EHBO instructeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep EHBO-instructeur
Werken als EHBO-instructeur
Wat is EHBO
Verschil BHV en EHBO
Instructiefilm reanimeren:
Opleidingen tot EHBO-instructeur
Bedrijven waar een EHBO-instructeur werkzaam kan zijn
Competenties EHBO-instructeur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als EHBO-instructeur
Arbeidsvoorwaarden en salaris EHBO-instructeur
Eigen bedrijf starten als EHBO instructeur
Boekhoudprogramma vergelijken EHBO instructeur

Beroep EHBO-instructeur

Een EHBO-instructeur geeft EHBO-lessen en trainingen aan EHBO-cursisten. EHBO staat voor eerste hulp bij ongevallen, maar wordt tegenwoordig ook steeds vaker eerstehulpverlening (EHV) genoemd. EHBO is een bijzondere manier van eerstehulpverlening, omdat EHBO'ers geen medisch specialisten zijn. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een EHBO'er zijn dan ook beperkt en moeten gezien worden in het verlenen van eerste hulp naar eigen vermogen. Een andere benaming voor EHBO kan ook weer zijn spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers. EHBO is vanzelfsprekend voor iedereen belangrijk, omdat iedereen in onverwachte situaties kan terechtkomen waarbij het bieden van eerste hulp noodzakelijk is. Dit kan het bieden van eerste hulp bij levensbedreigende situaties zijn, maar kan ook betrekking hebben op minder spoedeisende situaties. Een EHBO-cursus is dan ook voor iedereen raadzaam, omdat het op de juiste manier helpen van slachtoffers zo belangrijk is. Een EHBO-diploma geeft verder geen medische verplichtingen of bevoegdheden, omdat een EHBO-diploma gezien moet worden als eerstehulpverlener door leken. Een EHBO-instructeur geeft niet alleen EHBO-lessen aan particulieren, omdat er binnen het bedrijfsleven ook veel beroepen zijn waarbinnen het volgen van EHBO-cursussen belangrijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan winkelpersoneel, aan horecamedewerkers en aan beveiligingsmedewerkers die allemaal moeten weten hoe te handelen tijdens calamiteiten. Hoever een EHBO-cursus inhoudelijk precies zal gaan kan verschillen per eerste hulp opleiding, omdat er op verschillende niveaus cursussen worden aangeboden die per stichting kunnen verschillen. Er bestaat tegenwoordig ook een speciaal certificaat spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers, dat gezien moet worden als een vakbekwaamheidscertificaat.

Werken als EHBO-instructeur

Een EHBO-instructeur is dus verantwoordelijk voor het geven van EHBO-lessen aan verschillende cursisten van alle niveaus. EHBO is belangrijk, omdat EHBO'ers een belangrijk schakel vormen tussen slachtoffers en professionele hulpverleners. Een EHBO-cursus is voor iedereen aan te raden, omdat dit levens kan redden. Ook het bedrijfsleven maakt veelvuldig gebruik van EHBO-cursussen, zodat personeel weet hoe het moet handelen tijdens een acute noodsituatie. Als EHBO-instructeur geef je les aan mensen die bekend willen worden met EHBO. EHBO is een algemene benaming voor hulpverlening, die betrekking kan hebben op verschillende hulpverleningssituaties. Denk bijvoorbeeld aan het plakken van pleisters, aan het handelen bij brandwonden, aan het handelen bij vergiftiging, het handelen bij een allergie en aan het handelen bij levensbedreigende situaties, zoals een reanimatie, shocksituatie of verstikking. In alle gevallen moet EHBO gezien worden als eerstehulpverlening. Ook andere hulpverleners beschikken over het algemeen over een EHBO-cursus. Denk bijvoorbeeld aan politieagenten, brandweermannen en aan boa's.

Wat is EHBO

EHBO heeft ook betrekking op het benaderen van patiënten, het geruststellen van patiënten en het veiligstellen van patiënten. Het is de EHBO-instructeur die cursisten bekend kan maken met EHBO, zodat de cursisten zelf ook weten hoe ze moeten handelen tijdens een ongeval of noodsituatie. EHBO heeft binnen het bedrijfsleven vandaag de dag steeds meer aandacht en het kan een verplicht onderdeel zijn voor personeel, zodat deze weten hoe ze moeten handelen. Denk bijvoorbeeld aan winkelpersoneel en aan filiaalmanagers die dagelijks met mensen te maken krijgen op de werkvloer. Voor het winkelpersoneel is het erg belangrijk om te weten hoe ze moeten handelen tijdens een noodsituatie.

Verschil BHV en EHBO

Bedrijfshulpverlening (BHV) is tegenwoordig voor de meeste bedrijven een verplicht onderdeel. Dit betekent dat er op de werkvloer minimaal één of meerdere bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn, die weten hoe ze moeten handelen op de werkvloer tijdens een noodgeval. Bedrijfshulpverlening heeft niet alleen betrekking op EHBO. Het heeft ook betrekking op andere zaken die met hulpverlening te maken hebben, zoals het handelen bij brand, het handelen bij overvallen of het handelen bij ongevallen. EHBO maakt dus wel een deel uit van bedrijfshulpverlening, maar beperkt zich niet tot alleen EHBO. Daarnaast kan bedrijfshulpverlening betrekking hebben op preventiemedewerkers, die juist moeten voorkomen dat er noodsituaties kunnen ontstaan.

Instructiefilm reanimeren:

Opleidingen tot EHBO-instructeur

Wie een carrière ambieert als EHBO-instructeur heeft verschillende opleidingsmogelijkheden, zoals de opleiding Instructeur Eerste Hulp, de opleiding Kinder-EHBO, de opleiding AED en de opleiding slagingsgarantie. Deze opleidingen worden door diverse partijen aangeboden en kunnen variëren van enkele dagen tot enkele weken, afhankelijk van de soort opleiding en eventuele vooropleidingen. Zie voor meer informatie over mogelijke opleidingen ook het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerst Hulp Bij Ongelukken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden als EHBO-instructeur kan belangrijk zijn. Dit kan het beste gedaan worden door middel van online boekhouden.

Bedrijven waar een EHBO-instructeur werkzaam kan zijn

Een EHBO-instructeur kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, overheden en instellingen werkzaam zijn om mensen bekend te maken met EHBO. Daarnaast is het denkbaar dat een EHBO-instructeur werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Het is ook denkbaar dat een EHBO-instructeur andere werkzaamheden uitvoert, afhankelijk van waar hij of zij werkzaam is.

Competenties EHBO-instructeur

De belangrijkste competenties van een EHBO-instructeur zijn je didactische vaardigheden. De didactische vaardigheden hebben betrekking op het kunnen geven van les volgens de geldende richtlijnen, zodat de cursisten de juiste EHBO-vaardigheden aanleren. Dit betekent ook het kunnen geven van theorieles en heeft dus niet alleen betrekking op praktijklessen. Didactische vaardigheden hebben juist ook betrekking op educatieve werkzaamheden. Daarnaast is het als EHBO-instructeur belangrijk dat je zelf regelmatig bijles volgt. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat het trainen van cursisten alles te maken heeft met communicatie. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, passie, motivatie, overwicht, inspireren, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, organiseren en leergierigheid. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als EHBO-instructeur

Het arbeidsmarktperspectief als EHBO-instructeur is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk kan zijn van mogelijke andere opleidingen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat beveiligingsbedrijven of detailhandelsbedrijven op zoek zijn naar een bepaalde functie waarbinnen de bevoegdheid als EHBO-instructeur een belangrijke rol speelt. Het is wel zo dat de bevoegdheid als EHBO-instructeur altijd meegenomen is. De doorgroeimogelijkheden als EHBO-instructeur moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, zodat je meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt. Ook is het denkbaar dat een EHBO-instructeur vroeg of laat zijn eigen bedrijf opricht.

Arbeidsvoorwaarden en salaris EHBO-instructeur

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als EHBO-instructeur voor diverse soorten bedrijven, overheden en instellingen werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat het ook een gecombineerde functie kan betreffen. Daarnaast werken de meeste EHBO-instructeurs die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer met vaste tarieven.

Eigen bedrijf starten als EHBO instructeur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als EHBO instructeur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken EHBO instructeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als EHBO instructeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een EHBO instructeur.

Mijnzzp.nl