Brugwachter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep brugwachter
Wat doet een brugwachter
Werken als brugwachter
Werkzaamheden als brugwachter zijn:
Film: werken als brugwachter:
Opleidingen tot brugwachter
Bedrijven waar een brugwachter werkzaam kan zijn
Competenties brugwachter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brugwachter
Arbeidsvoorwaarden en salaris brugwachter
Eigen bedrijf starten als Brugwachter
Boekhoudprogramma vergelijken Brugwachter

Beroep brugwachter

Een brugwachter is verantwoordelijk voor het veilig openen en sluiten van beweegbare bruggen. Tegenwoordig vinden deze werkzaamheden veel minder plaats vanuit de zogenaamde brugwachtershuisjes naast of op een brug. Brugwachters zijn steeds vaker te vinden in een centrale ruimte. Deze centrale ruimte zit meestal op een andere locatie, zoals bij een kantoor van Rijkswaterstaat of een gemeentehuis. Deze centrale ruimtes zijn voorzien van diverse monitors, zodat de brugwachter live kan meekijken. Het daadwerkelijk open en sluiten van bruggen wordt dus steeds vaker vanuit een centrale ruimte uitgevoerd en niet meer bij de brug zelf. Dit kan wel per brug en regio verschillen, omdat er nog voldoende bruggen te vinden zijn die wel bemand worden door een brugwachter. Het is de brugwachter die communiceert met het scheepvaartverkeer, zodat hij of zij de brug op het juiste moment kan openen. Als brugwachter hoef je niet in alle gevallen te communiceren met het scheepvaartverkeer, omdat dit per brug kan verschillen. Bij kleine bruggen of vaarroutes zal deze handeling eerder visueel plaatsvinden dan per radio. Als brugwachter heb je de belangrijke taak om de veiligheid te waarborgen. Dit betekent dat de brugwachter de brug alleen mag openen als er geen personen of voertuigen meer aanwezig zijn op de brug. Het is de brugwachter, die de brug alleen zal openen als deze vrij is van personen en voertuigen. Ook kan er eerst toestemming nodig zijn, afhankelijk van de brug. Naast deze taak kan een brugwachter verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht op de omgeving en kan hij of zij wellicht kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, zoals het smeren van draaiende delen. De taken van een brugwachter kunnen per brug verschillen, omdat bruggen verschillend zijn.

Wat doet een brugwachter

Het beroep brugwachter moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep in de praktijk op verschillende manieren voorkomt. Het is niet zo dat alle brugwachters via de radio communiceren met binnenvaartschippers, omdat dit in lang niet alle gevallen nodig is. Een brugwachter kan ook werkzaam zijn op de kleinere vaarroutes waar verder helemaal geen sprake is van beroepsvaart. Zoals eerder omschreven worden bruggen tegenwoordig in veel gevallen bediend vanuit een speciale commandoruimte. In dat geval kan een brugwachter wellicht ook aangemerkt worden als verkeersleider. Door vergaande automatisering is het beroep brugwachter in veel gevallen in de oorspronkelijke functie komen te vervallen. Moderne verkeersleider kunnen meerdere bruggen bedienen. Het op afstand bedienen van bruggen en het toezicht houden komt steeds meer voor. Vooral in de provincie Zuid-Holland zijn veel bruggen te vinden. De meeste bruggen in provincie Zuid-Holland werken automatisch.

Werken als brugwachter

Het zijn vooral kleinere gemeentes die nog te maken hebben met de oorspronkelijke brugwachter, die in dat geval ook verantwoordelijk is voor het ontvangen van het havengeld. In dat geval kan een brugwachter ook aangemerkt worden als havenmeester. Het is zelfs denkbaar dat een brugwachter binnen kleinere gemeentes verantwoordelijk is voor het veilig bedienen van meerdere bruggen. Ook het bedienen van een kleine fietspont binnen de gemeente is denkbaar. Een brugwachter kan ook te maken hebben met een sluis binnen de gemeente. Het op tijd openen van bruggen en sluizen is belangrijk.

Werkzaamheden als brugwachter zijn:

  • Het ontvangen van havengeld.
  • Het communiceren met schippers.
  • Het houden van toezicht (veiligheid).
  • Het openen en sluiten van bruggen.
  • Het uitvoeren van administratieve handelingen.
  • Het uitvoeren van klein onderhoud.

Film: werken als brugwachter:

Opleidingen tot brugwachter

Wie een carrière ambieert als brugwachter zal een korte opleiding moeten volgen van ongeveer drie maanden. Deze opleiding is te volgen bij de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNNO). De NNNO is de opleider voor haven- en vaarwegbeheerders binnen Nederland. Overigens worden niet alle opleidingen aangeboden door de NNNO zelf, maar deze organisatie ziet wel toe op de kwaliteit van de opleidingen. Over het algemeen moet een brugwachter beschikken over het marifooncertificaat, klein vaarbewijs en de module brug- en sluisbediening. Daarnaast is het prima denkbaar dat nieuwe brugwachters ingewerkt worden door ervaren brugwachters, die in dat geval aangemerkt kunnen worden als leermeester. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een brugwachter werkzaam kan zijn

Een brugwachter is meestal werkzaam voor een provincie, gemeente of Rijkswaterstaat. Ook kan een brugwachter voor de spoorwegen werkzaam zijn, als het om een spoorbrug gaat. De klassieke brugwachter is over het algemeen werkzaam voor een gemeente die te maken heeft met meerdere beweegbare bruggen. In dat geval kan een brugwachter dus aangemerkt worden als ambtenaar.

Competenties brugwachter

De belangrijkste competentie als brugwachter is je verantwoordelijkheidsgevoel. Ondanks dat de werkzaamheden van een brugwachter aangemerkt kunnen worden als routinematig, mag de veiligheid nooit in het geding komen. Daarnaast moet de brugwachter over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikken met betrekking tot het nautische verkeer. Daarnaast is communicatie aan te merken als belangrijke competentie, omdat een brugwachter te maken heeft met verschillende kapiteins. Omdat een brugwachter ook verantwoordelijk is voor kleine onderhoudswerkzaamheden moet een brugwachter wellicht ook aangemerkt kunnen worden als onderhoudsmonteur. Ook algemene technische kennis is in dat geval belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, motivatie, zelfstandigheid, samenwerken en flexibiliteit. Wanneer je niet voldoet aan de competenties, dan is brugwachter niet het juiste beroep voor je.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brugwachter

Het arbeidsmarktperspectief als brugwachter is matig te noemen. Door automatisering, zoals het gebruik van camera's, zijn er steeds minder brugwachters nodig. Vanuit een centrale ruimte kan een brugwachter diverse bruggen beheren, waardoor er minder vraag is naar brugwachters. Vacatures brugwachter zijn dan ook niet zomaar beschikbaar. Als brugwachter bestaan er geen echte doorgroeimogelijkheden, omdat de opleiding hiervoor te gering is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris brugwachter

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende organisaties werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Wat een brugwachter precies zal verdienen is niet eenvoudig aan te geven.

Eigen bedrijf starten als Brugwachter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Brugwachter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Brugwachter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Brugwachter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Brugwachter.

Mijnzzp.nl