Brandwondenverpleegkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een brandwondenverpleegkundige is een verpleegkundige die beschikt over de gespecialiseerde opleiding brandwondenverpleegkunde (OBV). Omdat een brandwondenverpleegkundige te maken heeft met patiënten die complexe zorg nodig hebben moet de brandwondenverpleegkunde beschikken over een speciale opleiding. Als brandwondenverpleegkunde zal je regelmatig te maken krijgen met patiënten die in een levensbedreigende situatie verkeren. Brandwonden worden ingedeeld in verschillende gradaties, namelijk eerstegraads brandwonden, tweedegraads brandwonden, derdegraads brandwonden en vierdegraads brandwonden. Eerstegraads brandwonden betreft brandwonden die over het algemeen binnen vierentwintig uur genezen zijn, zoals roodheid van de huid of zwellingen. Ook verbrandingen opgedaan door de zon vallen onder eerstegraads brandwonden. Andere verschijnselen die kunnen ontstaan bij eerstegraads brandwonden zijn koorts, het ziek voelen en het hebben van geen honger. Vanaf tweedegraads brandwonden kunnen er al ernstige gezondheidsproblemen optreden zoals blaasvorming van de huid door vochtophoping. De genezing van tweedegraads brandwonden kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. De werkzaamheden van een brandwondenverpleegkundige zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat brandwondenpatiënten sterk afhankelijk zijn van goede zorgverlening . Daarvoor is een brandwondenverpleegkundige mede verantwoordelijk, naast de andere medisch specialisten. Het beroep brandwondenverpleegkundige vraagt om gespecialiseerde verpleegkundigen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Als brandwondenverpleegkundige verpleeg je over het algemeen alle typen brandwonden, van minder ernstig tot zeer ernstig. Bij ernstige brandwonden kan je ook voor een langere periode te maken hebben met dezelfde patiënten.

Een brandwondenverpleegkundige is dus een verpleegkundige die beschikt over een aanvullende opleiding tot brandwondenverpleegkundige. Brandwondenverzorging is een specialistisch vak dat vraagt om speciaal opgeleide brandwondenverpleegkundigen, omdat brandwonden zeer ernstig kunnen zijn. In veel gevallen is er sprake van hoog complexe en levensbedreigende situaties. Brandwonden kunnen op verschillende manieren veroorzaakt worden, zoals door contact met hete gassen, vloeistoffen en andere hete materialen. Ook sterk bijtende chemicaliën kunnen brandblaren veroorzaken als deze met de huid in aanraking komen. Als mensen in contact komen met extreme koude zoals door contact met een stikstof kunnen er ook brandwonden ontstaan. Dit soort brandwonden noemt men ook wel vrieswonden. Vrieswonden hebben hetzelfde effect op de huid als brandwonden. Een andere manier om brandwonden op te lopen is weer door middel van straling van de zon of het schuren tijdens een valpartij. Brandwonden zijn in alle gevallen heel snel erg pijnlijk en kunnen snel levensbedreigend zijn, afhankelijk van de gradatie. Afhankelijk van de soort brandwonden kan een brandwondenverpleegkundige te maken krijgen met verschillende soorten patiënten die opgenomen worden op de intensive care, of bijvoorbeeld opgenomen worden binnen een speciale isolatie- en quarantaine ruimte.

Werkzaamheden brandwondenverpleegkundige

Als brandwondenverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het verplegen van mensen die verschillende soorten typen brandwonden opgelopen hebben. Deze brandwonden kunnen variëren van minder ernstig tot zeer ernstig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen van verband, het verschonen van verband en aan het wassen van patiënten. Ook het toedienen van medicijnen is een taak van de brandwondenverpleegkundige. Een ander belangrijk punt als brandwondenverpleegkundige is het geruststellen van brandwondenslachtoffers en familie, omdat het oplopen van brandwonden traumatisch is voor slachtoffers. Als brandwondenverpleegkundige ben je een verpleegkundige en geen arts of medisch specialist, maar heb je wel meer verantwoordelijkheden dan een gewone verpleegkundige omdat je beschikt over een speciale opleiding. Een brandwondenverpleegkundige kan afhankelijk van de soort brandwonden ook aangemerkt worden als een intensive care verpleegkundige.

Werkzaamheden brandwondenverpleegkundige:

 • Het aanleggen en verschonen van verband.
 • Het aanleggen van infuus.
 • Het aansluiten van instrumenten.
 • Het bieden van eerste hulp.
 • Het controleren van levensfuncties.
 • Het informeren van brandwondenpatiënten en familie.
 • Het opstellen van een verpleegplan.
 • Het samenwerken met artsen en andere specialisten.
 • Het toedienen van medicijnen.
 • Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden.
 • Het wassen van brandwondenpatiënten.

Brandwonden gradatie

Brandwonden worden geclassificeerd op basis van hun ernst en diepte, en deze classificatie wordt aangeduid als brandwonden gradatie. Er zijn verschillende classificatiesystemen die worden gebruikt om brandwonden te categoriseren, maar het meest gangbare systeem maakt gebruik van drie graden: eerstegraads brandwonden, tweedegraads brandwonden en derdegraads brandwonden.

 • Eerstegraads brandwonden: Eerstegraads brandwonden zijn oppervlakkige brandwonden die alleen de bovenste laag van de huid aantasten, de opperhuid genaamd. Deze brandwonden zijn meestal pijnlijk en kunnen symptomen veroorzaken zoals roodheid, zwelling en een lichte pijn. Eerstegraads brandwonden genezen meestal binnen enkele dagen tot een week zonder blijvende littekens.
 • Tweedegraads brandwonden: Tweedegraads brandwonden kunnen dieper doordringen dan eerstegraads brandwonden en tasten zowel de opperhuid als de lederhuid aan, die zich direct onder de opperhuid bevindt. Er zijn twee subcategorieën binnen tweedegraads brandwonden: oppervlakkige tweedegraads brandwonden en diepe tweedegraads brandwonden.
 • Oppervlakkige tweedegraads brandwonden: Deze brandwonden treffen de opperhuid en de bovenste lagen van de lederhuid. Ze veroorzaken symptomen zoals pijn, roodheid, blaren en zwelling. Oppervlakkige tweedegraads brandwonden genezen meestal binnen enkele weken en kunnen enige littekenvorming achterlaten.
 • Diepe tweedegraads brandwonden: Diepe tweedegraads brandwonden dringen dieper door in de lederhuid en kunnen de haarzakjes en zweetklieren aantasten. Deze brandwonden zijn vaak pijnlijk, kunnen blaren veroorzaken en hebben een grotere kans op littekenvorming. Ze hebben meer tijd nodig om te genezen, mogelijk enkele weken tot maanden.
 • Derdegraads brandwonden: Derdegraads brandwonden zijn de meest ernstige brandwonden. Ze vernietigen alle lagen van de huid, inclusief de opperhuid, lederhuid en soms zelfs het onderliggende weefsel. Derdegraads brandwonden kunnen wit, bruin of zwart van kleur zijn en veroorzaken vaak gevoelloosheid omdat de zenuwuiteinden zijn beschadigd. Deze brandwonden vereisen medische noodhulp en genezen langzaam. Ze hebben meestal intensieve medische behandeling nodig, zoals huidtransplantaties, en kunnen levenslange littekens achterlaten.

Brandwondencentrum:

Opname in het Brandwondencentrum:

Opleidingen tot brandwondenverpleegkundige

Het worden van een brandwondenverpleegkundige is alleen mogelijk als je al beschikt over de Mbo-opleiding Verpleegkundige of de hbo-opleiding Verpleegkundige. Daarnaast moet je over het algemeen werkzaam zijn voor een brandwondencentrum om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding brandwondenverpleegkundige. De opleiding brandwondenverpleegkundige zal over het algemeen achttien maanden in beslag nemen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de opleiding Brandwondenverpleegkunde (OBV) en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Als zzp brandwondenverpleegkundige kun je de administratie het beste bijhouden door middel van online boekhouden. Er zijn meerdere boekhoudpakketten voor de zorg beschikbaar.

Bedrijven waar een brandwondenverpleegkundige werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een brandwondenverpleegkundige werkzaam zijn voor een brandwondencentrum of voor een algemeen ziekenhuis dat beschikt over een brandwondenafdeling. Er zijn binnen Nederland drie speciale brandwondencentrums namelijk in Beverwijk, Groningen en in Rotterdam.

Competenties brandwondenverpleegkundige

De kerncompetenties waarover een brandwondenverpleegkundige moet beschikken worden aangeleerd binnen de beroepsopleiding gespecialiseerde verpleegkundige brandwondenzorg. Het klinisch redeneren is een belangrijke competentie als brandwondenverpleegkundige. Als brandwondenverpleegkundige ben je een belangrijke schakel in de gezondheidsbevordering, omdat brandwondenpatiënten in veel gevallen intensieve en ook complexe zorg nodig hebben. Ook zal je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken hebt met verschillende patiënten en medisch specialisten. Algemeen belangrijke woorden zijn waakzaamheid, plannen, controleren, monitoren, stressbestendigheid, zelfstandigheid, professioneel, sensitiviteit, samenwerken, overleggen en maatschappelijk handelen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brandwondenverpleegkundige

Het arbeidsmarktperspectief als brandwondenverpleegkundige is niet zomaar aan te geven, omdat deze geheel afhankelijk is van de genoten opleidingen, de werkgever en de werkervaring. Niet iedereen kan zomaar brandwondenverpleegkundige worden, omdat het zeer specialistische werkzaamheden betreft. Er bestaan als brandwondenverpleegkundige geen echte doorgroeimogelijkheden anders dan het volgen van extra opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris brandwondenverpleegkundige

Een brandwondenverpleegkundige zal doorgaans onder de cao Ziekenhuizen vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een brandwondenverpleegkundige zal een salaris verdienen tussen de 2500 en 3900 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Brandwondenverpleegkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Brandwondenverpleegkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl