Kno-arts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een kno-arts is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in otorinolaryngologie. Otorinolaryngologie heeft betrekking op het onderzoeken en behandelingen van aandoeningen aan de keel, neus en oren. Daarnaast is een kno-arts gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van aandoening aan het hoofd en de hals. Over het algemeen bestaan de werkzaamheden van kno-arts uit het onderzoeken van patiënten, het stellen van diagnoses, het behandelen van patiënten met medicijnen en het uitvoeren van medische ingrepen als chirurg. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van neuscorrecties, het rechtzetten van oren en aan het uitvoeren van cosmetische ingrepen. Daarnaast kan het gaan om het verwijderen van aandoeningen, zoals een kwaadaardig gezwel. Andere werkzaamheden die toebehoren tot een kno-arts zijn het behandelen van afwijkingen aan het hoofd-halsgebied, zoals gezwellen van het gelaat en de hals inclusief in de speekselklieren en de slokdarm. Het is dus niet zo dat een kno-arts alleen verantwoordelijk is voor het verwijderen van keelamandelen. Dit omdat de werkzaamheden van een kno-arts veel breder gezien moeten worden. Minder bekende behandelingen zijn bijvoorbeeld het opereren van mensen om het snurken te verminderen of het uitvoeren van behandelingen om ontstekingen te verhelpen. De meeste mensen kennen de kno-arts van het knippen van de keelamandelen, het knippen van de neusamandelen of van het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Maar otorinolaryngologie heeft ook betrekking op andere aandoeningen en behandelingen. Enkele minder bekende aandachtsgebieden van een kno-arts zijn het behandelen van mondkanker, slokdarmkanker, lymfeklierkanker en bijvoorbeeld het behandelen van strottenhoofdkanker. Een kno-arts is dus gespecialiseerd in de behandeling van aandoeningen van de keel, neus en oren. Zoals eerder omschreven kan een kno-arts ook aangemerkt worden als chirurg.

Een kno-arts is dus een arts, die zich gespecialiseerd heeft in otorinolaryngologie. Kno-artsen zijn over het algemeen veel werkzaam op de polikliniek, waarbinnen de kno-arts patiënten zal ontvangen en onderzoeken. Daarnaast is een kno-arts verantwoordelijk voor het uitvoeren van endoscopisch onderzoeken en het uitvoeren van operaties als chirurg. In sommige gevallen kan een kno-arts ook aangemerkt worden als plastisch chirurg. Als kno-arts werk je over het algemeen veel samen met andere medisch specialisten en zorgverleners, zoals kaakchirurgen, audiologen, foniaters (stemafwijkingen) en logopedisten, die allemaal ingeschakeld kunnen worden afhankelijk van de aandoening. Daarnaast kan het nodig zijn om een revalidatiearts in te schakelen na de behandeling, om de gevolgen van een aandoening zo goed als mogelijk te behandelen. Omdat otorinolaryngologie bestaat uit verschillende aandachtsgebieden bestaan er als kno-arts ook verschillende specialisaties, zoals hoofd-halsoncologie, (neuro)otologie, vestibulologie, rinologie, audiologie, foniatrie en kinder-ORL. In de meeste gevallen zal een kno-arts eerst een onderzoek uitvoeren om het ziektebeeld van patiënten vast te kunnen stellen waarna de eventuele behandeling uitgevoerd wordt door de aangewezen specialist. Vestibulologie heeft bijvoorbeeld betrekking op het evenwichtsorgaan en kan behandeld worden door een vestibuloloog, die kno-arts is.

Wat is een kno-arts?

Een kno-arts is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van aandoeningen aan de keel, neus en oren. De meeste patiënten die te maken krijgen met een kno-arts zijn door de huisarts doorverwezen. Het is de kno-arts, die de klachten zal onderzoeken en een diagnose zal stellen om tot een behandelplan te kunnen komen. Daarnaast kan een kno-arts medicatie voorschrijven om bepaalde klachten te verminderen. Andere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van gehooronderzoeken, oogonderzoeken, slaapregistraties en evenwichtsonderzoeken. Ook het verwijderen van huidtumoren behoort tot de werkzaamheden van de kno-arts. Een kno-arts kan ook te maken krijgen met patiënten die een allergische reactie hebben. In dat geval kan er ook samengewerkt worden met een allergoloog. Tijdens operaties heeft een kno-arts te maken met een anesthesioloog, operatieassistenten en bijvoorbeeld met een neuroloog.

Wat doet een kno-arts?

Een Kno-arts, ook wel een otorinolaryngoloog genoemd, is een medisch specialist die gespecialiseerd is in de diagnose en behandeling van aandoeningen die verband houden met de keel, neus en oren. De term "KNO" is een afkorting van de medische specialismen die worden behandeld: KNO staat voor Keel, Neus en Oren. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een Kno-arts:

 • Diagnose en behandeling van aandoeningen van de neus: Kno-artsen behandelen een breed scala aan aandoeningen van de neus, zoals neusverstopping, neuspoliepen, allergieën, sinusitis (bijholteontsteking) en reukstoornissen. Ze kunnen medicatie voorschrijven, neusirrigatie aanbevelen of indien nodig chirurgische ingrepen uitvoeren, zoals neuscorrecties (rhinoplastiek) of sinusoperaties.
 • Diagnose en behandeling van aandoeningen van de keel: Kno-artsen zijn gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van keelaandoeningen, zoals keelontsteking, amandelontsteking (tonsillitis), stemproblemen, slikstoornissen, snurken en slaapapneu. Ze kunnen medicatie voorschrijven, advies geven over spraaktherapie, amandelen verwijderen (tonsillectomie) of andere chirurgische ingrepen uitvoeren om de keelproblemen aan te pakken.
 • Diagnose en behandeling van aandoeningen van de oren: Kno-artsen behandelen ook aandoeningen van het oor, zoals gehoorverlies, oorinfecties, oorsuizen (tinnitus), duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Ze kunnen gehooronderzoeken uitvoeren, medicatie voorschrijven, oorirrigatie uitvoeren, trommelvliesbuisjes plaatsen bij kinderen met terugkerende oorinfecties, of andere chirurgische ingrepen uitvoeren, zoals het herstellen van gehoorbeentjes of het verwijderen van oorpoliepen.
 • Chirurgische ingrepen: Kno-artsen voeren ook verschillende chirurgische ingrepen uit, zowel in poliklinische settingen als in ziekenhuizen. Dit omvat procedures zoals neuscorrecties, amandelverwijdering, oorcorrecties, reconstructieve chirurgie na traumatisch letsel of tumoren, verwijdering van gezwellen in de nek en andere gerelateerde operaties.
 • Behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen: Kno-artsen zijn betrokken bij de diagnose en behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, zoals slaapapneu. Ze kunnen slaaponderzoeken (polysomnografie) bestellen en aanbevelingen doen voor behandelingen zoals continue positieve luchtwegdruk (CPAP) therapie, orale hulpmiddelen en, indien nodig, chirurgische interventies.

Kno-artsen werken vaak samen met andere medische professionals, zoals audiologen, logopedisten, allergologen en radiologen, om een uitgebreide en holistische zorg te bieden voor patiënten met keel-, neus- en ooraandoeningen.

Diverse taken van een kno-arts:

 • Het onderzoeken van patiënten.
 • Het opstellen van behandelplannen.
 • Het knippen van amandelen.
 • Het plaatsen van buisjes.
 • Het uitvoeren van operaties.
 • Het voorschrijven van medicatie.
 • Het samenwerken met andere specialisten.
 • Het uitvoeren van verschillende onderzoeken.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

KNO onderzoek:

Keel-neus-oorheelkunde:

Opleidingen tot Kno-arts

Wie een carrière ambieert als Kno-arts zal in de eerste plaats de zesjarige studie geneeskunde moeten doorlopen. Na de studie geneeskunde ben je een basisarts en zal je moeten kiezen voor de opleiding keel-neus-oorheelkunde die over het algemeen nog eens vijf jaar in beslag zal nemen. Tijdens deze studie zal je werkzaam zijn als Kno-arts onder toezicht van een ervaren Kno-arts. Zie voor meer informatie ook de KNO-vereniging en de website KNMG waar meer informatie te vinden is over beroepsopleidingen. Ook de administratie bijhouden is belangrijk als zelfstandig werkende kno-arts.

Bedrijven waar een Kno-arts werkzaam kan zijn

Een Kno-arts is over het algemeen werkzaam op de polikliniek van een algemeen ziekenhuis, een specialistisch ziekenhuis of een universitair centrum. Daarnaast kan een Kno-arts werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer binnen een maatschap of werkt deze binnen een eigen vestiging. De meeste Kno-artsen zijn werkzaam voor ziekenhuizen.

Competenties Kno-arts

De competenties waaraan een Kno-arts moet voldoen zijn vastgelegd door het Centraal College Medische Specialismen (CCMS). In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een Kno-arts over veel verschillende competenties zal moeten beschikken, zoals het medisch kunnen handelen, communicatief goed onderlegd zijn, kunnen samenwerken, professioneel zijn, daadkrachtig zijn en natuurlijk moet je integer zijn. Daarnaast is de algemene kennis en wetenschap binnen dit beroep belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn innovatie, analyseren, analytisch, plannen, energie, wet- en regelgeving, luisteren, overleggen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Kno-arts

Het arbeidsmarktperspectief als Kno-arts is prima te noemen, mede gezien de zware en langdurige studie die een Kno-arts zal moeten doorlopen. De enige beperking als Kno-arts zit hem eigenlijk in de toelatingseisen van de studie, omdat deze beperkt zijn. De doorgroeimogelijkheden als Kno-arts moeten gezien worden in uitvoeren van onderzoek of het promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Kno-arts

Over het algemeen zal een Kno-arts in loondienst onder de cao Medisch Specialisten vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een Kno-arts in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 6500 en 10000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Kno-arts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kno-arts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl