Quarantaine medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep quarantaine medewerker
Werken als quarantaine medewerker
Quarantaine medewerker ziekenhuis
Dierenhotel Schiphol
Hoe huisdieren vliegen:
Isolatieverpleging:
Opleidingen tot quarantaine medewerker
Bedrijven waar een quarantaine medewerker werkzaam kan zijn
Competenties quarantaine medewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als quarantaine medewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris quarantaine medewerker
Eigen bedrijf starten als Quarantaine medewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Quarantaine medewerker

Beroep quarantaine medewerker

Een quarantaine medewerker is verantwoordelijk voor het afschermen van risicobronnen, om de mogelijke verspreiding van een infectie te voorkomen. Het beroep quarantaine medewerker moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een quarantaine medewerker verschillende beroepen kan uitoefenen op verschillende niveaus. In alle gevallen heeft het beroep quarantaine medewerker wel te maken met het voorkomen van infecties. Denk bijvoorbeeld aan quarantaine medewerkers die werkzaam zijn als verpleegkundige of als arts. Daarnaast kan het beroep quarantaine medewerker betrekking hebben op logistiek medewerkers van luchthavens of heeft dit betrekking op medewerkers van de douane. Als quarantaine medewerker kan je dus op verschillende manieren verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van infecties. Men spreekt van een infectie als een micro-organisme, prion, virus of parasiet in een levend wezen is binnengedrongen en zich daar vermenigvuldigd heeft. Pas als de mogelijke gastheer niet meer normaal kan functioneren door de betreffende infectie spreekt men van een ziekte. Als de ziektekiemen zich nog niet vermenigvuldigd hebben, omdat ze herkend en verwijderd worden door het afweersysteem, spreekt men van een besmetting en niet van een infectie. De werkzaamheden van een quarantaine medewerker zijn erg belangrijk met betrekking tot het voorkomen van mogelijke infecties, die zich vrij kunnen verspreiden. De inhoudelijke werkzaamheden van een quarantaine medewerker kunnen variëren van simpele preventieve werkzaamheden tot complexe medische werkzaamheden. Simpele werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het houden van dieren in een pension om besmettingsgevaar te voorkomen. Bij complex werkzaamheden is er meestal sprake van laboranten en verschillende medisch specialisten, die te maken te maken hebben met geïnfecteerde of zieke patiënten. Daarnaast kan een quarantaine medewerker alleen verantwoordelijk zijn voor preventieve advieswerkzaamheden met betrekking tot de algemene volksgezondheid.

Werken als quarantaine medewerker

Een quarantaine medewerker kan dus op verschillende manieren verantwoordelijk zijn voor quarantaine maatregelen. Quarantaine maatregelen kunnen betrekking hebben op mensen, dieren en organismen, die zich in plantaardige producten kunnen bevinden. Plantaardige producten die ingevoerd worden door een importeur moeten voldoen aan wettelijke regels, zoals die zijn opgenomen in de lijst met quarantaineorganismen en de invoerverboden. Denk bijvoorbeeld aan verse groenten, vers fruit, aan snijbloemen en aan potplanten. Deze geïmporteerde producten worden in veel gevallen eerst onderzocht door inspecteurs, zoals een keurmeester van waren, voordat ze daadwerkelijk ingevoerd mogen worden. Zonder de juiste importinspectie worden dit soort goederen niet vrijgegeven door de douane. Het is dus niet zo dat quarantaine maatregelen alleen betrekking hebben op medische zorg. Er zijn juist veel regels en wetten om mogelijke gezondheidsrisico's preventief te voorkomen. Afhankelijk van de soort producten en/of verdenkingen kan het ook nodig zijn dat producten of mensen onderzocht worden door laboranten op mogelijke infectie.

Quarantaine medewerker ziekenhuis

Binnen ziekenhuizen is er meestal ook een quarantaine afdeling, waarbinnen patiënten kunnen worden opgenomen. Een andere benaming voor een quarantaine afdeling binnen ziekenhuizen kan ook zijn isolatieverpleging. Binnen de quarantaine afdeling van ziekenhuizen worden patiënten opgenomen die een risico vormen. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die onderzocht moeten worden door een arts- microbioloog omdat ze een infectie hebben opgelopen in het buitenland. Afhankelijk van de soort aandoening kan een arts- microbioloog ook een viroloog inschakelen als het een virus betreft. Omdat infecties en virussen potentieel gevaarlijk kunnen zijn worden patiënten om verschillende redenen al snel opgenomen op de quarantaine afdeling. Ook patiënten die in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn kunnen in aanmerking komen voor de isolatieverpleging, om alle risico's zo goed mogelijk te voorkomen. Afhankelijk van het risico worden patiënten ingedeeld binnen verschillende categorieën.

Dierenhotel Schiphol

Mensen die dieren willen vervoeren naar het buitenland of willen importeren krijgen ook te maken met quarantaine maatregelen, omdat landen dieren niet zomaar toestaan. Grote luchthavens zoals Schiphol maken dan ook gebruik van een speciaal dierenhotel waarbinnen dieren opgenomen kunnen worden, omdat ze een bepaalde periode moeten doorbrengen in quarantaine voordat ze mogen reizen. Het dierenhotel is er overigens niet alleen vanwege de mogelijke quarantaine maatregelen omdat het dierenhotel ook gezien kan worden als een speciaal dierenpension. Binnen het dierenhotel werken diverse dierenverzorgers en veeartsen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van de betreffende dieren.

Hoe huisdieren vliegen:

Isolatieverpleging:

Opleidingen tot quarantaine medewerker

Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden tot quarantaine medewerker. Het beroep quarantaine medewerker maakt over het algemeen onderdeel uit van een ander beroep. Het is dan ook niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat het beroep quarantaine medewerker te algemeen is. Het beroep quarantaine medewerker komt voor op Mbo-niveau, hbo-niveau en op universitair niveau. Zie voor opleidingsmogelijkheden de meer specifieke beroepen. Ook de boekhouding is belangrijk wanneer je in de zorg werkzaam bent.

Bedrijven waar een quarantaine medewerker werkzaam kan zijn

Een quarantaine medewerker is over het algemeen niet werkzaam voor bedrijven maar werkzaam voor inspectiediensten, zoals de Douane of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarnaast kan het beroep quarantaine medewerker betrekking hebben op verpleegkundige en artsen. Ook logistiek medewerkers kunnen verantwoordelijk zijn voor preventieve quarantaine maatregelen. Zoals eerder omschreven komt het beroep quarantaine medewerker op verschillende manieren voor.

Competenties quarantaine medewerker

De competenties als quarantaine medewerker zijn niet zomaar eenduidig aan te geven, omdat deze per beroep kunnen verschillen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een quarantaine medewerker waakzaam moet zijn. Daarnaast kan een quarantaine medewerker aangemerkt worden als een bijzondere toezichthouder. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, inzicht, communicatie, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en oordeelvorming.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als quarantaine medewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een quarantaine medewerker is niet zomaar aan te geven, omdat het een zeer specifiek beroep betreft. Daarnaast zal het arbeidsmarktperspectief sterk afhankelijk zijn van het specifieke beroep als quarantaine medewerker. Er zijn als quarantaine medewerker geen specifieke doorgroeimogelijkheden te benoemen, omdat het beroep niet specifiek genoeg is. Het opleidingsniveau, de soort werkgever en je eigen competenties zullen de doorgroeimogelijkheden over het algemeen bepalen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris quarantaine medewerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als quarantaine medewerker, omdat een quarantaine medewerker werkzaam kan zijn voor verschillende instanties en zorginstellingen die gebruikmaken van verschillende cao's. Ook het geven van een salarisindicatie is voor het beroep quarantaine medewerker niet mogelijk omdat het niet specifiek genoeg is.

Eigen bedrijf starten als Quarantaine medewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Quarantaine medewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Quarantaine medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Quarantaine medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Quarantaine medewerker.

Mijnzzp.nl