Sluiswachter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep sluiswachter
Werken als sluiswachter
Wat doet een sluiswachter?
Waarvoor dienst een sluis?
Taken als sluiswachter:
Beroepsfilm sluiswachter:
Beroepsfilm brug- en sluiswachters:
Opleidingen tot sluiswachter
Bedrijven waar een sluiswachter werkzaam kan zijn
Competenties sluiswachter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als sluiswachter
Arbeidsvoorwaarden en salaris sluiswachter
Eigen bedrijf starten als Sluiswachter
Boekhoudprogramma vergelijken Sluiswachter

Beroep sluiswachter

Een sluiswachter heeft als verantwoordelijkheid en taak om de schutsluis op een veilige manier te bedienen. Een sluiswachter zorgt met de bediening van de sluis ervoor dat beroepsscheepvaart en pleziervaart op een veilige manier door de sluis gaat. Naast het openen en sluiten van de schutsluis vallen er ook nog andere werkzaamheden onder het beroep. Bijvoorbeeld het signaleren van storingen en daar een oplossing voor zoeken. Ook is het een taak van de sluiswachter om de sluis te controleren op eventuele schade. Verder behoort het schoonmaken van de sluis eveneens tot de taken. De bediening van de sluis vindt plaats op een schakelpaneel. Het is belangrijk dat de schepen en boten op een veilige manier doorgang vinden. Een schip komt via de sluis in een waterweg die over een laag of hoog waterpeil beschikt. Bij het bedienen van de sluis is het onder meer de taak van de sluiswachter om de seinen in te schakelen. Ook is het de bedoeling om schippers aanwijzingen te geven om de sluis op een veilige manier door te varen. Dat kan onder meer met behulp van een marifoon of door middel van een geluidsinstallatie. Het behoort eveneens tot de taken om toezicht op het gedrag van personen rondom de sluis te houden. Verder voert de sluiswachter gegevens in de computer in van de schepen die de schutsluis passeren. Het gaat daarbij onder meer om het invoeren van de lading en de bestemming net als de tonnage. Daarnaast ziet een sluiswachter erop toe dat het waterbeheer goed geregeld is rondom de schutsluis. Dat betekent doorgaans dat de waterstand gecontroleerd wordt. De waterstand dient aan de bovenzijde van de schutsluis namelijk binnen bepaalde waarden te blijven. Een sluis is meestal uitgevoerd met cameratoezicht aan de hand waarvan de sluiswachter situaties en aankomende schepen kan beoordelen.

Werken als sluiswachter

Een sluiswachter is dus onder meer aan te merken als lokale toezichthouder. In het verleden was het ook de taak om sluisgelden te innen bij schippers en stuurlieden. Dat komt tegenwoordig echter haast niet meer voor, uitgezonderd misschien bij een aantal kleine sluizen voor de pleziervaart. Een sluiswachter komt met verschillende andere beroepen in aanraking. Bijvoorbeeld met een binnenschipper die op een binnenvaartschip de sluis passeert, net als met een schipper van een rondvaartboot. Of met een matroos aan boord van een binnenvaartschip. Een sluiswachter is eigenlijk een soort verkeersleider voor het bootverkeer dat de sluis passeert. Overigens is het eveneens denkbaar dat een sluiswachter is aan te merken als een brugwachter. Het komt namelijk wel voor dat het beroep van sluiswachter gecombineerd wordt met het beroep van brugwachter. Er zijn bijvoorbeeld sluizen die voorzien zijn van een hefbrug of andere beweegbare brugdelen die gebouwd zijn door waterbouwers. Bij kleine sluizen in dorpen komt het vaak voor dat de functie van sluismeester op vrijwillige basis plaatsvindt, bijvoorbeeld om plezierjachten door te laten. In dergelijke situaties is het vaak alleen mogelijk om de sluis op bepaalde tijden van de dag door te komen. Bij grotere sluizen is er sprake van een beroepsmatige uitvoering van de taken van een sluiswachter. Indien er sprake is van een storing is het mogelijk dat de sluiswachter de storing verhelpt en als monteur fungeert.

Wat doet een sluiswachter?

Een sluiswachter is verantwoordelijk voor het bedienen en onderhouden van sluizen. Sluizen zijn waterbouwkundige constructies die worden gebruikt om waterwegen op verschillende niveaus met elkaar te verbinden. De belangrijkste taak van een sluiswachter is om schepen veilig door de sluis te laten passeren en ervoor te zorgen dat de sluis goed functioneert. Hier zijn enkele taken die een sluiswachter doorgaans uitvoert:

 • Bediening van de sluis: De sluiswachter bedient de sluizen om schepen in en uit de sluis te laten varen. Ze openen en sluiten de sluisdeuren en bedienen de waterafvoer- en watertoevoersystemen om het waterpeil in de sluis aan te passen. Ze zorgen ervoor dat schepen veilig kunnen binnen- en buitenvaren en handhaven een soepele doorstroming van het scheepvaartverkeer.
 • Veiligheid en communicatie: De sluiswachter is verantwoordelijk voor de veiligheid van de schepen en bemanning tijdens het sluisproces. Ze communiceren met de schippers en bemanningen van de schepen, geven instructies over het veilig binnenvaren en verlaten van de sluis, en handhaven de naleving van de sluisregels en procedures. Ze zorgen ervoor dat de sluisdeuren veilig gesloten zijn voordat het waterpeil wordt aangepast.
 • Onderhoud en inspectie: De sluiswachter voert regelmatig onderhoud en inspecties uit aan de sluis en bijbehorende apparatuur. Ze controleren de sluisdeuren, mechanische en elektrische systemen, en rapporteren eventuele defecten of slijtage. Ze nemen maatregelen om kleine reparaties uit te voeren of technische problemen te verhelpen. Bij grotere onderhoudswerkzaamheden roepen ze de hulp in van gespecialiseerd personeel.
 • Administratie en documentatie: Sluiswachters houden vaak administratieve taken bij, zoals het registreren van de passage van schepen door de sluis, het bijhouden van logboeken en het verwerken van relevante documentatie. Ze kunnen ook gegevens verzamelen over het waterpeil, de doorvaarttijden van schepen en andere statistieken die van belang zijn voor het beheer van de sluis.
 • Coördinatie met andere instanties: Sluiswachters werken vaak samen met andere instanties, zoals verkeersleiders, havenautoriteiten en scheepvaartbedrijven, om een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer te waarborgen. Ze communiceren over de aankomst- en vertrektijden van schepen, eventuele bijzonderheden of problemen, en coördineren indien nodig met andere betrokken partijen.

Over het algemeen is de taak van een sluiswachter gericht op het beheer van sluizen, het waarborgen van de veiligheid van schepen en het handhaven van een efficiënte doorstroming van het scheepvaartverkeer.

Waarvoor dienst een sluis?

Een sluis bestaat uit een waterkering die als doel heeft om water te keren tussen twee waterwegen die elk een ander waterpeil hebben. Bij een beweegbare sluis bestaat het doel uit het laten passeren van schepen. Er zijn wat dat betreft twee soorten sluizen te onderscheiden. De schutsluis heeft vooral een scheepvaartfunctie en bestaat uit twee paar sluisdeuren en een schutkolk. Het doorlaten van schepen heet bij een schutsluis dan ook wel het schutten van schepen. Het tweede type sluis heeft betrekking op de waterkering en dat kan een spuisluis zijn, maar ook een duikersluis of een waaiersluis.

