Pontwachter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep pontwachter
Werken als pontwachter
Wat doet een pontwachter?
Waarom worden er pontjes gebruikt
Taken als pontwachter:
Film: Nieuwe fietsveer:
Film: Op de veerpont:
Opleidingen tot pontwachter
Bedrijven waar een pontwachter werkzaam kan zijn
Competenties pontwachter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pontwachter
Arbeidsvoorwaarden en salaris pontwachter
Eigen bedrijf starten als Pontwachter
Boekhoudprogramma vergelijken Pontwachter

Beroep pontwachter

Een pontwachter is aan boord van de pont verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden. Bijvoorbeeld met het opstellen van lading net als van auto’s of fietsen. Ook behoort het tot de taken om passagiers toe te laten en gelden te innen. Daarnaast is het uiteraard de taak van de pontwachter om passagiers van de ene locatie over het water naar de andere locatie aan land te brengen. Er zijn in Nederland verschillende soorten veerdiensten als het om de ponttypen gaat. Een pontwachter dient op deze uiteenlopende ponttypen te kunnen varen. Bijvoorbeeld op een kabelveerpont met motor net als op een motorveerpont. De functie heeft betrekking op een veerpont en niet op een veerboot. Bij een veerboot is er sprake van het varen op een schip tussen zeehavens. Bij een veerpont is er sprake van een vaartuig om passagiers over het water van een rivier of kanaal naar de overkant te varen. Een ander verschil is dat een pontwachter niet altijd volgens een dienstregeling vaart. Vooral niet in gebieden, waar beperkt vraag is naar de overtocht. In dat geval werkt de pontwachter op afroep en vaart als er zich passagiers melden. Ook is het mogelijk dat er alleen gedurende het zomerseizoen een pontwachter nodig is. Naast het varen met de pont zijn er ook nog andere belangrijke taken uit te voeren. Bijvoorbeeld indien er reparaties nodig zijn aan de pont of als het tijd is om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Verder is er ook nog sprake van een informerende taak. Bijvoorbeeld door vragen van passagiers aan boord van de veerpont te beantwoorden. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden behoort eveneens tot de taken van de functie. Andere benamingen voor pontwachter kunnen zijn pontschipper of medewerker veerdienst.

Werken als pontwachter

Het beroep van pontwachter is uiteraard niet te vergelijken met het beroep van een kapitein op een groot binnenvaartschip of in de zeevaart. Een binnenvaartschipper vervoert bijvoorbeeld alleen vracht en is niet gericht op het vervoer van passagiers. Er is wel een vergelijking te maken met het beroep van een stuurman. Een pontwachter bestuurt namelijk de pont en is verantwoordelijk voor een veilige overtocht. Een pontwachter kan echter niet aangemerkt worden als kapitein, maar wel als een stuurman. Verder is het zo dat een pontwachter in staat moet zijn om klein onderhoud en reparaties uit te voeren. In dat kader heeft de pontschipper ook een taak als monteur te vervullen. Omdat het een functie is met een zelfstandig karakter dient de medewerker veerbootdienst over technische kennis te beschikken. Er is namelijk bij een pont geen technisch team aan boord. De pontschipper is in zijn eentje verantwoordelijk voor de gang van zaken aan boord. Een pont is doorgaans, maar beperkt van omvang. Dat betekent dat er voor de pontwachter ook alle gelegenheid is om in contact te komen met passagiers. Deze verwachten afhankelijk van het soort pontje ook dat de stuurman informatie geeft over de omgeving. Deze informerende taak is vooral van belang als het gaat om een pont waar veel toeristen gebruik van maken. Bij het overzetten van vaste passagiers is de informerende taak doorgaans van ondergeschikt belang.

Wat doet een pontwachter?

Een pontwachter is verantwoordelijk voor het bedienen van een veerpont, ook wel een pont genoemd, die passagiers en voertuigen over waterwegen vervoert. Hun hoofdtaak is ervoor te zorgen dat de overtocht veilig en efficiënt verloopt. Hier zijn enkele taken die een pontwachter doorgaans uitvoert:

 • Bedienen van de veerpont: De pontwachter is verantwoordelijk voor het bedienen van de veerpont en het zorgen voor een veilige overtocht van passagiers en voertuigen. Ze bedienen de bedieningsapparatuur van de pont, zoals de motoren, het roer en de lieren, om de pont naar de overkant van het water te varen.
 • Passagiers en voertuigen begeleiden: De pontwachter verwelkomt passagiers aan boord van de veerpont en begeleidt hen naar de juiste locatie, zoals de passagiersruimte of het autodek. Ze zorgen ervoor dat passagiers veilig aan boord komen en voorzien hen van de nodige informatie, zoals veiligheidsinstructies en vertrektijden.
 • Veiligheidsprocedures handhaven: Pontwachters zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheidsprocedures aan boord van de veerpont. Ze zorgen ervoor dat passagiers de veiligheidsvoorschriften naleven, zoals het dragen van reddingsvesten indien nodig. Ze coördineren ook de evacuatieprocedures en bieden assistentie in geval van noodsituaties.
 • Verkeerscontrole: Pontwachters hebben de taak om het verkeer op en rond de veerpont te regelen. Ze zorgen ervoor dat voertuigen op een geordende manier aan boord gaan en dat er voldoende ruimte is voor alle passagiers en voertuigen. Ze kunnen verkeersstromen coördineren om een vlotte en veilige overtocht te garanderen.
 • Onderhoud en inspectie: Pontwachters voeren routinematige onderhoudstaken uit aan boord van de veerpont. Ze controleren de werking van de technische systemen, zoals de motoren, elektrische apparatuur en veiligheidsuitrusting. Ze melden eventuele storingen of defecten aan de relevante autoriteiten en coördineren reparaties indien nodig.
 • Administratie en rapportage: Pontwachters houden vaak administratieve taken bij, zoals het bijhouden van passagiersaantallen, het opstellen van rapporten over incidenten of vertragingen, en het beheren van de kaartverkoop of betalingen aan boord. Ze zorgen ervoor dat alle vereiste documentatie en registraties correct worden bijgehouden.

Het werk van een pontwachter vereist goede communicatievaardigheden, aandacht voor detail en het vermogen om snel te handelen in geval van noodsituaties. Ze spelen een essentiële rol bij het veilig en efficiënt transporteren van mensen en voertuigen over waterwegen.

Waarom worden er pontjes gebruikt

Er zijn verschillende redenen waarom er in Nederland nog veel pontjes varen. Een belangrijke reden is de kostenoverweging. Het kost bijvoorbeeld in verhouding meer om een brug aan te leggen dan een pontje te laten varen. Een andere reden is dat een brug te ver weg ligt voor gebruikers om eroverheen te gaan. Verder zijn er ook fietspontjes om de reden dat het voor fietsers dan niet nodig is om te ver om te fietsen. Daarnaast zijn er ook nog pontjes die vooral een toeristisch karakter hebben en die doorgaans seizoensgebonden zijn. Een pont is een eenvoudig vaartuig dat doorgaans niet al te grote afstanden overbrugt. Veerponten in Nederland maken over het algemeen onderdeel uit van het Nederlandse water- en wegennet en is niet te zien als openbaar vervoer. Exploitatie vindt vaak plaats in opdracht van de water- en wegenbeheerder. Indien er sprake is van toeristische veerpontjes is dat te zien als besloten collectief vervoer. Zo zijn er in bepaalde steden ook pontjes in de vorm van bijvoorbeeld een watertaxi of een waterbus. Het gebruikmaken van een veerpontje kost doorgaans geld, maar er zijn ook pontjes die gratis varen. Er zijn in Nederland nog altijd rond de 150 voet- en fietsveren.

Taken als pontwachter:

 • Passagiers toelaten.
 • Pontgelden innen.
 • Toezicht op pont houden.
 • Pont varen.
 • Onderhoud verrichten.
 • Reparaties uitvoeren.
 • Administratieve werkzaamheden.
 • Passagiers van boord laten.

Film: Nieuwe fietsveer:

Film: Op de veerpont:

Opleidingen tot pontwachter

Om het beroep van pontwachter uit te voeren is er minimaal een mbo-opleiding binnenvaartschipper nodig. Het is natuurlijk belangrijk om kennis van waterstanden en het weer te hebben om met een pont te varen. Daar voorziet de genoemde opleiding in net als overigens de opleiding tot stuurman. Verder zijn er voor de functie doorgaans nog andere eisen aanwezig, zoals een bedrijfshulpverleningsdiploma. Er is geen specifieke opleiding beschikbaar die opleidt tot de functie van pontschipper. Een schippersopleiding op minimaal mbo-niveau 3 volstaat echter. Uiteraard is het ook mogelijk om met een kapiteinsopleiding aan de slag te gaan als pontschipper. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie als pontwachter.

Bedrijven waar een pontwachter werkzaam kan zijn

Als pontschipper zijn er verschillende bedrijven om voor te werken. Het is tevens mogelijk om als ambtenaar de functie van pontwachter te vervullen. Verder zijn er organisaties die op vrijwillige basis de functie van pontschipper aanbieden. Het gaat dan doorgaans om seizoensarbeid als vrijwilliger voor toeristische overtochten. Bijvoorbeeld bij een overtocht over het water in een natuurgebied. In dat kader is het de bedoeling om toeristen die bijvoorbeeld willen wandelen of fietsen in de natuur over te zetten. Er zijn ook natuurwandelingen onder begeleiding van een natuurgids, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een pont.

Competenties pontwachter

Er zijn diverse competenties nodig om het beroep van pontwachter uit te voeren. In de eerste plaats is het belangrijk om over verantwoordelijkheidsgevoel te beschikken. Verder dient er kennis aanwezig te zijn van wet- en regelgeving die van toepassing is. Het is eveneens belangrijk om over communicatieve eigenschappen te beschikken. Er is namelijk sprake van contact met passagiers. Een enthousiaste en gastvrije houding zijn competenties die eveneens van toepassing zijn op het beroep van pontschipper. Een goed reactievermogen is ook nog toe te voegen aan het lijstje met competenties. Datzelfde geldt eveneens voor een analyserend en opmerkzaam vermogen en zelfstandigheid. De pontwachter werkt vaak alleen en dient dan ook daadkrachtig te kunnen handelen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pontwachter

De arbeidsmarkt voor pontwachters is niet enorm groot. Dat komt doordat er in verhouding tot bijvoorbeeld het openbaar vervoer maar een beperkt aantal pontjes varen. Wat dat betreft liggen de banen voor een pontschipper niet voor het oprapen. In de toekomst zijn er in dat opzicht geen veranderen te verwachten. Het arbeidsmarktperspectief is dan ook niet heel gunstig te noemen. Uiteraard zijn er wel mogelijkheden om vanuit de functie van pontwachter door te groeien. Bijvoorbeeld door over te stappen naar de functie van stuurman op een veerdienst of door binnenvaartschipper te worden. Zo is het met de juiste opleiding ook nog mogelijk om kapitein in de zeevaart te worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris pontwachter

Het salaris van een pontwachter ligt veelal tussen 2.000 euro en 2.600 euro bruto. Indien de pontschipper als ambtenaar werkt, is er een cao van toepassing met betrekking tot de overige arbeidsvoorwaarden. Indien er sprake is van een vrijwilligersbaan als pontwachter geldt dat er geen salaris van toepassing is. Het is dan wel mogelijk om eventueel voor een vrijwilligersvergoeding in aanmerking te komen.

Eigen bedrijf starten als Pontwachter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Pontwachter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Pontwachter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pontwachter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Pontwachter.

Mijnzzp.nl