Voeger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een voeger is een gevelspecialist, die zich gespecialiseerd heeft in het voegen van gevels, tuinmuren en ander soort metselwerk. Daarnaast is een voeger meestal gespecialiseerd in het uitvoeren van verschillende gevelbehandelingen, zoals het reinigen van oude gevels en het impregneren van gevels. Het reinigen van gevels kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het schoonspuiten van gevels door middel van koud of warm water, aan het stralen van gevels en aan het chemisch reinigen van gevels. Als voeger kan je verantwoordelijk zijn voor het voegen van verschillende nieuwe of bestaande metselwerken, zoals gevels, tuinmuren, poeren en schoorstenen. Een voeger is meestal gespecialiseerd in het aanbrengen van verschillende voegen, zoals een normale voeg, knipvoeg of snijvoeg. Andere werkzaamheden van een voeger naast het voegen zijn het bepalen van de juist kleur van voegwerk door middel van het toepassen van kleurstof en het bepalen van de juiste hardheid van het voegwerk. Het is dus niet zo dat een voeger alleen verantwoordelijk is voor voegwerkzaamheden, omdat de meeste voegers ook andere werkzaamheden uitvoeren dat met gevels te maken hebben. De inhoudelijke werkzaamheden van een voeger kunnen wel verschillen per voeger, omdat een voeger binnen de nieuwbouw meestal alleen verantwoordelijk is voor het aanbrengen van nieuw voegwerk. Een voeger die werkzaam is binnen de renovatie-branche is over het algemeen op een bredere manier werkzaam. Denk hierbij ook aan het uithakken van oud voegwerk, het vervangen van metselstenen en aan het reinigen van bestaande gevels. Goed voegwerk is niet alleen mooi om te zien maar heeft ook een functie. De belangrijkste functie van voegwerk is het tegengaan van vocht door het opnemen van vocht uit het metselwerk. Er zijn tegenwoordig redelijk veel voegers die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. De meeste voegers werken zowel voor aannemers als voor particulieren.

Een voeger is dus een gevelspecialist die verantwoordelijk kan zijn voor verschillende werkzaamheden. Er zijn verschillende voegsoorten mogelijk, zoals doorgestreken voegwerk, kam- en borstelvoegwerk, terugliggend voegwerk, regenvoegwerk, snijvoegwerk en knipvoegwerk. Deze voegsoorten kunnen in diverse kleuren aangebracht worden door een voeger. Welke voeg het beste past bij een woning is afhankelijk van de woning en de andere gebouwen in de directe omgeving. De luxere voegen, zoals de bekende knip- en snijvoegen worden over het algemeen alleen toegepast bij oude luxe huizen. Normale woningen, zoals rijtjeswoningen zijn meestal voorzien van normale voegen, die verder geen bijzondere uitstraling hebben. Een snijvoeg of knipvoeg is verreweg de duurste voeg, die een voeger kan aanbrengen. Dit komt, omdat de verwerking van knip- en snijvoegen erg arbeidsintensief is. Van deze voegsoorten kan een voeger, maar enkele vierkante meter per dag maken. Het aanbrengen van gebruikelijk voegwerk neemt veel minder tijd in beslag, waardoor dit ook veel goedkoper is. De kwaliteit van voegwerk is afhankelijk van de hardheid van het voegwerk. De hardheid van de voeg wordt door een voeger bepaald door de samenstelling van het cement. Als het voegwerk uitgehard is, kan de hardheid van het voegwerk getest worden door een speciale hardheidsmeter. Zacht voegwerk is niet geschikt als voeg, omdat zachte voegen meer water opnemen en uiteindelijk afbrokkelen door het water. Ook in de winter kan dit problemen opleveren, omdat de voegen kapot kunnen vriezen als ze te veel water bevatten.

Gevel renoveren en voegwerk

Bij renovatiewerkzaamheden kan een voeger verschillende werkzaamheden uitvoeren, zoals het uithakken van het bestaande voegwerk, het reinigen van de gevels, het voegen van de gevels en het mogelijk impregneren van de gevels. Het impregneren zorgt ervoor dat gevels afgesloten worden, zodat er geen vocht meer in de gevels kan trekken. Dit is meestal nodig als bepaalde gevels op de regenkant staat, waardoor vochtproblemen kunnen ontstaan. Sommige gevels zijn nu eenmaal gevoeliger voor vocht dan andere gevels. Dit heeft meestal te maken met de gebruikte metselstenen, de gebruikte specie en de kwaliteit van het voegwerk.

