Arts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een arts of dokter is een vakman of vakvrouw die over de bevoegdheid beschikt om geneeskundige behandelingen te geven. Een arts of dokter is dus een specialist in de geneeskunde. De benaming arts is een beschermde titel die niet zomaar door iedereen gebruikt mag worden. Een arts heeft een zware langdurige universitaire studie genoten en moet het artsenexamen afgerond hebben om zich arts te mogen noemen. Daarnaast moet de arts zijn ingeschreven in het BIG-register om de titel arts te mogen voeren. Ondanks dat veel mensen ook de benaming dokter gebruiken is de correcte benaming arts en niet dokter. Vanzelfsprekend bestaan er verschillende specialisaties waaruit een basisarts na de studie geneeskunde kan kiezen om specialist te kunnen worden. Een specialist binnen de gezondheidszorg mag voorbehouden medische handelingen uitvoeren die passen binnen zijn of haar vakgebied. Wat deze voorbehouden handelingen precies zijn is afhankelijk van de gekozen specialisatie als arts. In de meeste gevallen zal een arts na de studie geneeskunde een gecombineerde studie volgen, waarbij de basisarts ook werkzaam is onder begeleiding van een specialist. In alle gevallen is een arts een geneeskundige die zich bezighoudt met het bevorderen, handhaven en herstellen van de menselijke gezondheid. Het beroep arts moet vrij algemeen gezien worden, omdat de meeste artsen gespecialiseerd zijn binnen bepaalde vormen van de geneeskunde. Deze verdere specialisatie als arts zal de toekomstige werkplek van een arts bepalen, zoals een ziekenhuis of een huisartsenpost.

Als arts zijn er verschillende specialisaties mogelijk na het afronden van de basisopleiding arts, die ongeveer zes jaar in beslag zal nemen. Na de opleiding basisarts zal er nog een specialisatie gekozen moeten worden als arts, zoals de specialisatie huisarts, oogarts, longarts of internist, waarmee de totale opleidingsduur van een arts (specialist) ongeveer negen tot twaalf jaar zal bedragen. Pas dan heeft de arts voldoende kennis opgedaan om zelfstandig te kunnen werken. Een arts moet dus na de basisopleiding arts van ongeveer zes jaar nog een specialisatie kiezen, omdat je met de basisopleiding arts alleen niet genoeg kan.

Binnen Nederland zijn ongeveer 60.000 duizend geregistreerde artsen werkzaam binnen verschillende vakgebieden. Er zijn in Nederland ongeveer evenveel vrouwen als mannen werkzaam als arts, met een verhouding van plus minus 45 procent vrouwen tegenover 55 procent mannen. Ondanks dat het aantal artsen de laatste jaren flink gegroeid is zijn er wel enkele vakgebieden die behoorlijk achterlopen. Ook gaan er de aankomende jaren relatief gezien veel artsen met pensioen, waardoor het belangrijk is dat er nieuwe medische specialisten opgeleid worden.

Specialisaties na de basisopleiding arts:

Geneeskunde, wat houdt de studie in:

Geneeskunde studeren:

Opleidingen tot Arts

Wie een carrière ambieert als arts zal de universitaire opleiding geneeskunde moeten volgen en afronden van ongeveer zes jaar. Na het afronden van universitaire opleiding geneeskunde ben je een basisarts en zal je nog een gespecialiseerde vervolgopleiding moeten volgen tot bijvoorbeeld huisarts, bedrijfsarts of ziekenhuisspecialist. Afhankelijk van de gekozen specialisatie zal de totale opleidingsduur als arts ongeveer negen tot twaalf jaar bedragen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat je als arts nooit uitgeleerd bent, omdat de medische kennis en mogelijkheden snel veranderen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een Arts werkzaam kan zijn

Als arts ben je werkzaam binnen de gezondheidssector. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, privéklinieken, huisartsenpraktijken of als bedrijfsarts. Waar een arts precies zal werken is sterk afhankelijk van de gekozen specialisatie.

Competenties Arts

Als arts moet je over veel verschillende competenties beschikken zoals het medisch kunnen handelen, communicatief goed onderlegd zijn, kunnen samenwerken, professioneel zijn, daadkrachtig zijn en je moet integer zijn. Daarnaast is de algemene kennis en wetenschap binnen dit beroep zeer belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Arts

Het arbeidsmarktperspectief als arts is zeer goed te noemen, omdat er een grote vraag is naar goed opgeleide artsen. Het verkrijgen van werk als arts zal geen enkel probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden als arts zijn er ook voldoende, zoals het verder specialiseren binnen je vakgebied of het promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Arts

Over het algemeen zullen de arbeidsvoorwaarden als arts prima geregeld zijn in de cao. Bij de Landelijke verenging van Artsen in Dienstverband is meer informatie te vinden over verschillende cao's met betrekking tot artsen. Een basisarts of arts in opleiding zal ongeveer een salaris verdienen tussen de 3000 en 3500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en salarisschaal. Een volwaardig arts zal in loondienst ongeveer een salaris verdienen tussen de 6500 en 11000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Over het algemeen kan een arts werkzaam in een maatschap veel meer verdienen.

Mijnzzp.nl