Ongediertebestrijder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een ongediertebestrijder is een plaagdierbestrijder die zich gespecialiseerd heeft in het voorkomen en bestrijden van ongedierte, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten ongedierte en plaagdieren. Ongediertebestrijding betreft werkzaamheden die overgelaten moeten worden aan de juiste specialisten. Plaagdieren zijn in het kort alle beesten die door de mens als hinderlijk, onprettig of vies bevonden worden. Binnen Nederland moet een ongediertebestrijder over een diploma beschikken om te mogen werken als ongediertebestrijder. Voor het beroep ongediertebestrijder worden verschillende opleidingen aangeboden, die inhoudelijk verschillen per soort plaagdier. Daarnaast worden er opleidingen aangeboden die gericht zijn op het bestrijden en voorkomen van schimmels. Een ongediertebestrijder is ook gespecialiseerd in het geven van preventieadviezen om overlast te voorkomen. In de meeste gevallen zal een ongediertebestrijder eerst een inspectie uitvoeren bij de opdrachtgever om te kunnen bepalen hoe groot het probleem is, voordat de ongediertebestrijder met een gericht plan van aanpak kan komen. Afhankelijk van de plaagdieren kan het belangrijk zijn dat een ongediertebestrijder snel werkt, omdat plaagdieren in sommige gevallen een gevaar voor de gezondheid vormen. Er bestaat wel een belangrijk verschil tussen hinder van plaagdieren en gevaarzetting door plaagdieren. Daarnaast is hinder van plaagdieren persoonlijk, omdat mensen hinder op verschillende manieren kunnen ervaren. Ongedierte wordt door veel mensen als onprettig ervaren, waardoor veel mensen snel af willen van ongedierte. Zo kan het voorkomen dat er steeds spinnenwebben voor het raam zitten, omdat er een spinnenplaag is, of kunnen mensen niet rustig in de tuin zitten zonder last te hebben van ongedierte. Ook insecten zoals bijen en wespen kunnen vervelend zijn en overlast geven. Bijen kunnen zich bijvoorbeeld in de spouwmuur nestelen en hierdoor overlast veroorzaken.

Een ongediertebestrijder is dus een dienstverlener die zich gespecialiseerd heeft in het voorkomen en bestrijden van ongedierte en plaagdieren. Het is niet zo dat een ongediertebestrijder alleen te maken heeft met ratten of muizen. Een ongediertebestrijder kan ook te maken hebben met bijen, wespen, vlooien, rupsen of spinnen. Niet alle insecten en plaagdieren kunnen automatisch aangemerkt worden als ongedierte. Plaagdieren en insecten zijn in hun natuurlijke omgeving meestal nuttig en waardevol voor de natuur. Denk bijvoorbeeld aan hazen, eekhoorns, bijen, wespen en spinnen. Insecten en plaagdieren worden in de meeste gevallen aangemerkt als ongedierte, omdat mensen hinder ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan boeren die last hebben van ratten in de veestal of aan akkerbouwers, die te maken hebben met gewassen die aangevreten worden. In dat geval kan een ongediertebestrijder op verschillende manieren werkzaam zijn om de overlast te verminderen. Denk hierbij aan het gebruiken van klemmen, vallen, ratten- en muizengif of aan het afschieten van ratten door middel van een luchtbuks. Bij particulieren gaat het meestal om het bestrijden van insecten, zoals bijen. Bijen komen in de meeste gevallen binnen via gaatjes in de gevel en nestelen zich in de spouwmuur. Buiten het feit dat bijen overlast kunnen geven, brengen bijen meestal ook schade toe. Dit heeft vooral betrekking op het isolatiemateriaal dat de bijen wegvreten.

Muizen en ratten

Muizen en ratten zijn twee voorbeelden van ongedierte, dat regelmatig voorkomt binnen woningen. Muizen en ratten vinden woningen ideaal, omdat er binnen de meeste huishoudens veel eten te vinden is. Muizen en ratten komen het vaakst voor bij huizen die voorzien zijn van een houten vloer, omdat ze daar relatief makkelijk binnen kunnen komen. Daarnaast kunnen muizen en ratten zich makkelijk bewegen tussen de vloer. In de meeste gevallen zal het gaan om muizen, echter kan het in sommige gevallen ook gaan om ratten. Als er muizen tussen de vloer en plafond lopen zijn ze meestal hoorbaar in de avond. De sporen zijn meestal de volgende dag te vinden, zoals uitwerpselen. Muizen zijn klein en hebben maar een klein gaatje nodig om ergens doorheen te kunnen kruipen.

Vooral in binnensteden komen muizen en ratten veel voor, omdat de omstandigheden hier goed zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bakkerswinkel, die een grote aantrekkingskracht heeft op muizen en ratten. Als er sprake is van een plaag helpt alleen gif niet en zal er een ongediertebestrijder ingeschakeld moeten worden. In veel gevallen kan ook de gemeente geraadpleegd worden, echter is het niet de bedoeling om de gemeente te bellen bij één enkele muis in huis. Muizen en ratten geven overlast en kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid. Daarnaast kunnen muizen en ratten schade toebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het knagen aan meubels. Het voorkomen van muizen en ratten heeft in veel gevallen te maken met de hygiëne.

Ongedierte tegen gaan

Ook kan men zelf maatregelen nemen om overlast van muizen of ratten te voorkomen, zoals het verwijderen van vuil in de tuin, het verwijderen van etensresten binnen en buiten en het dicht maken van gaten in de gevel. Maar ook het opstapelen van brandhout tegen de gevel kan al een prima plek zijn voor muizen die vervolgens hun weg gaan zoeken. Vooral eten trekt muizen en ratten aan. Zorg er dan ook voor dat eten opgeslagen is in dichte bussen of dozen. Het tegengaan van plaagdieren hoeft niet meteen te betekenen dat er allerlei gif soorten of vallen geplaatst hoeven te worden. Soms kan een oorzaak verwijderd worden zoals vuil of gaten in een gevel.

Ongedierte in huis

Om ongedierte tegen te gaan is het belangrijk om vliegen en ander kruipend ongedierte geen kans te geven, door het afsluiten van ramen en deuren. Tegenwoordig zijn zilvervisjes een veel voorkomend probleem in huizen, door vochtproblemen. Om zilvervisjes te verwijderen moet men de woning goed luchten, en de woning niet te warm stoken. Muizen en ratten zijn helemaal vervelend in een woning. Dat geldt al helemaal in oude woningen, met een houten balklaag waar ze tussen de vloer en het plafond kunnen rondlopen. Een extra gevaar kan zijn als de muizen of ratten aan de stroomkabels in het plafond knagen, wat kortsluiting kan veroorzaken.

Ongediertebestrijding studentenhuis:

Film over ongediertebestrijding:

Opleidingen tot ongediertebestrijder

Er zijn geen landelijk erkende opleidingsmogelijkheden voor het beroep ongediertebestrijder. Wel zijn er op diverse locatie cursussen te vinden voor wie als ongediertebestrijder aan het werk wil gaan. Er zijn diverse disciplines binnen het vak ongediertebestrijder zoals mollenplagen, woelrattenplagen en algemene bestrijding. Tijdens de cursussen is er onder meer aandacht voor het opstellen van een bestrijdingsplan, inspecteren van gebieden, het vangen van dieren en het geven van advies aan mensen. Wie binnen Nederland professioneel ongedierte wil gaan bestrijden moet verplicht het vakbekwaamheidsdiploma bestrijdingstechnicus dierplagen en houtrotverwekkende schimmels behalen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket zzp voor de administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een ongediertebestrijder werkzaam kan zijn

Een ongediertebestrijder kan op verschillende manieren werkzaam zijn, zoals voor een ongediertebestrijdingsbedrijf, of kan werkzaam zijn als ondernemer. Daarnaast komt het beroep ongediertebestrijder voor in meer algemene vorm, zoals wanneer we spreken van openbaar groen. In dat geval kan een ongediertebestrijder wellicht ook aangemerkt worden als medewerker groenvoorziening, die verantwoordelijk is voor het bestrijden van plaagdieren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wegzuigen van eikenprocessierupsen in bomen of aan het bestrijden van andere soorten overlast gevende plagen in het openbaar groen. In sommige gevallen kan een ongediertebestrijder dus ook gezien worden als een ambtenaar.

Competenties ongediertebestrijder

De belangrijkste competentie van een ongediertebestrijder is de vakinhoudelijke kennis van ongedierte, plaagdieren en het bestrijden van ongedierte en plaagdieren. Daarnaast kan een ongediertebestrijder gezien worden als een soort educatief medewerker met betrekking tot het geven van voorlichting om problemen te voorkomen. Omdat een ongediertebestrijder over het algemeen met veel verschillende mensen te maken krijgt kan ook communicatie in het algemeen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Als ongediertebestrijder zal je over het algemeen ook regelmatig contact onderhouden met medewerkers van verschillende volksgezondheidsdiensten. Dit is vooral van toepassing als het om grotere opdrachten gaat, die de bevolking in het algemeen kunnen raken. Andere belangrijke competenties als ongediertebestrijder zijn de algemene veiligheid en hygiëne, omdat het bestrijden van plaagdieren alles te maken heeft met veiligheid en hygiëne. Algemeen belangrijke woorden als ongediertebestrijder zijn waakzaamheid, wet- en regelgeving, controleren, monitoren, doorzettingsvermogen, dienstbaarheid, flexibiliteit, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ongediertebestrijder

Het arbeidsmarktperspectief van een ongediertebestrijder is over het algemeen redelijk goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel is het zo dat er relatief gezien veel ongediertebestrijders werkzaam zijn als ondernemer. Het arbeidsmarktperspectief kan dus ook gezien worden in het starten van een eigen onderneming. Het beroep ongediertebestrijder komt ook voor in loondienst, echter kan het bestrijden van plaagdieren dan ook gezien worden als een aanvulling op een ander beroep. Denk bijvoorbeeld aan een hovenier, die ook gespecialiseerd is in het voorkomen en/of bestrijden van plaagdieren. Lang niet alle ongediertebestrijders zijn fulltime werkzaam als ongediertebestrijder, omdat ongediertebestrijders het vooral binnen bepaalde periodes van het jaar drukker zullen hebben. De doorgroeimogelijkheden als ongediertebestrijder zijn over het algemeen beperkt. Wel is het denkbaar dat een ongediertebestrijder als educatief medewerker voor een gemeente zal fungeren als afvalcoach. Een afvalcoach is een voorlichter die burgers op verschillende manieren kennis kan bijbrengen over het veilig opslaan van afval, waardoor problemen voorkomen kunnen worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ongediertebestrijder

Een ongediertebestrijder in loondienst zal een salaris verdienen tussen de 1700 en 2000 euro bruto per maand. Wel kan het zijn dat er andere werkzaamheden naast gedaan worden, omdat het moeilijk zal zijn om alleen met ongediertebestrijding rond te komen. Voor het werk is het vaak nodig om lange afstanden te rijden, wat dus zeker bij het beroep hoort.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Ongediertebestrijder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ongediertebestrijder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl