algemeen omvatten ze:

 • Graafwerkzaamheden: Grondwerkers graven geulen, sleuven, funderingen en andere uitgravingen met behulp van verschillende gereedschappen zoals graafmachines, shovels, pikhouwelen en schoppen. Ze moeten nauwkeurig graven volgens de specificaties en rekening houden met ondergrondse leidingen, kabels en andere infrastructuur.
 • Grondverzet: Het verplaatsen en egaliseren van grond behoort tot de taken van een grondwerker. Ze kunnen grond transporteren met behulp van machines of handmatig met kruiwagens. Dit omvat het verplaatsen van aarde, zand, grind en andere materialen naar de juiste locaties op de bouwplaats.
 • Sleuven en putten graven: Grondwerkers zijn verantwoordelijk voor het graven van sleuven en putten voor het leggen van leidingen, kabels en rioleringssystemen. Ze moeten de juiste diepte, breedte en helling aanhouden volgens de voorgeschreven normen en bouwplannen.
 • Assisteren bij de aanleg van infrastructurele voorzieningen: Grondwerkers werken vaak samen met andere vakmensen, zoals loodgieters, elektriciens en stratenmakers, om hen te ondersteunen bij de aanleg van leidingen, kabels, rioleringssystemen, bestrating en andere infrastructurele voorzieningen. Ze helpen bij het graven van geulen, het leggen van buizen en het vullen van de sleuven.
 • Opruimen en herstellen van de bouwplaats: Na het voltooien van de grondwerkzaamheden zorgen grondwerkers voor het opruimen van de bouwplaats en het herstellen van het terrein. Ze verwijderen puin, egaliseren het terrein en zorgen ervoor dat alles netjes wordt achtergelaten.

Het werk van een grondwerker vereist goede kennis van veiligheidsvoorschriften, het vermogen om bouwtekeningen te lezen, en ervaring met het gebruik van verschillende grondverzetmachines en gereedschappen. Het is een belangrijk beroep binnen de bouw- en infrastructuursector, omdat grondwerkzaamheden de basis leggen voor verdere bouwactiviteiten.

Kleinschalig grondwerk

Kleinschalig grondwerk is meestal van toepassing wanneer nutsbedrijven of andere bedrijven onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een storing of aan lekkage, waardoor het nodig kan zijn om lokaal reparaties uit te voeren. In dit soort gevallen is het nodig om de straat lokaal open te graven en te zoeken naar de oorzaak. Vooral kapotte waterleidingen, gasleidingen en elektriciteitskabels moeten snel gerepareerd worden, omdat dit potentieel gevaarlijk is. In dit soort gevallen zal een grondwerker in de meeste gevallen handmatig werkzaam zijn, echter kan een grondwerker ook weer gebruikmaken van een minikraan.

Werken als grondwerker

Een grondwerker is over het algemeen werkzaam met verschillende collega's die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een machinist grondverzet die verantwoordelijk is voor het graven van gleuven. Omdat een kraanmachinist in de meeste gevallen niet alles kan zien vanuit de kraan is het de verantwoordelijkheid van de grondwerker om er op toe te zien dat de machinist geen kabels of leidingen raakt. Ook het controleren van de graafdiepte behoort toe tot de werkzaamheden van een grondwerker. In sommige gevallen kan een grondwerk ook samenwerken met een boormeester. Een boormeester boort leidingen en kabels onder de grond, waardoor er minder gegraven hoeft te worden. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er in de meeste gevallen nog steeds gegraven zal moeten worden.

Samenwerken met andere vaklieden

Afhankelijk van de werkzaamheden kan een grondwerker ook te maken hebben met kabel- en buizenleggers. Kabel- en buizenleggers werken zelfstandig, echter komt het regelmatig voor dat er gebruikgemaakt zal worden van grondwerkers. Het is niet zo dat grondwerkers alleen te maken hebben met straatwerk binnen de civiele techniek. Een grondwerker kan afhankelijk van de werkgever ingezet worden voor alle voorbereidende werkzaamheden die met grondwerk te maken hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan de woningbouw, waarbinnen grondwerk uitgevoerd moet worden. Ook binnen de waterbouw komt het beroep grondwerker voor. Denk bijvoorbeeld aan baggerwerkzaamheden.

Diverse taken als grondwerker:

 • Het graven van sleuven en voor kabels, rioleringen, leidingen en glasvezel.
 • Het verwijderen van straatmeubilair (banken, duikers, lantarenpalen enz.).
 • Het plaatsen van bestratingsbanden, damwanden, straatkolken, riolering enz.
 • Het mogelijk maken van huisaansluitingen.
 • Het assisteren van kraanmachinisten bij het graven.
 • Het dichtmaken van sleuven en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

Film: werken als grondwerker:

Film: Baan als grondwerker:

Opleidingen tot grondwerker

Voor de specifieke taak grondwerker zijn geen opleidingsmogelijkheden. Wel kan het een onderdeel zijn van de Mbo-opleiding grond, water en wegenbouw (GWW), hoveniersopleiding of stratenmakersopleiding. Het beroep grondwerker komt in de praktijk weinig tot niet voor, omdat het een meestal een onderdeel is van andere werkzaamheden. De beste opleiding voor dit beroep zal dan ook de Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww) zijn. Als grondwerker is het belangrijk dat je veilig kunt werken volgens de werktekening. In de meeste gevallen zullen nieuwe grondwerkers een beroepsopleiding volgen, waarbinnen ervaren collega's fungeren als leermeester. Zoals eerder omschreven kan het beroep grondwerker betrekking hebben op uiteenlopende vaklieden. Welke opleiding het meest geschikt is voor een grondwerker is dan ook afhankelijk van de verdere werkzaamheden. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een grondwerker werkzaam kan zijn

Als grondwerker werk je doorgaans in de Grond-, Weg- en Waterbouw binnen de infrasector Daarnaast komt het beroep grondwerker voor binnen gespecialiseerde bedrijven zoals een drinkwaterbedrijf, een telecombedrijf of bij een aannemer. Grondwerkzaamheden is een ruim begrip, omdat grondwerkzaamheden binnen veel bedrijven nodig zijn. Een grondwerker kan ook werkzaam zijn als ondernemer en dan voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn.

Competenties grondwerker

Als grondwerker is je belangrijkste competentie dat je fysiek fit bent, omdat het werk nogal eens zwaar kan zijn. Lang niet alle grondwerken kunnen met machines uitgevoerd worden. Denk hierbij aan werkzaamheden waar al bestaande leidingen in de grond gewerkt zijn, en het risico te groot is op beschadigingen als er met een machine gegraven wordt. In het algemeen is ook communicatie aan te merken als belangrijke competentie, omdat een grondwerker veel met collega's te maken heeft tijdens de werkzaamheden. Daarnaast kan veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook kan het belangrijk zijn dat een grondwerker aangemerkt kan worden als monteur en technicus, afhankelijk van de soort werkzaamheden. Algemeen belangrijke woorden voor een grondwerker zijn motivatie, doorzettingsvermogen, energie, verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als grondwerker

Het arbeidsmarktperspectief van een grondwerker is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel kan het belangrijk zijn dat je beschikt over de juiste opleidingen, omdat het werken als grondwerker in veel gevallen gezien moet worden als een aanvulling op een ander beroep. Er is over het algemeen niet veel vraag naar grondwerkers die alleen handmatige grondwerkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit neemt niet weg dat grondwerkzaamheden voor bedrijven heel belangrijk zijn. De doorgroeimogelijkheden van een grondwerker kunnen gezien worden in het aansturen van andere grondwerkers. In dat geval kan een grondwerker wellicht aangemerkt worden als ploegbaas.

Arbeidsvoorwaarden en salaris grondwerker

Als grondwerker zijn er geen arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat de functie niet specifiek genoeg is. De meeste grondwerkers hebben ook andere taken binnen een bedrijf. Een grondwerker zal doorgaans tussen de 2100 en 2700 euro per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd, en zal onder de bouw-cao vallen, afhankelijk van de soort werkgever.

Eigen bedrijf starten als Grondwerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Grondwerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Grondwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Grondwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Grondwerker.

Mijnzzp.nl