Allergoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een allergoloog is een internist die zich gespecialiseerd heeft in allergologie, wat betrekking heeft op allergieën. Een andere modernere benaming voor allergoloog is ook wel internist-allergoloog. Een allergoloog werkt met patiënten van alle leeftijden die allergische aandoeningen hebben. De meest voorkomende allergische aandoeningen waarvan mensen last kunnen hebben worden veroorzaakt door huisstofmijt, dieren, pollen, medicijnen, voedsel en insectengif. Deze allergische aandoeningen kunnen diverse klachten veroorzaken, zoals astma, hooikoorts, eczeem of voedselintolerantie, waardoor mensen problemen kunnen ondervinden in hun dagelijks functioneren. Daarnaast bestaat er nog de zogenaamde beroepsallergie, die kan ontstaan door de arbeidsomstandigheden van mensen. Een beroepsallergie kan een nieuwe allergie betreffen of verergert bijvoorbeeld een bestaande allergie. Bij een allergie reageert het lichaam overgevoelig op bepaalde stoffen en prikkels uit de omgeving. Allergieën kunnen op veel manieren veroorzaakt worden en zijn in veel gevallen erg vervelend en in sommige gevallen gevaarlijk. Een allergie kan in het kort het beste omschreven worden als een reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen. Als het immuunsysteem deze stoffen onschadelijk probeert te maken kan er in sommige gevallen een allergische reactie ontstaan, doordat het immuunsysteem overdreven reageert op de lichaamsvreemde stof. Ondanks dat een allergoloog met patiënten van alle leeftijden te maken heeft, komen allergieën vooral voor bij jonge patiënten. Patiënten worden over het algemeen door een Kno-arts, dermatoloog, huisarts of kinderarts doorverwezen naar een allergoloog. Bij beroepsziektes kan dit ook gedaan worden door een bedrijfsarts. Over het algemeen is een allergoloog werkzaam binnen een polikliniek om intakegesprekken te houden met patiënten en voor het uitvoeren van testen.

Een allergoloog is dus een internist, die gespecialiseerd is in het diagnosticeren en behandelen van allergieën. De meeste problemen die mensen ondervinden door allergieën ontstaan door het inademen van lucht, omdat de lucht vol zit met stoffen die allergie kunnen veroorzaken bij mensen. Daarnaast kan een allergie veroorzaakt worden door de inname van stoffen, zoals voedsel en geneesmiddelen. Ook kunnen mensen allergisch reageren op bijensteken en wespensteken (insectengif). Ongeveer vijfentwintig procent van alle mensen heeft last van allergie. Een allergie is niks anders dan een heftige reactie op bepaalde stoffen, waardoor het lichaam een overdreven reactie geeft. Het meest wrange van een allergie is nog wel dat de stoffen die allergie veroorzaken meestal onschadelijke stoffen zijn waarvan de meeste mensen geen hinder zullen ondervinden. Het immuunsysteem van mensen, die last hebben van allergie, reageert dan ook op lichaamsvreemde stoffen, wat zich uit in een allergie. Zoals eerder omschreven worden de meeste patiënten doorverwezen naar een allergoloog door een Kno-arts, dermatoloog, huisarts, kinderarts of bedrijfsarts.

Wat doet een allergoloog?

Een allergoloog is een medisch specialist die gespecialiseerd is in het diagnosticeren en behandelen van allergische aandoeningen. Allergieën ontstaan wanneer het immuunsysteem van een persoon overreageert op bepaalde stoffen, zoals pollen, huisstofmijt, schimmels, voedsel, insectenbeten of medicijnen. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een allergoloog:

 • Diagnose stellen: Een allergoloog voert uitgebreide allergietests en evaluaties uit om de specifieke allergenen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de allergische reacties bij een patiënt. Dit kan onder meer huidtesten, bloedonderzoeken en provocatietests omvatten.
 • Behandeling bieden: Na de diagnose ontwikkelt een allergoloog een behandelplan op maat voor de patiënt. Dit kan het voorschrijven van medicijnen omvatten, zoals antihistaminica, corticosteroïden, inhalers of epinefrine auto-injectoren. Ze kunnen ook immunotherapie aanbevelen, zoals allergie-injecties of sublinguale immunotherapie (onder de tong), om de tolerantie voor allergenen te vergroten.
 • Onderwijs en begeleiding: Een allergoloog speelt een belangrijke rol bij het educeren van patiënten over hun allergieën en het verstrekken van advies over het vermijden van allergenen en het omgaan met allergische reacties. Ze kunnen patiënten informeren over mogelijke triggers, symptoommanagement en noodplannen voor noodsituaties.
 • Onderzoek en ontwikkeling: Allergologen blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van allergieën en astma door voortdurend onderzoek te doen. Ze dragen bij aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies om de kennis en behandeling van allergische aandoeningen verder te verbeteren.
 • Samenwerking met andere zorgverleners: Een allergoloog werkt vaak samen met andere zorgverleners, zoals huisartsen, kinderartsen, longartsen, dermatologen en gastro-enterologen, om een holistische benadering van de zorg te waarborgen. Ze kunnen advies geven aan andere specialisten over de allergieën van een patiënt en de mogelijke interacties met andere aandoeningen of behandelingen.

Allergologen kunnen werkzaam zijn in ziekenhuizen, klinieken of gespecialiseerde allergiecentra. Ze behandelen patiënten van alle leeftijden, inclusief kinderen en volwassenen, en streven ernaar om de symptomen van allergische aandoeningen te verminderen, de levenskwaliteit te verbeteren en ernstige allergische reacties te voorkomen.

Gevaarlijke allergieën

Ondanks dat de meeste allergieën alleen hinderlijk zijn, zoals hooikoorts, kan een allergie ook ernstige vormen aannemen die zelfs gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. Een ernstige allergie is anafylaxie die levensbedreigende situaties kan veroorzaken. Een allergische reactie ontstaan door anafylaxie kan een anafylactische shock veroorzaken bij mensen, omdat het lichaam extreem reageert op de lichaamsvreemde stoffen. Denk hierbij aan pinda's, latex en aan insectensteken. Een anafylactische shock kan zelf zo heftig zijn dat er zwellingen ontstaan in en rond de luchtwegen, waardoor er sprake kan zijn van levensgevaar. Mensen die de aandoening anafylaxie hebben dragen dan ook een injectiespuit bij zich met adrenaline om zichzelf een injectie te kunnen geven. Adrenaline is een lichaamseigen hormoon dat zorgt voor het samenknijpen van de vaten in de huid. Een allergoloog kan op verschillende manieren lichamelijk onderzoek uitvoeren.

Soorten allergieën:

 • Anafylaxie
 • Contactallergie
 • Geneesmiddelenallergie
 • Huisdierenallergie
 • Huisstofmijtenallergie
 • Insectenallergie
 • Latexallergie
 • Pollenallergie
 • Urticaria en Angioedeem
 • Voedselallergie

Specialist allergologie:

Onderzoek allergoloog:

Opleidingen tot allergoloog

Allergoloog worden is alleen mogelijk door het volgen van de universitaire opleiding geneeskunde. Na het afronden van de opleiding geneeskunde zal er gesolliciteerd moeten worden op de afdeling Allergologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen of het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Deze opleiding heeft formeel de opleiding internist-allergoloog. Tijdens deze opleiding werkt de allergoloog zelfstandig maar sta je wel onder toezicht van een ervaren internist-allergoloog. De opleiding geneeskunde maakt je dus nog geen allergoloog. Ook het bijhouden van de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende allergoloog.

Bedrijven waar een allergoloog werkzaam kan zijn

Een allergoloog is over het algemeen werkzaam op de polikliniek binnen een ziekenhuis. Daarnaast is het denkbaar dat een allergoloog werkzaam is voor een gespecialiseerde kliniek. Denk bijvoorbeeld aan een allergologie centrum. Ook kan een allergoloog werkzaam zijn als ondernemer binnen een maatschappij. In de meeste gevallen zul je werkzaam zijn voor een academisch ziekenhuis.

Competenties allergoloog

Als allergoloog zal je over veel competenties moeten beschikken en is het medisch handelen aan te merken als de belangrijkste competentie. Daarnaast speelt binnen dit beroep het diagnosticeren een belangrijke rol. Omdat een allergoloog vaak met kinderen werkt moet een allergoloog over geduld en inlevingsvermogen beschikken. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je met veel verschillende patiënten te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, resultaatgerichtheid, samenwerken, onderzoeksvaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel, professioneel en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als allergoloog

Het arbeidsmarktperspectief als allergoloog is goed te noemen, mede omdat het een zware en langdurige studie betreft. Als internist-allergoloog zal het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen enkel probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het verder specialiseren, bijvoorbeeld tot immunoloog of het eventueel promoveren. Een internist allergoloog onderzoekt ook veel en kan ook zeker betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden en salaris allergoloog

Als een allergoloog werkzaam is in loondienst zal deze in veel gevallen onder de cao ziekenhuizen vallen of de cao medisch specialist, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als allergoloog in loondienst zal doorgaans tussen de 6500 en 11000 bruto per maand bedragen, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Als een allergoloog werkzaam is als zelfstandig ondernemer in bijvoorbeeld een maatschap kan het salaris vele malen hoger uitvallen.

Read this information on Allergist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Allergologe auf Deutsch.

Lea esta información sobre Alergologo en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Allergoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Allergoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl