Arts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep arts
Werken als arts
Wat doet een arts?
Hoelang duurt opleiding tot arts?
Specialisaties na de basisopleiding arts:
Beroepsfilm arts:
Geneeskunde studeren:
Opleidingen tot Arts
Bedrijven waar een Arts werkzaam kan zijn
Competenties Arts
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Arts
Arbeidsvoorwaarden en salaris Arts
Eigen bedrijf starten als Arts
Boekhoudprogramma vergelijken Arts

Beroep arts

Een arts of dokter is een persoon die over de bevoegdheid beschikt om geneeskunde te beoefenen. De benaming arts is een beschermde titel, die niet zomaar gebruikt mag worden. Een arts heeft een universitaire studie afgerond en moet het artsenexamen afgerond hebben om zich arts te mogen noemen. Daarnaast moet de arts ingeschreven staan in het BIG-register om de titel arts te mogen voeren. Vanzelfsprekend bestaan er verschillende specialisaties waaruit een basisarts na de studie geneeskunde kan kiezen om specialist te worden. Een specialist binnen de gezondheidszorg mag voorbehouden medische handelingen uitvoeren, die passen binnen zijn of haar vakgebied. Wat deze voorbehouden handelingen precies zijn, is afhankelijk van de gekozen specialisatie als arts. In de meeste gevallen zal een arts na de studie geneeskunde een gecombineerde studie volgen, waarbij de basisarts werkzaam is onder begeleiding van een medisch specialist. Deze verdere specialisatie zal de toekomstige werkplek van een arts bepalen, zoals een ziekenhuis of huisartsenpost. Een basisarts kan bijvoorbeeld een opleiding volgen tot huisarts, oogarts, longarts of internist, waarmee de totale opleidingsduur van een arts (specialist) ongeveer negen tot twaalf jaar zal bedragen. Pas dan heeft de arts voldoende kennis opgedaan om zelfstandig te kunnen werken. In alle gevallen is een arts een geneeskundige, die zich bezighoudt met het bevorderen, handhaven en herstellen van de menselijke gezondheid. Als een basisarts geen opleiding volgt tot specialist, spreekt men ook wel van ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist). Een basisarts werkt in dat geval onder supervisie van een medisch specialist of is bijvoorbeeld werkzaam voor de farmaceutische industrie, uitkeringsinstantie, verzekeringsmaatschappij of onderzoekscentrum. De meeste basisartsen kiezen wel voor een opleiding tot specialist. Het beroep arts moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat artsen op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn.

Werken als arts

Het beroep arts heeft dus in de meeste gevallen betrekking op een basisarts. Een basisarts beschikt alleen over de universitaire studie geneeskunde. Als basisarts zal je in de meeste gevallen werkzaam zijn voor de farmaceutische industrie, uitkeringsinstantie of ben je bijvoorbeeld werkzaam voor een verzekeringsmaatschappij, onder supervisie van een verzekeringsarts. Een basisarts kan ook werkzaam zijn binnen ziekenhuizen onder supervisie van een medisch specialist. De meeste basisartsen kiezen voor een opleiding tot specialist. Denk bijvoorbeeld aan de specialisatie Avg-arts, huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, reumatoloog, neuroloog, internist en aan de specialisatie psychiater. In Nederland zijn ongeveer zestigduizend geregistreerde artsen werkzaam binnen verschillende vakgebieden. Er zijn in Nederland ongeveer evenveel vrouwen als mannen werkzaam als arts, met een verhouding van plusminus vijfenveertig procent vrouwen tegenover vijfenvijftig procent mannen. Ondanks dat het aantal artsen de laatste jaren flink gegroeid is, zijn er wel enkele vakgebieden, die behoorlijk achterlopen. Ook gaan er de aankomende jaren relatief gezien veel artsen met pensioen, waardoor het belangrijk is dat er nieuwe medische specialisten opgeleid worden.

Wat doet een arts?

Een arts is een medische professional die gespecialiseerd is in het beoordelen, diagnosticeren, behandelen en verzorgen van patiënten met verschillende gezondheidsproblemen. Artsen hebben uitgebreide kennis van de menselijke anatomie, fysiologie, ziekten en medische procedures. De taken van een arts kunnen variëren, afhankelijk van hun specialisatie en werkomgeving, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Medische beoordeling en diagnose: Artsen voeren uitgebreide beoordelingen uit van de medische geschiedenis van een patiënt, voeren lichamelijke onderzoeken uit en interpreteren diagnostische tests om de oorzaak van gezondheidsproblemen te achterhalen. Ze stellen diagnoses op basis van hun klinische kennis en expertise.
 • Behandeling en therapie: Artsen stellen behandelplannen op en schrijven medicijnen voor om gezondheidsproblemen te behandelen. Ze kunnen ook niet-farmacologische behandelingen aanbevelen, zoals fysiotherapie, levensstijlveranderingen of chirurgische ingrepen. Ze monitoren de voortgang van de behandeling en passen indien nodig de behandelplannen aan.
 • Patiëntenzorg: Artsen zijn verantwoordelijk voor het bieden van uitgebreide patiëntenzorg. Ze luisteren naar de zorgen en symptomen van patiënten, beantwoorden vragen, bieden geruststelling en ondersteuning, en bevorderen het welzijn van de patiënt.
 • Preventieve zorg: Artsen spelen een cruciale rol bij het bevorderen van preventieve gezondheidszorg. Ze kunnen routinematige controles en screeningstests uitvoeren om ziekten vroegtijdig op te sporen en gezondheidsadviezen en begeleiding bieden om de algehele gezondheid en het welzijn te bevorderen.
 • Medisch advies en educatie: Artsen geven medisch advies aan patiënten en hun families over gezondheidsgerelateerde kwesties. Ze bieden educatie over de aard van de ziekte, behandelingsmogelijkheden, medicatie-instructies, gezonde levensstijl en het voorkomen van ziekten.
 • Samenwerking met andere zorgverleners: Artsen werken vaak samen met andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen, specialisten, therapeuten en andere medische professionals, om de beste zorg voor hun patiënten te garanderen. Ze kunnen ook doorverwijzingen doen naar specialisten wanneer dat nodig is.

Het werk van een arts vereist uitgebreide medische kennis, klinische vaardigheden, communicatievaardigheden en empathie. Ze moeten in staat zijn om nauwkeurige diagnoses te stellen, effectieve behandelplannen te ontwikkelen en patiënten te ondersteunen bij het herstel en het bevorderen van een goede gezondheid.

Hoelang duurt opleiding tot arts?

De basisopleiding geneeskunde duurt over het algemeen zes jaar. Na het afronden van de basisopleiding geneeskunde ben je een basisarts. De meeste basisartsen kiezen voor een vervolgopleiding tot medisch specialist. Denk bijvoorbeeld aan sociale geneeskunde, wetenschappelijk onderzoeker, sportarts of aan een specialisatie tot ziekenhuisspecialist. Een basisarts, die een opleiding volgt tot specialist noemt men ook wel AIOVS (arts in opleiding tot specialist). Vanzelfsprekend zijn er verschillende medisch specialisme binnen de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan de beroepen gynaecoloog, chirurg, kaakchirurg, thoraxchirurg, arts-microbioloog, allergoloog, cardioloog, dermatoloog en aan het beroep Kno-arts. De afkorting kno-arts staat voor keel-neus en oor-arts. De meeste opleidingen tot ziekenhuisspecialist nemen ongeveer zes jaar in beslag.

Specialisaties na de basisopleiding arts:

 • Arts voor verstandelijk gehandicapten.
 • Huisarts.
 • Sociaal geneeskundigen (bedrijfsarts, jeugdarts, verzekeringsarts).
 • Sportarts.
 • Wetenschappelijk onderzoeker.
 • Ziekenhuisspecialist (neurologie, psychiatrie, reumatologie, enz).

Beroepsfilm arts:

Geneeskunde studeren:

Opleidingen tot Arts

Wie een carrière ambieert als arts zal de universitaire opleiding geneeskunde moeten volgen en afronden van ongeveer zes jaar. Na het afronden van universitaire opleiding geneeskunde ben je een basisarts en zul je nog een gespecialiseerde vervolgopleiding moeten volgen tot bijvoorbeeld huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of ziekenhuisspecialist. In de meeste gevallen zul je dan werkzaam zijn in een universitair ziekenhuis tot een bepaalde medisch specialisme. Afhankelijk van de gekozen specialisatie zal de totale opleidingsduur als arts ongeveer negen tot twaalf jaar bedragen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat je als arts nooit uitgeleerd bent, omdat de medische kennis en mogelijkheden snel veranderen. Ook het bijhouden van de administratie en boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende arts.

Bedrijven waar een Arts werkzaam kan zijn

Een basisarts is over het algemeen werkzaam voor farmaciebedrijven, een uitkeringsinstantie of verzekeringsmaatschappij. Een basisarts kan ook tijdelijk werkzaam zijn als ANIOS, omdat de betreffende arts nog geen geschikte opleiding gevonden heeft. Het opdoen van werkervaring kan belangrijk zijn om uiteindelijk toegelaten te worden tot een geschikte opleiding. Zoals eerder omschreven kiezen de meeste basisartsen voor een vervolgopleiding.

Competenties Arts

Als arts moet je over verschillende vaste beroepscompetenties beschikken. Denk bijvoorbeeld aan het medisch handelen, professionaliteit, samenwerken, integriteit, daadkracht, besluitvaardigheid, overleggen en aan wet- en regelgeving. Daarnaast is de algemene kennis en wetenschap binnen dit beroep belangrijk. Ook goede communicatieve vaardigheden mogen als arts niet ontbreken, omdat je te maken krijgt met veel verschillende collega's en patiënten. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, bijscholing, plannen, luisteren, resultaatgericht, sensitiviteit, analytisch en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend heeft een arts met veel verschillende beroepscompetenties te maken, die ook per arts kunnen verschillen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Arts

Het arbeidsmarktperspectief van een arts is zeer goed te noemen, omdat er een grote vraag is naar goed opgeleide artsen. Het verkrijgen van werk als arts zal dan ook geen enkel probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden van een arts moeten gezien worden in het volgen van een opleiding tot medisch specialist zoals Kno-arts. Zonder vervolgstudie is het over het algemeen niet mogelijk om door te groeien binnen je carrière als we spreken over de gezondheidszorg. Ook het promoveren kan aangemerkt worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Arts

Over het algemeen zullen de arbeidsvoorwaarden als arts prima geregeld zijn in de cao. Bij de Landelijke verenging van Artsen in Dienstverband is meer informatie te vinden over verschillende cao's met betrekking tot artsen. Een basisarts of arts in opleiding zal ongeveer een salaris verdienen tussen de 3000 en 3500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en salarisschaal. Een volwaardig arts zal in loondienst ongeveer een salaris verdienen tussen de 6500 en 11000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Over het algemeen kan een arts werkzaam in een maatschap veel meer verdienen.

Eigen bedrijf starten als Arts

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Arts, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Arts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Arts.

Mijnzzp.nl