Bedrijfshulpverlener

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bedrijfshulpverlener is een speciaal aangestelde en opgeleide werknemer, die verantwoordelijk is voor het in veiligheid brengen van werknemers en klanten als dat nodig mocht zijn. Bedrijfshulpverleners komen tegenwoordig bij veel verschillende bedrijven en organisaties voor. Het beroep heeft alles te maken met hulpverlening, zoals het woord al omschrijft. Bedrijfshulpverlening gaat niet alleen om het helpen bij ongevallen maar ook over de algemene gezondheid van werknemers en/of klanten van een bedrijf of organisatie. In het zogenaamde verplichte BHV-plan van staat precies omschreven wat bedrijfshulpverlening voor een bedrijf inhoudt en hoe de bedrijfshulpverlener moet handelen in geval van een ongeluk of calamiteit. Een BHV-plan is niet statisch en moet eigenlijk één keer per jaar getoetst worden op actualiteit en indien nodig aangepast worden. De meeste bedrijven stellen per filiaal een bedrijfshulpverlener aan, die weet hoe er gehandeld moet worden tijdens een noodsituatie of andere calamiteit. Bedrijfshulpverlening is niet alleen hulp aanbieden bij een ongeluk, maar ook weten hoe je moet handelen bij andere calamiteiten, zoals bij een brand of overval. De werkzaamheden van een bedrijfshulpverlener zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden en zijn verplicht. Hoeveel bedrijfshulpverleners een bedrijf of organisatie moet aanstellen is afhankelijk van het soort bedrijf en het aantal werknemers. Een bedrijfshulpverlener zal in de meeste gevallen samen met managers en/of de directie samen een BHV-plan opstellen. Ook kan er sprake zijn van externe bureaus die bedrijven kunnen adviseren met betrekking tot bedrijfshulpverlening.

De meeste bedrijfshulpverleners hebben minimaal één keer per jaar een cursus om op de hoogte te blijven van alle handelingen, en om hun certificaat te verlengen. Bedrijfshulpverlening is in Nederland geregeld binnen de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en is verplicht voor bedrijven. Elk bedrijf binnen Nederland is dan ook verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het aantal bedrijfshulpverleners waarover een bedrijf moet beschikken is weer afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de risico's die bij het betreffende bedrijf horen. Van een bedrijfshulpverlener mag verwacht worden dat hij of zij een EHBO-diploma heeft en dus weet hoe je moet reanimeren en hoe je verbanden moeten aanleggen.

Bedrijfshulpverlener in de praktijk

Bij ongelukken is het belangrijk voor de bedrijfshulpverlener om te weten hoe te handelen. Een bedrijfshulpverlener is zeker geen dokter, en dat zal men ook niet verwachten van de bedrijfshulpverlener. Maar hij moet wel weten hoe te handelen. Het kan zijn dat iemand in een winkel valt, en door de val iets breekt of zich gesneden heeft en hevig bloedt. Het is dan de taak van de bedrijfshulpverlener om zo snel mogelijk hulp in te schakelen, en in de tussentijd de patiënt te helpen en deze gerust te stellen. Ook het informeren van het hoofdkantoor is een onderdeel hiervan, zodat ze maatregelen kunnen nemen wanneer dit nodig is.

Tijdens het werken gebeuren er regelmatig ongelukken, die van klein tot zeer groot kunnen zijn. Soms kunnen er zelfs doden vallen tijdens het werk. Om de veiligheid van werknemers te vergroten ziet de overheid er op toe dat bedrijven de veiligheid van werknemers serieus nemen. Zo kennen we allemaal de arbeidsinspectie, die tegenwoordig "Inspectie SZW" heet.

Vooral in de bouw komen regelmatig ernstige ongelukken voor, die soms slecht aflopen. Het even niet opletten op een stijger kan in de bouw al snel een ernstig ongeluk opleveren. Het is daarom vooral in de bouw zo dat er regelmatig controles plaatsvinden op de veiligheid. Maar ook werknemers worden steeds vaker op cursus gestuurd, om het zogenaamde VCA-certificaat te behalen, dat ook over de veiligheid op de bouw gaat.

Hoe ver bedrijfshulpverlening precies gaat is afhankelijk van de situatie en omstandigheden, maar het hoeft zeker niet te stoppen bij het verlenen van eerste hulp bij een ongeluk. Wanneer in een winkel een vervelende situatie ontstaat zoals bijvoorbeeld bij een overal, kan het zijn dat de hulp niet stopt bij het opvangen van de medewerkers of klanten, maar er wellicht ook geestelijke hulp nodig is om de overal te kunnen verwerken. Vanuit de politie worden slachtoffers vaak al doorverwezen naar slachtofferhulp. Ook voor de werkgever kan het zeer belangrijk zijn om personeel verder te ondersteunen, zodat er geen langdurig ziektebeeld ontstaat, en de werknemer weer in de winkel durft te werken zonder paniekaanvallen of andere angsten.

Training winkelpersoneel overvallen

Het komt helaas voor dat winkelpersoneel voor een angstige of vervelende situatie kan komen te staan. Het is zeer belangrijk dat het personeel weet hoe ze moeten handelen om escalatie in de winkel te voorkomen. Dieven of overvallers zijn meestal zelf ook zeer gespannen, en kunnen rare dingen doen als ze in paniek raken. Het is daarom zo belangrijk dat het personeel weet hoe ze moeten handelen, zoals het meewerken met de overvallers, hoe tegennatuurlijk dit ook mag lijken. Het pakken van de overvallers is op dat moment niet belangrijk; alleen de veiligheid speelt een belangrijke rol.

Tijdens de trainingen van het personeel worden ook belangrijke tips gegeven om overvallen te voorkomen, zoals het samen openen en sluiten van een winkel en het duidelijk aangeven dat er beveiliging aanwezig is in de winkel. Maar ook het niet alleen in de winkel staan kan al enorm helpen in het afschrikken van overvallers. Bij de meeste juweliers is het tegenwoordig de normaalste zaak om de deur op slot te houden. Dan moeten klanten bellen om binnen te mogen kommen.

Informatie over bedrijfshulpverlening:

Opleidingen tot bedrijfshulpverlener

Er zijn geen erkende Mbo-opleidingen voor bedrijfshulpverlening. Medewerkers van bedrijven kunnen het BHV-diploma behalen door een cursus BHV met goed gevolg af te ronden. Er zijn voldoende locaties te vinden waar de cursus gevolgd kan worden in Nederland. Er zijn verschillende cursussen mogelijk, zoals BHV-basis cursus en de BHV-herhaling cursus. De BHV-basis cursus duurt twee dagen en de herhalingscursus duurt één dag. Elke werkgever is in Nederland verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. Bij kleine bedrijven kan dit ook de werknemer zijn. Hoe de bedrijfshulpverlening precies is ingericht binnen het bedrijf is niet landelijk geregeld. Maar in winkels moet er bijvoorbeeld altijd iemand aanwezig zijn met bedrijfshulpverlening. Zie voor meer informatie ook het beroep preventiemedewerker. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie ook de boeken: bedrijfshulpverlener levensreddende eerste handelingen, bedrijfshulpverlener (BHV) en bedrijfshulpverlener brand, evacuatie en communicatie.

Bedrijven waar een bedrijfshulpverlener werkzaam kan zijn

Zoals hierboven is te lezen is ieder bedrijf in Nederland verplicht bedrijfshulpverlening te bieden en te hebben. Er zijn dus geen uitzonderingen op bedrijfshulpverlening.

Competenties bedrijfshulpverlener

Een bedrijfshulpverlener leert tijdens de cursus onder meer eerste hulp te bieden, gevolgen van ongelukken te beperken, aan brandbestrijding te doen, op de juiste manier alarm slaan als dat nodig is en het evacueren van personen uit het gebouw wanneer dat nodig is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfshulpverlener

Bedrijfshulpverlening is verplicht en heeft verder niks te maken met arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden. Meestal spoort het bedrijf alle filiaalhouders of andere medewerkers aan om de cursus te volgen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfshulpverlener

Bedrijfshulpverlener heeft verder niks met arbeidsvoorwaarden en salaris te maken. Voor het diploma BHV wordt over het algemeen geen extra salaris geboden. Wel wordt de cursus BHV betaald door de werkgever.

Mijnzzp.nl