Arts

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Arts?

Een arts of dokter is een persoon die over de bevoegdheid beschikt om geneeskunde te beoefenen. De benaming arts is een beschermde titel, die niet zomaar gebruikt mag worden. Een arts heeft een universitaire studie afgerond en moet het artsenexamen afgerond hebben om zich arts te mogen noemen. Daarnaast moet de arts ingeschreven staan in het BIG-register om de titel arts te mogen voeren. Vanzelfsprekend bestaan er verschillende specialisaties waaruit een basisarts na de studie geneeskunde kan kiezen om specialist te worden. Een specialist binnen de gezondheidszorg mag voorbehouden medische handelingen uitvoeren, die passen binnen zijn of haar vakgebied. Wat deze voorbehouden handelingen precies zijn, is afhankelijk van de gekozen specialisatie als arts. In de meeste gevallen zal een arts na de studie geneeskunde een gecombineerde studie volgen, waarbij de basisarts werkzaam is onder begeleiding van een medisch specialist. Deze verdere specialisatie zal de toekomstige werkplek van een arts bepalen, zoals een ziekenhuis of huisartsenpost. Een basisarts kan bijvoorbeeld een opleiding volgen tot huisarts, oogarts, longarts of internist, waarmee de totale opleidingsduur van een arts (specialist) ongeveer negen tot twaalf jaar zal bedragen. Pas dan heeft de arts voldoende kennis opgedaan om zelfstandig te kunnen werken. In alle gevallen is een arts een geneeskundige, die zich bezighoudt met het bevorderen, handhaven en herstellen van de menselijke gezondheid. Als een basisarts geen opleiding volgt tot specialist, spreekt men ook wel van ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist). Een basisarts werkt in dat geval onder supervisie van een medisch specialist of is bijvoorbeeld werkzaam voor de farmaceutische industrie, uitkeringsinstantie, verzekeringsmaatschappij of onderzoekscentrum. De meeste basisartsen kiezen wel voor een opleiding tot specialist. Het beroep arts moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat artsen op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Arts

Wat is het salaris en tarief van een Arts? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Arts in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Arts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl