Waterbouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep waterbouwer
Wat doet een waterbouwer
Werkzaamheden waterbouwer
Film: waterbouwer in de praktijk:
Opleidingen tot waterbouwer
Bedrijven waar je als waterbouwer werkzaam kan zijn
Competenties waterbouwer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als waterbouwer
Arbeidsvoorwaarden en salaris waterbouwer
Eigen bedrijf starten als Waterbouwer
Boekhoudprogramma vergelijken Waterbouwer

Beroep waterbouwer

Een waterbouwer is een civiele vakman die werkzaam is binnen de waterbouwkunde. Waterbouwkunde maakt net zo als de wegenbouwkunde onderdeel uit van de civiele techniek. Een waterbouwer is meestal verantwoordelijk voor het bouwen van waterbouwkundige constructies, zoals havens, bruggen, duikers en afmeer constructies. Maar ook het uitvoeren van grondwerk, baggeren en kust- en oeverwerk kunnen tot de werkzaamheden behoren van een waterbouwer. In Nederland zijn er ongeveer tienduizend mensen werkzaam binnen de waterbouw in uiteenlopende functies op verschillende niveaus. Als waterbouwer werk je dus op en langs waterwegen en kunnen de werkzaamheden sterk variëren per opdracht. Als waterbouwer kun je de ene keer bezig zijn met baggerwerkzaamheden en de andere keer verantwoordelijk zijn voor het maken van een houten constructie. Een waterbouwer is binnen de sector grond-, water- en wegenbouw (GWW) werkzaam. Het beroep waterbouwer heeft, zoals eerder omschreven, grote raakvlakken met de civiele techniek. Het beroep waterbouwer moet gezien worden als een beroep op Mbo-niveau drie of vier. Als waterbouwer ben je over het algemeen werkzaam als allround vakman, die voor verschillende werkzaamheden ingezet kan worden. Denk bijvoorbeeld ook aan het bouwen van vaste en regelbare stuwen, aan het bouwen van sluizen, aan het bouwen van waterkeringen en aan het bouwen van pompinstallaties. In de meeste gevallen zal een waterbouwer binnen een team van verschillende waterbouwers werkzaam zijn, die ook gespecialiseerd kunnen zijn binnen bepaalde waterbouwkundige werkzaamheden. Het beroep waterbouwer moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een waterbouwer ook verantwoordelijk is voor specifieke werkzaamheden. Het werken als baggermeester kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het onderhouden of bouwen van sluizen.

Wat doet een waterbouwer

Een waterbouwer kan dus verschillende werkzaamheden uitvoeren, afhankelijk van de specifieke opleiding. Het beroep waterbouwer is aan te merken als veelzijdig beroep, omdat het beroep waterbouwer raakvlakken heeft met verschillende beroepen. Denk bijvoorbeeld aan de beroepen baggermeester, timmerman, onderhoudsmonteur en aan het beroep kabel- en buizenlegger. Als waterbouwer ben je dan ook op een brede manier inzetbaar als allround vakman. Het is niet zo dat een waterbouwer meteen aangemerkt kan worden als volwaardig baggermeester, omdat een waterbouwer over het algemeen te maken heeft met kleinschalige baggerwerkzaamheden. Dit kan ook het geval zijn als we spreken van het beroep stortwerker. Zoals eerder omschreven moeten de werkzaamheden van een waterbouwer heel ruim gezien worden. Als waterbouwer ben je juist op een brede manier gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van waterbouwkundige constructies. Ook het versterken van dijken kan tot de verantwoordelijkheden behoren van een waterbouwer.

Werkzaamheden waterbouwer

Andere werkzaamheden waarvoor een waterbouwer verantwoordelijk kan zijn zijn bijvoorbeeld duikwerkzaamheden. Waterbouw heeft alles te maken met voorwerpen die in het water geplaatst zijn. Deze voorwerpen, zoals sluizen, damwanden, steigers en havens, moeten ook regelmatig gecontroleerd worden vanuit het water. Een waterbouwer kan dan ook in sommige gevallen aangemerkt worden als beroepsduiker. In dat geval zal de waterbouwer onder het wateroppervlak inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Waterbouwkundige voorwerpen kunnen uit diverse soorten constructies en materialen bestaan. Het is dan ook prima denkbaar dat een waterbouwer voor zijn werkzaamheden ook beton zal storten om een fundering te maken. Ook het bedienen van werktuigmachines behoort tot de mogelijkheden als waterbouwer. Denk bijvoorbeeld aan shovels en aan mobiele kranen.

Film: waterbouwer in de praktijk:

Opleidingen tot waterbouwer

Er zijn verschillende soorten opleidingsmogelijkheden voor het beroep waterbouwer beschikbaar via gebruikelijke scholen zoals de Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww). Over het algemeen volgt een waterbouwer de opleiding op minimaal Mbo-niveau vier, maar er zijn ook voldoende opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau en op universitair niveau. Op Hbo-niveau en op universitair niveau spreekt men over het algemeen niet meer van een waterbouwer, maar van een civiel ingenieur. Als waterbouwer zal je over het algemeen een beroepsopleiding volgen, waarbinnen je minimaal vier dagen in de week zal werken onder begeleiding van een ervaren vakman, die in dat geval gezien kan worden als leermeester. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar je als waterbouwer werkzaam kan zijn

Als waterbouwer kun je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn, zoals aannemersbedrijven gericht op de grond-, water- en wegenbouw, baggermaatschappijen en voor waterschappen. Binnen de sector waterbouw zijn voldoende bedrijven actief van groot tot klein en er bestaan veel verschillende functies op verschillende niveaus. Zoals eerder omschreven moet het beroep waterbouwer heel breed gezien worden.

Competenties waterbouwer

De belangrijkste competentie van een waterbouwer is de allround vakinhoudelijke kennis van waterbouwkundige constructies. Als waterbouwer moet je dan ook aangemerkt kunnen worden als allround vakman, omdat je op een brede manier werkzaam bent binnen de waterbouw. Daarnaast moet een waterbouwer aangemerkt kunnen worden als allround monteur en technicus, omdat een waterbouwer veel te maken heeft met machines en techniek. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat een waterbouwer veel te maken heeft met verschillende collega's en leidinggevenden. Algemeen belangrijke woorden voor een waterbouwer zijn motivatie, stressbestendigheid, samenwerken, passie, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, plannen en organiseren. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat een waterbouwer veel in de buitenlucht werkzaam is en geen watervrees mag hebben.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als waterbouwer

Als goed opgeleide waterbouwer is het verkrijgen van werk doorgaans geen enkel probleem. Zoals eerder aangegeven kent de waterbouw uiteenlopende soorten functies op verschillende niveaus en zijn er veel bedrijven actief binnen de waterbouw. Er bestaan tegenwoordig goede opleidingsmogelijkheden en een goed opgeleide leerling kan over het algemeen direct aan het werk. De doorgroeimogelijkheden van een waterbouwer kunnen gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie ploegbaas of aan de functie assistent-uitvoerder. De doorgroeimogelijkheden van een waterbouwer zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Voor de functie assistent-uitvoerder zal een waterbouwer in de meeste gevallen moeten beschikken over een Mbo-opleiding niveau vier. Op Hbo-niveau behoort de functie waterbouwkundige tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris waterbouwer

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep waterbouwer omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn op verschillende niveaus. Een waterbouwer zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2600 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd en specifieke verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Waterbouwer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Waterbouwer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Waterbouwer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Waterbouwer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Waterbouwer.

Mijnzzp.nl