Arts

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Arts?

Een arts is een specialist in de geneeskunde. De benaming arts is een beschermde titel die niet zomaar door iedereen gebruikt mag worden. Een arts heeft een zware universitaire studie genoten en moet het artsenexamen afgerond hebben om zich arts te mogen noemen. Daarnaast moet de arts zijn ingeschreven in het BIG-register om de titel arts te mogen voeren. Ondanks dat veel mensen ook de benaming dokter gebruiken is de correcte benaming arts en niet dokter. Vanzelfsprekend bestaan er verschillende specialisaties waaruit een basisarts na de studie geneeskunde kan kiezen om specialist te kunnen worden. Een specialist binnen de gezondheidszorg mag voorbehouden medische handelingen uitvoeren die passen binnen zijn of haar vakgebied. Wat deze voorbehouden handelingen precies zijn is afhankelijk van de gekozen specialisatie als arts. In de meeste gevallen zal een arts na de studie geneeskunde een gecombineerde studie volgen, waarbij de basisarts ook werkzaam is onder begeleiding van een specialist.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Arts

Wat is het salaris en tarief van een Arts? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Arts in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl