Team Mijnzzp

Wat doet een Brandwondenverpleegkundige?

Een brandwondenverpleegkundige is een verpleegkundige die beschikt over de gespecialiseerde opleiding brandwondenverpleegkunde (OBV). Omdat een brandwondenverpleegkundige te maken heeft met patiënten die complexe zorg nodig hebben moet de brandwondenverpleegkunde beschikken over een speciale opleiding. Als brandwondenverpleegkunde zal je regelmatig te maken krijgen met patiënten die in een levensbedreigende situatie verkeren. Brandwonden worden ingedeeld in verschillende gradaties, namelijk eerstegraads brandwonden, tweedegraads brandwonden, derdegraads brandwonden en vierdegraads brandwonden. Eerstegraads brandwonden betreft brandwonden die over het algemeen binnen vierentwintig uur genezen zijn, zoals roodheid van de huid of zwellingen. Ook verbrandingen opgedaan door de zon vallen onder eerstegraads brandwonden. Andere verschijnselen die kunnen ontstaan bij eerstegraads brandwonden zijn koorts, het ziek voelen en het hebben van geen honger. Vanaf tweedegraads brandwonden kunnen er al ernstige gezondheidsproblemen optreden zoals blaasvorming van de huid door vochtophoping. De genezing van tweedegraads brandwonden kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. De werkzaamheden van een brandwondenverpleegkundige zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat brandwondenpatiënten sterk afhankelijk zijn van goede zorgverlening . Daarvoor is een brandwondenverpleegkundige mede verantwoordelijk, naast de andere medisch specialisten. Het beroep brandwondenverpleegkundige vraagt om gespecialiseerde verpleegkundigen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Als brandwondenverpleegkundige verpleeg je over het algemeen alle typen brandwonden, van minder ernstig tot zeer ernstig. Bij ernstige brandwonden kan je ook voor een langere periode te maken hebben met dezelfde patiënten.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Brandwondenverpleegkundige

Wat is het salaris en tarief van een Brandwondenverpleegkundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Brandwondenverpleegkundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Brandwondenverpleegkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Brandwondenverpleegkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl