Optometrist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een optometrist is een paramedicus, die zich gespecialiseerd heeft in optometrie of oogkunde. Als optometrist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van ogen op eventuele ziektes en/of afwijkingen. Het beroep optometrist heeft dan ook alles met de gezondheid van ogen en het zicht van mensen te maken. Een optometrist kan verschillende optometrische onderzoeken uitvoeren, afhankelijk van de soort klachten. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken met betrekking tot dubbelzien of aan ogen, die niet goed samen lijken te werken, waardoor klachten ontstaan. Een optometrist kan mensen ook doorverwijzen naar andere specialisten, zoals een oogarts, als dat nodig mocht zijn. Het beroep optometrist is een beschermd beroep, wat inhoudt dat niet iedereen zich zomaar optometrist mag noemen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een optometrist het beste omschrijven als het onderzoeken van ogen om medische oorzaken van oogafwijking uit te kunnen sluiten. Het beroep optometrist heeft raakvlakken met het beroep opticien, echter kunnen de beroepen niet zomaar met elkaar vergeleken worden. Het verschil tussen een optometrist en een opticien is dat de opticien de ogen alleen meet van klanten voor het dragen van een eventuele bril of contactlenzen. Een optometrist kan ook onderzoek uitvoeren met betrekking tot de gezondheid van de ogen, wat verder gaat dan alleen het opmeten van ogen. Een optometrist kan ook adviseren met betrekking tot een bril of contactlenzen. Een optometrist is daarnaast een wettelijk erkend oogzorgverlener en valt onder het BIG-register. Om een optometrist te bezoeken is er geen verwijzing nodig van een huisarts. Als optometrist bestaan er diverse specialisaties, zoals binoculair zien (samenwerkingsproblemen), low vision (aanmeten hulpmiddelen voor slechtzienden), contactlenzen en de specialisatie refractiechirurgie (veranderen oogsterkte door laseren of implantlenzen). Refractiechirurgie betreft oogartsen en geen optometristen.

Een optometrist is dus een paramedicus, die gespecialiseerd is in het uitvoeren van optometrisch onderzoek. Optometrisch onderzoek heeft meestal betrekking op cliënten die wazig zien, dubbelzien, zwarte vlekken zien, lichtflitsen zien of bijvoorbeeld last hebben van rode, droge of jeukende ogen. Als mensen oogproblemen hebben is de optometrist in de meeste gevallen het eerste aanspreekpunt, omdat een optometrist makkelijk toegankelijk is voor mensen. Er is geen verwijzing nodig van een huisarts of andere medisch specialist om een optometrist te bezoeken. De werkzaamheden van een optometrist zijn gericht op herstel en behoud van het mono- en binoculaire zien. Binoculair zien heeft betrekking op de samenwerking tussen de twee ogen en het functioneren van de oogspieren. Als het binoculaire zien verstoort raakt kunnen mensen problemen ervaren, zoals hoofdpijn, vermoeide ogen, zware ogen, wazig zicht of pijn in en rond de ogen. Deze klachten worden ook wel asthenopie genoemd. Asthenopie is de verzamelnaam voor allerlei oogklachten, die wordt veroorzaakt door inspanning van de ogen. Ook een foutief aangemeten bril of het juist niet dragen van een bril kunnen dit soort klachten veroorzaken. Zoals eerder omschreven kan het beroep optometrist niet zomaar vergeleken worden met het beroep opticien.

Wat doet een optometrist precies

Wat een optometrist precies doet is afhankelijk van de gekozen specialisatie. Het is niet zo dat alle optometristen dezelfde werkzaamheden uitvoeren, omdat er verschillende specialisaties zijn als optometrist. Over het algemeen is een optometrist verantwoordelijk voor het uitvoeren van optometrisch onderzoek, het adviseren van cliënten, het opstellen van behandelplannen en het bijhouden van alle apparatuur. Zoals eerder omschreven is een optometrist een paramedicus en geen arts. Bij eventueel verder onderzoek zal de optometrist cliënten doorverwijzen naar de oogarts. Een optometrist zal geen ooglaserbehandelingen uitvoeren, omdat dit toebehoort tot de werkzaamheden van een oogarts. Een optometrist kan wel verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van vooronderzoek om te bepalen of iemand geschikt is voor laserbehandeling. Het laseren van ogen noemt men refractiechirurgie. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de Optometristen Vereniging Nederland.

Diverse werkzaamheden van een optometrist zijn:

  • Het uitvoeren van optometrisch onderzoek
  • Het onderzoeken van de samenwerking tussen de ogen
  • Het adviseren van cliënten over optische hulpmiddelen
  • Het eventueel doorverwijzen van cliënten
  • Het aanmeten van brillen en contactlenzen
  • Het uitvoeren van vooronderzoek (implantlenzen en lazeren)
  • Het uitvoeren van nacontroles (implantlenzen en lazeren)

Optometrist:

Opleiding tot optometrist

Wie als optometrist wil gaan werken kan het beste de Hbo-opleiding optometrie volgen van ongeveer vier jaar. Tijdens de opleiding is er onder andere aandacht voor optometrisch onderzoek, optisch technische behandelingen, vormafwijking van het oog, kennis van farmacologie, het aanmeten van hulpmiddelen en het geven van voorlichting en advies. De studie optometrist kent verschillende stageperiodes, zoals de optometrische stage en de oogheelkundige stage. De opleiding optometrist is redelijk zwaar te noemen en vraagt veel zelfstandigheid van de student. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een optometrist werkzaam kan zijn

Een optometrist kan voor verschillende bedrijven en instellingen werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een optiekwinkel, optiekbedrijf, ziekenhuis en aan gespecialiseerde oogheelkundige (laser)klinieken. Daarnaast kan een optometrist werkzaam zijn als ondernemer.

Competenties optometrist

De belangrijkste competentie van een optometrist is de vakinhoudelijke kennis van optometrie. Daarnaast is het zorgvuldig analyseren en adviseren van cliënten erg belangrijk. Omdat je dagelijks met verschillende cliënten te maken krijgt moet je communicatief sterk onderlegd zijn. Ook zul je met collega's moeten kunnen samenwerken, zoals oogartsen, waarmee je binnen je vakgebied regelmatig contact heeft. Ook het blijven volgen van extra opleidingen en cursussen is belangrijk binnen de branche. Algemeen belangrijke woorden zijn onderzoeken, luisteren, klantgericht, plannen, organiseren, analytisch, overleggen en innovatie. Vanzelfsprekend heeft een optometrist te maken met vaste gestelde beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als optometrist

Het arbeidsmarktperspectief van een optometrist is goed te noemen. Er is een groeiende vraag naar goed opgeleide optometristen. Het verkrijgen van van werk als optometrist zal dan ook geen enkel probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden van een optometrist moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Een mogelijke vervolgfunctie kan bijvoorbeeld zijn de functie bedrijfsleider. Ook het verder specialiseren binnen het vakgebied kan aangemerkt worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris optometrist

Er zijn voor het beroep optometrist geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor verschillende soorten werkgevers werkzaam kan zijn. Een optometrist in loondienst zal tussen de 2600 en 3800 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Het salaris van een optometrist kan per soort werkgever nogal verschillen, omdat de privéklinieken doorgaans beter betalen dan bijvoorbeeld de ziekenhuizen.

Mijnzzp.nl