Functie voegwerk

Wat veel mensen niet weten is dat voegen ook een functie hebben. Voegen zuigen het water uit de metselstenen, waardoor de kans op vochtproblemen veel minder groot is. Als voegen versleten zijn kunnen er vroeg of laat vochtproblemen ontstaan, omdat het vocht makkelijker naar binnen kan trekken. Voegen hebben dus een belangrijke functie als vochtvreter.

Nieuw voegwerk

Om opnieuw te kunnen voegen is het nodig dat het bestaande voegwerk uitgehakt wordt door een voeger. Het uithakken wordt meestal gedaan met een luchtbeitel, die aangedreven wordt door een compressor. Soms is het nodig om bestaande voegen met een slijptol uit te slijpen, omdat het bestaande voegwerk nog erg hard is of, omdat de beitel niet past bij kleine voegen. Dit kan problemen opleveren, zoals het kapot springen van metselstenen. In dit soort gevallen kan er beter met een slijptol gewerkt worden. Na het uithakken van de voegen is het belangrijk dat een voeger de voegen goed uitspuit met water. Dit is belangrijk om een goede hechting te garanderen van het nieuwe voegwerk, omdat er na het uithakken stof of cementresten achterblijven. Ook bestaat het risico dat de vervuiling in de nieuwe cement kan trekken, waardoor er kleurverschil ontstaat in het voegwerk. Het is belangrijk dat alle voegspecie met dezelfde verhoudingen aangemaakt wordt, om kleurverschil of hardheidsverschil in de voegen te voorkomen.

Gevelrenovatie

Tijdens renovatiewerkzaamheden kunnen er ook andere storende elementen in de gevel aangepakt worden, zoals mogelijke scheuren in de gevel. Omdat er nieuw voegwerk in de gevel geplaatst wordt kan een voeger deze scheuren vaak wegwerken, door de gescheurde stenen te verwijderen en te vervangen door nieuwe of oude stenen als die er zijn. Door het nieuwe voegwerk is de scheur dan meestal niet meer te zien. De meeste voegers kunnen ook metselen en dus stenen vervangen in een gevel als dit nodig mocht zijn. Het is raadzaam om storende elementen in gevels aan te pakken als er sprake is van nieuw voegwerk. Het vervangen van een aantal stenen in gevels is in de meeste gevallen niet veel werk. Dit soort werkzaamheden kunnen ook prima uitgevoerd worden door een voeger.

Gevelreiniging laten uitvoeren

Het reinigen van gevels kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het alleen schoonspuiten van gevels, aan het stralen van een gevel en aan het chemisch reinigen van gevels. Alle methodes hebben zo hun voordelen en nadelen. Het alleen schoonspuiten van gevels heeft in sommige gevallen geen zin, omdat de gevels te vuil zijn. Het stralen van gevels heeft als nadeel dat de toplaag van stenen verloren gaat. Het chemisch reinigen van gevels werkt vaak goed, maar is erg milieubelastend. Het reinigen van gevels behoort over het algemeen ook toe tot de werkzaamheden van een voeger. Een voeger kan dus ook gezien worden als gevelreiniger en als zandstraler. Als we het hebben over gevelreiniging is goed advies erg belangrijk, omdat niet zomaar alle gevelstenen gezandstraald kunnen worden. Er zijn bepaalde gevelstenen, die relatief gezien zacht zijn, waardoor het stralen niet verstandig is. Een goede voeger of gevelreiniger weet precies welke behandelingen er het beste uitgevoerd kunnen worden.

Knip- en snijvoegen

Knipwerk en snijwerk zijn de duurste vormen van voegwerk, omdat deze erg bewerkelijk zijn. Een voeger kan over het algemeen niet meer dan zes a zeven vierkante meters per dag van dit soort voegwerk maken. Deze voegen gaan over het algemeen wel veel langer mee dan andere soorten voegwerk. Knip- en snijvoegen worden meestal toegepast bij statige oude panden, of bij nieuwe panden, die in een oude stijl gebouwd worden. Dat de knipvoeg en de snijvoeg zo weinig voorkomen heeft met de kosten van het voegwerk te maken. Er zijn ook veel panden te vinden waarbij alleen voorgevel in de bekende knipvoeg of snijvoeg is uitgevoerd vanwege de kosten. Bij monumentale panden is het vaak een verplichte eis vanuit monumentenzorg om de gevels opnieuw met het oorspronkelijke voegwerk te voegen.

Beroep voeger

Het beroep voeger is aan te merken als echte ambacht. Als voeger werk je in bijna alle gevallen in de buitenlucht. Het werk op buitenlocaties vereist enig uithoudingsvermogen, omdat je vaak op bouwsteigers werkzaam zult zijn. Een voeger heeft te maken met liggende en verticale voegen. Het is niet zo dat een voeger alleen werkzaam is met betrekking tot nieuw metselwerk. Ook voor renovatiewerkzaamheden is een voeger nodig. In de meeste gevallen is een voeger in teamverband werkzaam. De eerste voeger zet dan alle lintvoegen, en de collega alle stootvoegen. Het gemiddelde salaris van een voeger is over het algemeen goed te noemen. Het gemiddelde salaris is relatief gezien hoog, omdat voegen zwaar en specialistisch werk is. Daarnaast moet een voeger kennis hebben van verschillende soorten metselwerk.

Wat doet een voeger:

  • Het adviseren over de beste aanpak
  • Het uithakken van oud voegwerk
  • Het reinigen van gevelstenen
  • Het schoonspuiten van uitgehakt voegwerk
  • Het op kleur brengen van voegwerk
  • Het bepalen van de juiste hardheid
  • Het aanbrengen van verschillende voegen

Knip en snijvoegen:

Beroep voeger:

Opleidingen tot voeger

Wie een carrière ambieert als voeger kan het beste kiezen voor Mbo-opleiding allround voeger op niveau twee. De Mbo-opleiding allround voeger zal over het algemeen twee jaar in beslag nemen en moet gezien worden als een praktijkopleiding. Tijdens deze praktijkopleiding ben je werkzaam als gezel onder begeleiding van een ervaren leermeester. Het is niet zo dat alle voegers een erkende opleiding volgen, omdat er ook redelijk veel bouwvakkers werkzaam zijn als voeger zonder opleiding. Over het algemeen is het zo dat voegwerkzaamheden het beste in de praktijk aangeleerd kunnen worden. Dit neemt niet weg dat het volgen van een erkende opleiding als voeger wel belangrijk kan zijn, omdat een voeger tijdens de Mbo-opleiding allround voeger ook andere belangrijke zaken zal aanleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleren van de juiste beroepshouding, algemene veiligheid en aan het kunnen inschatten van de werkomstandigheden. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende voeger.

Bedrijven waar een voeger werkzaam kan zijn

Een voeger is het over het algemeen werkzaam voor een voegbedrijf of is werkzaam voor een gevelrenovatiebedrijf. Als voeger kan je zowel binnen de nieuwbouw als renovatiebranche werkzaam zijn. Daarnaast is het als voeger denkbaar dat je werkzaam bent als ondernemer. Er zijn relatief gezien veel voegers werkzaam als ondernemer.

Competenties voeger

De belangrijkste competentie van een voeger is de vakinhoudelijke kennis van voegtechnieken, voegsoorten en gevelbehandelings-technieken. Daarnaast is veiligheid in het algemeen aan te merken als belangrijke competentie, omdat een voeger regelmatig werkzaam is op bouwsteigers. De veiligheid heeft ook betrekking op de persoonlijke werkomstandigheden, omdat het beroep voeger fysiek zwaar kan zijn. Een andere belangrijke competentie kan zijn doorzettingsvermogen, omdat de meeste voegers harde arbeiders zijn, die veel meters maken per dag. Als voeger werk je over het algemeen veel samen met verschillende collega's en heb je over het algemeen ook te maken met uitvoerders. In dat opzicht kan communicatie ook aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn energie, zelfstandigheid, inzicht, vakmanschap, flexibiliteit, passie, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen en organiseren. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als voeger

Het arbeidsmarktperspectief als voeger is over het algemeen goed te noemen. De meeste voegbedrijven zitten te springen om gemotiveerde vakmensen, die willen werken als voeger. Wel is het zo dat een voeger niet over een echte opleiding hoeft te beschikken om te kunnen werken als voeger. Met andere woorden kan er dus sprake zijn van concurrentie, echter zal het verkrijgen van werk als voeger moeten lukken. De doorgroeimogelijkheden als voeger kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie ploegbaas. Een ploegbaas heeft de verantwoordelijkheid over enkele voegers. Andere doorgroeimogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de soort werkgever en je eigen competenties. Ook het starten van een eigen voegbedrijf kan gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris voeger

Een voeger in loondienst krijgt meestal een vast salaris afhankelijk van de productie. Een voeger in loondienst verdient ongeveer 2600 euro bruto. Wil een voeger meer verdienen dan kan deze als zelfstandige gaan werken. Als zelfstandige worden de klussen vaak tegen een vaste prijs aangenomen en komt er vaak meer bij kijken dan alleen voegen, zoals het regelen van een steiger, vergunningen, uithakken van de voegen, gevelreiniging en het voegen. Soms wordt de voeger ook gevraagd om de gevel te impregneren.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Voeger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Voeger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl