Zandstraler

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep zandstraler
Wat doet een zandstraler
Voertuig stralen
Roest stralen
Industrieel schoonmakers
Film: stralen van een auto:
Film: zandstralen meubels:
Opleidingen tot zandstraler
Bedrijven waar een zandstraler werkzaam kan zijn
Competenties zandstraler
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zandstraler
Arbeidsvoorwaarden en salaris zandstraler
Eigen bedrijf starten als Zandstraler
Boekhoudprogramma vergelijken Zandstraler

Beroep zandstraler

Een zandstraler is gespecialiseerd in het stralen van voorwerpen door middel van een straalmachine. Straalwerkzaamheden kunnen met verschillende straalmiddelen uitgevoerd worden, zoals met olivinezand, glas, kunststof, staal en slakgrit. Welk straalmateriaal er gebruikt wordt is geheel afhankelijk van de te stralen voorwerpen. Het is niet zo dat een zandstraler alleen gebruikmaakt van zand, omdat een zandstraler ook met andere straalmiddelen kan stralen. Er bestaan ook verschillende manieren van stralen, zoals het stralen in een straalcabine of het stralen door middel van een flexibele straalslang, die het straalmiddel aanvoert. Bij kleinere voorwerpen zal er meestal een straalcabine gebruikt worden, en bij grotere voorwerpen een straalslang. Als een zandstraler met een slang werkt moet hij of zij beschermende kleding dragen om zichzelf te beschermen. Als zandstraler is het in alle gevallen belangrijk om op de persoonlijke veiligheid te letten, omdat straalwerkzaamheden gezondheidsrisico's met zich mee kunnen brengen. Dit heeft vooral betrekking op het inademen van kwartsstof, die door het stralen kan vrijkomen. Door de hoge kracht waarmee een zandstraalmachine werkt kan er kwartsstof vrijkomen, afhankelijk van het straalmiddel. Kwartsstof zit in zand en andere natuurlijke gesteenten. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat gevelreinigers stralen met olivinezand en niet met zilverzand. Olivinezand is een vulkanisch gesteente waarbij geen kwartsstof vrijkomt. Een andere belangrijke reden om veiligheidskleding te dragen is het voorkomen van contant met de zandstraal. Het stralen komt tegenwoordig op veel manieren voor en niet alleen binnen de industrie. Denk bijvoorbeeld ook gevelreinigers die gevels opknappen door het verwijderen van vuil van de gevels. Ook het stralen van gevels is aan te merken als specialistenwerk. Een andere benaming voor zandstraler is gritstralen, echter straalt een gritstraler niet met zand maar met grit.

Wat doet een zandstraler

Een zandstraler is dus verantwoordelijk voor het stralen van voorwerpen om vuil, verflagen of roest te verwijderen. Welk straalmiddel een zandstraler zal gebruiken is afhankelijk van de werkzaamheden. De meeste gevelreinigers stralen bijvoorbeeld met olivinezand om gevels te stralen. Het olivinezand wordt samen met water onder hoge druk door een slang geperst. Omdat er water bij het olivinezand gevoegd wordt, is de stofvorming gering. Olivinezand is een vulkanisch gesteente, wat in verschillende grofheden te verkrijgen is. Zandstralers die voertuigen stralen gebruiken meestal een kunststof straalmiddel. Een groot voordeel van kunststof straalmiddel is dat het straalmiddel verschillende keren gebruikt kan worden. Zandstralers maken ook regelmatig gebruik van slakgrit. Slakgrit is een restproduct vanuit de hoogovens en is maar een keer te gebruiken, omdat het materiaal snel slijt. Een groot nadeel van slakgrit is dat het veel stof geeft tijdens het stralen. Slakgrit is vooral populair als het aankomt op het verwijderen van oude verflagen op een betonnen ondergrond. Denk hierbij aan verwijderen van oude belijning op wegen, zwembadverf of aan het stralen van galerijen. Een ander bekend straalmiddel is staalgrit. Staalgrit kan gebruikt worden voor het ontroesten van voorwerpen, het verwijderen van verflagen of voor het opruwen van metaal. Er zijn tegenwoordig verschillende straalmiddelen te verkrijgen, die verschillende eigenschappen hebben. In alle gevallen is het belangrijk dat een zandstraler veiligheidskleding draagt om gezondheidsrisico's te voorkomen.

Voertuig stralen

Het stralen van voertuigen is meestal nodig om auto-onderdelen of een carrosserie blank te maken. Als een oud voertuig geheel gespoten moet worden is meestal nodig om alle oude verf of roest te verwijderen, zodat men alleen blank metaal overhoudt. Hierdoor zullen alle eerdere reparaties zichtbaar worden. Het stralen helpt om op een goede manier oppervlaktes schoon te maken. Vooral voertuigen hebben vaak lastige hoeken en gaten, waar men op een andere manier niet goed bij kan komen. Door het stralen kan alle verf en bijvoorbeeld plamuur verwijderd worden, waardoor zichtbaar wordt of er eventueel nog meer gebreken zitten aan een carrosserie, zoals roest. Om dit op een goede manier te kunnen repareren is het belangrijk dat men op schoon materiaal kan lassen. Ook onderdelen die aangetast zijn door het weer, zoals velgen, kunnen gezandstraald worden om later opnieuw afgewerkt te worden.

Roest stralen

Roest ontstaat doordat een metaal in aanraking komt met zuurstof. Als een metaal eenmaal begint te roesten, zoals een oude auto, is het belangrijk om dit snel en goed aan te pakken. Alleen een beetje roest wegkrabben en spuiten is geen oplossing. Door het stralen van het oppervlak kan alle roest verwijderd worden en kan de auto op een goede manier gespoten worden.

Industrieel schoonmakers

Een andere doelgroep die regelmatig te maken heeft met straalwerkzaamheden zijn industrieel schoonmakers. Denk hierbij aan het stralen van silo's of aan het stralen van pijpleidingen. Industrieel schoonmakers maken voor dit soort werkzaamheden meestal gebruik van droogijsstralen. Het droogijsstralen is vooral populair, omdat dit milieuvriendelijk is. Het droogijsstralen kan voor verschillende werkzaamheden ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderden van graffiti, kauwgum of aan het schoonspuiten van interieurs. Ook voor het reinigen van matrijzen, machines of roet na een brand is het droogijsstralen geschikt.

Film: stralen van een auto:

Film: zandstralen meubels:

Opleidingen tot zandstraler

Er zijn geen opleidingsmogelijkheden voor het leren zandstralen via gewone scholen. Het zandstralen zal in de meeste gevallen in de praktijk aangeleerd moeten worden. Wel kan het leren zandstralen een onderdeel vormen binnen verschillende Mbo-opleidingen, zoals de Mbo-opleiding allround autospuiter of de Mbo-opleiding allround carrosseriebouwer. Het leren zandstralen is verder niet moeilijk en is meestal een kwestie van het opdoen van ervaring. Bij stralen is het belangrijk dat je dit doet zonder schade aan het oppervlak te maken, zoals dat kan gebeuren als je met een verkeerd middel straalt of te lang straalt. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudpakket zzp. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een zandstraler werkzaam kan zijn

Een zandstraler kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, die te maken hebben met straalwerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan scheepswerven, conserveer-bedrijven of aan voegers, die werkzaam zijn binnen de bouwbranche. Daarnaast is het denkbaar dat een zandstraler werkzaam is als ondernemer. Er zijn verschillende beroepen te bedenken, waarbinnen het stralen een belangrijke rol speelt.

Competenties zandstraler

De belangrijkste competentie van een zandstraler is de persoonlijke veiligheid, omdat stralen gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen. Daarnaast is het belangrijk dat een zandstraler kan stralen zonder het toebrengen van schade aan het oppervlak. Algemeen belangrijke woorden zijn energie, techniek, verantwoordelijkheidsgevoel, milieu, productkennis en inzicht. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat het zandstralen in de meeste gevallen een onder deel is van andere werkzaamheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zandstraler

Het arbeidsmarktperspectief van zandstraler is eigenlijk niet van toepassing. In de meeste gevallen maakt het stralen onderdeel uit van andere werkzaamheden. Dit neemt niet weg dat er ook zandstralers zijn, die niks anders doen dan stralen. De doorgroeimogelijkheden van een zandstraler zijn verder niet van toepassing, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris zandstraler

Voor het beroep zandstraler zijn geen arbeidsvoorwaarden of salaris aan te geven, omdat het verder geen beroep is. De meeste mensen die zandstralen werken in de metaalbranche of bouw en hebben een ander beroep en voeren de zandstraalwerkzaamheden binnen hun beroep uit. Zandstralen moet dan ook gezien worden als een bepaalde discipline binnen een vakgebied.

Eigen bedrijf starten als Zandstraler

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Zandstraler, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Zandstraler

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zandstraler bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Zandstraler.

Mijnzzp.nl