Bij een schutsluis staat het water aan de ene kant lager dan aan de andere kant. Indien het waterpeil in de sluis hetzelfde is als aan de achterkant dan moet het waterpeil eerst naar beneden gaan om de boot aan de voorzijde te laten passeren. De sluiswachter zet de schuiven dan aan de voorzijde open tot het waterpeil hetzelfde is als waar de boot wacht. Dat is het moment dat de sluiswachter de deuren opent om de boot te laten passeren. De deur gaat dan weer dicht en het waterpeil in de sluis moet eerst weer stijgen tot het op het niveau is van de achterkant. Er volgt een zogenoemde inlaat van water om het waterpeil te doen stijgen, waarna de schuiven weer dicht gaan. Dan zet de sluiswachter de deur van de achterkant van de sluis open en kan de boot doorvaren.

Taken als sluiswachter:

 • Sluis bedienen.
 • Seinen geven.
 • Aanwijzingen geven.
 • Toezicht houden.
 • Storingen signaleren.
 • Storingen verhelpen.
 • Gegevens invoeren.
 • Sluis onderhouden.
 • Sluis schoonmaken.

Beroepsfilm sluiswachter:

Beroepsfilm brug- en sluiswachters:

Opleidingen tot sluiswachter

Het is mogelijk om een opleiding tot sluiswachter te volgen bij de Nationale Nautische Verkeersdienst. De NNO voorziet in het opleiden van haven- en vaarwegbeheerders in Nederland. Bijvoorbeeld op mbo 3-niveau de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding in de richting van brug- en sluisbediening. Een sluiswachter dient om een marifoon te bedienen, te beschikken over het basiscertificaat marifonie. Daarnaast komt het goed van pas om verschillende talen te beheersen, zoals Duits en Engels. Er varen namelijk ook binnenvaartschepen uit het buitenland door de sluis, net als plezierboten. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie als sluiswachter.

Bedrijven waar een sluiswachter werkzaam kan zijn

Een sluiswachter is doorgaans in dienst van Rijkswaterstaat of in dienst bij een gemeente. Het is echter ook mogelijk om bij een nautische dienstverlener aan het werk te gaan. Er zijn bedrijven die zich richten op het verlenen van diensten die betrekking hebben op brug- en sluisbediening. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk dat een gemeente een dergelijk bedrijf inhuurt voor de sluisbediening.

Competenties sluiswachter

Het is als sluiswachter belangrijk om over een uitstekend inschattingsvermogen te beschikken. Een klantgerichte instelling is eveneens belangrijk, net als communicatieve vaardigheden. Verder geldt dat een sluiswachter over een groot verantwoordelijkheidsgevoel dient te beschikken en waakzaam te zijn. Het komt voor dat een sluiswachter op verschillende sluizen wordt ingezet. In dat geval dient de sluiswachter flexibel te zijn. Bovendien zijn er nog altijd sluizen die met de hand bediend moeten worden. In dat geval is de fysieke gesteldheid uiteraard eveneens van belang. Het is een zelfstandig beroep en de sluiswachter dient zich dan ook alleen te kunnen redden. Besluitvaardigheid komt eveneens van pas om incidenten op een efficiënte manier aan te pakken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als sluiswachter

Het arbeidsmarktperspectief is redelijk te noemen. Het is wel zo dat er bij sluizen steeds meer automatisering plaatsvindt, maar er is nog altijd vraag naar sluiswachters. Ten aanzien van het doorgroeien in deze functie zijn er beperkte mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld wel mogelijk om instructeur voor nieuwe sluiswachten te worden. Of om als teamleider leiding te geven aan een team van sluiswachters.

Arbeidsvoorwaarden en salaris sluiswachter

Het salaris van een sluiswachter ligt tussen de 1.800 en 2.500 euro bruto. De ervaring en leeftijd speelt daarin een rol. De arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van het bedrijf of organisatie waar de sluiswachter werkt. Bovendien is het zo dat lang niet alle sluiswachters fulltime werkzaam zijn. Of dat een baan als sluiswachter in de vorm van seizoensarbeid wordt aangeboden, zoals van april tot en met oktober.

Eigen bedrijf starten als Sluiswachter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Sluiswachter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Sluiswachter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sluiswachter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Sluiswachter.

Mijnzzp.nl